Нашето звездно небе            

Кърма - Puppis - Pup

Видимост.

Съзвездието е частично неизгряващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IV   V   VI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  23:40 01:40 03:40
16.I  22:40 00:40 02:40
 1.II  21:40 23:40 01:40
16.II  20:40 22:40 00:40
 1.III 19:40 21:40 23:40
16.III 18:40 20:40 22:40
 1.IV     20:40 22:40
16.IV         21:40
 1.V         20:40
 
 1.X  06:40
16.X  05:40
 1.XI  03:40 05:40
16.XI  02:40 04:40 06:40
 1.XII 01:40 03:40 05:40
16.XII 00:40 02:40 04:40
___________________________

Описание.

Южно съзвездие, разположено при Млечния път вляво и под Голямото куче. По-светлите звезди са към южната му част и за нашите географски широчини са видими над южния хоризонт за кратко време, когато минават през меридиана на местото на наблюдение.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта IV (на изток), Карта V (на юг), Карта VI (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  19  70 201/241
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  ζ Pup 39429 08 03.6 -40 00 332  2.3  O4I(n)fp    Simbad
   Име: Naos;
   Синя звезда: U-B=-1.09 B-V=-0.28;
  π Pup 35264 07 17.1 -37 06 248  2.7  K3Ib+B9+B5   Simbad
   Кратна звезда: *б AB Va=2.9 Vb=7.9 Δ=66.5" за 2009;
15 ρ Pup 39757 08 07.5 -24 18 19.5 2.8  F5IIkF2IImF5II Simbad
   Име: Tureis;
   Химически особена звезда: излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1);
  ν Pup 31685 06 37.8 -43 12 112  3.2  B8III     Simbad
  σ Pup 36377 07 29.2 -43 18 43.8 3.3  K5III     Simbad
 7 ξ Pup 38170 07 49.3 -24 52 368  3.3  G6Ia+G0III   Simbad
   Име: Azmidi;
   Кратна звезда: *б AB Va=3.3 Vb=5.3 Δ=288";
           B=188  Pup 38146 Simbad;
  c Pup 37819 07 45.3 -37 58 249  3.6  K4III     Simbad
   Звездата е член на разсеяния звезден куп NGC2451;
  a Pup 38414 07 52.2 -40 35 104  3.7  K1/2II+A    Simbad
  κ Pup 37229 07 38.8 -26 48 106  3.8  B6V+B6V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=4.6 Δ=10.2" за 2009; 
 3 l Pup 37677 07 43.8 -28 57 631  3.9  A4Iabe     Simbad
  υ Pup 35363 07 18.3 -36 44 246  4.7  B2V+B3Vne+A0V Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=4.7 Vb=5.1 Δ=242" за 2011; 
           *Б BC Vb=5.1 Vc=8.7 Δ=119" за 2011;     
           B=  υ Pup 35406 Simbad, C=  υ Pup 35386 Simbad;
  L2 Pup 34922 07 13.5 -44 38 64.1 5.10 M5-M6IIIe   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRB V=2.6-6.2 период=141д;
   Червена звезда: B-V=1.56 R-V=-2.61;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC2451   Pup 07 45.4 -37 58  2.8 50x50 Разсеян звезден куп  Simbad 
О NGC2422 M47 Pup 07 36.6 -14 29  4.4 30x30 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2437 M46 Pup 07 41.8 -14 49  6.1 27x27 Разсеян звезден куп  Simbad 
  В купа с телескоп се вижда планетарната мъглявина NGC2438;
б NGC2477   Pup 07 52.2 -38 32  5.8 27x27 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC2447 M93 Pup 07 44.5 -23 51  6.2 22x22 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2546   Pup 08 12.3 -37 36  6.3 41x41 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2539   Pup 08 10.6 -12 49  6.5 22x22 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2423   Pup 07 37.1 -13 52  6.7 19x19 Разсеян звезден куп  Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;