Нашето звездно небе            

Заек - Lepus - Lep

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: II   IV   VI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  19:40 23:40 03:40
16.I  18:40 22:40 02:40
 1.II     21:40 01:40
16.II     20:40 00:40
 1.III     19:40 23:40
16.III     18:40 22:40
 1.IV         22:40
16.IV         21:40
 1.V         20:40

 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X  02:40 06:40
16.X  01:40 05:40
 1.XI  23:40 03:40
16.XI  22:40 02:40 06:40
 1.XII 21:40 01:40 05:40
16.XII 20:40 00:40 04:40
___________________________

Описание.

Съзвездие от южното небе, което се намира под Орион. Четирите му най-светли звезди всички от трета величина, образуват трапец.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта II (на изток), Карта III, Карта IV (на юг), Карта V, Карта VI (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   4  11  26  72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 11 α   Lep  05 32.7 -17 49  2.6  F0Ib        Simbad
 Име: Arneb (Арнеб); 
О 9  β   Lep  05 28.2 -20 46  2.8  G5II        Simbad
 Име: Nihal (Нихаб);
О 5  μ   Lep  05 12.9 -16 12  3.3  B9IIIpHgMn     Simbad
 Променлива звезда: *О неправилна ACV V=3.0-3.4 период=2д GCVS;
 Химически особена звезда: излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
О 2  ε   Lep  05 05.5 -22 22  3.2  K4III        Simbad
О 14 ζ   Lep  05 47.0 -14 49  3.5  A2IV-V       Simbad
О 13 γ   Lep  05 44.5 -22 27  3.6            Simbad
 Близка звезда: разстояние=8.91pc;
 Кратна звезда: *б ΔAB=96" A: V=3.6 F6V B: V=6.3 K2V WDS;
О 16 η   Lep  05 56.4 -14 10  3.7  F2V         Simbad
О 15 δ   Lep  05 51.3 -20 53  3.9  K0IIICN-2Fe-1.5CH0.5Simbad
О 6  λ   Lep  05 19.6 -13 11  4.3  B0.5V        Simbad
 Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.25;
б   RX  Lep  05 11.4 -11 51  5.7  M6III        Simbad
 Променлива звезда: *б полуправилна SRB V=5.0-7.4 период=60д GCVS;
Б   R   Lep  04 59.6 -14 48  7.8  C7,6e        Simbad
 Променлива звезда: *Б дългопериодична M V=5.5-11.7 период=427д GCVS;
 Червена звезда: B-V=5.75 R-V=-2.86;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Б NGC1904 M79 Lep 05 24.2 -24 31  7.7  8x8  Сферичен звезден куп Simbad
  Много плътен, труден за разделяне на звезди, куп.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;