Нашето звездно небе            

Лебед - Cygnus - Cyg

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.V   05:40
 1.VI  04:40
16.VI  03:40
 1.VII  02:40
16.VII  01:40
 1.VIII 00:40
16.VIII 23:40
 1.IX  22:40
16.IX  21:40
 1.X   20:40
16.X   19:40
 1.XI  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездието Лебед е разположено в средата на Млечния път. Разпознава се лесно по основната фигура на почти правилен кръст, образуван от светли звезди от първа, втора и трета величина. В горната част на кръста е α Денеб, звезда от първа величина, а в долната β Албирео, от трета величина. Ако съединим с права линия Денеб и Албирео, лиията ще мине през звезда от втора величина γ, която е центъра на кръста. От двете и страни са крилата на плаващия лебед, които завършват със звездите от трета величина ε и δ.

Според гръцката митология Лебедът, това е самият бог Зевс, който преобразен на лебед, е посещавал Леда, която родила близнаците Кастор и Полукс, също удостоени да бъдат поставени на небето.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XI

Други карти на небето със съзвездието: Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XII, Карта I, Карта II, Карта III.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 270 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
50 α Cyg 102098 20 41.4 +45 17 433  1.3  A2 Ia e    Simbad
  Име: Deneb (Денеб), означава опашка;
37 γ Cyg 100453 20 22.2 +40 15 562  2.2  F8 Ib     Simbad
  Име: Sadr (Садр), означава гърди;
53 ε Cyg 102488 20 46.2 +33 58 22.3 2.5  K0 III     Simbad
  Име: Aljanah (Гиена), означава крило;
18 δ Cyg 97165 19 45.0 +45 08 50.6 2.9  B9.5IV+F1V   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т AB Va=2.9 Vb=6.3 Δ=2.7" за 2015;
 6 β Cyg 95947 19 30.7 +27 58 133  3.1  K3II+B9.5V   Simbad, WDS
  Име: Albireo (Албирео);  
  Кратна звезда: *Б AB Va=3.2 Vb=4.7 Δ=34.3" за 2014;
         B = 6 β Cyg 95951 Simbad;
  Една от най-красивите двойни звезди;
64 ζ Cyg 104732 21 12.9 +30 14 43.9 3.2  G8IIIp+DA4.2  Simbad
62 ξ Cyg 104060 21 04.9 +43 56 258  3.7  K5 Ib e    Simbad
65 τ Cyg 104887 21 14.8 +38 03 20.3 3.7  F2 IV     Simbad
10 ι Cyg 95853 19 29.7 +51 44 37.2 3.8  A5 V      Simbad
 1 κ Cyg 94779 19 17.1 +53 22 38.1 3.8  G9 III     Simbad
31 ο1 Cyg 99675 20 13.6 +46 44 271  3.8  K2II+A5III   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *О AD Va=3.9 Vd=4.8 Δ=334" за 2008;
         *б AC Va=3.9 Vc=7.0 Δ=111" за 2011;
         D = 30  Cyg 99639 Simbad;     
  Красива тройна звезда, добре видима в бинокъл;
21 η Cyg 98110 19 56.3 +35 05 41.4 3.9  K0 III     Simbad
58 ν Cyg 103413 20 57.2 +41 10 115  3.9  A1 V ne    Simbad
32 ο2 Cyg 99848 20 15.5 +47 43 325  4.0  K7Ib+B1V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AB Va=4.2 Vb=8.4 Δ=208" за 2012;
73 ρ Cyg 106481 21 34.0 +45 36 37.9 4.0  G8III Fe-0.5  Simbad
41  Cyg 101076 20 29.4 +30 22 236  4.0  F5 Ib     Simbad
  χ Cyg 97629 19 50.6 +32 55 181  4.2  S6-9 e     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Дългопериодична M V=3.3-14.2 период=408д;
  Червена звезда: B-V=1.82 R-V=-2.43;
34 P Cyg 100044 20 17.8 +38 02    4.8  B1 Ia pe    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Неправилна SDOR B=3-6;
  Нова в 1600г.; Радиоизточник;  
29  Cyg 99770 20 14.5 +36 48 42.7 5.0  A2V+K1III   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AB Va=5.0 Vb=6.7 Δ=213" за 2012;
68  Cyg 105186 21 18.5 +43 57    5.0  O7.5IIIn((f)) Simbad
  Синя звезда: U-B=-0.94 B-V=-0.01;
61  Cyg 104214 21 06.9 +38 45 3.49 5.2  K5V+K7V    Simbad, WDS
  Близка звезда;
  Кратна звезда: *Б AB Va=5.2 Vb=6.1 Δ=31.6" за 2012     
         B = 61  Cyg 104217 Simbad;
  W Cyg 106642 21 36.0 +45 22 175  5.4  M4-M6 III e  Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB B=6.8-8.9 период=131д;  
  Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.35;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC7092 M39 Cyg 21 31.8 +48 26  4.6 32x32 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Състои се от няколко звезди, добре видими в бинокъл. В телескоп гледката е 
  по-скоро разочароваща. Триъгълна форма; 
б`NGC7000   Cyg 20 58.8 +44 20  5.0 120x30 HII йонизирана област Simbad 
  Име: Северна Америка;
  Може да се види с просто око. Твърде е голяма за телескоп, като се 
  препоръчва филтър за мъглявини. Областта с най-висок контраст е "Мексико",
  а северната и част се слива с Млечния път;
б NGC6913 M29 Cyg 20 23.9 +38 31  6.6  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Съдържа само няколко ярки звезди в богата на слаби звезди област, да се 
  наблюдава при малко увеличение;
Б`IC5070    Cyg 20 51.0 +44 22  7.0 60x50 HII йонизирана област Simbad 
  Име: Пеликан;
  Вижда се само при много тъмно небе. Да се използва филтър за мъглявини;
Б`NGC6992   Cyg 20 56.3 +31 45  7.0 60x8  Останка от свръхнова Simbad
  Име: Воал или Мрежа; 
  В бинокъл се вижда като бледа дъга. Заедно с NGC6960 образуват голям пръстен,
  остатък от свръхнова избухнала преди 30 000 години;
т`NGC6960   Cyg 20 45.6 +30 42  7.0 210x160 Останка от свръхнова Simbad 
  Име: Воал или Мрежа; 
  Може да се види в телескоп при малко увеличение.Заедно с NGC6992 образуват 
  голям пръстен, остатък от свръхнова избухнала преди 30 000 години. Вижда се
  звездата 52 Cyg;
т NGC6826   Cyg 19 44.8 +50 32  8.8 0.5x0.4 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Мигаща око;
  Звездообразна в бинокъл, диска се различава в телескоп при голямо увеличение; 
Т NGC7027   Cyg 21 07.0 +42 14  9.6 0.3x0.1 Планетарна мъглявина Simbad 
  Сравнително лесно се вижда като звезда, но само при големи увеличения
  се различава диска.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;