Нашето звездно небе            

Ловджийски кучета - Canes Venatici - CVn

Видимост.

Северната граница на съзвездието е незалязваща за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VIII  X
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 07:40
16.I  00:40 06:40
 1.II  23:40 05:40
16.II  22:40 04:40
 1.III 21:40 03:40
16.III 20:40 02:40
 1.IV  20:40 02:40 06:40
16.IV     01:40 05:40
 1.V      00:40 04:40
16.V      23:40 03:40
 1.VI     22:40 02:40
16.VI     21:40 01:40
 1.VII        00:40
16.VII        23:40
 1.VIII        22:40
16.VIII        21:40
 1.IX         20:40
16.IX         19:40

 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40
___________________________

Описание.

Съзвездието се намира под извитата опашка на Голямата мечка и е характерно с двете си звезди, една от трета и една от четвърта величина, разположени в област, където всички останали звезди са значително по-слаби.

В това съзвездие, както и в съседните му, Косите на Вероника, Дева и Лъв, разположени около полюса на Галактиката далеч от прахови облаци и йонизирани мъглявини, които поглъщат светлината, се наблюдават голям брой галактики.

Съзвездието е въведено през 1687г. от полския астроном Ян Хавелий. Това са двете кучета Астерион (звездичка) и Чара (възторг), водени от Воловар(Аркас) в преследване на Голяма мечка и Малка мечка.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта IV, Карта V (на изток), Карта VI, Карта VII, Карта VIII (на юг), Карта IX, Карта X (на запад), Карта XI.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   1  2  15  59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 12 α2  CVn  12 56.0 +38 19  2.9      Simbad
 Име: Cor Caroli (Кор Кароли), означава сърцето на Карл;
 Кратна звезда: *т ΔAB=19" A: V=2.9 A0VpSiEu B: 12 α1 CVn V=5.5 F2V WDS;
 Химически особена звезда: А е с излишък на Si, Eu в спектъра (Ap, CP2);
 A е типичния представител на клас променливи звезди с малка амплитуда на 
 изменение на блясъка и силно, променливо магнитно поле;
О 8  β   Cvn  12 33.7 +41 21  4.3  G0V         Simbad
 Име: Chara;
 Близка звезда: разстояние=8.47pc;
О   Y   Cvn  12 45.1 +45 26  4.9  C5,4        Simbad
 Име: La Superba;
 Променлива звезда: *Б полуправилна SRB V=4.9-7.3 периоди=160д, 273д, 3000д GCVS;
 Червена звезда: B-V=2.54 R-V=-1.75;
б 17    CVn  13 10.1 +38 30  5.9            Simbad
 Кратна звезда: *б ΔAB=276" A: V=6.0 A9III B: 15 CVn V=6.3 B7III WDS;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC5272 M3  CVn 13 42.2 +28 23  6.3 19x19 Сферичен звезден куп Simbad
  Красив и ярък сферичен звезден куп. В бинокъл се вижда като мъглива звезда, 
  а в телескоп изглежда като плътно светло кълбо със слабо външно хало;
Б NGC4736 M94 Cvn 12 50.9 +41 07  8.2 12x11 Галактика спирална  Simbad 
  Звездообразна в бинокъл. В телескоп ярко закръглено ядро и фино хало; 
Б`NGC4258 M106 Cvn 12 19.0 +47 18  8.4 17x7  Галактика спирална  Simbad 
  Елиптична мъглявина в бинокъл. Ярка централна част със звездообразно ядро 
  и фини спирални ръкави в телескоп;
Б`NGC5194 M51 Cvn 13 29.9 +47 12  8.4 11x7  Галактика спирална  Simbad 
  Име: Водовъртеж; 
  В бинокъл галактиката има удължена форма. За да се видят ясно двата 
  ръкава е необходим телескоп с диаметър поне 200мм. Свързана е с NGC5195;
Б NGC5055 M63 Cvn 13 15.8 +42 02  8.6 13x8  Галактика спирална  Simbad 
  Име: Слънчоглед; 
  Спирална галактика видима в неголям телескоп като елиптично мъгливо петно 
  със слабо изразена структура;
т NGC4631   CVn 12 42.1 +32 32  9.2 15x3  Галактика спирална  Simbad
  Интересен обект с несиметрична форма в телескоп и петниста структура. 
  Близо може да се види слаб спътник и галактиката NGC4656; 
т NGC5195   CVn 13 30.0 +47 16  9.6  6x5  Галактика спирална  Simbad 
  Галактиката вероятно е спътник на М51.
т NGC4449   CVn 12 28.2 +44 06  9.6  6x5  Галактика неправилна Simbad
  Галактика с приблизително правоъгълна форма и удължена ярка централна част; 
т NGC4490   CVn 12 30.6 +41 39  9.8  6x3  Галактика спирална  Simbad 
  Удължена централна част обкръжена от слабо сияние. Наблизо се намира 
  слабата галактика NGC4485;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;