Нашето звездно небе            

Малка лисица - Vulpecula - Vul

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IX   XI   I
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I         17:40

16.II  06:40
 1.III 05:40
16.III 04:40
 1.IV  04:40
16.IV  03:40
 1.V  02:40
16.V  01:40 05:40
 1.VI  00:40 04:40
16.VI  23:40 03:40
 1.VII 22:40 02:40
16.VII 21:40 01:40 05:40
 1.VIII 20:40 00:40 04:40
16.VIII    23:40 03:40
 1.IX     22:40 02:40
16.IX     21:40 01:40
 1.X      20:40 00:40
16.X      19:40 23:40
 1.XI     17:40 21:40
16.XI         20:40
 1.XII        19:40
16.XII        18:40
___________________________

Описание.

Съзвездие, което пресича Млечния път между Лебед и Орел. Чертае се само като област на небето, в която няма звезди, по светли от пета величина.

Като всяко съзвездие от млечния път то е богато с мъглявини и звездни купове, видими предимно с телескоп. Една от по-светлите мъглявини е типичен представител на планетарните мъглявини. Разположена е в долния край на съзвездието, над γ от Стрела и може да се види с бинокъл като мъгляво петно от 7,6 величина.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX (на изток), Карта X, Карта XI (на юг), Карта XII, Карта I (на запад), Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  1  23  69
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
6 α Vul 95771 19 28.7 +24 40 91.2 4.5  M0III+K0III  Simbad, WDS
   Име: Anser;  
   Кратна звезда: *О AB Va=4.6 Vb=5.9 Δ=427" за 2012
           B = 8   Vul 95785 Simbad;
  T Vul 102949 20 51.5 +28 15 369  5.8  F5Ib-G0Ib   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.4-6.1 период=4.4355д; 
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О Cr399    Vul 19 25.4 +20 11  3.6 60x60 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Име: Куп на Броччи;
  Красива група звезди, на границата между съзвездията Лисица и Стрела с 
  размер на две пълни луни. Най-ярката звезда е от 5.1 зв.вел; 
б`NGC6940   Vul 20 34.4 +28 17  6.3 31x31 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Голямо мъгливо петно в бинокъл. В телескоп се разделя на звезди;
б NGC6853 M27 Vul 19 59.6 +22 43  7.3  8x6  Планетарна мъглявина Simbad 
  Име: Гира;
  Голяма и ярка планетарна мъглявина, напомняща по форма на гира. В бинокъл се 
  вижда като удължено мъгливо петънце, а формата и се различава в телескоп; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;