Нашето звездно небе            

Щит - Scutum - Sct

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V   04:40
16.V   03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII  00:40
16.VII  23:40
 1.VIII 22:40
16.VIII 21:40
 1.IX  20:40
16.IX  19:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко по размери съзвездие, разположено в Млечния път, в дясната страна на границата между Орел и Стрелец. Съдържа три звезди от четвърта величина. Намира се в една от най-красивите части на Млечния път и е много богато с дифузни мъглявини и звездни купове, видими само с бинокъл и телескоп. Най-светлият от тях е разсеяният звезден куп от 7 величина, който се намира в дясно от звездата η.

Това е единственото оцеляло съзвездие от средновековните съзвездия, въведени в чест на видни тогава лица. От пълното му име, което му е било дадено тогава - Щит на Ян Собиески (полски военачалник и крал, живял 1624 до 1696 година) се е запазило само името Щит.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта X

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX, Карта XI, Карта XII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 30 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α Sct 91117 18 35.2 -08 15 61.1 3.8  K3 III     Simbad
  R Sct 92202 18 47.5 -05 42    5.2  K0 Ib pv    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: полуправилна RVA V=4.2-8.6 период=146д; 
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6705 M11 Sct 18 51.1 -06 16  5.8 14x14 Разсеян звезден куп  Simbad 
  В бинокъл се вижда като светло петно, в телескоп се разделя на голям брой
  звезди;
Б NGC6694 M26 Sct 18 45.3 -09 23  8.0 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Блед звезден куп, разделя се на звезди само в телескоп;
Б NGC6712   Sct 18 53.1 -08 42  8.2  4x4  Сферичен звезден куп Simbad 
  Блед сферичен звезден куп, в телескоп се различават само няколко звезди;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;