Нашето звездно небе             

Орион - Orion - Ori

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   23:40
16.I   22:40
 1.II  21:40
16.II  20:40
 1.III  19:40
16.III  18:40
 1.X   06:40
16.X   05:40
 1.XI  03:40
16.XI  02:40
 1.XII  01:40
16.XII  00:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Орион е най-красивото съзвездие на нашето небе, същевременно и най-богатото със светли звезди. Основната му фигура е твърде характерна, четириъгълник, образуван от звездите от първа величина α Бетелгйзе и β Ригел, които лежат на един диагонал, и тези от втора величина γ и κ, които лежат на другия диагонал. Към средата на фигурата се намират много близо една до друга трите звезди от втора величина δ, ε и ζ, разположени малко наклонено. Те образуват пояса на Орион.

В съзвездието Орион се намира най-забележителната, единствената видима с просто око дифузна мъглявина. Тя се намира под пояса в прегънатото дясно коляно около звездата θ. С просто око мъглявината се вижда като слабо сияние, което заема площ почти колкото лунния диск. Разстоянието да тази мъглявина е 500 парсека. Огромния обем на мъглявината е изпълнен с разреден йонизиран водород, молекули и твърди частици с маса над 10 хиляди слънца и е място на активно звездообразуване.

Звездата θ, която се намира в мъглявината и е видима с просто око като звезда от четвърта величина, същност е сложна система от звезди. Четири от тях, които се виждат в малък телескоп образуват "Трапецът" на Орион.

В съзвездието има радиант на падащи звезди, Ориониди, с максимум на 22 октомври.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IV

