Нашето звездно небе            

Лебед - Cygnus - Cyg

Видимост.

Съзвездието е частично незалязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IX   XI   I
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I         17:40
 
16.II  06:40
 1.III 05:40
16.III 04:40
 1.IV  04:40
16.IV  03:40
 1.V  02:40
16.V  01:40 05:40
 1.VI  00:40 04:40
16.VI  23:40 03:40
 1.VII 22:40 02:40
16.VII 21:40 01:40 05:40
 1.VIII 20:40 00:40 04:40
16.VIII    23:40 03:40
 1.IX     22:40 02:40
16.IX     21:40 01:40
 1.X      20:40 00:40
16.X      19:40 23:40
 1.XI     17:40 21:40
16.XI         20:40
 1.XII        19:40
16.XII        18:40
___________________________

Описание.

Съзвездието Лебед е разположено в средата на Млечния път. Разпознава се лесно по основната фигура на почти правилен кръст, образуван от светли звезди от първа, втора и трета величина. В горната част на кръста е α Денеб, звезда от първа величина, а в долната β Албирео, от трета величина. Ако съединим с права линия Денеб и Албирео, лиията ще мине през звезда от втора величина γ, която е центъра на кръста. От двете и страни са крилата на плаващия лебед, които завършват със звездите от трета величина ε и δ.

Според гръцката митология Лебедът, това е самият бог Зевс, който преобразен на лебед, е посещавал Леда, която родила близнаците Кастор и Полукс, също удостоени да бъдат поставени на небето.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VII, Карта VIII, Карта IX (на изток), Карта X, Карта XI (на юг), Карта XII, Карта I (на запад), Карта II, Карта III.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  24  75 268

