Нашето звездно небе            

Херкулес - Hercules - Her

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.II  06:40
 1.III  05:40
16.III  04:40
 1.IV  04:40
16.IV  03:40
 1.V   02:40
16.V   01:40
 1.VI  00:40
16.VI  23:40
 1.VII  22:40
16.VII  21:40
 1.VIII 20:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Това съзвездие заема обширна част от небето на север от екватора. То е разположено в страни от Млечния път, в област, която е бедна откъм светли звезди. Петнадесет звезди от трета и четвърта величина образуват фигура, приличаща на човешка, с глава, разположена на юг точно срещи главата на Змиеносеца.

Херкулес е един от главните герой от гръцката митология, който е извършил знаменитите дванадесет подвига. Херкулес е син на Зевс и Алкмена (Силната). Хера, която намразила от ревност смъртната Алкмена, забавила раждането на Херкулес (Херакъл) и вместо него се родил преждевременно друг потомък на Персей - Евристей, който станал господар на Аргус, а Херакъл бил негов подчинен. Зевс обаче с друга хитрост отвърнал на хитростта на своята съпруга. По негова заповед пратеника на боговете Хермес донесъл на Олимп малкия Херкулес и го поставил на гръдта на Хера, докато богинята спала. Закърмено по този начин, детето добило грамадна сила. Когато Херкулес бил на 8 месеца, ревнивата Хера пратила в люлката му две змии да го удушат, но малкият Херкулес сам с ръцете си ги удушил. След като изучил всичките изкуства, той тръгнал да върши своите подвизи. В съзвездието въображението на наблюдателя вижда как той държи в дясната си ръка боздуган, а с лявата души змията, която е трябвало да го погуби. Точно до неговата глава е главата на Змиеносеца. Въображението на други наблюдатели вижда Херкулес да носи на гърба си кожата на убития от него немейски лъв.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IX

Други карти на небето със съзвездието: Карта VI, Карта VII, Карта VIII, Карта X, Карта XI, Карта XII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 240 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
64 α Her 84345 17 14.6 +14 23    3.1  M5Ib+G5III+F2V Simbad, GCVS, WDS
  Име: Rasalgethi;
  Променлива звезда: Полуправилна SRC V=2.7-4.0 период=6г+50-150д;
  Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=5.4 Δ=4.9" за 2015;
  Червена звезда: B-V=1.45 R-V=-2.14;
86 μ Her 86974 17 46.5 +27 43 8.31 3.4  G5 IV     Simbad
  Близка звезда;
68 u Her 84573 17 17.3 +33 06 204  4.8  B1.5Vp+B5III  Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Затъмнителна EA/SD V=4.7-5.4 период=2.0510д;
95  Her 88267 18 01.5 +21 36 128  5.0  A5III+G8III  Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.8 Vb=5.2 Δ=6.4" за 2015;
7 κ Her 79043 16 08.1 +17 03 113  5.0  G7III+K0IV   Simbad, WDS
  Име: Marsic;
  Кратна звезда: *Б AB Va=5.1 Vb=6.2 Δ=26.9" за 2015;
         B = 7 κ Her 79045 Simbad; 
30 g Her 80704 16 28.6 +41 53 109  5.0  M6 III     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.3-6.3 период=89д;
  Червена звезда: B-V=1.52 R-V=-2.52;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6205 M13 Her 16 41.7 +36 28  5.8 23x23 Сферичен звезден куп Simbad 
  Име: Куп Херкулес;
  В бинокъл е светла мъглявина, а в телескоп при голямо увеличение външната 
  част се разделя на звезди;
б NGC6341 M92 Her 17 17.1 +43 08  6.5 11x11 Сферичен звезден куп Simbad 
  Купът е подобен на M13, в телескоп се отделят някой звезди;
Т NGC6210   Her 16 44.5 +23 48  9.7 0.3x0.2 Планетарна мъглявина Simbad
  В бинокъл изглежда звездообразна, а в малък телескоп е синьо-зелен диск; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;