Нашето звездно небе            

Лебед - Cygnus - Cyg

Видимост.

Съзвездието е частично незалязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IX   XI   I
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I         17:40
 
16.II  06:40
 1.III 05:40
16.III 04:40
 1.IV  04:40
16.IV  03:40
 1.V  02:40
16.V  01:40 05:40
 1.VI  00:40 04:40
16.VI  23:40 03:40
 1.VII 22:40 02:40
16.VII 21:40 01:40 05:40
 1.VIII 20:40 00:40 04:40
16.VIII    23:40 03:40
 1.IX     22:40 02:40
16.IX     21:40 01:40
 1.X      20:40 00:40
16.X      19:40 23:40
 1.XI     17:40 21:40
16.XI         20:40
 1.XII        19:40
16.XII        18:40
___________________________

Описание.

Съзвездието Лебед е разположено в средата на Млечния път. Разпознава се лесно по основната фигура на почти правилен кръст, образуван от светли звезди от първа, втора и трета величина. В горната част на кръста е α Денеб, звезда от първа величина, а в долната β Албирео, от трета величина. Ако съединим с права линия Денеб и Албирео, лиията ще мине през звезда от втора величина γ, която е центъра на кръста. От двете и страни са крилата на плаващия лебед, които завършват със звездите от трета величина ε и δ.

