Нашето звездно небе            

Херкулес - Hercules - Her

Видимост.

Северната граница на съзвездието е незалязваща за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VI   IX   XII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  03:40
16.I  02:40
 1.II  01:40
16.II  00:40 06:40
 1.III 23:40 05:40
16.III 22:40 04:40
 1.IV  22:40 04:40
16.IV  21:40 03:40
 1.V  20:40 02:40
16.V      01:40
 1.VI     00:40
16.VI     23:40
 1.VII     22:40 04:40
16.VII     21:40 03:40
 1.VIII    20:40 02:40
16.VIII        01:40
 1.IX         00:40
16.IX         23:40
 1.X         22:40
16.X         21:40
 1.XI         19:40
16.XI  06:40     18:40
 1.XII 05:40     17:40
16.XII 04:40
___________________________

Описание.

Това съзвездие заема обширна част от небето на север от екватора. То е разположено в страни от Млечния път, в област, която е бедна откъм светли звезди. Петнадесет звезди от трета и четвърта величина образуват фигура, приличаща на човешка, с глава, разположена на юг точно срещи главата на Змиеносеца.

Херкулес е един от главните герой от гръцката митология, който е извършил знаменитите дванадесет подвига. Херкулес е син на Зевс и Алкмена (Силната). Хера, която намразила от ревност смъртната Алкмена, забавила раждането на Херкулес (Херакъл) и вместо него се родил преждевременно друг потомък на Персей - Евристей, който станал господар на Аргус, а Херакъл бил негов подчинен. Зевс обаче с друга хитрост отвърнал на хитростта на своята съпруга. По негова заповед пратеника на боговете Хермес донесъл на Олимп малкия Херкулес и го поставил на гръдта на Хера, докато богинята спала. Закърмено по този начин, детето добило грамадна сила. Когато Херкулес бил на 8 месеца, ревнивата Хера пратила в люлката му две змии да го удушат, но малкият Херкулес сам с ръцете си ги удушил. След като изучил всичките изкуства, той тръгнал да върши своите подвизи. В съзвездието въображението на наблюдателя вижда как той държи в дясната си ръка боздуган, а с лявата души змията, която е трябвало да го погуби. Точно до неговата глава е главата на Змиеносеца. Въображението на други наблюдатели вижда Херкулес да носи на гърба си кожата на убития от него немейски лъв.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VI (на изток), Карта VII, Карта VIII, Карта IX (на юг), Карта X, Карта XI, Карта XII (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   7  24  74 242
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
27 β Her 80816 16 30.2 +21 29 42.7 2.8  G7IIIa     Simbad
   Име: Kornephoros (Корнефорос), означава носител на пика;
40 ζ Her 81693 16 41.3 +31 36 10.7 2.8  G0IV      Simbad
64 α Her 84345 17 14.6 +14 23 110  3.1  M5Ib+G5III+F2V Simbad, GCVS, WDS
   Име: Rasalgethi (Рас Алгети), на арабски означава глава на коленичилия;
   Променлива звезда: Полуправилна SRC V=2.7-4.0 период=6г+50-150д;
   Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=5.4 Δ=4.9" за 2015;
   Червена звезда: B-V=1.45 R-V=-2.14;
65 δ Her 84379 17 15.0 +24 50 23.0 3.1  A1IVn+G4IV   Simbad
   Име: Sarin;
67 π Her 84380 17 15.0 +36 49 115  3.2  K3II      Simbad
   Астрофизика: маса=3.4☉, светимост=1300☉, радиус=72☉;
86 μ Her 86974 17 46.5 +27 43 8.31 3.4  G5 IV     Simbad
   Близка звезда;
44 η Her 81833 16 42.9 +38 55 33.3 3.5  G7III     Simbad
   Астрофизика: маса=2.1☉, светимост=47☉, радиус=9.1☉;
92 ξ Her 87933 17 57.8 +29 15 41.9 3.7  G8.5III    Simbad
   Астрофизика: маса=2.6☉, светимост=62☉, радиус=10☉;
20 γ Her 80170 16 21.9 +19 09 59.1 3.8  A9III     Simbad
85 ι Her 86414 17 39.5 +46 00 139  3.8  B3IV      Simbad
103 ο Her 88794 18 07.5 +28 46 104  3.8  B9.5III    Simbad
109  Her 90139 18 23.7 +21 46 36.5 3.8  K2IIIab    Simbad
   Астрофизика: маса=1.4☉, светимост=50☉, радиус=12☉;
91 θ Her 87808 17 56.3 +37 15 231  3.9  K1IIaCN2    Simbad
   Астрофизика: маса=4.9☉, светимост=2400☉, радиус=90☉;
22 τ Her 79992 16 19.7 +46 19 94.2 3.9  B5IV      Simbad
58 ε Her 83207 17 00.3 +30 56 47.5 3.9  A0V      Simbad
68 u Her 84573 17 17.3 +33 06 204  4.8  B1.5Vp+B5III  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Затъмнителна EA/SD V=4.7-5.4 период=2.0510д;
95  Her 88267 18 01.5 +21 36 128  5.0  A5III+G8III  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.8 Vb=5.2 Δ=6.4" за 2015;
7 κ Her 79043 16 08.1 +17 03 113  5.0  G7III+K0IV   Simbad, WDS
   Име: Marsic;
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.1 Vb=6.2 Δ=26.9" за 2015;
           B = 7 κ Her 79045 Simbad; 
30 g Her 80704 16 28.6 +41 53 109  5.0  M6 III     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.3-6.3 период=89д;
   Червена звезда: B-V=1.52 R-V=-2.52;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6205 M13 Her 16 41.7 +36 28  5.8 23x23 Сферичен звезден куп Simbad 
  Име: Куп Херкулес;
  В бинокъл е светла мъглявина, а в телескоп при голямо увеличение външната 
  част се разделя на звезди;
б NGC6341 M92 Her 17 17.1 +43 08  6.5 11x11 Сферичен звезден куп Simbad 
  Купът е подобен на M13, в телескоп се отделят някой звезди;
Т NGC6210   Her 16 44.5 +23 48  9.7 0.3x0.2 Планетарна мъглявина Simbad
  В бинокъл изглежда звездообразна, а в малък телескоп е синьо-зелен диск; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;