Нашето звездно небе            

Орел - Aquila - Aql

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VIII  XI   I
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  07:40     17:40
16.I  06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40
 1.III 03:40
16.III 02:40
 1.IV  02:40
16.IV  01:40
 1.V  00:40
16.V  23:40 05:40
 1.VI  22:40 04:40
16.VI  21:40 03:40
 1.VII     02:40
16.VII     01:40 05:40
 1.VIII    00:40 04:40
16.VIII    23:40 03:40
 1.IX     22:40 02:40
16.IX     21:40 01:40
 1.X      20:40 00:40
16.X      19:40 23:40
 1.XI     17:40 21:40
16.XI         20:40
 1.XII        19:40
16.XII        18:40
___________________________

Описание.

Това съзвездие се намира на едно от най-хубавите места на Млечния път. Най-светлата звезда α Алтаир, е в самия Млечен път. От двете и страни се намират две по слаби звезди β и γ, които образуват крилата на орела. От петте най-светли звезди на това съзвездие може да се образува фигура като малко изкривен кръст, центъра и дясната половина на който са разположени в Млечния път. Звездите Алтаир от Орел, Вега от Лира и Денеб от Лебед образуват прекрасния летен триъгълник на Млечния път като триъгълника Сириус, Бетелгойзе, Процион на зимното небе.

Орелът е същата онази безмилостна птица, която в продължение на 30 хиляди години кълвала черния дроб на прикования Прометей, наказан от боговете, защото е откраднал от небето и дал на човека божествения огън на знанието. След като Прометей бил освободен от Херкулес, Орелът бил оставен като съзвездие на небето, но самият Прометей останал без награда.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VIII (на изток), Карта IX, Карта X, Карта XI (на юг), Карта XII, Карта I (на запад), Карта II
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  13  42 126

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 53 α   Aql  19 50.8 +08 52  0.8  A7Vn        Simbad
 Име: Altair (Алтаир), означава летящ орел на арабски;
 Близка звезда: разстояние=5.13pc;
О 50 γ   Aql  19 46.3 +10 37  2.7  K3II        Simbad
 Име: Tarazed (Таразед);
О 17 ζ   Aql  19 05.4 +13 52  3.0  A0Vn        Simbad
 Име: Okab;
О 65 θ   Aql  20 11.3 -00 49  3.2  B9III        Simbad
О 30 δ   Aql  19 25.5 +03 07  3.4  F1IV-V       Simbad
О 16 λ   Aql  19 06.2 -04 53  3.4  B9V         Simbad
О 60 β   Aql  19 55.3 +06 24  3.7  G8IV        Simbad
 Име: Alshain (Алшаин);
О 55 η   Aql  19 52.5 +01 00  3.8  F6Ib-G4Ib      Simbad
 Променлива звезда: *О цефеида DCEP V=3.5-4.3 период=7.1769д GCVS;
О 13 ε   Aql  18 59.6 +15 04  4.0  K1III        Simbad
О 12 i   Aql  19 01.7 -05 44  4.0  K1III        Simbad
О 15 h   Aql  19 05.0 -04 02  5.4  K1III, K3III    Simbad
 Кратна звезда: *Б AB Va=5.5 Vb=7.0 Δ=39.6" за 2019 WDS;
О   FF  Aql  18 58.2 +17 22  5.4  F5Ia-F8Ia      Simbad
 Променлива звезда: *О цефеида DCEP V=5.2-5.7 период=4.4709д GCVS;
Б   R   Aql  19 06.4 +08 14  6.1  M5e-M9IIIe     Simbad
 Променлива звезда: *Б дългопериодична M V=5.3-12.0 период=270д GCVS;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

__________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  ρ   V   D  Тип          Още
          hh mm.m °° '' kpc  m   '             данни
__________________________________________________________________________________
б NGC6709   Aql 18 51.3 +10 19 1.10 6.7 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad
  Разреден звезден куп от около 40 звезди между 9 и 11 звездна величина.
Б NGC6755   Aql 19 07.8 +04 16 2.66 7.5 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad
  Мъгливо петно на фона на Млечния път видимо в бинокъл или малък телескоп.
__________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;