Според гръцката митология Лебедът, това е самият бог Зевс, който преобразен на лебед, е посещавал Леда, която родила близнаците Кастор и Полукс, също удостоени да бъдат поставени на небето.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VII, Карта VIII, Карта IX (на изток), Карта X, Карта XI (на юг), Карта XII, Карта I (на запад), Карта II, Карта III.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  24  75 268
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
50 α Cyg 102098 20 41.4 +45 17 433  1.3  A2 Ia e    Simbad
   Име: Deneb (Денеб), означава опашка;
37 γ Cyg 100453 20 22.2 +40 15 562  2.2  F8 Ib     Simbad
   Име: Sadr (Садр), означава гърди;
53 ε Cyg 102488 20 46.2 +33 58 22.3 2.5  K0 III     Simbad
   Име: Aljanah (Гиена), означава крило;
   Астрофизика: маса=1.8☉, светимост=57☉, радиус=11☉;
18 δ Cyg 97165 19 45.0 +45 08 50.6 2.9  B9.5IV+F1V   Simbad, WDS
   Име: Fawaris;
   Кратна звезда: *Т AB Va=2.9 Vb=6.3 Δ=2.7" за 2015;
 6 β Cyg 95947 19 30.7 +27 58 133  3.1  K3II+B9.5V   Simbad, WDS
   Име: Albireo (Албирео);  
   Кратна звезда: *Б AB Va=3.2 Vb=4.7 Δ=34.3" за 2014;
           B = 6 β Cyg 95951 Simbad;
64 ζ Cyg 104732 21 12.9 +30 14 43.9 3.2  G8IIIp+DA4.2  Simbad
62 ξ Cyg 104060 21 04.9 +43 56 258  3.7  K5 Ib e    Simbad
65 τ Cyg 104887 21 14.8 +38 03 20.3 3.7  F2 IV     Simbad
10 ι Cyg 95853 19 29.7 +51 44 37.2 3.8  A5 V      Simbad
 1 κ Cyg 94779 19 17.1 +53 22 38.1 3.8  G9 III     Simbad
   Астрофизика: маса=2.5☉, светимост=46☉, радиус=8.9☉;
31 ο1 Cyg 99675 20 13.6 +46 44 271  3.8  K2II+A5III   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О AD Va=3.9 Vd=4.8 Δ=334" за 2008;
           *б AC Va=3.9 Vc=7.0 Δ=111" за 2011;
           D = 30  Cyg 99639 Simbad;     
21 η Cyg 98110 19 56.3 +35 05 41.4 3.9  K0 III     Simbad
58 ν Cyg 103413 20 57.2 +41 10 115  3.9  A1 V ne    Simbad
32 ο2 Cyg 99848 20 15.5 +47 43 325  4.0  K7Ib+B1V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=4.2 Vb=8.4 Δ=208" за 2012;
73 ρ Cyg 106481 21 34.0 +45 36 37.9 4.0  G8III Fe-0.5  Simbad
   Астрофизика: маса=2.2☉, светимост=37☉, радиус=7.8☉;
41  Cyg 101076 20 29.4 +30 22 236  4.0  F5 Ib     Simbad
  χ Cyg 97629 19 50.6 +32 55 181  4.2  S6-9 e     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Дългопериодична M V=3.3-14.2 период=408д;
   Червена звезда: B-V=1.82 R-V=-2.43;
34 P Cyg 100044 20 17.8 +38 02    4.8  B1 Ia pe    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Неправилна SDOR B=3-6;
   Нова в 1600г.; Радиоизточник;  
29  Cyg 99770 20 14.5 +36 48 42.7 5.0  A2V+K1III   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=5.0 Vb=6.7 Δ=213" за 2012;
68  Cyg 105186 21 18.5 +43 57    5.0  O7.5IIIn((f)) Simbad
   Синя звезда: U-B=-0.94 B-V=-0.01;
61  Cyg 104214 21 06.9 +38 45 3.49 5.2  K5V+K7V    Simbad, WDS
   Близка звезда;
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.2 Vb=6.1 Δ=31.6" за 2012     
           B = 61  Cyg 104217 Simbad;
  W Cyg 106642 21 36.0 +45 22 175  5.4  M4-M6 III e  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB B=6.8-8.9 период=131д;  
   Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.35;
V460 Cyg 107129 21 42.0 +35 31    5.6  C6.3      Simbad, GCVS
   Име: преди означавана като DS Peg;
   Променлива звезда: Полуправилна SRB B=5.6-7.0 период=180д;  
   Червена звезда: B-V=2.48 R-V=-1.74;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC7092 M39 Cyg 21 31.8 +48 26  4.6 32x32 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Състои се от няколко звезди, добре видими в бинокъл. В телескоп гледката е 
  по-скоро разочароваща. Триъгълна форма; 
б`NGC7000   Cyg 20 58.8 +44 20  5.0 120x30 HII йонизирана област Simbad 
  Име: Северна Америка;
  Може да се види с просто око. Твърде е голяма за телескоп, като се 
  препоръчва филтър за мъглявини. Областта с най-висок контраст е "Мексико",
  а северната и част се слива с Млечния път;
б NGC6913 M29 Cyg 20 23.9 +38 31  6.6  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Съдържа само няколко ярки звезди в богата на слаби звезди област, да се 
  наблюдава при малко увеличение;
Б`IC5070    Cyg 20 51.0 +44 22  7.0 60x50 HII йонизирана област Simbad 
  Име: Пеликан;
  Вижда се само при много тъмно небе. Да се използва филтър за мъглявини;
Б`NGC6992   Cyg 20 56.3 +31 45  7.0 60x8  Останка от свръхнова Simbad
  Име: Воал или Мрежа; 
  В бинокъл се вижда като бледа дъга. Заедно с NGC6960 образуват голям пръстен,
  остатък от свръхнова избухнала преди 30 000 години;
т`NGC6960   Cyg 20 45.6 +30 42  7.0 210x160 Останка от свръхнова Simbad 
  Име: Воал или Мрежа; 
  Може да се види в телескоп при малко увеличение.Заедно с NGC6992 образуват 
  голям пръстен, остатък от свръхнова избухнала преди 30 000 години. Вижда се
  звездата 52 Cyg;
т NGC6826   Cyg 19 44.8 +50 32  8.8 0.5x0.4 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Мигаща око;
  Звездообразна в бинокъл, диска се различава в телескоп при голямо увеличение; 
Т NGC7027   Cyg 21 07.0 +42 14  9.6 0.3x0.1 Планетарна мъглявина Simbad 
  Сравнително лесно се вижда като звезда, но само при големи увеличения
  се различава диска.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;