Нашето звездно небе            

Близнаци - Gemini - Gem

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: II   V   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  19:40 01:40 05:40
16.I  18:40 00:40 04:40
 1.II     23:40 03:40
16.II     22:40 02:40
 1.III     21:40 01:40
16.III     20:40 00:40
 1.IV     20:40 00:40
16.IV         23:40
 1.V         22:40
16.V         21:40


 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X  02:40
16.X  01:40
 1.XI  23:40 05:40
16.XI  22:40 04:40
 1.XII 21:40 03:40
16.XII 20:40 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Същественото за това зодиакално съзвездие са две близки светли звезди, които носят имената Кастор и Полукс. Останалите звезди повечето от трета величина са подредени в две прави линии, в които въображението може да види двама прегърнали се близнаци.

В съзвездието се намира радиант на падащи звезди, наречени Геминиди, чийто максимум е на 12 декември.

В съзвездието малко над звездата η има разсеян звезден куп, видим с просто око като мъглява звездица от пета величина. В телескоп купа е с видими размери колкото пълна Луна.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта I, Карта II (на изток), Карта III, Карта IV, Карта V (на юг), Карта VI, Карта VII (на запад), Карта VIII.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   7  20  44 116

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 78 β   Gem  07 45.3 +28 02  1.1  K0IIIb       Simbad
 Име: Pollux (Полукс);
 Близка звезда: разстояние=10.4pc;
О 66 α   Gem  07 34.6 +31 53  1.6            Simbad
 Име: Castor (Кастор);
 Кратна звезда: *Т ΔAB=5.5" A: V=1.9 A1V B: V=3.0 A4Vm,
         *т ΔAC=72" C: YY Gem V=9.8 M1Ve+M1Ve WDS;
 Променлива звезда: *т C: затъмнителна EA/DM+UV V=8.9-9.6 период=0,81428д GCVS;
 Химически особена звезда: B: излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1);
О 24 γ   Gem  06 37.7 +16 24  1.9  A0IV        Simbad
 Име: Alhena (Алхена);
О 13 μ   Gem  06 23.0 +22 31  2.9  M3IIIab       Simbad
 Име: Tejat (Теджат);
О 27 ε   Gem  06 43.9 +25 08  3.0  G8Ib        Simbad
 Име: Mebsuta (Мебсута);
О 7  η   Gem  06 14.9 +22 30  3.3  M3IIIab       Simbad
 Име: Propus (Пропус);
 Променлива звезда: *О полуправилна SRA+EA V=3.2-3.9 период=233д GCVS;
О 31 ξ   Gem  06 45.3 +12 54  3.4  F5IV-V       Simbad
 Име: Alzirr;
О 55 δ   Gem  07 20.1 +21 59  3.5            Simbad
 Име: Wasat (Вазат);
 Кратна звезда: *Т ΔAB=5.5" A: V=3.6 F2V B: V=8.2 K6V WDS;
О 77 κ   Gem  07 44.4 +24 24  3.6  G8III        Simbad
О 54 λ   Gem  07 18.1 +16 32  3.6  A4IV        Simbad
О 34 θ   Gem  06 52.8 +33 58  3.6  A2IV        Simbad
О 60 ι   Gem  07 25.7 +27 48  3.8  G9IIIb       Simbad
О 43 ζ   Gem  07 04.1 +20 34  3.8            Simbad
 Име: Mekbuda;
 Кратна звезда: *Б ΔAC=102" A: V=4.0 F7Ib-G3Ib C: V=7.7 G1V WDS;
 Променлива звезда: *О цефеида DCEP V=3.6-4.2 период=10.151д GCVS;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC2168 M35 Gem 06 08.9 +24 20  5.1 28x28 Разсеян звезден куп  Simbad
  Купът е на границата на виждане с просто око, в бинокъл е ярък ореол с 
  няколко звезди, а в телескоп при малки увеличения се разделя изцяло.
т NGC2129   Gem 06 01.1 +23 19  6.7  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad
  Купът се различава в телескоп, като силно разпръснати звезди. 
т NGC2392   Gem 07 29.2 +20 55  8.6 0.8x0.7 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Ескимос; Мъглявината е с ярък зелен диск и неправилна централна част, 
  при големи увеличения се вижда централната звезда.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;