Нашето звездно небе            

Кърма - Puppis - Pup

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   01:40
16.I   00:40
 1.II  23:40
16.II  22:40
 1.III  21:40
16.III  20:40
 1.IV  20:40
 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII  03:40
16.XII  02:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Южно съзвездие, разположено при Млечния път вляво и под Голямото куче. По-светлите звезди са към южната му част и за нашите географски широчини са видими над южния хоризонт за кратко време, когато минават през меридиана на местото на наблюдение.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта V

Други карти на небето със съзвездието: Карта IV, Карта VI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 240 звезди до 6.5 звездна величина. (от които 200 видими от България)

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  ζ Pup 39429 08 03.6 -40 00 332  2.3  O4 I (n)fp   Simbad
  Име: Naos;
  Синя звезда: U-B=-1.09 B-V=-0.28;
 7 ξ Pup 38170 07 49.3 -24 52 368  3.3  G6Ia+G0III   Simbad
  Кратна звезда: *б AB Va=3.3 Vb=5.3 Δ=288";     
	       B=188  Pup 38146 Simbad;
  κ Pup 37229 07 38.8 -26 48 106  3.8  B6V+B6V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=4.6 Δ=10.2" за 2009; 
  υ Pup 35363 07 18.3 -36 44 246  4.7  B2V+B3Vne+A0V Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AB Va=4.7 Vb=5.1 Δ=242" за 2011; 
         *Б BC Vb=5.1 Vc=8.7 Δ=119" за 2011;     
         B=  υ Pup 35406 Simbad, C=  υ Pup 35386 Simbad;
  L2 Pup 34922 07 13.5 -44 38 64.1 5.10 M5-M6 III e  Simbad, GCVS
  Променлива звезда: полуправилна SRB V=2.6-6.2 период=141д;
  Червена звезда: B-V=1.56 R-V=-2.61;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC2451   Pup 07 45.4 -37 58  2.8 50x50 Разсеян звезден куп  Simbad 
О NGC2422 M47 Pup 07 36.6 -14 29  4.4 30x30 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2437 M46 Pup 07 41.8 -14 49  6.1 27x27 Разсеян звезден куп  Simbad 
  В купа с телескоп се вижда планетарната мъглявина NGC2438;
б NGC2477   Pup 07 52.2 -38 32  5.8 27x27 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC2447 M93 Pup 07 44.5 -23 51  6.2 22x22 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2546   Pup 08 12.3 -37 36  6.3 41x41 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2539   Pup 08 10.6 -12 49  6.5 22x22 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2423   Pup 07 37.1 -13 52  6.7 19x19 Разсеян звезден куп  Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;