Нашето звездно небе            

Ловджийски кучета - Canes Venatici - CVn

Видимост.

Северната граница на съзвездието е незалязваща за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VIII  X
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 07:40
16.I  00:40 06:40
 1.II  23:40 05:40
16.II  22:40 04:40
 1.III 21:40 03:40
16.III 20:40 02:40
 1.IV  20:40 02:40 06:40
16.IV     01:40 05:40
 1.V      00:40 04:40
16.V      23:40 03:40
 1.VI     22:40 02:40
16.VI     21:40 01:40
 1.VII        00:40
16.VII        23:40
 1.VIII        22:40
16.VIII        21:40
 1.IX         20:40
16.IX         19:40

 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40
___________________________

Описание.

Съзвездието се намира под извитата опашка на Голямата мечка и е характерно с двете си звезди, една от трета и една от четвърта величина, разположени в област, където всички останали звезди са значително по-слаби.

В това съзвездие, както и в съседните му, Косите на Вероника, Дева и Лъв, разположени около полюса на Галактиката далеч от прахови облаци и йонизирани мъглявини, които поглъщат светлината, се наблюдават голям брой галактики.

Съзвездието е въведено през 1687г. от полския астроном Ян Хавелий. Това са двете кучета Астерион (звездичка) и Чара (възторг), водени от Воловар(Аркас) в преследване на Голяма мечка и Малка мечка.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта IV, Карта V (на изток), Карта VI, Карта VII, Карта VIII (на юг), Карта IX, Карта X (на запад), Карта XI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   1  2  15  59
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
12 α2 CVn 63125 12 56.0 +38 19 35.2 2.9  A0VpSiEu+F0V  Simbad, WDS
   Име: Cor Caroli (Кор Кароли), означава сърцето на Карл;
   Кратна звезда: *т AB Va=2.9 Vb=5.5 Δ=19.2" за 2013 
           B = 12 α1 CVn 63121 Simbad;
   Химически особена звезда: А излишък на Si, Eu в спектъра (Ap, CP2);
   A е типичния представител на клас променливи звезди с малка амплитуда 
     на изменение на блясъка и силно, променливо магнитно поле;
 8 β Cvn 61317 12 33.7 +41 21 8.44 4.3  G0 V      Simbad
   Име: Chara;
   Близка звезда;
   Астрофизика: маса=0.90☉, светимост=1.2☉, радиус=1.1☉;
  Y Cvn 62223 12 45.1 +45 26 320  4.9  C5,4      Simbad, GCVS
   Име: La Superba;
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.9-7.3 периоди=160д, 273д, 3000д;
   Червена звезда: B-V=2.54 R-V=-1.75;
17  CVn 64246 13 10.1 +38 30 63.3 5.9  A9III+B7III  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=6.0 Vb=6.3 Δ=276" за 2012 
           B = 15  CVn 64217 Simbad;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC5272 M3  CVn 13 42.2 +28 23  6.3 19x19 Сферичен звезден куп Simbad
  Красив и ярък сферичен звезден куп. В бинокъл се вижда като мъглива звезда, 
  а в телескоп изглежда като плътно светло кълбо със слабо външно хало;
Б NGC4736 M94 Cvn 12 50.9 +41 07  8.2 12x11 Галактика спирална  Simbad 
  Звездообразна в бинокъл. В телескоп ярко закръглено ядро и фино хало; 
Б`NGC4258 M106 Cvn 12 19.0 +47 18  8.4 17x7  Галактика спирална  Simbad 
  Елиптична мъглявина в бинокъл. Ярка централна част със звездообразно ядро 
  и фини спирални ръкави в телескоп;
Б`NGC5194 M51 Cvn 13 29.9 +47 12  8.4 11x7  Галактика спирална  Simbad 
  Име: Водовъртеж; 
  В бинокъл галактиката има удължена форма. За да се видят ясно двата 
  ръкава е необходим телескоп с диаметър поне 200мм. Свързана е с NGC5195;
Б NGC5055 M63 Cvn 13 15.8 +42 02  8.6 13x8  Галактика спирална  Simbad 
  Име: Слънчоглед; 
  Спирална галактика видима в неголям телескоп като елиптично мъгливо петно 
  със слабо изразена структура;
т NGC4631   CVn 12 42.1 +32 32  9.2 15x3  Галактика спирална  Simbad
  Интересен обект с несиметрична форма в телескоп и петниста структура. 
  Близо може да се види слаб спътник и галактиката NGC4656; 
т NGC5195   CVn 13 30.0 +47 16  9.6  6x5  Галактика спирална  Simbad 
  Галактиката вероятно е спътник на М51.
т NGC4449   CVn 12 28.2 +44 06  9.6  6x5  Галактика неправилна Simbad
  Галактика с приблизително правоъгълна форма и удължена ярка централна част; 
т NGC4490   CVn 12 30.6 +41 39  9.8  6x3  Галактика спирална  Simbad 
  Удължена централна част обкръжена от слабо сияние. Наблизо се намира 
  слабата галактика NGC4485;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;