Нашето звездно небе            

Жираф - Camelopardalis - Cam

Видимост.

Съзвездието е изцяло незалязващо за наблюдател в България.

__________________________________
Посока: Изток Юг   Запад Север
Карта: XII  III  VI   IX
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
__________________________________
 1.I      21:40 03:40  
16.I      20:40 02:40  
 1.II     19:40 01:40 
16.II     18:40 00:40 06:40
 1.III        23:40 05:40
16.III        22:40 04:40
 1.IV         22:40 04:40
16.IV         21:40 03:40
 1.V         20:40 02:40
16.V             01:40
 1.VI            00:40
16.VI            23:40
 1.VII 04:40        22:40
16.VII 03:40        21:40
 1.VIII 02:40        20:40
16.VIII 01:40        
 1.IX  00:40 06:40     
16.IX  23:40 05:40     
 1.X  22:40 04:40     
16.X  21:40 03:40     
 1.XI  19:40 01:40     
16.XI  18:40 00:40 06:40 
 1.XII 17:40 23:40 05:40 
16.XII     22:40 04:40 
__________________________________

Описание.

Околополюсно съзвездие, което винаги се намира над хоризонта. То заема доста обширна област на небето между Голямата мечка и Касиопея, но не образува никаква характерна фигура. Най-светлите му звезди не надминават четвърта величина и при малко по-неблагоприятна видимост не се виждат.

Съзвездието е въведено през 1613 година от датския теолог и астроном Петрус Планциус. Счита се че името на съзвездието е свързано с библейското животно, върху което Ребека е дошла в Хаанан, за да се омъжи за Исак.

Карти и схеми.

Карта III

Карти на небето със съзвездието: Карта X, Карта XI, Карта XII (на изток), Карта I, Карта II, Карта III (на юг), Карта IV, Карта V, Карта VI (на запад), Карта VII, Карта VIII, Карта IX (на север).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  5  43 155
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
10 β Cam 23522 05 03.4 +60 27 267  4.0  G1 Ib-II    Simbad, WDS 
   Кратна звезда: *Б AB Va=4.1 Vb=7.4 Δ=83.9" за 2012;
9 α Cam 22783 04 54.1 +66 21 1900 4.3  O9.5 Ia e   Simbad
   Синя звезда: U-B=-0.87 B-V=0.05;
11  Cam 23734 05 06.1 +58 58 210  5.1  B2.5Ve+K0III  Simbad, WDS 
   Кратна звезда: *б AB Va=5.2 Vb=6.2 Δ=180" за 2011; 
           B = 12  Cam 23743; Simbad
  CQ Cam 15890 03 24.7 +64 35 629  5.2  M0 Iab     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна LC Hp=5.1-5.3;  
   Червена звезда: B-V=2.05 R-V=-1.58;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC1502   Cam 04 07.8 +62 20  6.9  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad
  Малък разсеян звезден куп, съдържащ около 45 звезди, видим в бинокъл или 
  неголям телескоп. По форма се доближава до триъгълник. В центъра на купа, 
  лесно може да се види двойна звезда от 7 звездна величина. В близост се 
  намира верига от звезди с дължина 2.5 градуса. Наречена е Каскада на Кембъл; 
Б`NGC2403   Cam 07 36.9 +65 36  8.5 23x12 Галактика спирална  Simbad
  Галактиката се вижда добре в бинокъл, спиралните ръкави се 
  различават в телескоп;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;