Нашето звездно небе            

Орел - Aquila - Aql

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VIII  XI   I
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  07:40     17:40
16.I  06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40
 1.III 03:40
16.III 02:40
 1.IV  02:40
16.IV  01:40
 1.V  00:40
16.V  23:40 05:40
 1.VI  22:40 04:40
16.VI  21:40 03:40
 1.VII     02:40
16.VII     01:40 05:40
 1.VIII    00:40 04:40
16.VIII    23:40 03:40
 1.IX     22:40 02:40
16.IX     21:40 01:40
 1.X      20:40 00:40
16.X      19:40 23:40
 1.XI     17:40 21:40
16.XI         20:40
 1.XII        19:40
16.XII        18:40
___________________________

Описание.

Това съзвездие се намира на едно от най-хубавите места на Млечния път. Най-светлата звезда α Алтаир, е в самия Млечен път. От двете и страни се намират две по слаби звезди β и γ, които образуват крилата на орела. От петте най-светли звезди на това съзвездие може да се образува фигура като малко изкривен кръст, центъра и дясната половина на който са разположени в Млечния път. Звездите Алтаир от Орел, Вега от Лира и Денеб от Лебед образуват прекрасния летен триъгълник на Млечния път като триъгълника Сириус, Бетелгойзе, Процион на зимното небе.

Орелът е същата онази безмилостна птица, която в продължение на 30 хиляди години кълвала черния дроб на прикования Прометей, наказан от боговете, защото е откраднал от небето и дал на човека божествения огън на знанието. След като Прометей бил освободен от Херкулес, Орелът бил оставен като съзвездие на небето, но самият Прометей останал без награда.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VIII (на изток), Карта IX, Карта X, Карта XI (на юг), Карта XII, Карта I (на запад), Карта II

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  13  42 126
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
53 α Aql 97649 19 50.8 +08 52 5.13 0.8  A7 Vn     Simbad
   Име: Altair (Алтаир), означава летящ орел на арабски;
   Близка звезда;
   Астрофизика: маса=1.6☉, светимост=10☉, радиус=1.8☉;
50 γ Aql 97278 19 46.3 +10 37 121  2.7  K3 II     Simbad
   Име: Tarazed (Таразед);
17 ζ Aql 93747 19 05.4 +13 52 25.5 3.0  A0 IV-Vnn   Simbad
   Име: Okab;
65 θ Aql 99473 20 11.3 -00 49 87.8 3.2  B9 III     Simbad
30 δ Aql 95501 19 25.5 +03 07 15.5 3.4  F1 IV-V    Simbad
16 λ Aql 93805 19 06.2 -04 53 37.9 3.4  B9 Vn     Simbad
60 β Aql 98036 19 55.3 +06 24 13.7 3.7  G9.5 IV    Simbad
   Име: Alshain (Алшаин);
55 η Aql 97804 19 52.5 +01 00    3.8  F6Ib-G4Ib   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=3.5-4.3 период=7.1769д;
13 ε Aql 93244 18 59.6 +15 04 47.5 4.0  K1 III     Simbad
12 i Aql 93429 19 01.7 -05 44 44.1 4.0  K1 III     Simbad
   Астрофизика: маса=1.7☉, светимост=58☉, радиус=12☉;
15 h Aql 93717 19 05.0 -04 02 88.7 5.4  K1III+K4    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.5 Vb=7.0 Δ=39" за 2012; 
  FF Aql 93124 18 58.2 +17 22 474  5.4  F5Ia-F8Ia   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.2-5.7 период=4.4709д;
  R Aql 93820 19 06.4 +08 14    6.1  M5e-M9IIIe   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=5.3-12.0 период=270д; 
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6709   Aql 18 51.3 +10 19  6.7 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Разреден звезден куп от около 40 звезди между 9 и 11 звездна величина.
Б NGC6755   Aql 19 07.8 +04 16  7.5 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Мъгливо петно на фона на Млечния път видимо в бинокъл или малък телескоп.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;