Нашето звездно небе             

Орел - Aquila - Aql

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.V   05:40
 1.VI  04:40
16.VI  03:40
 1.VII  02:40
16.VII  01:40
 1.VIII 00:40
16.VIII 23:40
 1.IX  22:40
16.IX  21:40
 1.X   20:40
16.X   19:40
 1.XI  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Това съзвездие се намира на едно от най-хубавите места на Млечния път. Най-светлата звезда α Алтаир, е в самия Млечен път. От двете и страни се намират две по слаби звезди β и γ, които образуват крилата на орела. От петте най-светли звезди на това съзвездие може да се образува фигура като малко изкривен кръст, центъра и дясната половина на който са разположени в Млечния път. Звездите Алтаир от Орел, Вега от Лира и Денеб от Лебед образуват прекрасния летен триъгълник на Млечния път като триъгълника Сириус, Бетелгойзе, Процион на зимното небе.

Орелът е същата онази безмилостна птица, която в продължение на 30 хиляди години кълвала черния дроб на прикования Прометей, наказан от боговете, защото е откраднал от небето и дал на човека божествения огън на знанието. След като Прометей бил освободен от Херкулес, Орелът бил оставен като съзвездие на небето, но самият Прометей останал без награда.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XI

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XII, Карта I, Карта II

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 130 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
53 α Aql 97649 19 50.8 +08 52 5.13 0.8  A7 Vn     Simbad
  Име: Алтаир, Altair, означава летящ орел на арабски;
  Близка звезда;  
50 γ Aql 97278 19 46.3 +10 37 121  2.7  K3 II     Simbad
  Име: Таразед, Tarazed;
  Оранжев гигант;
17 ζ Aql 93747 19 05.4 +13 52 25.5 3.0  A0 IV-Vnn   Simbad
65 θ Aql 99473 20 11.3 -00 49 87.8 3.2  B9 III     Simbad
30 δ Aql 95501 19 25.5 +03 07 15.5 3.4  F1 IV-V    Simbad
16 λ Aql 93805 19 06.2 -04 53 37.9 3.4  B9 Vn     Simbad
60 β Aql 98036 19 55.3 +06 24 13.7 3.7  G9.5 IV    Simbad
  Име: Алшаин, Alshain;  
  Жълта звездам
55 η Aql 97804 19 52.5 +01 00 424  3.8  F6Ib-G4Ib   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: цефеида DCEP V=3.5-4.3 период=7.1769д;
  Жълто-бял свръхгигант. Ярка променлива звезда, цефеида; 
13 ε Aql 93244 18 59.6 +15 04 47.5 4.0  K1 III     Simbad
12 i Aql 93429 19 01.7 -05 44 44.1 4.0  K1 III     Simbad
15 h Aql 93717 19 05.0 -04 02 88.7 5.4  K1III+K4    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AB Va=5.5 Vb=7.0 Δ=39" за 2012; 
  FF Aql 93124 18 58.2 +17 22 474  5.4  F5Ia-F8Ia   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.2-5.7 период=4.4709д; 
  R Aql 93820 19 06.4 +08 14 422  6.1  M5e-M9IIIe   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=5.3-12.0 период=270д; 
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6709   Aql 18 51.3 +10 19  6.7 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Разреден звезден куп от около 40 звезди между 9 и 11 звездна величина.
Б NGC6755   Aql 19 07.8 +04 16  7.5 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Мъгливо петно на фона на Млечния път видимо в бинокъл или малък телескоп.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;