Нашето звездно небе            

Жираф - Camelopardalis - Cam

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: XII  III  VI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I      21:40 03:40
16.I      20:40 02:40
 1.II     19:40 01:40
16.II     18:40 00:40
 1.III        23:40
16.III        22:40
 1.IV         22:40
16.IV         21:40
 1.V         20:40
 
 1.VII 04:40
16.VII 03:40
 1.VIII 02:40
16.VIII 01:40
 1.IX  00:40 06:40
16.IX  23:40 05:40
 1.X  22:40 04:40
16.X  21:40 03:40
 1.XI  19:40 01:40
16.XI  18:40 00:40 06:40
 1.XII 17:40 23:40 05:40
16.XII     22:40 04:40
___________________________

Описание.

Околополюсно съзвездие, което винаги се намира над хоризонта за България. То заема доста обширна област на небето между Голямата мечка и Касиопея, но не образува никаква характерна фигура. Най-светлите му звезди не надминават четвърта величина и при малко по-неблагоприятна видимост не се виждат.

Съзвездието е въведено през 1613 година от датския теолог и астроном Петрус Планциус. Счита се че името на съзвездието е свързано с библейското животно, върху което Ребека е дошла в Хаанан, за да се омъжи за Исак.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта III

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 160 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
10 β Cam 23522 05 03.4 +60 27 267  4.0  G1 Ib-II    Simbad, WDS 
  Кратна звезда: *Б AB Va=4.1 Vb=7.4 Δ=83.9" за 2012;
  Бета е жълт свръх гигант. В бинокъл се вижда спътника;
9 α Cam 22783 04 54.1 +66 21 1900 4.3  O9.5 Ia e   Simbad
  Алфа е син свръх гигант;
  Синя звезда: U-B=-0.87 B-V=0.05;
11  Cam 23734 05 06.1 +58 58 210  5.1  B2.5Ve+K0III  Simbad, WDS 
  Кратна звезда: *б AB Va=5.2 Vb=6.2 Δ=180" за 2011; 
         B = 12  Cam 23743; Simbad
  11 образува заедно с 12 Cam, лесно различима в бинокъл двойна звезда. 
  Цветовете на компонентите са съответно син и оранжев;
  CQ Cam 15890 03 24.7 +64 35 629  5.2  M0 Iab     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна LC Hp=5.1-5.3;  
  Червена звезда: B-V=2.05 R-V=-1.58;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC1502   Cam 04 07.8 +62 20  6.9  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad
  Малък разсеян звезден куп, съдържащ около 45 звезди, видим в бинокъл или 
  неголям телескоп. По форма се доближава до триъгълник. В центъра на купа, 
  лесно може да се види двойна звезда от 7 звездна величина. В близост се 
  намира верига от звезди с дължина 2.5 градуса. Наречена е Каскада на Кембъл; 
Б`NGC2403   Cam 07 36.9 +65 36  8.5 23x12 Галактика спирална  Simbad
  Галактиката се вижда добре в бинокъл, спиралните ръкави се 
  различават в телескоп;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;