Нашето звездно небе            

Скорпион - Scorpius - Sco

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VIII  IX   XI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  07:40
16.I  06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40 06:40
 1.III 03:40 05:40
16.III 02:40 04:40
 1.IV  02:40 04:40
16.IV  01:40 03:40
 1.V  00:40 02:40
16.V  23:40 01:40 05:40
 1.VI  22:40 00:40 04:40
16.VI  21:40 23:40 03:40
 1.VII     22:40 02:40
16.VII     21:40 01:40
 1.VIII    20:40 00:40
16.VIII        23:40
 1.IX         22:40
16.IX         21:40
 1.X         20:40
16.X         19:40
 1.XI         17:40
___________________________

Описание.

Зодиакално съзвездие. Едно от малкото съзвездия, фигурата на което наподобява названието си. Разположено в средата на най-широкото място на Млечния път, Скорпион е едно от най красивите съзвездия на небето. Въпреки че не се издига високо над хоризонта и видимостта му е възможна само през летните вечер, то прави впечатление със своята форма и е познато на всички наблюдатели и любители на астрономията. Най-светлата му звезда от първа величина е силно червеният Антарес. Четири звезди от втора и шест от трета величина образуват характерната фигура на Скорпион с щипка и опашка.

Според легендата отровният Скорпион е направил много пакости на небесните герой. Той е ужилил Орион по петата и така изплашил Фаетон, син на бога на Слънцето, че Фаетон паднал от небето като падаща звезда.

Фаетон бил син на Хелиос и Климена. Веднъж той поискал от баща си позволение да управлява крилатите коне и да обиколи със слънчевата колесница небесния свод. При пътешествието огнените коне почувствали, че юздите им са в ръцете на неопитен човек. Те изоставили обикновения слънчев път и понесли колесницата много близо до Земята. От силната топлина се подпалили някой планини. Реката Нил скрила своите извори, а Марица и Струма пресъхнали. Тогава Либия се превърнала на пустиня, а етиопците почернели от голямата жега. При обикалянето му по небето конете били уплашени от Скорпиона и Фаетон паднал на земята като падаща звезда.

Карти и схеми.

