Нашето звездно небе            

Жираф - Camelopardalis - Cam

Видимост.

Съзвездието е изцяло незалязващо за наблюдател в България.

__________________________________
Посока: Изток Юг   Запад Север
Карта: XII  III  VI   IX
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
__________________________________
 1.I      21:40 03:40  
16.I      20:40 02:40  
 1.II     19:40 01:40 
16.II     18:40 00:40 06:40
 1.III        23:40 05:40
16.III        22:40 04:40
 1.IV         22:40 04:40
16.IV         21:40 03:40
 1.V         20:40 02:40
16.V             01:40
 1.VI            00:40
16.VI            23:40
 1.VII 04:40        22:40
16.VII 03:40        21:40
 1.VIII 02:40        20:40
16.VIII 01:40        
 1.IX  00:40 06:40     
16.IX  23:40 05:40     
 1.X  22:40 04:40     
16.X  21:40 03:40     
 1.XI  19:40 01:40     
16.XI  18:40 00:40 06:40 
 1.XII 17:40 23:40 05:40 
16.XII     22:40 04:40 
__________________________________

Описание.

Околополюсно съзвездие, което винаги се намира над хоризонта. То заема доста обширна област на небето между Голямата мечка и Касиопея, но не образува никаква характерна фигура. Най-светлите му звезди не надминават четвърта величина и при малко по-неблагоприятна видимост не се виждат.

Съзвездието е въведено през 1613 година от датския теолог и астроном Петрус Планциус. Счита се че името на съзвездието е свързано с библейското животно, върху което Ребека е дошла в Хаанан, за да се омъжи за Исак.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта X, Карта XI, Карта XII (на изток), Карта I, Карта II, Карта III (на юг), Карта IV, Карта V, Карта VI (на запад), Карта VII, Карта VIII, Карта IX (на север).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  5  43 155

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 10 β   Cam  05 03.4 +60 27  4.0            Simbad
 Кратна звезда: *Б ΔAB=84" A: V=4.1 G1Ib B: V=7.4 A5 WDS;
О 9  α   Cam  04 54.1 +66 21  4.3  O9.5Ia       Simbad
 Синя звезда: U-B=-0.87 B-V=0.05;
О 11    Cam  05 06.1 +58 58  5.1            Simbad
 Кратна звезда: *б ΔAB=178" A V=5.2 B3Ve B: 12 Cam V=6.2 K0IIIe WDS;
О   CQ  Cam  03 24.7 +64 35  5.2  M0II        Simbad
 Променлива звезда: *О неправилна LC Hp=5.1-5.3 GCVS;
 Червена звезда: B-V=2.05 R-V=-1.58;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC1502   Cam 04 07.8 +62 20  6.9  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad
  Малък разсеян звезден куп, съдържащ около 45 звезди, видим в бинокъл или 
  неголям телескоп. По форма се доближава до триъгълник. В центъра на купа, 
  лесно може да се види двойна звезда от 7 звездна величина. В близост се 
  намира верига от звезди с дължина 2.5 градуса. Наречена е Каскада на Кембъл; 
Б`NGC2403   Cam 07 36.9 +65 36  8.5 23x12 Галактика спирална  Simbad
  Галактиката се вижда добре в бинокъл, спиралните ръкави се 
  различават в телескоп;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;