Нашето звездно небе            

Касиопея - Cassiopeia - Cas

Видимост.

Съзвездието е изцяло незалязващо за наблюдател в България.

__________________________________
Посока: Изток Юг   Запад Север
Карта: XII  II   IV   VIII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
__________________________________
 1.I      19:40 23:40 07:40
16.I      18:40 22:40 06:40
 1.II         21:40 05:40
16.II         20:40 04:40
 1.III        19:40 03:40
16.III        18:40 02:40
 1.IV            02:40
16.IV            01:40
 1.V             00:40
16.V             23:40
 1.VI            22:40
16.VI            21:40   
 1.VII 04:40        
16.VII 03:40
 1.VIII 02:40 06:40     
16.VIII 01:40 05:40     
 1.IX  00:40 04:40     
16.IX  23:40 03:40     
 1.X  22:40 02:40 06:40 
16.X  21:40 01:40 05:40 
 1.XI  19:40 23:40 03:40 
16.XI  18:40 22:40 02:40
 1.XII 17:40 21:40 01:40
16.XII     20:40 00:40
__________________________________

Описание.

Красиво съзвездие от Млечния път, разположено симетрично на Голямата мечка спрямо Полярната звезда. То лесно се разпознава, тъй като основната му фигура е твърде характерна, разтегнато М или W според това от коя страна спрямо Полярната звезда го наблюдаваме. То е околополюсно съзвездие, не залязва и не изгрява.

Касиопея е името на етиопската царица, за която се разказва в легендата за Андромеда.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта IX, Карта X, Карта XI, Карта XII (на изток), Карта I, Карта II (на юг), Карта III, Карта IV (на запад), Карта V, Карта VI, Карта VII, Карта VIII (на север).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  13  47 159
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
18 α Cas  3179 00 40.5 +56 32 70.0 2.2  K0 IIIa    Simbad
   Име: Schedar (Шедар);
   Астрофизика: маса=4.0☉, светимост=790☉, радиус=45☉;
11 β Cas  746 00 09.2 +59 09 16.8 2.3  F2 III     Simbad
   Име: Caph (Каф);
27 γ Cas  4427 00 56.7 +60 43 188  2.4  B0.5 IV e   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна GCAS V=1.6-3.0;
   Синя звезда: U-B=-1.11 B-V=-0.10;
   Рентгенов и гама източник: избухваща променлива звезда;
37 δ Cas  6686 01 25.8 +60 14 30.5 2.7  A5 IV     Simbad
   Име: Ruchbah (Рукба);  
45 ε Cas  8886 01 54.4 +63 40 126  3.4  B3VshHewk   Simbad
   Име: Segin;
   Химически особена звезда: намалено съдържание на HeI (He-weak, CP4);
24 η Cas  3821 00 49.1 +57 49 5.95 3.4  G3V+K7V    Simbad, WDS
   Име: Achird;
   Близка звезда;
   Кратна звезда: *т AB Va=3.5 Vc=7.4 Δ=12.8" за 2014;
   Астрофизика: AB маса=0.9☉, светимост=1.3☉, радиус=1.1☉;
17 ζ Cas  2920 00 37.0 +53 54 182  3.7  B2 IV     Simbad
   Име: Fulu;
50  Cas  9598 02 03.4 +72 25 48.2 4.0  A2 V      Simbad
 7 ρ Cas 117863 23 54.4 +57 30    4.6  F8pIa-K0pIa-0 Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRD V=4.1-6.2 период=320д;
  R Cas 118188 23 58.4 +51 23 126  4.8  M6e-M10e    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=4.7-13.5 период=430.5д;
 AR Cas 115990 23 30.0 +58 33 190  4.9  B3 IV     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AC Va=4.9 Vc=7.2 Δ=76.1" за 2012;     
34 φ Cas  6242 01 20.1 +58 14    5.0  F0Ia+B5Ia   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AC Va=5.1 Vc=7.0 Δ=134" за 2012;     
 4  Cas 115590 23 24.8 +62 17 241  5.0  M1III     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=5.2 Vc=9.9 Δ=96.1" за 2011;     
30 μ Cas  5336 01 08.3 +54 55 7.55 5.2  K1 V      Simbad
   Близка звезда;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC457    Cas 01 19.6 +58 17  6.4 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad
  Добре се разделя на звезди в бинокъл, в телескоп е със забележителни 
  форми от звезди; 
б NGC654    Cas 01 44.0 +61 53  6.5  5x5  Разсеян звезден куп  Simbad
  Съдържа много бледи звезди, затова изглежда мъгляв. 
б IC1805 Mel15 Cas 02 32.7 +61 27  6.5 60x60 Мъглявина и зв.куп  Simbad
б NGC7654 M52 Cas 23 24.8 +61 36  6.9 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Мъгляв блясък в бинокъл, много бледи звезди разделени в телескоп;
б NGC663    Cas 01 46.1 +61 14  7.1 16x16 Разсеян звезден куп  Simbad
  Впечатляващ дори в бинокъл, с много индивидуални звезди в телескоп, 
  има доста неправилна форма и съдържа два региона с много бледи звезди. 
б NGC581 M103 Cas 01 33.4 +60 39  7.4  6x6  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Разделя се на звезди в бинокъл, малко по-ясно в телескоп.
б`NGC7789   Cas 23 57.6 +56 42  6.7 16x16 Разсеян звезден куп  Simbad
  Голям брой звезди за разсеян звезден куп, разделят се само в телескоп, 
  като фон все още се наблюдават неправилни мъглявини;
Б NGC559    Cas 01 29.5 +63 18  9.5  4x4  Разсеян звезден куп  Simbad
  Изглежда като овална мъглявина в бинокъл, разделя се на звезди в телескоп; 
Б`NGC281    Cas 00 52.4 +56 34  7.4 35x30 HII йонизирана област Simbad
  Бледа в бинокъл, интересна в телескоп през филтър за мъглявини; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;