Нашето звездно небе            

Щит - Scutum - Sct

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V   04:40
16.V   03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII  00:40
16.VII  23:40
 1.VIII 22:40
16.VIII 21:40
 1.IX  20:40
16.IX  19:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко по размери съзвездие, разположено в Млечния път, в дясната страна на границата между Орел и Стрелец. Съдържа три звезди от четвърта величина. Намира се в една от най-красивите части на Млечния път и е много богато с дифузни мъглявини и звездни купове, видими само с бинокъл и телескоп. Най-светлият от тях е разсеяният звезден куп от 7 величина, който се намира в дясно от звездата η.

Това е единственото оцеляло съзвездие от средновековните съзвездия, въведени в чест на видни тогава лица. От пълното му име, което му е било дадено тогава - Щит на Ян Собиески (полски военачалник и крал, живял 1624 до 1696 година) се е запазило само името Щит.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта X

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX, Карта XI, Карта XII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 30 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α Sct 91117 18 35.2 -08 15 61.1 3.8  K3 III     Simbad
  R Sct 92202 18 47.5 -05 42    5.2  K0 Ib pv    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: полуправилна RVA V=4.2-8.6 период=146д; 
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6705 M11 Sct 18 51.1 -06 16  5.8 14x14 Разсеян звезден куп  Simbad 
  В бинокъл се вижда като светло петно, в телескоп се разделя на голям брой
  звезди;
Б NGC6694 M26 Sct 18 45.3 -09 23  8.0 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Блед звезден куп, разделя се на звезди само в телескоп;
Б NGC6712   Sct 18 53.1 -08 42  8.2  4x4  Сферичен звезден куп Simbad 
  Блед сферичен звезден куп, в телескоп се различават само няколко звезди;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;