Нашето звездно небе            

Пещ - Fornax - For

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: I   III  IV
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  17:40 21:40 23:40
16.I      20:40 22:40
 1.II     19:40 21:40
16.II     18:40 20:40
 1.III        19:40
16.III        18:40

 1.VIII 04:40
16.VIII 03:40
 1.IX  02:40 06:40
16.IX  01:40 05:40
 1.X  00:40 04:40 06:40
16.X  23:40 03:40 05:40
 1.XI  21:40 01:40 03:40
16.XI  20:40 00:40 02:40
 1.XII 19:40 23:40 01:40
16.XII 18:40 22:40 00:40
___________________________

Описание.

Съзвездието Пещ заема доста голям район от южното небе и е изцяло видимо от България, тъй като достига височина между 7° и 25° над хоризонта. За наблюдателя с просто око не буди никакъв интерес, само една звезда е по-ярка от 4 величина.

Съзвездието е отделено в средата на XVIII век от френския астроном Никола Луи де Лакайлем. Първоначално е носило името Химическа пещ.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта I (на изток), Карта II, Карта III (на юг), Карта IV (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 60 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α For 14879 03 12.1 -28 59 14.2 3.9  F6V+G7V    Simbad, WDS
   Име: Dalim (12 Eri);
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.0 Vb=7.2 Δ=5.4" за 2013;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
т NGC1360   For 03 33.2 -25 52  9.4  6x5  Планетарна мъглявина Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;