Нашето звездно небе             

Заек - Lepus - Lep

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   23:40
16.I   22:40
 1.II  21:40
16.II  20:40
 1.III  19:40
16.III  18:40
 1.X   06:40
16.X   05:40
 1.XI  03:40
16.XI  02:40
 1.XII  01:40
16.XII  00:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездие от южното небе, което се намира под Орион. Четирите му най-светли звезди всички от трета величина, образуват трапец.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IV

Други карти на небето със съзвездието: Карта II, Карта III, Карта V, Карта VI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 70 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
11 α Lep 25985 05 32.7 -17 49 680  2.6  F0 Ib     Simbad
  Име: Арнеб, Arneb; 
9 β Lep 25606 05 28.2 -20 46 49.2 2.8  G5 II     Simbad
  Име: Нихаб, Nihal;
5 μ Lep 24305 05 12.9 -16 12 57.0 3.3  B9IIIp(Hg-Mn) Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна ACV V=2.9-3.4 период=2д;
2 ε Lep 23685 05 05.5 -22 22 65.4 3.2  K4 III     Simbad
14 ζ Lep 27288 05 47.0 -14 49 21.6 3.5  A2 IV-V    Simbad
13 γ Lep 27072 05 44.5 -22 27 8.93 3.6  F6V+K2V    Simbad, WDS
  Близка звезда;
  Кратна звезда: *б AB Va=3.6 Vb=6.3 Δ=95.0" за 2012;
16 η Lep 28103 05 56.4 -14 10 14.9 3.7  F2 V      Simbad
15 δ Lep 27654 05 51.3 -20 53 34.9 3.9  K1 IV Fe-0.5  Simbad
 6 λ Lep 24845 05 19.6 -13 11 261  4.3  B0.5 V     Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=0.25;
  RX Lep 24169 05 11.4 -11 51 149  5.7  M6  III    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: полуправилна SRB V=5.0-7.4 период=60д;  
  R Lep 23203 04 59.6 -14 48 413  7.8  C7,6 e     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=5.5-11.7 период=427д;  
  Червена звезда: B-V=5.75 R-V=-2.86;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Б NGC1904 M79 Lep 05 24.2 -24 31  7.7  8x8  Сферичен звезден куп Simbad
  Много плътен, труден за разделяне на звезди, куп.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; Б-бинокъл; Т-телескоп; `-тъмно небе;