Нашето звездно небе            

Орел - Aquila - Aql

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.V   05:40
 1.VI  04:40
16.VI  03:40
 1.VII  02:40
16.VII  01:40
 1.VIII 00:40
16.VIII 23:40
 1.IX  22:40
16.IX  21:40
 1.X   20:40
16.X   19:40
 1.XI  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Това съзвездие се намира на едно от най-хубавите места на Млечния път. Най-светлата звезда α Алтаир, е в самия Млечен път. От двете и страни се намират две по слаби звезди β и γ, които образуват крилата на орела. От петте най-светли звезди на това съзвездие може да се образува фигура като малко изкривен кръст, центъра и дясната половина на който са разположени в Млечния път. Звездите Алтаир от Орел, Вега от Лира и Денеб от Лебед образуват прекрасния летен триъгълник на Млечния път като триъгълника Сириус, Бетелгойзе, Процион на зимното небе.

Орелът е същата онази безмилостна птица, която в продължение на 30 хиляди години кълвала черния дроб на прикования Прометей, наказан от боговете, защото е откраднал от небето и дал на човека божествения огън на знанието. След като Прометей бил освободен от Херкулес, Орелът бил оставен като съзвездие на небето, но самият Прометей останал без награда.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XI

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XII, Карта I, Карта II

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 130 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
53 α Aql 97649 19 50.8 +08 52 5.13 0.8  A7 Vn     Simbad
  Име: Altair (Алтаир), означава летящ орел на арабски;
  Близка звезда;  
50 γ Aql 97278 19 46.3 +10 37 121  2.7  K3 II     Simbad
  Име: Tarazed (Таразед);
  Оранжев гигант;
17 ζ Aql 93747 19 05.4 +13 52 25.5 3.0  A0 IV-Vnn   Simbad
65 θ Aql 99473 20 11.3 -00 49 87.8 3.2  B9 III     Simbad
30 δ Aql 95501 19 25.5 +03 07 15.5 3.4  F1 IV-V    Simbad
16 λ Aql 93805 19 06.2 -04 53 37.9 3.4  B9 Vn     Simbad
60 β Aql 98036 19 55.3 +06 24 13.7 3.7  G9.5 IV    Simbad
  Име: Alshain (Алшаин);  
  Жълта звездам
55 η Aql 97804 19 52.5 +01 00 424  3.8  F6Ib-G4Ib   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: цефеида DCEP V=3.5-4.3 период=7.1769д;
  Жълто-бял свръхгигант. Ярка променлива звезда, цефеида; 
13 ε Aql 93244 18 59.6 +15 04 47.5 4.0  K1 III     Simbad
12 i Aql 93429 19 01.7 -05 44 44.1 4.0  K1 III     Simbad
15 h Aql 93717 19 05.0 -04 02 88.7 5.4  K1III+K4    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AB Va=5.5 Vb=7.0 Δ=39" за 2012; 
  FF Aql 93124 18 58.2 +17 22 474  5.4  F5Ia-F8Ia   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.2-5.7 период=4.4709д; 
  R Aql 93820 19 06.4 +08 14 422  6.1  M5e-M9IIIe   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=5.3-12.0 период=270д; 
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6709   Aql 18 51.3 +10 19  6.7 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Разреден звезден куп от около 40 звезди между 9 и 11 звездна величина.
Б NGC6755   Aql 19 07.8 +04 16  7.5 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Мъгливо петно на фона на Млечния път видимо в бинокъл или малък телескоп.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;