Нашето звездно небе            

Малка лисица - Vulpecula - Vul

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.V   05:40
 1.VI  04:40
16.VI  03:40
 1.VII  02:40
16.VII  01:40
 1.VIII 00:40
16.VIII 23:40
 1.IX  22:40
16.IX  21:40
 1.X   20:40
16.X   19:40
 1.XI  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездие, което пресича Млечния път между Лебед и Орел. Чертае се само като област на небето, в която няма звезди, по светли от пета величина.

Като всяко съзвездие от млечния път то е богато с мъглявини и звездни купове, видими предимно с телескоп. Една от по-светлите мъглявини е типичен представител на планетарните мъглявини. Разположена е в долния край на съзвездието, над γ от Стрела и може да се види с бинокъл като мъгляво петно от 7,6 величина.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XI

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XII, Карта I, Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 70 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
6 α Vul 95771 19 28.7 +24 40 91.2 4.5  M0III+K0III  Simbad, WDS
  Име: Anser;  
  Кратна звезда: *О AB Va=4.6 Vb=5.9 Δ=427" за 2012
         B = 8   Vul 95785 Simbad;
  Алфа е най-ярката звезда в съзвездието, червен гигант;     
  T Vul 102949 20 51.5 +28 15 369  5.8  F5Ib-G0Ib   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.4-6.1 период=4.4355д; 
  Жълт свръхгигант и пулсираща променлива звезда; 
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О Cr399    Vul 19 25.4 +20 11  3.6 60x60 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Име: Куп на Броччи;
  Красива група звезди, на границата между съзвездията Лисица и Стрела с 
  размер на две пълни луни. Най-ярката звезда е от 5.1 зв.вел; 
б`NGC6940   Vul 20 34.4 +28 17  6.3 31x31 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Голямо мъгливо петно в бинокъл. В телескоп се разделя на звезди;
б NGC6853 M27 Vul 19 59.6 +22 43  7.3  8x6  Планетарна мъглявина Simbad 
  Име: Гира;
  Голяма и ярка планетарна мъглявина, напомняща по форма на гира. В бинокъл се 
  вижда като удължено мъгливо петънце, а формата и се различава в телескоп; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;