Нашето звездно небе            

Пещ - Fornax - For

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: I   III  IV
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  17:40 21:40 23:40
16.I      20:40 22:40
 1.II     19:40 21:40
16.II     18:40 20:40
 1.III        19:40
16.III        18:40

 1.VIII 04:40
16.VIII 03:40
 1.IX  02:40 06:40
16.IX  01:40 05:40
 1.X  00:40 04:40 06:40
16.X  23:40 03:40 05:40
 1.XI  21:40 01:40 03:40
16.XI  20:40 00:40 02:40
 1.XII 19:40 23:40 01:40
16.XII 18:40 22:40 00:40
___________________________

Описание.

Съзвездието Пещ заема доста голям район от южното небе и е изцяло видимо от България, тъй като достига височина между 7° и 25° над хоризонта. За наблюдателя с просто око не буди никакъв интерес, само една звезда е по-ярка от 4 величина.

Съзвездието е отделено в средата на XVIII век от френския астроном Никола Луи де Лакайлем. Първоначално е носило името Химическа пещ.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта I (на изток), Карта II, Карта III (на юг), Карта IV (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  2  11  61
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α For 14879 03 12.1 -28 59 14.2 3.9  F6V+G7V    Simbad, WDS
   Име: Dalim (12 Eri);
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.0 Vb=7.2 Δ=5.4" за 2013;
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
т NGC1360   For 03 33.2 -25 52  9.4  6x5  Планетарна мъглявина Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;