Нашето звездно небе            

Гълъб - Columba - Col

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   23:40
16.I   22:40
 1.II  21:40
16.II  20:40
 1.III  19:40
16.III  18:40
 1.X   06:40
16.X   05:40
 1.XI  03:40
16.XI  02:40
 1.XII  01:40
16.XII  00:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко южно съзвездие, което се намира под Орион след съзвездието Заек. Двете му най-светли звезди са от трета величина. За нашите географски широчини те не се издигат на повече от 12° над хоризонта.

Съзвездието се е появило в 1592 на карата изработена от холандеца Петрус Планциус. Съзвездието е наречено на гълъба съпътстващ Ноевия ковчег, а по друга версия на птицата изпратена от аргонавтите, пред кораба им, за да помогне преминаването на събиращите се скали при входа на Черно море.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IV

Други карти на небето със съзвездието: Карта III, Карта V.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 70 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α Col 26634 05 39.6 -34 04 80.1 2.7 B9 V e     Simbad
  Име: Phact (Фахт), означава кръжещ гълъб;
  β Col 27628 05 51.0 -35 46 26.7 3.1 K1 III CN+1   Simbad
  Име: Wazn;  
  Оранжев гигант;
  δ Col 30277 06 22.1 -33 26 71.7 3.9 G7 II      Simbad
  Жълт ярък гигант;
  ε Col 25859 05 31.2 -35 28 80.7 3.9 K1 IIIa     Simbad
  Оранжев гигант;
  η Col 110395 05 59.1 -42 49 145  4.0 K0 III     Simbad
  Оранжев гигант;
  μ Col 27204 05 46.1 -32 18 408  5.2 O9.5 V     Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.28;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Б NGC1851   Col 05 14.1 -40 03  7.1 11x11 Сферичен звезден куп Simbad 
  Централната част на купа е лесно видима в бинокъл. Купа се издига
  не повече от 8 градуса над хоризонта.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;