Нашето звездно небе            

Персей - Perseus - Per

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: I   III  V
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  17:40 21:40 01:40
16.I      20:40 00:40
 1.II     19:40 23:40
16.II     18:40 22:40
 1.III        21:40
16.III        20:40
 1.IV         20:40

16.VI  05:40
 1.VIII 04:40
16.VIII 03:40
 1.IX  02:40 06:40
16.IX  01:40 05:40
 1.X  00:40 04:40
16.X  23:40 03:40
 1.XI  21:40 01:40 05:40
16.XI  20:40 00:40 04:40
 1.XII 19:40 23:40 03:40
16.XII 18:40 22:40 02:40
___________________________

Описание.

Това съзвездие е разположено почти изцяло в Млечния път. В него няма звезди от първа величина, но то е богато с такива от втора и трета величина. Всички те могат да бъдат свързани в една основна фигура, която наподобява буквата А - същата фигура може да бъде оприличена и на човек с разперени ръце.

В горния десен край на съзвездието почти на средата между γ от Персей и δ от Касиопея с просто око се вижда едва различимо неправилно мъгляво петно, което свети колкото една звезда от четвърта величина. С бинокъл то се вижда като съставено от два отделни звездни купа. Тези два разсеяни звездни купа се бележат с буквите χ и h. Всеки от тях съдържа по няколко стотици звезди. Разстоянието им до нас е 2.2 kpc.

Недалеч от Алгол, към правата, определена от γ на Андромеда и β от Триъгълник, се вижда като мъгляво петно от 5.5 величина още един звезден куп М34, който съдържа само около 80 звезди на разстояние 500 pc. С бинокъл лесно могат да се забележат отделни звезди от него.

В съзвездието Персей (към върха му) се намира радиантът на най-известния и най-обилния поток падащи звезди - Персеиди, действащ почти еднакво всяка година от края на юни до средата на август с максимум 12 август.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта X, Карта XI, Карта XII, Карта I (на изток), Карта II, Карта III (на юг), Карта IV, Карта V (на запад), Карта VI, Карта VII, Карта VIII, Карта IX (на север).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 160 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
33 α Per 15863 03 24.3 +49 52 155  1.8  F5 Iab     Simbad
   Име: Mirfak (Мирфак), арабско име означава лакът;
   В бинокъл около звездата се вижда звезден куп Мелот 20 (mel20);
26 β Per 14576 03 08.2 +40 57 27.6 2.1  B8 V      Simbad, GCVS
   Име: Algol (Алгол), арабско име означава дявол;
   Променлива звезда: затъмнителна EA/SD V=2.1-3.4 период=2.8673д;
   Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
   Бета е една от най-известните променливи звезди на небето. Явява 
     се прототип на цял клас затъмнено двойни звезди, в който две 
     звезди периодично се затъмняват една друга, докато се въртят 
     около общ център на тежестта;
44 ζ Per 18246 03 54.1 +31 53 230  2.9  B1 Ib     Simbad
   Име: Атик;
45 ε Per 18532 03 57.9 +40 01 196  2.9  B0.5V+A2V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=2.9 Vb=8.9 Δ=8.7" за 2012;
23 γ Per 14328 03 04.8 +53 30 74.6 2.9  G8 III     Simbad
39 δ Per 17358 03 42.9 +47 47 158  3.0  B5 III     Simbad
25 ρ Per 14354 03 05.2 +38 50 94.3 3.4  M4IIb-IIIa   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRB V=3.3-4.0 период=50д;
15 η Per 13268 02 50.7 +55 54 270  3.7  K3Ib+B9V    Simbad, WDS
   Име: Miram;
   Кратна звезда: *т AB Va=3. Vb=8.5 Δ=31.4" за 2012;
41 ν Per 17529 03 45.2 +42 35 171  3.8  F4 II     Simbad
27 κ Per 14668 03 09.5 +44 51 34.6 3.8  K0 III     Simbad
   Име: Misam;
   Астрофизика: маса=2.3☉, светимост=39☉, радиус=8.5☉;
38 ο Per 17448 03 44.3 +32 17 344  3.8  B1 III     Simbad
   Име: Atik;
18 τ Per 13531 02 54.3 +52 46 77.9 4.0  G4 III     Simbad
46 ξ Per 18614 03 59.0 +35 47 382  4.1  O7.5 III    Simbad
   Име: Menkib;
   Синя звезда: U-B=-0.98 B-V=0.02;
  X Per 18350 03 55.4 +31 03 427  6.7  O9.5IIIe-B0Ve Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна GCAS+XP V=6.0-7.0;
   Рентгенов и гама източник: рентгенова двойна с голяма маса HMXB.
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О mel20    Per 03 24.3 +49 52  1.2 185x185 Разсеян звезден куп  Simbad
  Име: Куп α Per; 
  Дъгообразна група от звезди около α Per. Впечатляваща в бинокъл;
О NGC869   h Per 02 19.0 +57 08  5.3 30x30 Разсеян звезден куп  Simbad
О NGC884   χ Per 02 22.4 +57 07  6.1 30x30 Разсеян звезден куп  Simbad
  С просто око куповете се виждат като удължени мъгливи звезди, в бинокъл са 
  впечатляващи, а в телескоп се отделят до 60 звезди във всеки;
б NGC1039 M34 Per 02 42.1 +42 46  5.2 35x35 Разсеян звезден куп  Simbad
  Много красив куп, концентриран в центъра, трябва да се наблюдава при 
  малки увеличения;
б`NGC1528   Per 04 15.4 +51 13  6.4 24x24 Разсеян звезден куп  Simbad
  Група с неправилна форма от слаби звезди, някой се различават в бинокъл;
т NGC1342   Per 03 31.6 +37 23  6.7 14x14 Разсеян звезден куп  Simbad
  Неправилна група от слаби звезди.
Т NGC1491   Per 04 03.3 +51 19 10.0  9x6  HII йонизирана област Simbad
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;