Нашето звездно небе            

Скорпион - Scorpius - Sco

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VIII   IX  XI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  07:40
16.I  06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40 06:40
 1.III 03:40 05:40
16.III 02:40 04:40
 1.IV  02:40 04:40
16.IV  01:40 03:40
 1.V  00:40 02:40
16.V  23:40 01:40 05:40
 1.VI  22:40 00:40 04:40
16.VI  21:40 23:40 03:40
 1.VII     22:40 02:40
16.VII     21:40 01:40
 1.VIII    20:40 00:40
16.VIII        23:40
 1.IX         22:40
16.IX         21:40
 1.X         20:40
16.X         19:40
 1.XI         17:40
___________________________

Описание.

Зодиакално съзвездие. Едно от малкото съзвездия, фигурата на което наподобява названието си. Разположено в средата на най-широкото място на Млечния път, Скорпион е едно от най красивите съзвездия на небето. Въпреки че не се издига високо над хоризонта и видимостта му е възможна само през летните вечер, то прави впечатление със своята форма и е познато на всички наблюдатели и любители на астрономията. Най-светлата му звезда от първа величина е силно червеният Антарес. Четири звезди от втора и шест от трета величина образуват характерната фигура на Скорпион с щипка и опашка.

Според легендата отровният Скорпион е направил много пакости на небесните герой. Той е ужилил Орион по петата и така изплашил Фаетон, син на бога на Слънцето, че Фаетон паднал от небето като падаща звезда.

Фаетон бил син на Хелиос и Климена. Веднъж той поискал от баща си позволение да управлява крилатите коне и да обиколи със слънчевата колесница небесния свод. При пътешествието огнените коне почувствали, че юздите им са в ръцете на неопитен човек. Те изоставили обикновения слънчев път и понесли колесницата много близо до Земята. От силната топлина се подпалили някой планини. Реката Нил скрила своите извори, а Марица и Струма пресъхнали. Тогава Либия се превърнала на пустиня, а етиопците почернели от голямата жега. При обикалянето му по небето конете били уплашени от Скорпиона и Фаетон паднал на земята като падаща звезда.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IX

