Нашето звездно небе            

Косите на Вероника - Coma Berenices - Com

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VIII  X
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 07:40
16.I  00:40 06:40
 1.II  23:40 05:40
16.II  22:40 04:40
 1.III 21:40 03:40
16.III 20:40 02:40
 1.IV  20:40 02:40 06:40
16.IV     01:40 05:40
 1.V      00:40 04:40
16.V      23:40 03:40
 1.VI     22:40 02:40
16.VI     21:40 01:40
 1.VII        00:40
16.VII        23:40
 1.VIII        22:40
16.VIII        21:40
 1.IX         20:40
16.IX         19:40

 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40
___________________________

Описание.

Трите най-светли звезди на това съзвездие са от четвърта величина. Главната група на видимите при добри условия звезди са от пета и шеста величина и са разположени в горната дясна част на съзвездието. За зрението ни те изглеждат, като неясно мъгляво петно. С обикновен бинокъл на това място наблюдателят вижда красива група от гъсто разположени една до друга звезди. Тази група всъщност е един разсеян звезден куп, не голям по размери и намиращ се близо до нас.

В това съзвездие, както и в съседните му, Ловджийски кучета, Дева и Лъв, разположени около полюса на Галактиката далеч от прахови облаци и йонизирани мъглявини, които поглъщат светлината, се наблюдават голям брой галактики.

Съзвездието е обозначено през 1551г. от холандския картограф Герардус Меркатор. Според преданията Вероника е жената на египетския цар Птоломей. През време на един негов поход тя дала обещание, че ако съпругът и се върне победител, ще отреже косата си и ще я пренесе жертва на боговете. Птоломей се върнал победител и Вероника изпълнила своето обещание. От само себе си се разбира, че косата на Вероника трябва да е била необикновено хубава. Трогнати от тази жертва, боговете пренесли косата и на небето.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VIII

Други карти на небето със съзвездието: Карта IV, Карта V, Карта VI, Карта VII, Карта IX, Карта X, Карта XI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 70 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
43 β Com 64394 13 11.9 +27 53 9.13 4.3  G0 V      Simbad
   Близка звезда;
42 α Com 64241 13 10.0 +17 32 17.8 4.3  F5V+F6V    Simbad
   Име: Diadem;
15 γ Com 60742 12 26.9 +28 16 51.3 4.3  K1 III     Simbad
   Астрофизика: маса=1.7☉, светимост=58.2☉, радиус=12☉;
24  Com 61418 12 35.1 +18 23    5.0  K0II+A9V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.1 Vb=6.3 Δ=20.1" за 2015;
           B = 24  Com 61415 Simbad
17  Com 60904 12 28.9 +25 55 72.9 5.2  A0p+A2m    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=5.2 Vb=6.6 Δ=145" за 2012;
           B = 17  Com 60891 Simbad
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация; Типове променливи звезди;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О`mel111    Com 12 22.5 +25 51  1.8 275x275 Разсеян звезден куп  Simbad
  Име: Куп косите на Вероника. 
  При тъмно и ясно небе с просто око се виждат около 10 звезди. Красив 
  в обикновен бинокъл. Не може да се обхване цял в телескоп. Най-ярките 
  звезди образуват форма подобна на латинската буква V. Звездата γ не е 
  член на купа;
б NGC5024 M53 Com 13 12.9 +18 10  7.7 14x14 Сферичен звезден куп Simbad 
  В неголям телескоп изглежда като мъгливо кръгло петно;
Б NGC4826 M64 Com 12 56.7 +21 41  8.5 10x5  Галактика спирална  Simbad 
  Име: Черно око; 
  В телескоп трудно се вижда удължен тъмен прахов облак до ядрото. 
  Ясно външно очертание на галактиката. Галактиката не е член на 
  купа галактики Дева;
т NGC4382 M85 Com 12 25.4 +18 11  9.1  7x6  Галактика       Simbad
  Ярка централна част. Има спътник от 11 зв. вел. в източно посока.
  Член на купа галактики Дева;
т`NGC4321 M100 Com 12 22.9 +15 49  9.4  8x6  Галактика спирална  Simbad
  Галактика с кръгла форма, малко по-голяма е от М99. Член на купа 
  галактики Дева;
т`NGC4725   Com 12 50.4 +25 30  9.4 10x7  Галактика спирална  Simbad
  За наблюдение са необходими тъмно небе и малко увеличение. В телескоп 
  се вижда малко и слабо ядро. Халото е с много ниска повърхностна яркост;
т`NGC4501 M88 Com 12 32.0 +14 25  9.6  7x4  Галактика спирална  Simbad 
  В неголям телескоп изглежда елиптична. Асиметрично хало, слаби детайли.
  Член на галактичния куп Дева;
т`NGC4565   Com 12 36.3 +25 59  9.6 15x2  Галактика спирална  Simbad
  Красива по форма галактика, силно удължена в телескоп. Тъмна прахова 
  ивица я разсича по дългата ос;
Т NGC4494   Com 12 31.4 +25 46  9.8  5x4  Галактика елиптична  Simbad 
  Доста ярко ядро в очертанията на еднородна мъглявина, почти кръгла;
Т`NGC4254 M99 Com 12 18.8 +14 25  9.9  5x5  Галактика спирална  Simbad 
  В любителски телескоп изглежда кръгла. Ярка централна част и светли 
  петна в южния спирален ръкав. Член на купа галактики Дева;
т`NGC4559   Com 12 36.0 +27 58 10.0 11x5  Галактика спирална  Simbad
  Отчетливо удължена, централният район има леко асиметрична форма;
Т`NGC4548 M91 Com 12 35.4 +14 30 10.1  5x4  Галактика спирална  Simbad 
  Идентификацията на М91 с NGC4548 не е еднозначна. Член на галактичния 
  куп Дева;
Т`NGC4192 M98 Com 12 13.8 +14 54 10.1  9x2  Галактика спирална  Simbad 
  Отчетливо удължена форма, слабо разсеяно хало и неизразено ядро.
  Член на купа галактики Дева; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;