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII (на изток), Карта IX (на юг), Карта X, Карта XI (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:  15  24  59 165
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
21 α Sco 80763 16 29.4 -26 26 170  0.9  M0.5Iab+B3V  Simbad, GCVS
   Име: Antares (Антарес);  
   Променлива звезда: неправилна LC V=0.9-1.2;  
   Червена звезда: B-V=1.84 R-V=-1.55;
35 λ Sco 85927 17 33.6 -37 06 175  1.6  B2 IV     Simbad
   Име: Shaula;
   Рентгенов източник: рентгенови избухвания, група млади звезди;
  θ Sco 86228 17 37.3 -43 00 92.1 1.9  F1 II     Simbad
   Име: Sargas;
   Астрофизика: маса=4.6☉, светимост=1150☉, радиус=26☉;
26 ε Sco 82396 16 50.2 -34 18 19.5 2.3  K1 III     Simbad
   Име: Larawag;
 7 δ Sco 78401 16 00.3 -22 37 151  2.3  B0 IV e    Simbad, GCVS
   Име: Dschubba;
   Променлива звезда: неправилна GCAS V=1.9-2.3;
  κ Sco 86670 17 42.5 -39 02 148  2.4  B1.5 III    Simbad
 8 β Sco 78820 16 05.4 -19 48 124  2.6  B1V+B2V    Simbad, WDS
   Име: Acrab (Акраб);
   Кратна звезда: *т AC Va=2.6 Vc=4.5 Δ=13.5" за 2015;
           C = 8 β Sco 78821 Simbad;
34 υ Sco 85696 17 30.8 -37 18 177  2.7  B2 IV     Simbad
   Име: Lesath;
23 τ Sco 81266 16 35.9 -28 13 145  2.8  B0 V      Simbad
   Име: Paikauhale;
   Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.25;
20 σ Sco 80112 16 21.2 -25 36 214  2.9  O9.5V+B7V   Simbad, 
   Име: Alniyat;
 6 π Sco 78265 15 58.9 -26 07 180  2.9  B1V+B2V    Simbad, 
   Име: Fang;
  ι1 Sco 87073 17 47.6 -40 08 590  3.0  F2 Ia     Simbad, 
  μ1 Sco 82514 16 51.9 -38 03 154  3.0  B1.5V+B6.5V  Simbad, GCVS
   Име: Xamidimura;
   Променлива звезда: затъмнителна EB/SD V=2.9-3.2 период=1.4463д; 
  G Sco 87261 17 49.9 -37 03 38.6 3.2  K2 III     Simbad, 
   Име: Fuyue;
  η Sco 84143 17 12.2 -43 14 22.5 3.3  F5 IV     Simbad, 
  μ2 Sco 82545 16 52.3 -38 01 145  3.5  B2 IV     Simbad
   Име: Pipirima;
  ζ2 Sco 82729 16 54.6 -42 22 40.6 3.6  K3 III     Simbad
 5 ρ Sco 78104 15 56.9 -29 13 145  3.9  B2 IV-V    Simbad, 
   Име: Iklil;
 9 ω1 Sco 78933 16 06.8 -20 40 145  4.0  B1 V      Simbad
14 ν Sco 79374 16 12.0 -19 28 145  4.0  B2V      Simbad, WDS
   Име: Jabbah;
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.4 Vb=5.3 Δ=1.4" за 2013; 
           *б AC Va=4.4 Vc=6.6 Δ=41" за 2013;
           *Т CD Vc=6.6 Vd=7.2 Δ=2.3" за 2013 B8V+B9Vp;
  ξ Sco 78727 16 04.4 -11 22    4.2  F4V+F6V+G1V  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.2 Vb=4.9 Δ=1.0" за 2012; 
           *т AC Va=5.2 Vc=7.3 Δ=6.9" за 2012;
           *б AB-D Va=4.4 Vd=7.5 Δ=279" за 2006;
           *т DE Va=7.5 Ve=8.1 Δ=12" за 2013 G8V+K2V;    
           D = ξ Sco 78738 Simbad, E = ξ Sco 78739 Simbad; 
10 ω2 Sco 78990 16 07.4 -20 52 89.1 4.3  G4II-III    Simbad
   Астрофизика: маса=3.2☉, светимост=150☉, радиус=14☉;
  RR Sco 82912 16 56.6 -30 35 353  6.1  M6-M9IIIe   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=5.0-12.4 период=281д; 
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC6231   Sco 16 54.1 -41 50  2.6 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Един от най-ярките звездни купове. Ясно видим с невъоръжено око. Няколко 
  ярки звезди се открояват в бинокъл. Още се виждат в телескоп;
О NGC6475 M7  Sco 17 53.9 -34 48  3.3 80x80 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Лесно се вижда с невъоръжено око, красиво изглежда в бинокъл и не 
  по-ясно в телескоп;
О NGC6405 M6  Sco 17 40.3 -32 15  4.2 20x20 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Име: Пеперуда;
  Красив звезден куп във всякакъв тип инструмент за наблюдение;
б NGC6121 M4  Sco 16 23.6 -26 32  5.4 26x26 Сферичен звезден куп Simbad 
  Лесен за намиране, изглежда красиво в телескоп, централната част 
  се вижда като ивица;
б NGC6281   Sco 17 04.7 -37 59  5.4 200x150 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6124   Sco 16 25.3 -40 39  5.8 29x29 Разсеян звезден куп  Simbad 
  В бинокъл частично се разделя на звезди. В телескоп се виждат много 
  слаби звезди;
б NGC6242   Sco 16 55.6 -39 28  6.4  9x9  Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6388   Sco 17 36.3 -44 44  6.8  9x9  Сферичен звезден куп Simbad 
  Лесно се вижда като мъглявина, отличава се с ярко ядро, което не се 
  разделя на звезди;
б NGC6441   Sco 17 50.2 -37 03  7.4  8x8  Сферичен звезден куп Simbad
б NGC6093 M80 Sco 16 17.0 -22 59  7.9  5x5  Сферичен звезден куп Simbad
  Много ярка централна част, изисква голямо увеличение, но въпреки това 
  трудно се разделя на звезди; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;