Нашето звездно небе            

Херкулес - Hercules - Her

Видимост.

Северната граница на съзвездието е незалязваща за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VI   IX   XII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  03:40
16.I  02:40
 1.II  01:40
16.II  00:40 06:40
 1.III 23:40 05:40
16.III 22:40 04:40
 1.IV  22:40 04:40
16.IV  21:40 03:40
 1.V  20:40 02:40
16.V      01:40
 1.VI     00:40
16.VI     23:40
 1.VII     22:40 04:40
16.VII     21:40 03:40
 1.VIII    20:40 02:40
16.VIII        01:40
 1.IX         00:40
16.IX         23:40
 1.X         22:40
16.X         21:40
 1.XI         19:40
16.XI  06:40     18:40
 1.XII 05:40     17:40
16.XII 04:40
___________________________

Описание.

Това съзвездие заема обширна част от небето на север от екватора. То е разположено в страни от Млечния път, в област, която е бедна откъм светли звезди. Петнадесет звезди от трета и четвърта величина образуват фигура, приличаща на човешка, с глава, разположена на юг точно срещи главата на Змиеносеца.

Херкулес е един от главните герой от гръцката митология, който е извършил знаменитите дванадесет подвига. Херкулес е син на Зевс и Алкмена (Силната). Хера, която намразила от ревност смъртната Алкмена, забавила раждането на Херкулес (Херакъл) и вместо него се родил преждевременно друг потомък на Персей - Евристей, който станал господар на Аргус, а Херакъл бил негов подчинен. Зевс обаче с друга хитрост отвърнал на хитростта на своята съпруга. По негова заповед пратеника на боговете Хермес донесъл на Олимп малкия Херкулес и го поставил на гръдта на Хера, докато богинята спала. Закърмено по този начин, детето добило грамадна сила. Когато Херкулес бил на 8 месеца, ревнивата Хера пратила в люлката му две змии да го удушат, но малкият Херкулес сам с ръцете си ги удушил. След като изучил всичките изкуства, той тръгнал да върши своите подвизи. В съзвездието въображението на наблюдателя вижда как той държи в дясната си ръка боздуган, а с лявата души змията, която е трябвало да го погуби. Точно до неговата глава е главата на Змиеносеца. Въображението на други наблюдатели вижда Херкулес да носи на гърба си кожата на убития от него немейски лъв.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VI (на изток), Карта VII, Карта VIII, Карта IX (на юг), Карта X, Карта XI, Карта XII (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   7  24  74 242

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 27 β   Her  16 30.2 +21 29  2.8  G7IIIa       Simbad
 Име: Kornephoros (Корнефорос), означава носител на пика;
О 40 ζ   Her  16 41.3 +31 36  2.8  G0IV        Simbad
О 64 α   Her  17 14.6 +14 23  3.1            Simbad
 Име: Rasalgethi (Рас Алгети), на арабски означава глава на коленичилия;
 Променлива звезда: A *О полуправилна SRC V=2.7-4.0 период=6г+50-150д GCVS;
 Кратна звезда: *Т ΔAB=4.9" A: V=3.5 M5Ib-II B: V=5.4 G5III+F2V WDS;
 Червена звезда: B-V=1.45 R-V=-2.10;
О 65 δ   Her  17 15.0 +24 50  3.1  A1IVn        Simbad
 Име: Sarin;
О 67 π   Her  17 15.0 +36 49  3.2  K3II        Simbad
О 86 μ   Her  17 46.5 +27 43  3.4  G5IV        Simbad
 Близка звезда: разстояние=8.34pc;
О 44 η   Her  16 42.9 +38 55  3.5  G7III        Simbad
О 92 ξ   Her  17 57.8 +29 15  3.7  G8.5III       Simbad
О 20 γ   Her  16 21.9 +19 09  3.8  A9III        Simbad
О 85 ι   Her  17 39.5 +46 00  3.8  B3IV        Simbad
О 103 ο   Her  18 07.5 +28 46  3.8  B9.5III       Simbad
О 109    Her  18 23.7 +21 46  3.8  K2IIIab       Simbad
О 91 θ   Her  17 56.3 +37 15  3.9  K1IIaCN2      Simbad
О 22 τ   Her  16 19.7 +46 19  3.9  B5IV        Simbad
О 58 ε   Her  17 00.3 +30 56  3.9  A0V         Simbad
О 95    Her  18 01.5 +21 36  4.3            Simbad
 Кратна звезда: *т ΔAB=6.4" A: V=4.9 A5IIIn B: V=5.2 G5III WDS;
О 68 u   Her  17 17.3 +33 06  4.8  B1.5Vp+B5III    Simbad
 Променлива звезда: *О затъмнителна EA/SD V=4.7-5.4 период=2.0510д GCVS;
О 7  κ   Her  16 08.1 +17 03  5.0            Simbad
 Име: Marsic;
 Кратна звезда: *Б ΔAB=27" A: V=5.1 G7III B: V=6.2 K0IV WDS;
О 30 g   Her  16 28.6 +41 53  5.0  M6III        Simbad
 Променлива звезда: *О полуправилна SRB V=4.3-6.3 период=89д GCVS;
 Червена звезда: B-V=1.52 R-V=-2.52;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6205 M13 Her 16 41.7 +36 28  5.8 23x23 Сферичен звезден куп Simbad 
  Име: Куп Херкулес;
  В бинокъл е светла мъглявина, а в телескоп при голямо увеличение външната 
  част се разделя на звезди;
б NGC6341 M92 Her 17 17.1 +43 08  6.5 11x11 Сферичен звезден куп Simbad 
  Купът е подобен на M13, в телескоп се отделят някой звезди;
Т NGC6210   Her 16 44.5 +23 48  9.7 0.3x0.2 Планетарна мъглявина Simbad
  В бинокъл изглежда звездообразна, а в малък телескоп е синьо-зелен диск; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;