Нашето звездно небе            

Скорпион - Scorpius - Sco

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VIII  IX   XI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  07:40
16.I  06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40 06:40
 1.III 03:40 05:40
16.III 02:40 04:40
 1.IV  02:40 04:40
16.IV  01:40 03:40
 1.V  00:40 02:40
16.V  23:40 01:40 05:40
 1.VI  22:40 00:40 04:40
16.VI  21:40 23:40 03:40
 1.VII     22:40 02:40
16.VII     21:40 01:40
 1.VIII    20:40 00:40
16.VIII        23:40
 1.IX         22:40
16.IX         21:40
 1.X         20:40
16.X         19:40
 1.XI         17:40
___________________________

Описание.

Зодиакално съзвездие. Едно от малкото съзвездия, фигурата на което наподобява названието си. Разположено в средата на най-широкото място на Млечния път, Скорпион е едно от най красивите съзвездия на небето. Въпреки че не се издига високо над хоризонта и видимостта му е възможна само през летните вечер, то прави впечатление със своята форма и е познато на всички наблюдатели и любители на астрономията. Най-светлата му звезда от първа величина е силно червеният Антарес. Четири звезди от втора и шест от трета величина образуват характерната фигура на Скорпион с щипка и опашка.

Според легендата отровният Скорпион е направил много пакости на небесните герой. Той е ужилил Орион по петата и така изплашил Фаетон, син на бога на Слънцето, че Фаетон паднал от небето като падаща звезда.

Фаетон бил син на Хелиос и Климена. Веднъж той поискал от баща си позволение да управлява крилатите коне и да обиколи със слънчевата колесница небесния свод. При пътешествието огнените коне почувствали, че юздите им са в ръцете на неопитен човек. Те изоставили обикновения слънчев път и понесли колесницата много близо до Земята. От силната топлина се подпалили някой планини. Реката Нил скрила своите извори, а Марица и Струма пресъхнали. Тогава Либия се превърнала на пустиня, а етиопците почернели от голямата жега. При обикалянето му по небето конете били уплашени от Скорпиона и Фаетон паднал на земята като падаща звезда.

Карти и схеми.

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII (на изток), Карта IX (на юг), Карта X, Карта XI (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:  15  24  59 165

