Нашето звездно небе             

Заек - Lepus - Lep

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   23:40
16.I   22:40
 1.II  21:40
16.II  20:40
 1.III  19:40
16.III  18:40
 1.X   06:40
16.X   05:40
 1.XI  03:40
16.XI  02:40
 1.XII  01:40
16.XII  00:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездие от южното небе, което се намира под Орион. Четирите му най-светли звезди всички от трета величина, образуват трапец.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IV

Други карти на небето със съзвездието: Карта II, Карта III, Карта V, Карта VI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 70 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
11 α Lep 25985 05 32.7 -17 49 680  2.6  F0 Ib     Simbad
  Име: Арнеб, Arneb; 
9 β Lep 25606 05 28.2 -20 46 49.2 2.8  G5 II     Simbad
  Име: Нихаб, Nihal;
5 μ Lep 24305 05 12.9 -16 12 57.0 3.3  B9IIIp(Hg-Mn) Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна ACV V=2.9-3.4 период=2д;
2 ε Lep 23685 05 05.5 -22 22 65.4 3.2  K4 III     Simbad
14 ζ Lep 27288 05 47.0 -14 49 21.6 3.5  A2 IV-V    Simbad
13 γ Lep 27072 05 44.5 -22 27 8.93 3.6  F6V+K2V    Simbad, WDS
  Близка звезда;
  Кратна звезда: *б AB Va=3.6 Vb=6.3 Δ=95.0" за 2012;
16 η Lep 28103 05 56.4 -14 10 14.9 3.7  F2 V      Simbad
15 δ Lep 27654 05 51.3 -20 53 34.9 3.9  K1 IV Fe-0.5  Simbad
 6 λ Lep 24845 05 19.6 -13 11 261  4.3  B0.5 V     Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=0.25;
  RX Lep 24169 05 11.4 -11 51 149  5.7  M6  III    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: полуправилна SRB V=5.0-7.4 период=60д;  
  R Lep 23203 04 59.6 -14 48 413  7.8  C7,6 e     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=5.5-11.7 период=427д;  
  Червена звезда: B-V=5.75 R-V=-2.86;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Б NGC1904 M79 Lep 05 24.2 -24 31  7.7  8x8  Сферичен звезден куп Simbad
  Много плътен, труден за разделяне на звезди, куп.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; Б-бинокъл; Т-телескоп; `-тъмно небе;