Нашето звездно небе            

Кърма - Puppis - Pup

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IV   V   VI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  23:40 01:40 03:40
16.I  22:40 00:40 02:40
 1.II  21:40 23:40 01:40
16.II  20:40 22:40 00:40
 1.III 19:40 21:40 23:40
16.III 18:40 20:40 22:40
 1.IV     20:40 22:40
16.IV         21:40
 1.V         20:40
 
 1.X  06:40
16.X  05:40
 1.XI  03:40 05:40
16.XI  02:40 04:40 06:40
 1.XII 01:40 03:40 05:40
16.XII 00:40 02:40 04:40
___________________________

Описание.

Южно съзвездие, разположено при Млечния път вляво и под Голямото куче. По-светлите звезди са към южната му част и за нашите географски широчини са видими над южния хоризонт за кратко време, когато минават през меридиана на местото на наблюдение.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта IV (на изток), Карта V (на юг), Карта VI (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 240 звезди до 6.5 звездна величина. (от които 200 видими от България)

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  ζ Pup 39429 08 03.6 -40 00 332  2.3  O4I(n)fp    Simbad
   Име: Naos;
   Синя звезда: U-B=-1.09 B-V=-0.28;
  π Pup 35264 07 17.1 -37 06 248  2.7  K3Ib+B9+B5   Simbad
   Кратна звезда: *б AB Va=2.9 Vb=7.9 Δ=66.5" за 2009;
15 ρ Pup 39757 08 07.5 -24 18 19.5 2.8  F5IIkF2IImF5II Simbad
   Име: Tureis;
   Химически особена звезда: излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1);
  ν Pup 31685 06 37.8 -43 12 112  3.2  B8III     Simbad
  σ Pup 36377 07 29.2 -43 18 43.8 3.3  K5III     Simbad
 7 ξ Pup 38170 07 49.3 -24 52 368  3.3  G6Ia+G0III   Simbad
   Име: Azmidi;
   Кратна звезда: *б AB Va=3.3 Vb=5.3 Δ=288";
           B=188  Pup 38146 Simbad;
  c Pup 37819 07 45.3 -37 58 249  3.6  K4III     Simbad
   Звездата е член на разсеяния звезден куп NGC2451;
  a Pup 38414 07 52.2 -40 35 104  3.7  K1/2II+A    Simbad
  κ Pup 37229 07 38.8 -26 48 106  3.8  B6V+B6V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=4.6 Δ=10.2" за 2009; 
 3 l Pup 37677 07 43.8 -28 57 631  3.9  A4Iabe     Simbad
  υ Pup 35363 07 18.3 -36 44 246  4.7  B2V+B3Vne+A0V Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=4.7 Vb=5.1 Δ=242" за 2011; 
           *Б BC Vb=5.1 Vc=8.7 Δ=119" за 2011;     
           B=  υ Pup 35406 Simbad, C=  υ Pup 35386 Simbad;
  L2 Pup 34922 07 13.5 -44 38 64.1 5.10 M5-M6IIIe   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRB V=2.6-6.2 период=141д;
   Червена звезда: B-V=1.56 R-V=-2.61;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC2451   Pup 07 45.4 -37 58  2.8 50x50 Разсеян звезден куп  Simbad 
О NGC2422 M47 Pup 07 36.6 -14 29  4.4 30x30 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2437 M46 Pup 07 41.8 -14 49  6.1 27x27 Разсеян звезден куп  Simbad 
  В купа с телескоп се вижда планетарната мъглявина NGC2438;
б NGC2477   Pup 07 52.2 -38 32  5.8 27x27 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC2447 M93 Pup 07 44.5 -23 51  6.2 22x22 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2546   Pup 08 12.3 -37 36  6.3 41x41 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2539   Pup 08 10.6 -12 49  6.5 22x22 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2423   Pup 07 37.1 -13 52  6.7 19x19 Разсеян звезден куп  Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;