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 21 α   Sco  16 29.4 -26 26  0.9  M1.5Iab+B2Vn    Simbad
 Име: Antares (Антарес);  
 Променлива звезда: *О неправилна LC V=0.9-1.2 GCVS;
 Червена звезда: B-V=1.84 R-V=-1.55;
О 35 λ   Sco  17 33.6 -37 06  1.6  B2IV+DA7.9     Simbad
 Име: Shaula;
 Рентгенов източник: рентгенови избухвания, група млади звезди;
О   θ   Sco  17 37.3 -43 00  1.9  F1III        Simbad
 Име: Sargas;
О 26 ε   Sco  16 50.2 -34 18  2.3  K1III        Simbad
 Име: Larawag;
О 7  δ   Sco  16 00.3 -22 37  2.3  B0IV        Simbad
 Име: Dschubba;
 Променлива звезда: *О неправилна GCAS V=1.9-2.3 GCVS;
О   κ   Sco  17 42.5 -39 02  2.4  B1.5III       Simbad
О 8  β   Sco  16 05.4 -19 48  2.5            Simbad
 Име: Acrab (Акраб);
 Кратна звезда: *т ΔAC=13" A: V=2.6 B1V C: V=4.5 B2V WDS;
О 34 υ   Sco  17 30.8 -37 18  2.7  B2IV        Simbad
 Име: Lesath;
О 23 τ   Sco  16 35.9 -28 13  2.8  B0V         Simbad
 Име: Paikauhale;
 Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.25;
О 20 σ   Sco  16 21.2 -25 36  2.9            Simbad
 Име: Alniyat;
 Кратна звезда: *т ΔAB=21" A: V=2.9 B1III+B1V B: V=8.4 B9.5V WDS;
О 6  π   Sco  15 58.9 -26 07  2.9  B1V+B2V       Simbad
 Име: Fang;
О   ι1  Sco  17 47.6 -40 08  3.0  F2Ia        Simbad
О   μ1  Sco  16 51.9 -38 03  3.0            Simbad
 Име: Xamidimura;
 Кратна звезда: *О ΔAH=347" A: V=3.0 B1.5V+B6.5V H: μ2 Sco V=3.5 B2IV WDS;
 Променлива звезда: *О затъмнителна EB/SD V=2.9-3.2 период=1.4463д GCVS;
О   G   Sco  17 49.9 -37 03  3.2  K2III        Simbad
 Име: Fuyue;
О   η   Sco  17 12.2 -43 14  3.3  F5IV        Simbad
О   μ2  Sco  16 52.3 -38 01  3.5            Simbad
 Име: Pipirima;
 Кратна звезда: *О ΔAH=347" A: μ1 Sco V=3.0 B1.5V+B6.5V H: V=3.5 B2IV WDS;
О   ζ2  Sco  16 54.6 -42 22  3.6  K3III        Simbad
О 5  ρ   Sco  15 56.9 -29 13  3.9  B2IV-V       Simbad
 Име: Iklil;
О 9  ω1  Sco  16 06.8 -20 40  4.0  B1V         Simbad
О 14 ν   Sco  16 12.0 -19 28  4.0            Simbad
 Име: Jabbah;
 Кратна звезда: *Т ΔAB=1.4" A: V=4.4 B2V B: V=5.3,
         *б ΔAC=41" C: V=6.6 B8V,
         *Т ΔCD=2.4" D: V=7.2 B9VpSi WDS;
О   ξ   Sco  16 04.4 -11 22  4.2            Simbad
 Кратна звезда: *Т ΔAB=1.0" A: V=4.8 F4V B: V=4.9 F5V,
         *т ΔAC=8.0" C: V=7.3 G1V WDS;
         *б ΔAB-D=279" D: V=7.4 G8V,
         *т ΔDE=12" E: V=8.0 K0V WDS;
О 10 ω2  Sco  16 07.4 -20 52  4.3  G4II-III      Simbad
О   RR  Sco  16 56.6 -30 35  6.1  M6II-IIIe-M9    Simbad
 Променлива звезда: *Б дългопериодична M V=5.0-12.4 период=281д GCVS;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC6231   Sco 16 54.1 -41 50  2.6 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Един от най-ярките звездни купове. Ясно видим с невъоръжено око. Няколко 
  ярки звезди се открояват в бинокъл. Още се виждат в телескоп;
О NGC6475 M7  Sco 17 53.9 -34 48  3.3 80x80 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Лесно се вижда с невъоръжено око, красиво изглежда в бинокъл и не 
  по-ясно в телескоп;
О NGC6405 M6  Sco 17 40.3 -32 15  4.2 20x20 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Име: Пеперуда;
  Красив звезден куп във всякакъв тип инструмент за наблюдение;
б NGC6121 M4  Sco 16 23.6 -26 32  5.4 26x26 Сферичен звезден куп Simbad 
  Лесен за намиране, изглежда красиво в телескоп, централната част 
  се вижда като ивица;
б NGC6281   Sco 17 04.7 -37 59  5.4 200x150 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6124   Sco 16 25.3 -40 39  5.8 29x29 Разсеян звезден куп  Simbad 
  В бинокъл частично се разделя на звезди. В телескоп се виждат много 
  слаби звезди;
б NGC6242   Sco 16 55.6 -39 28  6.4  9x9  Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6388   Sco 17 36.3 -44 44  6.8  9x9  Сферичен звезден куп Simbad 
  Лесно се вижда като мъглявина, отличава се с ярко ядро, което не се 
  разделя на звезди;
б NGC6441   Sco 17 50.2 -37 03  7.4  8x8  Сферичен звезден куп Simbad
б NGC6093 M80 Sco 16 17.0 -22 59  7.9  5x5  Сферичен звезден куп Simbad
  Много ярка централна част, изисква голямо увеличение, но въпреки това 
  трудно се разделя на звезди; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;