Нашето звездно небе            

Близнаци - Gemini - Gem

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: II   V   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  19:40 01:40 05:40
16.I  18:40 00:40 04:40
 1.II     23:40 03:40
16.II     22:40 02:40
 1.III     21:40 01:40
16.III     20:40 00:40
 1.IV     20:40 00:40
16.IV         23:40
 1.V         22:40
16.V         21:40


 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X  02:40
16.X  01:40
 1.XI  23:40 05:40
16.XI  22:40 04:40
 1.XII 21:40 03:40
16.XII 20:40 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Същественото за това зодиакално съзвездие са две близки светли звезди, които носят имената Кастор и Полукс. Останалите звезди повечето от трета величина са подредени в две прави линии, в които въображението може да види двама прегърнали се близнаци.

В съзвездието се намира радиант на падащи звезди, наречени Геминиди, чийто максимум е на 12 декември.

В съзвездието малко над звездата η има разсеян звезден куп, видим с просто око като мъглява звездица от пета величина. В телескоп купа е с видими размери колкото пълна Луна.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта I, Карта II (на изток), Карта III, Карта IV, Карта V (на юг), Карта VI, Карта VII (на запад), Карта VIII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 120 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
78 β Gem 37826 07 45.3 +28 02 10.4 1.1  K0 III     Simbad
   Име: Pollux (Полукс);
   Астрофизика: маса=2.3☉, светимост=40☉, радиус=8.7☉;
66 α Gem 36850 07 34.6 +31 53 15.6 1.6  A1V+A2Vm+dM1e Simbad, WDS
   Име: Castor (Кастор);
   Кратна звезда: *Т AB Va=1.9 Vb=3.0 Δ=4.6" за 2013 
           *т AC Va=1.9 Vc=9.8 Δ=70.5" за 2012;
   Астрофизика: маса=2.5☉, светимост=46☉, радиус=2.8☉;
   Химически особена звезда: компонент B (3.0V, kA0hA2:mA1IVs) 
                излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1);
24 γ Gem 31681 06 37.7 +16 24 33.5 1.9  A0 IV     Simbad
   Име: Alhena (Алхена);
   Астрофизика: маса=2.8☉, светимост=160☉, радиус=5.1☉;
13 μ Gem 30343 06 23.0 +22 31 71.0 2.9  M3 III     Simbad
   Име: Tejat (Теджат);
27 ε Gem 32246 06 43.9 +25 08 259  3.0  G8 Ib     Simbad
   Име: Mebsuta (Мебсута);
7 η Gem 29655 06 14.9 +22 30 118  3.3  M3 III     Simbad, GCVS
   Име: Propus (Пропус);
   Променлива звезда: полуправилна SRA V=3.2-3.9 период=233д;
31 ξ Gem 32362 06 45.3 +12 54 18.0 3.4  F5 IV     Simbad
   Име: Alzirr;
55 δ Gem 35550 07 20.1 +21 59 18.5 3.5  F0 IV     Simbad
   Име: Wasat (Вазат);
77 κ Gem 37740 07 44.4 +24 24 43.3 3.6  G8 IIIa    Simbad
   Астрофизика: маса=2.7☉, светимост=74☉, радиус=11☉;
54 λ Gem 35350 07 18.1 +16 32 30.9 3.6  A4 IV     Simbad
34 θ Gem 33018 06 52.8 +33 58 58.0 3.6  A3 III     Simbad
60 ι Gem 36046 07 25.7 +27 48 36.9 3.8  G9 IIIb    Simbad
43 ζ Gem 34088 07 04.1 +20 34 422  3.8  F7Ib-G3Ib   Simbad, WDS, GCVS
   Име: Mekbuda;
   Кратна звезда: *Б AC Va=4.0 Vc=7.7 Δ=101.3" за 2008;
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=3.6-4.2 период=10.151д;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC2168 M35 Gem 06 08.9 +24 20  5.1 28x28 Разсеян звезден куп  Simbad
  Купът е на границата на виждане с просто око, в бинокъл е ярък ореол с 
  няколко звезди, а в телескоп при малки увеличения се разделя изцяло.
т NGC2129   Gem 06 01.1 +23 19  6.7  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad
  Купът се различава в телескоп, като силно разпръснати звезди. 
т NGC2392   Gem 07 29.2 +20 55  8.6 0.8x0.7 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Ескимос; Мъглявината е с ярък зелен диск и неправилна централна част, 
  при големи увеличения се вижда централната звезда.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;