Нашето звездно небе            

Дева - Virgo - Vir

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VIII  X
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 07:40
16.I  00:40 06:40
 1.II  23:40 05:40
16.II  22:40 04:40
 1.III 21:40 03:40
16.III 20:40 02:40
 1.IV  20:40 02:40 06:40
16.IV     01:40 05:40
 1.V      00:40 04:40
16.V      23:40 03:40
 1.VI     22:40 02:40
16.VI     21:40 01:40
 1.VII        00:40
16.VII        23:40
 1.VIII        22:40
16.VIII        21:40
 1.IX         20:40
16.IX         19:40

 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40 
___________________________

Описание.

Зодиакалното съзвездие Дева няма налагаща се на окото характерна фигура освен четириъгълника, образуван от най светлата звезда α Спика и трите звезди от трета величина γ, ε и ζ.

В съзвездието се намира най-близкият до нас куп галактики, който се разпростира и в съседното съзвездие Косите на Вероника. Купа съдържа около 3000 члена, няколко десетки от които видими в телескоп с диаметър 150мм, като мъгливи петна. Десетина от най-ярките галактики са отбелязани по-долу.

На старинните карти това съзвездие се рисува като девойка, която държи в ръката си житен клас (звездата Спика), тъй като в южната част на небето по време на жътва това е най-светлата звезда на небето. Някои предполагат, че това е богинята на плодородието Деметра, която първа разорала земята и научила хората на земеделие.

Една легенда говори, че дъщерята на Деметра, Персефона, била открадната от царя на подземното царство Хадес, който бил влюбен в нея. Дълго Деметра търсила своята дъщеря Персефона, докато най-после Зевс се смилил над нея и разрешил въпроса, като разделил годината на две части. Времето, което Персефона прекарва в подземното царство и през което Деметра скърби за нея, е зима и на земята скърби студ и мраз. През оная част от годината, когато тя е при своята майка, Деметра е радостна и природата цъфти и зрее.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VIII

Други карти на небето със съзвездието: Карта V, Карта VI, Карта VII, Карта IX, Карта X.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 170 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
67 α Vir 65474 13 25.2 -11 10 76.6 1.0  B1III-IV+B2V  Simbad
  Име: Спика, Spica;
  Синьо-бяла звезда, спектрално двойна, при която приливни взаимодействия със 
  спътника деформират централната звезда и водят до изменение на блясъка с 
  период 4 дни и малка амплитуда от 0.05 зв.вел;
29 γ Vir 61941 12 41.7 -01 27 11.7 2.7  F0V+F0V    Simbad, WDS
  Име: Порима, Porrima;
  Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=3.5 Δ=2.3" за 2015;
  В телескоп се виждат две бели звезди с равен блясък. Орбиталният период е 
  169 години. През 2006 година звездите са били най-близо 0.4" дъгови секунди, 
  през 2013 са на 1.9", а през 2015 на 2.3";
47 ε Vir 63608 13 02.2 +10 58 33.6 2.8  G8 III     Simbad
  Име: Виндемиатрикс, Vindemiatrix - означава гроздоберач;
  Жълт гигант;
79 ζ Vir 66249 13 34.7 -00 36 22.7 3.4  A2 V      Simbad
  Синьо-бяла звезда;
43 δ Vir 63090 12 55.6 +03 24 60.8 3.4  M3 III     Simbad
  Червен гигант;
 5 β Vir 57757 11 50.7 +01 46 10.9 3.6  F9 V      Simbad
  Име: Завиях, Zavijava;
  Жълто-бяла звезда от главната последователност;
109  Vir 72220 14 46.2 +01 54 41.2 3.7  A0 III     Simbad
  Синьо-бяла гигант;
107 μ Vir 71957 14 43.1 -05 39 18.3 3.9  F2 V      Simbad
  Бяла звездам;
15 η Vir 60129 12 19.9 -00 40 81.4 3.9  A2 IV     Simbad
  Име: Zaniah;
  Синьо-бяла звезда;
 3 ν Vir 57380 11 45.9 +06 32 90.1 4.0  M1 III     Simbad
51 θ Vir 64238 13 09.9 -05 32 96.8 4.4  A0IV+B8V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=9.4 Δ=6.4" за 2012;
  Синьо-бяла звезда със спътник видим в неголям телескоп;
61  Vir 64924 13 18.4 -18 19 8.56 4.7  G7 V      Simbad
  Близка звезда;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Б NGC4594 M104 Vir 12 40.0 -11 37  8.0  9x4  Галактика спирална  Simbad
  Име: Сомбреро; 
  Значително удължена с вретеновидната форма, която трудно се вижда в бинокъл, 
  но е впечатляваща в телескоп. Може да се оприличи и на планетата Сатурн. 
  Тънък прахов облак разделя галактиката и се вижда в телескоп с диаметър 
  над 150 мм. Галактиката не принадлежи към галактичния куп Дева;
Б NGC4472 M49 Vir 12 29.8 +08 00  8.4 10x8  Галактика елипсовидна Simbad 
  Най-ярката галактика в купа Дева. Вижда се като мъгливо кръгло петно;
Б NGC4486 M87 Vir 12 30.8 +12 23  8.6  9x7  Галактика елипсовидна Simbad
  Име: Virgo A;
  Радио и рентгенов източник. Централната галактика на купа Дева. На фотографии 
  от професионални телескопи се виждат изхвърляния на вещество от галактиката 
  (джетове). В любителски телескопи М87 изглежда светещо кръгло петно с 
  изразено ядро;
т NGC4649 M60 Vir 12 43.7 +11 33  8.8  8x6  Галактика елипсовидна Simbad
  Лесно се забелязва в малък телескоп. Ярко звездообразно ядро. На 3' 
  северозападно се вижда галактиката от 11 зв. вел. NGC 4647;
т NGC4406 M86 Vir 12 26.2 +12 57  8.9 10x6  Галактика елипсовидна Simbad
  Без особености, близо до М84;
т NGC4374 M84 Vir 12 25.1 +12 53  9.1  7x6  Галактика елипсовидна Simbad
  Мъглявина без особености, близо до М86;
т NGC4697   Vir 12 48.6 -05 48  9.2  6x5  Галактика елипсовидна Simbad
  Малка галактика с удължена форма и звездообразно ядро; 
т`NGC4569 M90 Vir 12 36.8 +13 10  9.5 10x4  Галактика спирална  Simbad
  Светла и удължена централна част. С най-голям видим размер в купа Дева; 
т NGC4303 M61 Vir 12 21.9 +04 28  9.6  7x6  Галактика спирална  Simbad
  Ярко ядро, спиралните ръкави са едвам видими в телескоп;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;