Нашето звездно небе            

Касиопея - Cassiopeia - Cas

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   19:40
16.I   18:40
 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X   02:40
16.X   01:40
 1.XI  23:40
16.XI  22:40
 1.XII  21:40
16.XII  20:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Красиво съзвездие от Млечния път, разположено симетрично на Голямата мечка спрямо Полярната звезда. То лесно се разпознава, тъй като основната му фигура е твърде характерна, разтегнато М или W според това от коя страна спрямо Полярната звезда го наблюдаваме. То е околополюсно съзвездие, не залязва и не изгрява.

Касиопея е името на етиопската царица, за която се разказва в легендата за Андромеда.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта II

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XI, Карта XII, Карта I, Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VI, Карта VII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 160 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
18 α Cas  3179 00 40.5 +56 32 70.0 2.2  K0 IIIa    Simbad
  Име: Schedar (Шедар);
11 β Cas  746 00 09.2 +59 09 16.8 2.3  F2 III     Simbad
  Име: Caph (Каф);
27 γ Cas  4427 00 56.7 +60 43 188  2.4  B0.5 IV e   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна GCAS V=1.6-3.0;
  Синя звезда: U-B=-1.11 B-V=-0.10;
  Рентгенов и гама източник; 
37 δ Cas  6686 01 25.8 +60 14 30.5 2.7  A5 IV     Simbad
  Име: Ruchbah (Рукба);  
45 ε Cas  8886 01 54.4 +63 40 126  3.4  B3 III     Simbad
  Име: Segin;
24 η Cas  3821 00 49.1 +57 49 5.95 3.4  G3V+K7V    Simbad, WDS
  Име: Achird;
  Близка звезда;
  Кратна звезда: *т AB Va=3.5 Vc=7.4 Δ=12.8" за 2014;     
17 ζ Cas  2920 00 37.0 +53 54 182  3.7  B2 IV     Simbad
  Име: Fulu;
50  Cas  9598 02 03.4 +72 25 48.2 4.0  A2 V      Simbad
 7 ρ Cas 117863 23 54.4 +57 30    4.6  F8pIa-K0pIa-0 Simbad, GCVS
  Променлива звезда: полуправилна SRD V=4.1-6.2 период=320д;
  R Cas 118188 23 58.4 +51 23 126  4.8  M6e-M10e    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=4.7-13.5 период=430.5д;
 AR Cas 115990 23 30.0 +58 33 190  4.9  B3 IV     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AC Va=4.9 Vc=7.2 Δ=76.1" за 2012;     
34 φ Cas  6242 01 20.1 +58 14    5.0  F0Ia+B5Ia   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AC Va=5.1 Vc=7.0 Δ=134" за 2012;     
 4  Cas 115590 23 24.8 +62 17 241  5.0  M1III     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AB Va=5.2 Vc=9.9 Δ=96.1" за 2011;     
30 μ Cas  5336 01 08.3 +54 55 7.55 5.2  K1 V      Simbad
  Близка звезда;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC457    Cas 01 19.6 +58 17  6.4 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad
  Добре се разделя на звезди в бинокъл, в телескоп е със забележителни 
  форми от звезди; 
б NGC654    Cas 01 44.0 +61 53  6.5  5x5  Разсеян звезден куп  Simbad
  Съдържа много бледи звезди, затова изглежда мъгляв. 
б IC1805 Mel15 Cas 02 32.7 +61 27  6.5 60x60 Мъглявина и зв.куп  Simbad
б NGC7654 M52 Cas 23 24.8 +61 36  6.9 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Мъгляв блясък в бинокъл, много бледи звезди разделени в телескоп;
б NGC663    Cas 01 46.1 +61 14  7.1 16x16 Разсеян звезден куп  Simbad
  Впечатляващ дори в бинокъл, с много индивидуални звезди в телескоп, 
  има доста неправилна форма и съдържа два региона с много бледи звезди. 
б NGC581 M103 Cas 01 33.4 +60 39  7.4  6x6  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Разделя се на звезди в бинокъл, малко по-ясно в телескоп.
б`NGC7789   Cas 23 57.6 +56 42  6.7 16x16 Разсеян звезден куп  Simbad
  Голям брой звезди за разсеян звезден куп, разделят се само в телескоп, 
  като фон все още се наблюдават неправилни мъглявини;
Б NGC559    Cas 01 29.5 +63 18  9.5  4x4  Разсеян звезден куп  Simbad
  Изглежда като овална мъглявина в бинокъл, разделя се на звезди в телескоп; 
Б`NGC281    Cas 00 52.4 +56 34  7.4 35x30 HII йонизирана област Simbad
  Бледа в бинокъл, интересна в телескоп през филтър за мъглявини; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;