Нашето звездно небе            

Скулптор - Sculptor - Scl

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   17:40
16.VII  05:40
 1.VIII 04:40
16.VIII 03:40
 1.IX  02:40
16.IX  01:40
 1.X   00:40
16.X   23:40
 1.XI  21:40
16.XI  20:40
 1.XII  19:40
16.XII  18:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Южно съзвездие с единствена най-светла звезда от четвърта величина. То е изцяло видимо от нас, но винаги ниско на хоризонта.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта I

Други карти на небето със съзвездието: Карта XII, Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 50 звезди до 6.5 звездна величина.
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α Scl  4577 00 58.6 -29 21 238  4.3  B7 III     Simbad
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б`NGC253    Scl 00 47.6 -25 17  7.2 24x6  Галактика спирална  Simbad 
  Име: Галактика Скулптор;
  Красива галактика, в бинокъл се вижда каго продълговата мъглявина. Тъмните 
  прахови структури се виждат в телескоп;
б`NGC55    Scl 00 14.9 -39 12  7.9 31x6  Галактика спирална  Simbad 
  Силно удължена галактика с по-светла западната част и ярки петна. 
  Добре е да се наблюдава при малко увеличение;
Б`NGC288    Scl 00 52.8 -26 35  8.1 14x14 Сферичен звезден куп Simbad
  Един от трудните за наблюдение сферични купове. В телескоп се отделят само 
  няколко звезди;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;