Нашето звездно небе            

Малка лисица - Vulpecula - Vul

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IX   XI   I
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I         17:40

16.II  06:40
 1.III 05:40
16.III 04:40
 1.IV  04:40
16.IV  03:40
 1.V  02:40
16.V  01:40 05:40
 1.VI  00:40 04:40
16.VI  23:40 03:40
 1.VII 22:40 02:40
16.VII 21:40 01:40 05:40
 1.VIII 20:40 00:40 04:40
16.VIII    23:40 03:40
 1.IX     22:40 02:40
16.IX     21:40 01:40
 1.X      20:40 00:40
16.X      19:40 23:40
 1.XI     17:40 21:40
16.XI         20:40
 1.XII        19:40
16.XII        18:40
___________________________

Описание.

Съзвездие, което пресича Млечния път между Лебед и Орел. Чертае се само като област на небето, в която няма звезди, по светли от пета величина.

Като всяко съзвездие от млечния път то е богато с мъглявини и звездни купове, видими предимно с телескоп. Една от по-светлите мъглявини е типичен представител на планетарните мъглявини. Разположена е в долния край на съзвездието, над γ от Стрела и може да се види с бинокъл като мъгляво петно от 7,6 величина.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX (на изток), Карта X, Карта XI (на юг), Карта XII, Карта I (на запад), Карта II.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  1  23  69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 6  α   Vul  19 28.7 +24 40  4.5            Simbad
 Име: Anser;
 Кратна звезда: *О ΔAB=428" A: V=4.6 M0III B: 8 Vul V=5.9 K0III WDS;
О   T   Vul  20 51.5 +28 15  5.8  F5Ib-G0Ib      Simbad
 Променлива звезда: *О цефеида DCEP V=5.4-6.1 период=4.4355д GCVS; 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  ρ   V   D  Тип          Още
          hh mm.m °° '' kpc  m   '             данни
________________________________________________________________________________
О Cr399    Vul 19 25.4 +20 11    3.6 60x60 Разсеян звезден куп  Simbad
  Име: Куп на Броччи;
  Красива група звезди, на границата между съзвездията Лисица и Стрела с 
  размер на две пълни луни. Най-ярката звезда е от 5.1 зв.вел; 
б`NGC6940   Vul 20 34.4 +28 17 1.06 6.3 31x31 Разсеян звезден куп  Simbad
  Голямо мъгливо петно в бинокъл. В телескоп се разделя на звезди;
б NGC6853 M27 Vul 19 59.6 +22 43 0.39 7.3  8x6  Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Гира;
  Голяма и ярка планетарна мъглявина, напомняща по форма на гира. В бинокъл се 
  вижда като удължено мъгливо петънце, а формата и се различава в телескоп; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;