Нашето звездно небе            

Южна корона - Corona Australis - CrA

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

______________
Посока: Юг  
Карта: X
Дата  hh:mm
______________
 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V  04:40
16.V  03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII 00:40
16.VII 23:40
 1.VIII 22:40
16.VIII 21:40
 1.IX  20:40
16.IX  19:40
______________

Описание.

Малко южно съзвездие, в долната част на границата между Стрелец и Скорпион, чиито главни звезди, всички от четвърта величина, образуват полувенец, подобен на този на Северна корона. Но тъй като и при най-голямата си височина тази фигура е между 5° и 10° над хоризонта, тя може да бъде забелязана само в много ясни и безлунни нощи.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта X (на юг), Карта XI (на юг).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  3  20  43
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  β CrA 94160 19 10.0 -39 20 145  4.1  K0II/III CN  Simbad
  α CrA 94114 19 09.5 -37 54 38.4 4.1  A2 Va     Simbad
   Име: Meridiana;
  ε CrA 93174 18 58.7 -37 06 30.2 4.8  F4V      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: затъмнителна EW V=4.7-5.0 период=0.5914д; 
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6541   CrA 18 08.0 -43 43  6.3 13x13 Сферичен звезден куп Simbad 
  Овален и асиметричен в бинокъл, частично се разделя на звезди в телескоп.
  Издига се само няколко градуса над хоризонта, труден за наблюдение;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;