Нашето звездно небе            

Колар - Auriga - Aur

Видимост.

Съзвездието е частично незалязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: XII  IV   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I      23:40 05:40
16.I      22:40 04:40
 1.II     21:40 03:40
16.II     20:40 02:40
 1.III     19:40 01:40
16.III     18:40 00:40
 1.IV         00:40
16.IV         23:40
 1.V         22:40
16.V         21:40

 1.VII 04:40
16.VII 03:40
 1.VIII 02:40
16.VIII 01:40
 1.IX  00:40
16.IX  23:40
 1.X  22:40 06:40
16.X  21:40 05:40
 1.XI  19:40 03:40
16.XI  18:40 02:40
 1.XII 17:40 01:40
16.XII     00:40 06:40
___________________________

Описание.

Красиво съзвездие, част от което се намира в Млечния път. Звездите α, β, θ и ε заедно със звездата от втора величина β от Телец образуват характерен петоъгълник. Фигурата на съзвездието се образува, като към този петоъгълник се прибави и главата на коларя, звездата от четвърта величина δ.

Древните гърци свързват това съзвездие с легендарния цар на Атина и изкусен състезател с колесници - Ерихтон. Колар е едно от 48-те съзвездия означени от Птолимей.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта XII (на изток), Карта I, Карта II, Карта III, Карта IV (на юг), Карта V, Карта VI, Карта VII (на запад), Карта VIII.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  11  44 155

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 13 α   Aur  05 16.7 +46 00  0.1  G3III        Simbad 
 Име: Capella (Капела), в превод козичка;
 Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
О 34 β   Aur  05 59.5 +44 57  1.9  A1V         Simbad 
 Име: Menkalinan (Менкалинан), превежда се, като рамо на коларя;
 Променлива звезда: спектрално и затъмнено двойна;
О 37 θ   Aur  05 59.7 +37 13  2.6  A0VpSi, G2V     Simbad
 Име: Mahasim;
 Кратна звезда: *Т AB Va=2.6 Vb=7.2 Δ=3.7" за 2022 WDS;
 Химически особена звезда: компонент А излишък на Si в спектъра (Ap, CP2);
О 3  ι   Aur  04 57.0 +33 10  2.7  K3II        Simbad
 Име: Hassaleh;
О 7  ε   Aur  05 02.0 +43 49  3.0  A8Iab        Simbad
 Име: Almaaz;
 Променлива звезда: *О затъмнителна EA V=2.9-3.9 период=9884д GCVS;
           Блясъкът и спада от 2.9 на 3.9 зв.вел. за около 
           година. Затъмнението се дължи вероятно на тъмен 
           газов и прахов диск около звездата;
О 10 η   Aur  05 06.5 +41 14  3.2  B3V         Simbad
 Име: Haedus;
О 33 δ   Aur  05 59.5 +54 17  3.7  K0III        Simbad 
О 8  ζ   Aur  05 02.5 +41 05  3.8  K5II+B7V      Simbad
 Име: Saclateni;
 Променлива звезда: *О затъмнителна EA V=3.7-4.0 период=972д GCVS;
О 32 ν   Aur  05 51.5 +39 09  4.0  K0III        Simbad
О 14    Aur  05 15.4 +32 41  5.0  A9IV, F2V      Simbad
 Кратна звезда: *т AC Va=5.0 Vb=7.3 Δ=14.3" за 2019 WDS;
О   UU  Aur  06 36.5 +38 27  5.3  C5,3-C7,4      Simbad
 Променлива звезда: *б полуправилна SRB V=4.9-7.0 период=441д GCVS;
 Червена звезда: B-V=2.64 R-V=-1.94 молекули CO, CN и C2;
О 48 RT  Aur  06 28.6 +30 30  5.6  F4Ib-G1Ib      Simbad
 Променлива звезда: *О Цефеида DCEP V=5.0-5.8 период=3.7285д GCVS;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

__________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  ρ   V   D  Тип          Още
          hh mm.m °° '' kpc  m   '             данни
__________________________________________________________________________________
б NGC2281   Aur 06 48.3 +41 05 0.53 5.4 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad
  Няколко неправилно разположени, ярки звезди;
б NGC2099 M37 Aur 05 52.3 +32 33 1.50 5.6 24x24 Разсеян звезден куп  Simbad
  Най-големият и богат звезден куп в Колар.В бинокъл се вижда голям, мъглив 
  овал, а в телескоп се разделя на голям брой слаби звезди. Жълта звезда 
  в центъра;
б NGC1960 M36 Aur 05 36.3 +34 08 1.20 6.0 12x12 Разсеян звезден куп  Simbad
  В бинокъл се виждат няколко звезди, в телескоп до 60. Купът е 
  кондензиран в центъра;
б NGC1912 M38 Aur 05 28.7 +35 51 1.14 6.4 21x21 Разсеян звезден куп  Simbad
  Интересна група от слаби звезди, частично се разделя в бинокъл.
  В телескоп придобива кръстообразна форма;
__________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;