Нашето звездно небе             

Козирог - Capricornus - Cap

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.VII  04:40
16.VII  03:40
 1.VIII 02:40
16.VIII 01:40
 1.IX  00:40
16.IX  23:40
 1.X   22:40
16.X   21:40
 1.XI  19:40
16.XI  18:40
 1.XII  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Зодиакалното съзвездие Козирог е разположено в ляво от Стрелец, в област от небето, бедна откъм светли звезди. Двете му най-светли звезди са от трета величина.Фигурата му може да бъде оприличена на рог.

Козирог е митично животно, изобразявано най-често с глава на козел и опашка на риба.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XII

Други карти на небето със съзвездието: Карта X, Карта XI, Карта I.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 80 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
49 δ Cap 107556 21 47.0 -16 08 11.9 2.8  A7m III    Simbad, GCVS
  Име: Денеб Алгиеди, Dene Algedi;
  Променлива звезда: затъмнителна EA V=2.8-3.1 период=1.0228д; 
 9 β Cap 100345 20 21.0 -14 47 100  3.1  F8V+A0III   Simbad, WDS
  Име: Дабих, Dabih;
  Кратна звезда: *б AB Va=3.1 Vb=6.1 Δ=205" за 2012;
  B = β2 Cap 100325; Simbad
 6 α2 Cap 100064 20 18.1 -12 33 32.4 3.6  G8.5 III-IV  Simbad, WDS
  Име: Гиеди, Algedi;
  Кратна звезда: *О AE Va=3.7 Ve=4.3 Δ=381" за 2012;
  E = 5 α1 Cap 100027;
40 γ Cap 106985 21 40.1 -16 40 48.1 3.7  F1 V m     Simbad
  Име: Nashira;
34 ζ Cap 105881 21 26.7 -22 25 118  3.7  G8IIIp+DA2.2  Simbad
5 α1 Cap 100027 20 17.6 -12 30 175  4.3  G3 Ib     Simbad, WDS
  Име: Алгиеди;
  Кратна звезда: *О AE Va=3.7 Ve=4.3 Δ=381" за 2012;     
  A = 6 α2 Cap 100064;     
11 ρ Cap 101027 20 28.9 -17 49 30.3 4.8  F2V+K0III   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AD Va=5.0 Vd=6.7 Δ=259" за 2011;     
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC7099 M30 Cap 21 40.4 -23 11  6.9  9x9  Сферичен звезден куп Simbad
  Силно концентриран в центъра звезден куп с продълговата верижка звезди, 
  насочени на север. Звездният куп е видим в неголям телескоп или бинокъл 
  и се разделя на звезди в телескоп с диаметър на обектива над 100мм; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;