Други карти на небето със съзвездието: Карта I, Карта II, Карта III, Карта V, Карта VI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.
Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Мъглявината Орион
M42, M43, NGC1981, NGC1977 .
Пояса на Орион.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 200 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
19 β Ori 24436 05 14.5 -08 12 265  0.1  B8 Iab     Simbad
  Име: Ригел, Rigel;
58 α Ori 27989 05 55.2 +07 24 153  0.4  M1-M2 Ia-ab e Simbad, GCVS
  Име: Бетелгойзе, Betelgeuse;  
  Променлива звезда: полуправилна SRC V=0.0-1.3 период=2335д+200-400д;  
  Червена звезда: B-V=1.89 R-V=-1.57;
24 γ Ori 25336 05 25.1 +06 21 77.4 1.6  B2 III     Simbad
  Име: Белатрикс, Bellatrix;
46 ε Ori 26311 05 36.2 -01 12 606  1.7  B0 Ib     Simbad
  Име: Алнилам, Alnilam;
  Синя звезда: U-B=-1.03 B-V=-0.18;
50 ζ Ori 26727 05 40.8 -01 57 226  1.8  O9.7Ib+B0III  Simbad
  Име: Алнитак, Alnitak;
  Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.21;
53 κ Ori 27366 05 47.8 -09 40 198  2.1  B0 Iab     Simbad
  Име: Саиф, Saiph;
34 δ Ori 25930 05 32.0 -00 18 212  2.4  B0III + O9V  Simbad, WDS 
  Име: Минтака, Mintaka;
  Кратна звезда: *т AC Va=2.4 Vc=6.8 Δ=51.5" за 2013;
  Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.39;
44 ι Ori 26241 05 35.4 -05 55 714  2.8  O9 III v    Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.08 B-V=-0.24;
 1 π3 Ori 22449 04 49.8 +06 58 8.07 3.2  F6 V      Simbad
  Близка звезда;
28 η Ori 25281 05 24.5 -02 24 299  3.4  B1V+B2     Simbad
39 λ Ori 26207 05 35.1 +09 56 337  3.5  O8IIIf+B0.5V  Simbad, WDS
  Име: Meissa;
  Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=5.5 Δ=4.4" за 2012;
  Синя звезда: U-B=-1.03 B-V=-0.18;
20 τ Ori 24674 05 17.6 -06 51 152  3.6  B5 III     Simbad
3 π4 Ori 22549 04 51.2 +05 36 323  3.7  B2III+B2IV   Simbad
8 π5 Ori 22797 04 54.3 +02 26 412  3.7  B3III+B0V   Simbad
48 σ Ori     05 38.7 -02 36 329  3.8  O9.5V+     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB-C Vab=3.8 Vc=8.8 Δ=11.2" за 2013 A2V 
         *т AB-D Vab=3.8 Vd=6.6 Δ=13.1" за 2013 B2V
         *Б AB-E Vab=3.8 Ve=6.3 Δ=41.3" за 2013 B2Vp;
  Hip: AB=26549 D=26551;
  Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.25;         
54 χ1 Ori 27913 05 54.4 +20 17 8.66 4.4  G0 V      Simbad
  Близка звезда;
42 c Ori 26237 05 35.4 -04 50 271  4.6  B1V+F0III   Simbad 
  Кратна звезда: *б AB Va=4.6 Vb=5.2 Δ=252";
  B = 45  Ori 26268 Simbad;
36 υ Ori 25923 05 31.9 -07 18 877  4.6  O9.7 V     Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.27;
22 o Ori 25044 05 21.8 -00 23 285  4.7  B2IV+B3V    Simbad 
  Кратна звезда: *б AB Va=4.7 Vb=5.7 Δ=242";
23  Ori 25142 05 22.8 +03 33 476  5.0  B1V+B3V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AB Va=5.0 Vb=7.2 Δ=32" за 2012;
41 θ1 Ori     05 35.3 -05 23    5.0 B0V+B1V+O7V+B0V Simbad, WDS
  Име: Трапец на Орион;
  Кратна звезда: *т AB Va=6.6 Vb=7.5 Δ=8.9" за 2013 
         *т AC Va=6.6 Vc=5.1 Δ=12.6" за 2013
         *т AD Va=6.6 Vd=6.4 Δ=21.4" за 2013;
  A hip 26220 Simbad, B Simbad, C hip 26221 Simbad, D hip 26224 Simbad;  
  Синя звезда: U-B=-0.95 B-V=0.02;
43 θ2 Ori 26235 05 35.4 -05 25 474  5.1  O9.5 V ep   Simbad, WDS 
  Кратна звезда: *б AB Va=5.0 Vb=6.2 Δ=52.0" за 2012;
         *б θ12 Va=5.0 Vb=5.1 Δ=135" за 2010;
  Синя звезда: U-B=-0.93 B-V=-0.09;
  VV Ori 28041 05 33.5 -01 09 450  5.3  B1V+B7V    Simbad, GCVS 
  Променлива звезда: затъмнителна EA/KE V=5.3-5.7 период=1.4854д; 
  U Ori 28041 05 55.8 +20 11 437  5.4  M6e-M9.5e III Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=4.8-13.0 период=368.3д; 
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC1976 M42 Ori 05 35.3 -05 23  4.0 90x90 HII йонизирана област Simbad
  Мъглявината Орион. Впечатляваща във всякакъв инструмент. Включва 
  прахови облаци, ярки влакна и звезди. Цвят синьо-зелен. В телескоп 
  могат да се видят повече детайли отколкото на фотография.
б NGC1981   Ori 05 35.2 -04 26  4.2 25x25 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Няколко ярки звезди.
б NGC2169   Ori 06 08.5 +13 58  5.9  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Компактен красив звезден куп.
Б`NGC1977   Ori 05 35.3 -04 49  7.0 20x10 Ярка мъглявина    Simbad 
  Мъглявина около звездите 42 и 45. Включва NGC1973 и NGC1975.
Б`NGC1982 M43 Ori 05 35.5 -05 16  7.0 20x15 HII йонизирана област Simbad
  Северната част на Мъглявината Орион, отделена от тъмен облак.
Б NGC2068 M78 Ori 05 46.8 +00 01  8.0  8x6  Отражателна мъглявина Simbad
  Ярка отражателна мъглявина, включваща тъмен прах, подобна на комета.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;