Нашето звездно небе            

Хидра - Hydra - Hya

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   03:40
16.I   02:40
 1.II  01:40
16.II  00:40
 1.III  23:40
16.III  22:40
 1.IV  22:40
16.IV  21:40
 1.V   20:40
16.XI  06:40
 1.XII  05:40
16.XII  04:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Обширно и извънредно дълго съзвездие на юг от небесния екватор. Ако съединим последователно по-светлите му звезди, ще получим характерната фигура на змия с глава. Лесно се открива главата, група от шест звезди, разположена под съзвездието Рак. Всъщност названието Хидра може да бъде заменено с водна змия, както някой наричат това съзвездие.

В митологията Хидра обикновено се отъждествява с многоглавото животно, унищожено от Херакъл. Друга легенда свързва Хидра с Гарван и Чаша, които са разположени над нея. Аполон изпратил гарвана да му донесе вода. Птицата се върнала с хидра в ноктите, като извинение за несвършената работа. Разгневеният бог качил гарвана, чашата и хидрата на небето, като съзвездия.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VI, Карта VII

Други карти на небето със съзвездието: Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VIII, Карта IX.

Натисни за пълен размер.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 240 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
30 α Hya 46390 09 27.6 -08 40 55.3 2.0  K3 II-III   Simbad
  Име: Алфард, Alphard, на арабски означава самотна звезда;
  Оранжев гигант;
46 γ Hya 64962 13 18.9 -23 10 41.0 3.0  G8 III     Simbad
  ν Hya 52943 10 49.6 -16 12 44.0 3.1  K0/K1 III   Simbad
16 ζ Hya 43813 08 55.4 +05 57 51.3 3.1  G9 II-III   Simbad
49 π Hya 68895 14 06.4 -26 41 31.0 3.3  K1 III-IV   Simbad
11 ε Hya 43109 08 46.8 +06 25 39.6 3.4  G1III+A8V   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т AВ-C Vab=3.5 Vc=6.7 Δ=2.8" за 2012;
  Кратна звезда разделяща се на две в телескоп с над 100мм диаметър. 
  Първата компонента е жълта, също тясно двойна звезда. Втората 
  компонента е синьо-бяла;
  ξ Hya 56343 11 33.0 -31 51 39.7 3.5  G7 III     Simbad
41 λ Hya 49841 10 10.6 -12 21 34.5 3.6  K0 III CN+1  Simbad
42 μ Hya 51069 10 26.1 -16 50 71.8 3.8  K4 III     Simbad
22 θ Hya 45336 09 11.8 +02 32 34.8 3.9  B9.5 V     Simbad
  C Hya 41307 08 25.7 -03 54 37.5 3.9  A0 V      Simbad
  Име: 30 Mon
  Синьо-бяла звезда. В права линия на 12 и 18 дъгови минути от двете 
  страни са разположени звезди от 5.6 зв. вел.
35 ι Hya 47431 09 39.9 -01 09 80.7 3.9  K2.5 III    Simbad
31 τ1 Hya 46509 09 29.1 -02 46 17.3 4.6  F6V+K0     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AВ Va=4.6 Vc=7.3 Δ=68" за 2012;
27  Hya 45811 09 20.5 -09 33 68.2 4.8  G8III+F4V   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AВ Va=4.9 Vc=7.0 Δ=229" за 2012;
  U Hya 52009 10 37.6 -13 23 208  4.8  C6,3      Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB B=7.0-9.4 период=450д;  
  Червена звезда: B-V=2.69 R-V=-1.77;
  Тъмно червена, полуправилна променлива звезда;
  χ1 Hya 54204 11 05.3 -27 18 43.2 4.9  F3IV+B8V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *О A-D Va=4.9 Vd=5.7 Δ=504" за 2007;
  D = χ2 Hya 54255 Simbad;
  R Hya 65835 13 27.0 -23 01 124  5.0  M6e-M9e (Tc)  Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Дългопериодична M V=3.5-10.9 период=389д;  
  Червена звезда: B-V=1.61 R-V=-2.70;
  Червен гигант, дългопериодична променлива;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б`NGC2548 M48 Hya 08 13.7 -05 45  5.8 54x54 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Голям разсеян звезден куп, състоящ се от около 80 звезди. В ясно време 
  може лесно да се види в бинокъл. В центъра фина нишка от по-ярки звезди;
Б`NGC4590 M68 Hya 12 39.5 -26 45  7.3 10x10 Сферичен звезден куп Simbad 
  Сферичен звезден куп видим в бинокъл като мъглива звезда. Разделя се на 
  звезди само в телескоп. Силно кондензирана централна част; 
б NGC5236 M83 Hya 13 37.0 -29 52  7.5 13x12 Галактика спирална  Simbad 
  Широко разкрита към нас, спирална галактика, видима в бинокъл или 
  малък телескоп. Ядрото е ярко, а пресечените спиралните ръкави са 
  добре изразени. Последните се веждат в телескоп с диаметър над 150мм;
т NGC3242   Hya 10 24.8 -18 39  8.6 0.7x0.6 Планетарна мъглявина Simbad 
  Име: Юпитер; 
  Подобна по размер и форма на Юпитер. Звездообразна в бинокъл, 
  синьо зелен диск в телескоп;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;