Нашето звездно небе            

Ловджийски кучета - Canes Venatici - CVn

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VIII  X
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 07:40
16.I  00:40 06:40
 1.II  23:40 05:40
16.II  22:40 04:40
 1.III 21:40 03:40
16.III 20:40 02:40
 1.IV  20:40 02:40 06:40
16.IV     01:40 05:40
 1.V      00:40 04:40
16.V      23:40 03:40
 1.VI     22:40 02:40
16.VI     21:40 01:40
 1.VII        00:40
16.VII        23:40
 1.VIII        22:40
16.VIII        21:40
 1.IX         20:40
16.IX         19:40

 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40
___________________________

Описание.

Съзвездието се намира под извитата опашка на Голямата мечка и е характерно с двете си звезди, една от трета и една от четвърта величина, разположени в област, където всички останали звезди са значително по-слаби.

В това съзвездие, както и в съседните му, Косите на Вероника, Дева и Лъв, разположени около полюса на Галактиката далеч от прахови облаци и йонизирани мъглявини, които поглъщат светлината, се наблюдават голям брой галактики.

Съзвездието е въведено през 1687г. от полския астроном Ян Хавелий. Това са двете кучета Астерион (звездичка) и Чара (възторг), водени от Воловар(Аркас) в преследване на Голяма мечка и Малка мечка.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VIII

Други карти на небето със съзвездието: Карта IV, Карта V, Карта VI, Карта VII, Карта IX, Карта X, Карта XI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 60 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
12 α2 CVn 63125 12 56.0 +38 19 35.2 2.9  A0VpSiEu+F0V  Simbad, WDS
   Име: Cor Caroli (Кор Кароли), означава сърцето на Карл;
   Кратна звезда: *т AB Va=2.9 Vb=5.5 Δ=19.2" за 2013 
           B = 12 α1 CVn 63121 Simbad;
   Астрофизика: A маса=3.4☉, светимост=148☉, радиус=2.3☉;
   Химически особена звезда: А излишък на Si, Eu в спектъра (Ap, CP2);
   A е типичния представител на клас променливи звезди с малка амплитуда 
     на изменение на блясъка и силно, променливо магнитно поле;
 8 β Cvn 61317 12 33.7 +41 21 8.44 4.3  G0 V      Simbad
   Име: Chara;
   Астрофизика: маса=0.9☉, светимост=1.28☉, радиус=1.0☉;
   Близка звезда;
  Y Cvn 62223 12 45.1 +45 26 320  4.9  C5,4      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.9-7.3 периоди=160д, 273д, 3000д;
   Червена звезда: B-V=2.54 R-V=-1.75;
17  CVn 64246 13 10.1 +38 30 63.3 5.9  A9III+B7III  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=6.0 Vb=6.3 Δ=276" за 2012 
           B = 15  CVn 64217 Simbad;
   Астрофизика: A маса=1.7☉, светимост=14.3☉, радиус=2.2☉;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC5272 M3  CVn 13 42.2 +28 23  6.3 19x19 Сферичен звезден куп Simbad
  Красив и ярък сферичен звезден куп. В бинокъл се вижда като мъглива звезда, 
  а в телескоп изглежда като плътно светло кълбо със слабо външно хало;
Б NGC4736 M94 Cvn 12 50.9 +41 07  8.2 12x11 Галактика спирална  Simbad 
  Звездообразна в бинокъл. В телескоп ярко закръглено ядро и фино хало; 
Б`NGC4258 M106 Cvn 12 19.0 +47 18  8.4 17x7  Галактика спирална  Simbad 
  Елиптична мъглявина в бинокъл. Ярка централна част със звездообразно ядро 
  и фини спирални ръкави в телескоп;
Б`NGC5194 M51 Cvn 13 29.9 +47 12  8.4 11x7  Галактика спирална  Simbad 
  Име: Водовъртеж; 
  В бинокъл галактиката има удължена форма. За да се видят ясно двата 
  ръкава е необходим телескоп с диаметър поне 200мм. Свързана е с NGC5195;
Б NGC5055 M63 Cvn 13 15.8 +42 02  8.6 13x8  Галактика спирална  Simbad 
  Име: Слънчоглед; 
  Спирална галактика видима в неголям телескоп като елиптично мъгливо петно 
  със слабо изразена структура;
т NGC4631   CVn 12 42.1 +32 32  9.2 15x3  Галактика спирална  Simbad
  Интересен обект с несиметрична форма в телескоп и петниста структура. 
  Близо може да се види слаб спътник и галактиката NGC4656; 
т NGC5195   CVn 13 30.0 +47 16  9.6  6x5  Галактика спирална  Simbad 
  Галактиката вероятно е спътник на М51.
т NGC4449   CVn 12 28.2 +44 06  9.6  6x5  Галактика неправилна Simbad
  Галактика с приблизително правоъгълна форма и удължена ярка централна част; 
т NGC4490   CVn 12 30.6 +41 39  9.8  6x3  Галактика спирална  Simbad 
  Удължена централна част обкръжена от слабо сияние. Наблизо се намира 
  слабата галактика NGC4485;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;