Нашето звездно небе            

Колар - Auriga - Aur

Видимост.

Съзвездието е частично незалязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: XII  IV   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I      23:40 05:40
16.I      22:40 04:40
 1.II     21:40 03:40
16.II     20:40 02:40
 1.III     19:40 01:40
16.III     18:40 00:40
 1.IV         00:40
16.IV         23:40
 1.V         22:40
16.V         21:40

 1.VII 04:40
16.VII 03:40
 1.VIII 02:40
16.VIII 01:40
 1.IX  00:40
16.IX  23:40
 1.X  22:40 06:40
16.X  21:40 05:40
 1.XI  19:40 03:40
16.XI  18:40 02:40
 1.XII 17:40 01:40
16.XII     00:40 06:40
___________________________

Описание.

Красиво съзвездие, част от което се намира в Млечния път. Звездите α, β, θ и ε заедно със звездата от втора величина β от Телец образуват характерен петоъгълник. Фигурата на съзвездието се образува, като към този петоъгълник се прибави и главата на коларя, звездата от четвърта величина δ.

Древните гърци свързват това съзвездие с легендарния цар на Атина и изкусен състезател с колесници - Ерихтон. Колар е едно от 48-те съзвездия означени от Птолимей.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта XII (на изток), Карта I, Карта II, Карта III, Карта IV (на юг), Карта V, Карта VI, Карта VII (на запад), Карта VIII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  11  44 155
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
13 α Aur 24608 05 16.7 +46 00 13.1 0.1  G1III+K0III  Simbad 
   Име: Capella (Капела), в превод козичка;
   Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
34 β Aur 28360 05 59.5 +44 57 24.9 1.9  A1 IV-V    Simbad 
   Име: Menkalinan (Менкалинан), превежда се, като рамо на коларя;
   Променлива звезда: спектрално и затъмнено двойна;
   Астрофизика: маса=2.6☉, светимост=83☉, радиус=4.2☉;
37 θ Aur 28380 05 59.7 +37 13 50.8 2.6  A0VpSi+G2V   Simbad, WDS
   Име: Mahasim;
   Кратна звезда: *Т AB Va=2.6 Vb=7.2 Δ=4.0" за 2014;
   Химически особена звезда: компонент А излишък на Si в спектъра (Ap, CP2);
 3 ι Aur 23015 04 57.0 +33 10 151  2.7  K3 II     Simbad
   Име: Hassaleh;
   Астрофизика: маса=4.5☉, светимост=3700☉, радиус=130☉;
 7 ε Aur 23416 05 02.0 +43 49    3.0  A8 Iab     Simbad, GCVS
   Име: Almaaz;
   Променлива звезда: Затъмнителна EA V=2.9-3.9 период=9884д; 
             Блясъкът и спада от 2.9 на 3.9 зв.вел. за около 
             година. Затъмнението се дължи вероятно на тъмен 
             газов и прахов диск около звездата;
10 η Aur 23767 05 06.5 +41 14 74.6 3.2  B3 V      Simbad
   Име: Haedus
33 δ Aur 28358 05 59.5 +54 17 38.6 3.7  K0 III     Simbad 
 8 ζ Aur 23453 05 02.5 +41 05 241  3.8  K5II+B7V    Simbad, GCVS
   Име: Saclateni;
   Променлива звезда: Затъмнителна EA V=3.7-4.0 период=972д;
32 ν Aur 27673 05 51.5 +39 09 70.6 4.0  K0 III     Simbad
14  Aur 24504 05 15.4 +32 41 82.4 5.0  A9V+F2V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AC Va=5.0 Vb=7.3 Δ=14.2" за 2017;
  UU Aur 31579 06 36.5 +38 27    5.3  C5,3-C7,4   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.9-7.0 период=441д;
   Червена звезда: B-V=2.64 R-V=-1.94 молекули CO, CN и C2;
48 RT Aur 30827 06 28.6 +30 30    5.6  F4Ib-G1Ib   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Цефеида DCEP V=5.0-5.8 период=3.7285д;
________________________________________________________________________________
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC2281   Aur 06 48.3 +41 05  5.4 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Няколко неправилно разположени, ярки звезди;
б NGC2099 M37 Aur 05 52.3 +32 33  5.6 24x24 Разсеян звезден куп  Simbad
  Най-големият и богат звезден куп в Колар.В бинокъл се вижда голям, мъглив 
  овал, а в телескоп се разделя на голям брой слаби звезди. Жълта звезда 
  в центъра;
б NGC1960 M36 Aur 05 36.3 +34 08  6.0 12x12 Разсеян звезден куп  Simbad 
  В бинокъл се виждат няколко звезди, в телескоп до 60. Купът е 
  кондензиран в центъра;
б NGC1912 M38 Aur 05 28.7 +35 51  6.4 21x21 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Интересна група от слаби звезди, частично се разделя в бинокъл.
  В телескоп придобива кръстообразна форма;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;