Нашето звездно небе            

Орион - Orion - Ori

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: I   IV   VI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  17:40 23:40 03:40
16.I      22:40 02:40
 1.II     21:40 01:40
16.II     20:40 00:40
 1.III     19:40 23:40
16.III     18:40 22:40
 1.IV         22:40
16.IV         21:40
 1.V         20:40
 
16.VII 05:40
 1.VIII 04:40
16.VIII 03:40
 1.IX  02:40
16.IX  01:40
 1.X  00:40 06:40
16.X  23:40 05:40
 1.XI  21:40 03:40
16.XI  20:40 02:40 06:40
 1.XII 19:40 01:40 05:40
16.XII 18:40 00:40 04:40
___________________________

Описание.

Орион е най-красивото съзвездие на нашето небе, същевременно и най-богатото със светли звезди. Основната му фигура е твърде характерна, четириъгълник, образуван от звездите от първа величина α Бетелгйзе и β Ригел, които лежат на един диагонал, и тези от втора величина γ и κ, които лежат на другия диагонал. Към средата на фигурата се намират много близо една до друга трите звезди от втора величина δ, ε и ζ, разположени малко наклонено. Те образуват пояса на Орион.

В съзвездието Орион се намира най-забележителната, единствената видима с просто око дифузна мъглявина. Тя се намира под пояса в прегънатото дясно коляно около звездата θ. С просто око мъглявината се вижда като слабо сияние, което заема площ почти колкото лунния диск. Разстоянието да тази мъглявина е 500 парсека. Огромния обем на мъглявината е изпълнен с разреден йонизиран водород, молекули и твърди частици с маса над 10 хиляди слънца и е място на активно звездообразуване.

Звездата θ, която се намира в мъглявината и е видима с просто око като звезда от четвърта величина, същност е сложна система от звезди. Четири от тях, които се виждат в малък телескоп образуват "Трапецът" на Орион.

В съзвездието има радиант на падащи звезди, Ориониди, с максимум на 22 октомври.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта I (на изток), Карта II, Карта III, Карта IV (на юг), Карта V, Карта VI (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.
Натисни за пълен размер.
Мъглявината Орион M42, M43, NGC1981, NGC1977.
Натисни за пълен размер.
Пояса на Орион.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:  11  27  75 202

