Нашето звездно небе            

Близнаци - Gemini - Gem

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: II   V   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  19:40 01:40 05:40
16.I  18:40 00:40 04:40
 1.II     23:40 03:40
16.II     22:40 02:40
 1.III     21:40 01:40
16.III     20:40 00:40
 1.IV     20:40 00:40
16.IV         23:40
 1.V         22:40
16.V         21:40


 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X  02:40
16.X  01:40
 1.XI  23:40 05:40
16.XI  22:40 04:40
 1.XII 21:40 03:40
16.XII 20:40 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Същественото за това зодиакално съзвездие са две близки светли звезди, които носят имената Кастор и Полукс. Останалите звезди повечето от трета величина са подредени в две прави линии, в които въображението може да види двама прегърнали се близнаци.

В съзвездието се намира радиант на падащи звезди, наречени Геминиди, чийто максимум е на 12 декември.

В съзвездието малко над звездата η има разсеян звезден куп, видим с просто око като мъглява звездица от пета величина. В телескоп купа е с видими размери колкото пълна Луна.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта I, Карта II (на изток), Карта III, Карта IV, Карта V (на юг), Карта VI, Карта VII (на запад), Карта VIII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   7  20  44 116
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
78 β Gem 37826 07 45.3 +28 02 10.4 1.1  K0 III     Simbad
   Име: Pollux (Полукс);
   Астрофизика: маса=2.3☉, светимост=40☉, радиус=8.7☉;
66 α Gem 36850 07 34.6 +31 53 15.6 1.6  A1V+A2Vm+dM1e Simbad, WDS
   Име: Castor (Кастор);
   Кратна звезда: *Т AB Va=1.9 Vb=3.0 Δ=4.6" за 2013 
           *т AC Va=1.9 Vc=9.8 Δ=70.5" за 2012;
   Астрофизика: маса=2.5☉, светимост=46☉, радиус=2.8☉;
   Химически особена звезда: компонент B (3.0V, kA0hA2:mA1IVs) 
                излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1);
24 γ Gem 31681 06 37.7 +16 24 33.5 1.9  A0 IV     Simbad
   Име: Alhena (Алхена);
   Астрофизика: маса=2.8☉, светимост=160☉, радиус=5.1☉;
13 μ Gem 30343 06 23.0 +22 31 71.0 2.9  M3 III     Simbad
   Име: Tejat (Теджат);
27 ε Gem 32246 06 43.9 +25 08 259  3.0  G8 Ib     Simbad
   Име: Mebsuta (Мебсута);
7 η Gem 29655 06 14.9 +22 30 118  3.3  M3 III     Simbad, GCVS
   Име: Propus (Пропус);
   Променлива звезда: полуправилна SRA V=3.2-3.9 период=233д;
31 ξ Gem 32362 06 45.3 +12 54 18.0 3.4  F5 IV     Simbad
   Име: Alzirr;
55 δ Gem 35550 07 20.1 +21 59 18.5 3.5  F0 IV     Simbad
   Име: Wasat (Вазат);
77 κ Gem 37740 07 44.4 +24 24 43.3 3.6  G8 IIIa    Simbad
   Астрофизика: маса=2.7☉, светимост=74☉, радиус=11☉;
54 λ Gem 35350 07 18.1 +16 32 30.9 3.6  A4 IV     Simbad
34 θ Gem 33018 06 52.8 +33 58 58.0 3.6  A3 III     Simbad
60 ι Gem 36046 07 25.7 +27 48 36.9 3.8  G9 IIIb    Simbad
43 ζ Gem 34088 07 04.1 +20 34 422  3.8  F7Ib-G3Ib   Simbad, WDS, GCVS
   Име: Mekbuda;
   Кратна звезда: *Б AC Va=4.0 Vc=7.7 Δ=101.3" за 2008;
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=3.6-4.2 период=10.151д;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC2168 M35 Gem 06 08.9 +24 20  5.1 28x28 Разсеян звезден куп  Simbad
  Купът е на границата на виждане с просто око, в бинокъл е ярък ореол с 
  няколко звезди, а в телескоп при малки увеличения се разделя изцяло.
т NGC2129   Gem 06 01.1 +23 19  6.7  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad
  Купът се различава в телескоп, като силно разпръснати звезди. 
т NGC2392   Gem 07 29.2 +20 55  8.6 0.8x0.7 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Ескимос; Мъглявината е с ярък зелен диск и неправилна централна част, 
  при големи увеличения се вижда централната звезда.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;