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта X, Карта XI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 170 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
21 α Sco 80763 16 29.4 -26 26 170  0.9  M0.5Iab+B3V  Simbad, GCVS
   Име: Antares (Антарес);  
   Променлива звезда: неправилна LC V=0.9-1.2;  
   Червена звезда: B-V=1.84 R-V=-1.55;
35 λ Sco 85927 17 33.6 -37 06 175  1.6  B2 IV     Simbad
   Име: Shaula;
   Рентгенов източник: рентгенови избухвания, група млади звезди;
  θ Sco 86228 17 37.3 -43 00 92.1 1.9  F1 II     Simbad
   Име: Sargas;
26 ε Sco 82396 16 50.2 -34 18 19.5 2.3  K1 III     Simbad
   Име: Larawag;
 7 δ Sco 78401 16 00.3 -22 37 151  2.3  B0 IV e    Simbad, GCVS
   Име: Dschubba;
   Променлива звезда: неправилна GCAS V=1.9-2.3;
  κ Sco 86670 17 42.5 -39 02 148  2.4  B1.5 III    Simbad
 8 β Sco 78820 16 05.4 -19 48 124  2.6  B1V+B2V    Simbad, WDS
   Име: Acrab (Акраб);
   Кратна звезда: *т AC Va=2.6 Vc=4.5 Δ=13.5" за 2015;
         C = 8 β Sco 78821 Simbad;
34 υ Sco 85696 17 30.8 -37 18 177  2.7  B2 IV     Simbad
   Име: Lesath;
23 τ Sco 81266 16 35.9 -28 13 145  2.8  B0 V      Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.25;
20 σ Sco 80112 16 21.2 -25 36 214  2.9  O9.5V+B7V   Simbad, 
   Име: Alniyat;
 6 π Sco 78265 15 58.9 -26 07 180  2.9  B1V+B2V    Simbad, 
   Име: Fang;
  ι1 Sco 87073 17 47.6 -40 08 590  3.0  F2 Ia     Simbad, 
  μ1 Sco 82514 16 51.9 -38 03 154  3.0  B1.5V+B6.5V  Simbad, GCVS
   Име: Xamidimura;
   Променлива звезда: затъмнителна EB/SD V=2.9-3.2 период=1.4463д; 
  G Sco 87261 17 49.9 -37 03 38.6 3.2  K2 III     Simbad, 
   Име: Fuyue;
  η Sco 84143 17 12.2 -43 14 22.5 3.3  F5 IV     Simbad, 
  μ2 Sco 82545 16 52.3 -38 01 145  3.5  B2 IV     Simbad
   Име: Pipirima;
  ζ2 Sco 82729 16 54.6 -42 22 40.6 3.6  K3 III     Simbad
 5 ρ Sco 78104 15 56.9 -29 13 145  3.9  B2 IV-V    Simbad, 
   Име: Iklil;
 9 ω1 Sco 78933 16 06.8 -20 40 145  4.0  B1 V      Simbad
14 ν Sco 79374 16 12.0 -19 28 145  4.0  B2V      Simbad, WDS
   Име: Jabbah;
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.4 Vb=5.3 Δ=1.4" за 2013; 
           *б AC Va=4.4 Vc=6.6 Δ=41" за 2013;
           *Т CD Vc=6.6 Vd=7.2 Δ=2.3" за 2013 B8V+B9Vp;
  ξ Sco 78727 16 04.4 -11 22    4.2  F4V+F6V+G1V  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.2 Vb=4.9 Δ=1.0" за 2012; 
           *т AC Va=5.2 Vc=7.3 Δ=6.9" за 2012;
           *б AB-D Va=4.4 Vd=7.5 Δ=279" за 2006;
           *т DE Va=7.5 Ve=8.1 Δ=12" за 2013 G8V+K2V;    
           D = ξ Sco 78738 Simbad, E = ξ Sco 78739 Simbad; 
10 ω2 Sco 78990 16 07.4 -20 52 89.1 4.3  G4II-III    Simbad
  RR Sco 82912 16 56.6 -30 35 353  6.1  M6-M9IIIe   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=5.0-12.4 период=281д; 
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC6231   Sco 16 54.1 -41 50  2.6 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Един от най-ярките звездни купове. Ясно видим с невъоръжено око. Няколко 
  ярки звезди се открояват в бинокъл. Още се виждат в телескоп;
О NGC6475 M7  Sco 17 53.9 -34 48  3.3 80x80 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Лесно се вижда с невъоръжено око, красиво изглежда в бинокъл и не 
  по-ясно в телескоп;
О NGC6405 M6  Sco 17 40.3 -32 15  4.2 20x20 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Име: Пеперуда;
  Красив звезден куп във всякакъв тип инструмент за наблюдение;
б NGC6121 M4  Sco 16 23.6 -26 32  5.4 26x26 Сферичен звезден куп Simbad 
  Лесен за намиране, изглежда красиво в телескоп, централната част 
  се вижда като ивица;
б NGC6281   Sco 17 04.7 -37 59  5.4 200x150 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6124   Sco 16 25.3 -40 39  5.8 29x29 Разсеян звезден куп  Simbad 
  В бинокъл частично се разделя на звезди. В телескоп се виждат много 
  слаби звезди;
б NGC6242   Sco 16 55.6 -39 28  6.4  9x9  Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6388   Sco 17 36.3 -44 44  6.8  9x9  Сферичен звезден куп Simbad 
  Лесно се вижда като мъглявина, отличава се с ярко ядро, което не се 
  разделя на звезди;
б NGC6441   Sco 17 50.2 -37 03  7.4  8x8  Сферичен звезден куп Simbad
б NGC6093 M80 Sco 16 17.0 -22 59  7.9  5x5  Сферичен звезден куп Simbad
  Много ярка централна част, изисква голямо увеличение, но въпреки това 
  трудно се разделя на звезди; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;