Нашето звездно небе            

Пещ - Fornax - For

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   21:40
16.I   20:40
 1.II  19:40
16.II  18:40
 1.IX  06:40
16.IX  05:40
 1.X   04:40
16.X   03:40
 1.XI  01:40
16.XI  00:40
 1.XII  23:40
16.XII  22:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездието Пещ заема доста голям район от южното небе и е изцяло видимо от България, тъй като достига височина между 7° и 25° над хоризонта. За наблюдателя с просто око не буди никакъв интерес, само една звезда е по-ярка от 4 величина.

Съзвездието е отделено в средата на XVIII век от френския астроном Никола Луи де Лакайлем. Първоначално е носило името Химическа пещ.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта III

Други карти на небето със съзвездието: Карта I, Карта II, Карта IV.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 60 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α For 14879 03 12.1 -28 59 14.2 3.9  F6V+G7V    Simbad, WDS
  Име: Dalim (12 Eri);
  Кратна звезда: *Т AB Va=4.0 Vb=7.2 Δ=5.4" за 2013;
  Алфа е двойна звезда разделяща се в телескоп. Първият компонент е бял до 
  него е разположен втория, жълта звезда;  
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
т NGC1360   For 03 33.2 -25 52  9.4  6x5  Планетарна мъглявина Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;