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 50 α   Cyg  20 41.4 +45 17  1.3  A2Iae        Simbad
 Име: Deneb (Денеб), означава опашка;
О 37 γ   Cyg  20 22.2 +40 15  2.2  F8Ib        Simbad
 Име: Sadr (Садр), означава гърди;
О 53 ε   Cyg  20 46.2 +33 58  2.5  K0III        Simbad
 Име: Aljanah (Гиена), означава крило;
О 18 δ   Cyg  19 45.0 +45 08  2.9  A0IV, F1V      Simbad
 Име: Fawaris;
 Кратна звезда: *Т AB Va=2.9 Vb=6.3 Δ=2.8" за 2022 WDS;
О 6  β   Cyg  19 30.7 +27 58  3.1  K3II+B9.5V, B8Ve  Simbad
 Име: Albireo (Албирео);  
 Кратна звезда: *Б AB Va=3.2 Vb=4.7 Δ=34.6" за 2022 WDS;
О 64 ζ   Cyg  21 12.9 +30 14  3.2  G8IIIp+DA4     Simbad
О 62 ξ   Cyg  21 04.9 +43 56  3.7  K5Ib        Simbad
О 65 τ   Cyg  21 14.8 +38 03  3.7  F2IV        Simbad
О 10 ι   Cyg  19 29.7 +51 44  3.8  A5V         Simbad
О 1  κ   Cyg  19 17.1 +53 22  3.8  G9III        Simbad
О 31 ο1  Cyg  20 13.6 +46 44  3.8  K3Ib+B2V,B9,A5III  Simbad
 Кратна звезда: *О AD Va=3.9 Vd=4.8 Δ=337" за 2016 WDS D=30 Cyg Simbad;
         *б AC Va=3.9 Vc=7.0 Δ=109" за 2016;
О 21 η   Cyg  19 56.3 +35 05  3.9  K0III        Simbad
О 58 ν   Cyg  20 57.2 +41 10  3.9  A0IIIn       Simbad
О 32 ο2  Cyg  20 15.5 +47 43  4.0  K7Ib+B1V, A     Simbad
 Име: V1488 Cyg, θ2 Cyg;
 Кратна звезда: *б AB Va=4.2 Vb=8.4 Δ=209" за 2015 WDS;
О 73 ρ   Cyg  21 34.0 +45 36  4.0  G8IIIFe-0.5     Simbad
О 41    Cyg  20 29.4 +30 22  4.0  F5Ib-II       Simbad
О   χ   Cyg  19 50.6 +32 55  4.2  S6,2e-S10,4e    Simbad
 Променлива звезда: *Б дългопериодична M V=3.3-14.2 период=408д GCVS;
 Червена звезда: B-V=1.82 R-V=-2.43;
О 34 P   Cyg  20 17.8 +38 02  4.8  B1Iaep       Simbad
 Променлива звезда: *О неправилна SDOR V=3-6 GCVS;
 Нова в 1600г.; Радиоизточник;  
О 29 b3  Cyg  20 14.5 +36 48  5.0  A2V, G8III     Simbad
 Кратна звезда: *б AB Va=5.0 Vb=6.7 Δ=215" за 2016 WDS;
О 68    Cyg  21 18.5 +43 57  5.0  O7.5IIIn((f))    Simbad
 Синя звезда: U-B=-0.95 B-V=-0.01;
О 61    Cyg  21 06.9 +38 45  5.2  K5V, K7V      Simbad
 Близка звезда: разстояние до A=3.50pc, B=3.50pc;
 Кратна звезда: *Б AB Va=5.4 Vb=6.1 Δ=32.0" за 2022 WDS;
б   W   Cyg  21 36.0 +45 22  5.4  M4-M6IIIe      Simbad
 Променлива звезда: *б полуправилна SRB B=6.8-8.9 период=131д GCVS;
 Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.35;
б   V460 Cyg  21 42.0 +35 31  5.8  C6,4(N1)      Simbad
 Име: преди означавана като DS Peg;
 Променлива звезда: *б полуправилна SRB V=5.6-7.0 период=180д GCVS;
 Червена звезда: B-V=2.48 R-V=-1.74;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC7092 M39 Cyg 21 31.8 +48 26  4.6 32x32 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Състои се от няколко звезди, добре видими в бинокъл. В телескоп гледката е 
  по-скоро разочароваща. Триъгълна форма; 
б`NGC7000   Cyg 20 58.8 +44 20  5.0 120x30 HII йонизирана област Simbad 
  Име: Северна Америка;
  Може да се види с просто око. Твърде е голяма за телескоп, като се 
  препоръчва филтър за мъглявини. Областта с най-висок контраст е "Мексико",
  а северната и част се слива с Млечния път;
б NGC6913 M29 Cyg 20 23.9 +38 31  6.6  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Съдържа само няколко ярки звезди в богата на слаби звезди област, да се 
  наблюдава при малко увеличение;
Б`IC5070    Cyg 20 51.0 +44 22  7.0 60x50 HII йонизирана област Simbad 
  Име: Пеликан;
  Вижда се само при много тъмно небе. Да се използва филтър за мъглявини;
Б`NGC6992   Cyg 20 56.3 +31 45  7.0 60x8  Останка от свръхнова Simbad
  Име: Воал или Мрежа; 
  В бинокъл се вижда като бледа дъга. Заедно с NGC6960 образуват голям пръстен,
  остатък от свръхнова избухнала преди 30 000 години;
т`NGC6960   Cyg 20 45.6 +30 42  7.0 210x160 Останка от свръхнова Simbad 
  Име: Воал или Мрежа; 
  Може да се види в телескоп при малко увеличение.Заедно с NGC6992 образуват 
  голям пръстен, остатък от свръхнова избухнала преди 30 000 години. Вижда се
  звездата 52 Cyg;
т NGC6826   Cyg 19 44.8 +50 32  8.8 0.5x0.4 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Мигаща око;
  Звездообразна в бинокъл, диска се различава в телескоп при голямо увеличение; 
Т NGC7027   Cyg 21 07.0 +42 14  9.6 0.3x0.1 Планетарна мъглявина Simbad 
  Сравнително лесно се вижда като звезда, но само при големи увеличения
  се различава диска.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;