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 19 β   Ori  05 14.5 -08 12  0.1  B8Iae        Simbad
 Име: Rigel (Ригел);
О 58 α   Ori  05 55.2 +07 24  0.4  M1-M2Ia-Ibe     Simbad
 Име: Betelgeuse (Бетелгойзе);  
 Променлива звезда: *О полуправилна SRC V=0.0-1.6 период=2335д+200-400д GCVS;
 Червена звезда: B-V=1.85 R-V=-1.59;
О 24 γ   Ori  05 25.1 +06 21  1.6  B2III        Simbad
 Име: Bellatrix (Белатрикс);
О 46 ε   Ori  05 36.2 -01 12  1.7  B0Ia        Simbad
 Име: Alnilam (Алнилам);
 Синя звезда: U-B=-1.03 B-V=-0.18;
О 50 ζ   Ori  05 40.8 -01 57  1.8  O9.7Ib+B0III    Simbad
 Име: Alnitak (Алнитак);
 Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.21;
О 53 κ   Ori  05 47.8 -09 40  2.1  B0.5Ia       Simbad
 Име: Saiph (Саиф);
О 34 δ   Ori  05 32.0 -00 18  2.4            Simbad
 Име: Mintaka (Минтака);
 Кратна звезда: *Б ΔAC=53" A: V=2.4 O9.5II C: V=6.8 B2V WDS;
 Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.39;
О 44 ι   Ori  05 35.4 -05 55  2.8            Simbad
 Име: Hatysa;
 Кратна звезда: *т ΔAB=11.2" A: V=2.8 O9IIIv B: V=7.7 B8III WDS;
 Синя звезда: U-B=-1.08 B-V=-0.24;
О 1  π3  Ori  04 49.8 +06 58  3.2  F6V         Simbad
 Име: Tabit;
 Близка звезда: разстояние=8.02pc;
О 28 η   Ori  05 24.5 -02 24  3.4  B1V+B2e       Simbad
О 39 λ   Ori  05 35.1 +09 56  3.4            Simbad
 Име: Meissa;
 Кратна звезда: *Т ΔAB=4.1" A: V=3.5 O8IIIf B: V=5.5 B0.5V WDS;
 Синя звезда: U-B=-1.03 B-V=-0.18;
О 20 τ   Ori  05 17.6 -06 51  3.6  B5III        Simbad
О 3  π4  Ori  04 51.2 +05 36  3.7  B2III+B2IV     Simbad
О 8  π5  Ori  04 54.3 +02 26  3.7  B3III+B0V      Simbad
О 48 σ   Ori  05 38.7 -02 36  3.8            Simbad
 Кратна звезда: *т ΔAB-C=11.4" AB: V=3.8 O9.5V+B0.5V C: V=8.8 A2V, 
         *т ΔAB-D=12.9" D: V=6.6 B2V,
         *Б ΔAB-E=41.4" E: V=6.3 B2Vp WDS;
 Синя звезда: U-B=-1.04 B-V=-0.21;         
О 54 χ1  Ori  05 54.4 +20 17  4.4  G0V         Simbad
 Близка звезда: разстояние=8.70pc;
О 42 c   Ori  05 35.4 -04 50  4.6            Simbad
 Кратна звезда: *б ΔAB=252" A: V=4.6 B1V B: 45 Ori Simbad V=5.2 F0III;
О 36 υ   Ori  05 31.9 -07 18  4.6  O9.7V        Simbad
 Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.27;
О   Σ747 Ori  05 35.0 -06 00  4.7            Simbad
 Име: Struve 747 (Σ747);
 Кратна звезда: *Б ΔAB=36" A: V=4.7 B0.5V B: V=5.5 B1V WDS;
О 22 o   Ori  05 21.8 -00 23  4.7            Simbad 
 Кратна звезда: *б ΔAB=242" A: V=4.7 B2IV B: V=5.7 B3V;
О 23 m   Ori  05 22.8 +03 33  5.0            Simbad
 Кратна звезда: *Б ΔAB=32" A: V=5.0 B1V B: V=6.8 B3V WDS;
О 41 θ1  Ori  05 35.3 -05 23  5.0            Simbad
 Име: Трапец на Орион;
 Кратна звезда: *т ΔAB=8.7" A: V1016 Ori V=6.7 B0.5Vp 
               B: BM Ori V=8.0 B2V+A7IV,
         *т ΔAC=13" C: V=5.1 O7Vp,
         *т ΔAD=21" D: V=6.7 B0V WDS;
 Променлива звезда: A: *т затъмнителна EA V=6.7-7.7 период=65.43д GCVS,
           B: *т затъмнителна EA V=7.9-8.7 период=6.4705д GCVS;
 Синя звезда: C: U-B=-0.95 B-V=0.02;
 Рентгенов източник: група млади звезди, район на звездообразуване.
О 43 θ2  Ori  05 35.4 -05 25  5.1            Simbad
 Кратна звезда: *б ΔAB=52" A: V=5.0 O9.5IVp B: V=6.2 B0.7V,
         *б Δθ12=134" Va=5.0 Vb=5.1 WDS;
 Синя звезда: U-B=-0.93 B-V=-0.09;
 Рентгенов източник: група млади звезди, район на звездообразуване.
О   VV  Ori  05 33.5 -01 09  5.3  B1V+B7V       Simbad
 Променлива звезда: *О затъмнителна EA/KE V=5.3-5.7 период=1.4854д GCVS;
О   U   Ori  05 55.8 +20 11  5.4  M6e-M9.5e      Simbad
 Променлива звезда: *Б дългопериодична M V=4.8-13.0 период=368.3д GCVS;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC1976 M42 Ori 05 35.3 -05 23  4.0 90x90 HII йонизирана област Simbad
  Мъглявината Орион. Впечатляваща във всякакъв инструмент. Включва 
  прахови облаци, ярки влакна и звезди. Цвят синьо-зелен. В телескоп 
  могат да се видят повече детайли отколкото на фотография.
б NGC1981   Ori 05 35.2 -04 26  4.2 25x25 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Няколко ярки звезди.
б NGC2169   Ori 06 08.5 +13 58  5.9  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Компактен красив звезден куп.
Б`NGC1977   Ori 05 35.3 -04 49  7.0 20x10 Ярка мъглявина    Simbad 
  Мъглявина около звездите 42 и 45. Включва NGC1973 и NGC1975.
Б`NGC1982 M43 Ori 05 35.5 -05 16  7.0 20x15 HII йонизирана област Simbad
  Северната част на Мъглявината Орион, отделена от тъмен облак.
Б NGC2068 M78 Ori 05 46.8 +00 01  8.0  8x6  Отражателна мъглявина Simbad
  Ярка отражателна мъглявина, включваща тъмен прах, подобна на комета.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;