Нашето звездно небе             

Малка лисица - Vulpecula - Vul

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.V   05:40
 1.VI  04:40
16.VI  03:40
 1.VII  02:40
16.VII  01:40
 1.VIII 00:40
16.VIII 23:40
 1.IX  22:40
16.IX  21:40
 1.X   20:40
16.X   19:40
 1.XI  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездие, което пресича Млечния път между Лебед и Орел. Чертае се само като област на небето, в която няма звезди, по светли от пета величина.

Като всяко съзвездие от млечния път то е богато с мъглявини и звездни купове, видими предимно с телескоп. Една от по-светлите мъглявини е типичен представител на планетарните мъглявини. Разположена е в долния край на съзвездието, над γ от Стрела и може да се види с бинокъл като мъгляво петно от 7,6 величина.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XI

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XII, Карта I, Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 70 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
6 α Vul 95771 19 28.7 +24 40 91.2 4.5  M0III+K0III  Simbad, WDS
  Кратна звезда: *О AB Va=4.6 Vb=5.9 Δ=427" за 2012
         B = 8   Vul 95785 Simbad;
  Алфа е най-ярката звезда в съзвездието, червен гигант;     
  T Vul 102949 20 51.5 +28 15 369  5.8  F5Ib-G0Ib   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.4-6.1 период=4.4355д; 
  Жълт свръхгигант и пулсираща променлива звезда; 
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О Cr399    Vul 19 25.4 +20 11  3.6 60x60 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Име: Куп на Броччи;
  Красива група звезди, на границата между съзвездията Лисица и Стрела с 
  размер на две пълни луни. Най-ярката звезда е от 5.1 зв.вел; 
б`NGC6940   Vul 20 34.4 +28 17  6.3 31x31 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Голямо мъгливо петно в бинокъл. В телескоп се разделя на звезди;
б NGC6853 M27 Vul 19 59.6 +22 43  7.3  8x6  Планетарна мъглявина Simbad 
  Име: Гира;
  Голяма и ярка планетарна мъглявина, напомняща по форма на гира. В бинокъл се 
  вижда като удължено мъгливо петънце, а формата и се различава в телескоп; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;