Нашето звездно небе            

Косите на Вероника - Coma Berenices - Com

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VIII  X
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 07:40
16.I  00:40 06:40
 1.II  23:40 05:40
16.II  22:40 04:40
 1.III 21:40 03:40
16.III 20:40 02:40
 1.IV  20:40 02:40 06:40
16.IV     01:40 05:40
 1.V      00:40 04:40
16.V      23:40 03:40
 1.VI     22:40 02:40
16.VI     21:40 01:40
 1.VII        00:40
16.VII        23:40
 1.VIII        22:40
16.VIII        21:40
 1.IX         20:40
16.IX         19:40

 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40
___________________________

Описание.

Трите най-светли звезди на това съзвездие са от четвърта величина. Главната група на видимите при добри условия звезди са от пета и шеста величина и са разположени в горната дясна част на съзвездието. За зрението ни те изглеждат, като неясно мъгляво петно. С обикновен бинокъл на това място наблюдателят вижда красива група от гъсто разположени една до друга звезди. Тази група всъщност е един разсеян звезден куп, не голям по размери и намиращ се близо до нас.

В това съзвездие, както и в съседните му, Ловджийски кучета, Дева и Лъв, разположени около полюса на Галактиката далеч от прахови облаци и йонизирани мъглявини, които поглъщат светлината, се наблюдават голям брой галактики.

Съзвездието е обозначено през 1551г. от холандския картограф Герардус Меркатор. Според преданията Вероника е жената на египетския цар Птоломей. През време на един негов поход тя дала обещание, че ако съпругът и се върне победител, ще отреже косата си и ще я пренесе жертва на боговете. Птоломей се върнал победител и Вероника изпълнила своето обещание. От само себе си се разбира, че косата на Вероника трябва да е била необикновено хубава. Трогнати от тази жертва, боговете пренесли косата и на небето.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта IV, Карта V (на изток), Карта VI, Карта VII, Карта VIII (на юг), Карта IX, Карта X (на запад), Карта XI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  3  23  68
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
43 β Com 64394 13 11.9 +27 53 9.13 4.3  G0 V      Simbad
   Близка звезда;
   Астрофизика: маса=1.1☉, светимост=1.4☉, радиус=1.1☉;
42 α Com 64241 13 10.0 +17 32 17.8 4.3  F5V+F6V    Simbad
   Име: Diadem;
15 γ Com 60742 12 26.9 +28 16 51.3 4.3  K1 III     Simbad
   Астрофизика: маса=1.7☉, светимост=58☉, радиус=12☉;
24  Com 61418 12 35.1 +18 23    5.0  K0II+A9V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.1 Vb=6.3 Δ=20.1" за 2015;
           B = 24  Com 61415 Simbad
17  Com 60904 12 28.9 +25 55 72.9 5.2  A0p+A2m    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=5.2 Vb=6.6 Δ=145" за 2012;
           B = 17  Com 60891 Simbad
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация; Типове променливи звезди;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О`mel111    Com 12 22.5 +25 51  1.8 275x275 Разсеян звезден куп  Simbad
  Име: Куп косите на Вероника. 
  При тъмно и ясно небе с просто око се виждат около 10 звезди. Красив 
  в обикновен бинокъл. Не може да се обхване цял в телескоп. Най-ярките 
  звезди образуват форма подобна на латинската буква V. Звездата γ не е 
  член на купа;
б NGC5024 M53 Com 13 12.9 +18 10  7.7 14x14 Сферичен звезден куп Simbad 
  В неголям телескоп изглежда като мъгливо кръгло петно;
Б NGC4826 M64 Com 12 56.7 +21 41  8.5 10x5  Галактика спирална  Simbad 
  Име: Черно око; 
  В телескоп трудно се вижда удължен тъмен прахов облак до ядрото. 
  Ясно външно очертание на галактиката. Галактиката не е член на 
  купа галактики Дева;
т NGC4382 M85 Com 12 25.4 +18 11  9.1  7x6  Галактика       Simbad
  Ярка централна част. Има спътник от 11 зв. вел. в източно посока.
  Член на купа галактики Дева;
т`NGC4321 M100 Com 12 22.9 +15 49  9.4  8x6  Галактика спирална  Simbad
  Галактика с кръгла форма, малко по-голяма е от М99. Член на купа 
  галактики Дева;
т`NGC4725   Com 12 50.4 +25 30  9.4 10x7  Галактика спирална  Simbad
  За наблюдение са необходими тъмно небе и малко увеличение. В телескоп 
  се вижда малко и слабо ядро. Халото е с много ниска повърхностна яркост;
т`NGC4501 M88 Com 12 32.0 +14 25  9.6  7x4  Галактика спирална  Simbad 
  В неголям телескоп изглежда елиптична. Асиметрично хало, слаби детайли.
  Член на галактичния куп Дева;
т`NGC4565   Com 12 36.3 +25 59  9.6 15x2  Галактика спирална  Simbad
  Красива по форма галактика, силно удължена в телескоп. Тъмна прахова 
  ивица я разсича по дългата ос;
Т NGC4494   Com 12 31.4 +25 46  9.8  5x4  Галактика елипсовидна Simbad 
  Доста ярко ядро в очертанията на еднородна мъглявина, почти кръгла;
Т`NGC4254 M99 Com 12 18.8 +14 25  9.9  5x5  Галактика спирална  Simbad 
  В любителски телескоп изглежда кръгла. Ярка централна част и светли 
  петна в южния спирален ръкав. Член на купа галактики Дева;
т`NGC4559   Com 12 36.0 +27 58 10.0 11x5  Галактика спирална  Simbad
  Отчетливо удължена, централният район има леко асиметрична форма;
Т`NGC4548 M91 Com 12 35.4 +14 30 10.1  5x4  Галактика спирална  Simbad 
  Идентификацията на М91 с NGC4548 не е еднозначна. Член на галактичния 
  куп Дева;
Т`NGC4192 M98 Com 12 13.8 +14 54 10.1  9x2  Галактика спирална  Simbad 
  Отчетливо удължена форма, слабо разсеяно хало и неизразено ядро.
  Член на купа галактики Дева; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;