Нашето звездно небе            

Херкулес - Hercules - Her

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.II  06:40
 1.III  05:40
16.III  04:40
 1.IV  04:40
16.IV  03:40
 1.V   02:40
16.V   01:40
 1.VI  00:40
16.VI  23:40
 1.VII  22:40
16.VII  21:40
 1.VIII 20:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Това съзвездие заема обширна част от небето на север от екватора. То е разположено в страни от Млечния път, в област, която е бедна откъм светли звезди. Петнадесет звезди от трета и четвърта величина образуват фигура, приличаща на човешка, с глава, разположена на юг точно срещи главата на Змиеносеца.

Херкулес е един от главните герой от гръцката митология, който е извършил знаменитите дванадесет подвига. Херкулес е син на Зевс и Алкмена (Силната). Хера, която намразила от ревност смъртната Алкмена, забавила раждането на Херкулес (Херакъл) и вместо него се родил преждевременно друг потомък на Персей - Евристей, който станал господар на Аргус, а Херакъл бил негов подчинен. Зевс обаче с друга хитрост отвърнал на хитростта на своята съпруга. По негова заповед пратеника на боговете Хермес донесъл на Олимп малкия Херкулес и го поставил на гръдта на Хера, докато богинята спала. Закърмено по този начин, детето добило грамадна сила. Когато Херкулес бил на 8 месеца, ревнивата Хера пратила в люлката му две змии да го удушат, но малкият Херкулес сам с ръцете си ги удушил. След като изучил всичките изкуства, той тръгнал да върши своите подвизи. В съзвездието въображението на наблюдателя вижда как той държи в дясната си ръка боздуган, а с лявата души змията, която е трябвало да го погуби. Точно до неговата глава е главата на Змиеносеца. Въображението на други наблюдатели вижда Херкулес да носи на гърба си кожата на убития от него немейски лъв.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IX

Други карти на небето със съзвездието: Карта VI, Карта VII, Карта VIII, Карта X, Карта XI, Карта XII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 240 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
64 α Her 84345 17 14.6 +14 23    3.1  M5Ib+G5III+F2V Simbad, GCVS, WDS
  Име: Rasalgethi;
  Променлива звезда: Полуправилна SRC V=2.7-4.0 период=6г+50-150д;
  Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=5.4 Δ=4.9" за 2015;
  Червена звезда: B-V=1.45 R-V=-2.14;
86 μ Her 86974 17 46.5 +27 43 8.31 3.4  G5 IV     Simbad
  Близка звезда;
68 u Her 84573 17 17.3 +33 06 204  4.8  B1.5Vp+B5III  Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Затъмнителна EA/SD V=4.7-5.4 период=2.0510д;
95  Her 88267 18 01.5 +21 36 128  5.0  A5III+G8III  Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.8 Vb=5.2 Δ=6.4" за 2015;
7 κ Her 79043 16 08.1 +17 03 113  5.0  G7III+K0IV   Simbad, WDS
  Име: Marsic;
  Кратна звезда: *Б AB Va=5.1 Vb=6.2 Δ=26.9" за 2015;
         B = 7 κ Her 79045 Simbad; 
30 g Her 80704 16 28.6 +41 53 109  5.0  M6 III     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.3-6.3 период=89д;
  Червена звезда: B-V=1.52 R-V=-2.52;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6205 M13 Her 16 41.7 +36 28  5.8 23x23 Сферичен звезден куп Simbad 
  Име: Куп Херкулес;
  В бинокъл е светла мъглявина, а в телескоп при голямо увеличение външната 
  част се разделя на звезди;
б NGC6341 M92 Her 17 17.1 +43 08  6.5 11x11 Сферичен звезден куп Simbad 
  Купът е подобен на M13, в телескоп се отделят някой звезди;
Т NGC6210   Her 16 44.5 +23 48  9.7 0.3x0.2 Планетарна мъглявина Simbad
  В бинокъл изглежда звездообразна, а в малък телескоп е синьо-зелен диск; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;