Нашето звездно небе            

Щит - Scutum - Sct

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VIII  X   XII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  07:40
16.I  06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40
 1.III 03:40
16.III 02:40
 1.IV  02:40 06:40
16.IV  01:40 05:40
 1.V  00:40 04:40
16.V  23:40 03:40
 1.VI  22:40 02:40
16.VI  21:40 01:40
 1.VII     00:40 04:40
16.VII     23:40 03:40
 1.VIII    22:40 02:40
16.VIII    21:40 01:40
 1.IX     20:40 00:40
16.IX     19:40 23:40
 1.X         22:40
16.X         21:40
 1.XI         19:40
16.XI         18:40
 1.XII        17:40
___________________________

Описание.

Малко по размери съзвездие, разположено в Млечния път, в дясната страна на границата между Орел и Стрелец. Съдържа три звезди от четвърта величина. Намира се в една от най-красивите части на Млечния път и е много богато с дифузни мъглявини и звездни купове, видими само с бинокъл и телескоп. Най-светлият от тях е разсеяният звезден куп от 7 величина, който се намира в дясно от звездата η.

Това е единственото оцеляло съзвездие от средновековните съзвездия, въведени в чест на видни тогава лица. От пълното му име, което му е било дадено тогава - Щит на Ян Собиески (полски военачалник и крал, живял 1624 до 1696 година) се е запазило само името Щит.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VIII (на изток), Карта IX, Карта X (на юг), Карта XI, Карта XII (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  2  11  31
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α Sct 91117 18 35.2 -08 15 61.1 3.8  K3 III     Simbad
   Астрофизика: маса=1.5☉, светимост=170☉, радиус=25☉;
  R Sct 92202 18 47.5 -05 42    5.2  K0 Ib pv    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна RVA V=4.2-8.6 период=146д; 
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6705 M11 Sct 18 51.1 -06 16  5.8 14x14 Разсеян звезден куп  Simbad 
  В бинокъл се вижда като светло петно, в телескоп се разделя на голям брой
  звезди;
Б NGC6694 M26 Sct 18 45.3 -09 23  8.0 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Блед звезден куп, разделя се на звезди само в телескоп;
Б NGC6712   Sct 18 53.1 -08 42  8.2  4x4  Сферичен звезден куп Simbad 
  Блед сферичен звезден куп, в телескоп се различават само няколко звезди;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;