Нашето звездно небе            

Персей - Perseus - Per

Видимост.

Съзвездието е частично незалязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: I   III  V
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  17:40 21:40 01:40
16.I      20:40 00:40
 1.II     19:40 23:40
16.II     18:40 22:40
 1.III        21:40
16.III        20:40
 1.IV         20:40

16.VI  05:40
 1.VIII 04:40
16.VIII 03:40
 1.IX  02:40 06:40
16.IX  01:40 05:40
 1.X  00:40 04:40
16.X  23:40 03:40
 1.XI  21:40 01:40 05:40
16.XI  20:40 00:40 04:40
 1.XII 19:40 23:40 03:40
16.XII 18:40 22:40 02:40
___________________________

Описание.

Това съзвездие е разположено почти изцяло в Млечния път. В него няма звезди от първа величина, но то е богато с такива от втора и трета величина. Всички те могат да бъдат свързани в една основна фигура, която наподобява буквата А - същата фигура може да бъде оприличена и на човек с разперени ръце.

В горния десен край на съзвездието почти на средата между γ от Персей и δ от Касиопея с просто око се вижда едва различимо неправилно мъгляво петно, което свети колкото една звезда от четвърта величина. С бинокъл то се вижда като съставено от два отделни звездни купа. Тези два разсеяни звездни купа се бележат с буквите χ и h. Всеки от тях съдържа по няколко стотици звезди. Разстоянието им до нас е 2.5 kpc.

Недалеч от Алгол, към правата, определена от γ на Андромеда и β от Триъгълник, се вижда като мъгляво петно от 5.5 величина още един звезден куп М34, който съдържа само около 80 звезди на разстояние 500 pc. С бинокъл лесно могат да се забележат отделни звезди от него.

В съзвездието Персей (към върха му) се намира радиантът на най-известния и най-обилния поток падащи звезди - Персеиди, действащ почти еднакво всяка година от края на юни до средата на август с максимум 12 август.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта X, Карта XI, Карта XII, Карта I (на изток), Карта II, Карта III (на юг), Карта IV, Карта V (на запад), Карта VI, Карта VII, Карта VIII, Карта IX (на север).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   7  23  60 161
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
33 α Per 15863 03 24.3 +49 52 155  1.8  F5 Iab     Simbad
   Име: Mirfak (Мирфак), арабско име означава лакът;
   В бинокъл около звездата се вижда звезден куп Мелот 20 (mel20);
26 β Per 14576 03 08.2 +40 57 27.6 2.1  B8 V      Simbad, GCVS
   Име: Algol (Алгол), арабско име означава дявол;
   Променлива звезда: затъмнителна EA/SD V=2.1-3.4 период=2.8673д;
   Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
   Бета е една от най-известните променливи звезди на небето. Явява 
     се прототип на цял клас затъмнено двойни звезди, в който две 
     звезди периодично се затъмняват една друга, докато се въртят 
     около общ център на тежестта;
44 ζ Per 18246 03 54.1 +31 53 230  2.9  B1 Ib     Simbad
   Име: Атик;
45 ε Per 18532 03 57.9 +40 01 196  2.9  B0.5V+A2V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=2.9 Vb=8.9 Δ=8.7" за 2012;
23 γ Per 14328 03 04.8 +53 30 74.6 2.9  G8 III     Simbad
39 δ Per 17358 03 42.9 +47 47 158  3.0  B5 III     Simbad
25 ρ Per 14354 03 05.2 +38 50 94.3 3.4  M4IIb-IIIa   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRB V=3.3-4.0 период=50д;
15 η Per 13268 02 50.7 +55 54 270  3.7  K3Ib+B9V    Simbad, WDS
   Име: Miram;
   Кратна звезда: *т AB Va=3. Vb=8.5 Δ=31.4" за 2012;
41 ν Per 17529 03 45.2 +42 35 171  3.8  F4 II     Simbad
27 κ Per 14668 03 09.5 +44 51 34.6 3.8  K0 III     Simbad
   Име: Misam;
   Астрофизика: маса=2.3☉, светимост=39☉, радиус=8.5☉;
38 ο Per 17448 03 44.3 +32 17 344  3.8  B1 III     Simbad
   Име: Atik;
18 τ Per 13531 02 54.3 +52 46 77.9 4.0  G4 III     Simbad
46 ξ Per 18614 03 59.0 +35 47 382  4.1  O7.5 III    Simbad
   Име: Menkib;
   Синя звезда: U-B=-0.98 B-V=0.02;
  X Per 18350 03 55.4 +31 03 427  6.7  O9.5IIIe-B0Ve Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна GCAS+XP V=6.0-7.0;
   Рентгенов и гама източник: рентгенова двойна с голяма маса HMXB.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О mel20    Per 03 24.3 +49 52  1.2 185x185 Разсеян звезден куп  Simbad
  Име: Куп α Per; 
  Дъгообразна група от звезди около α Per. Впечатляваща в бинокъл;
О NGC869   h Per 02 19.0 +57 08  5.3 30x30 Разсеян звезден куп  Simbad
О NGC884   χ Per 02 22.4 +57 07  6.1 30x30 Разсеян звезден куп  Simbad
  С просто око куповете се виждат като удължени мъгливи звезди, в бинокъл са 
  впечатляващи, а в телескоп се отделят до 60 звезди във всеки;
б NGC1039 M34 Per 02 42.1 +42 46  5.2 35x35 Разсеян звезден куп  Simbad
  Много красив куп, концентриран в центъра, трябва да се наблюдава при 
  малки увеличения;
б`NGC1528   Per 04 15.4 +51 13  6.4 24x24 Разсеян звезден куп  Simbad
  Група с неправилна форма от слаби звезди, някой се различават в бинокъл;
т NGC1342   Per 03 31.6 +37 23  6.7 14x14 Разсеян звезден куп  Simbad
  Неправилна група от слаби звезди.
Т NGC1491   Per 04 03.3 +51 19 10.0  9x6  HII йонизирана област Simbad
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;