Нашето звездно небе            

Стрела - Sagitta - Sge

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.V   05:40
 1.VI  04:40
16.VI  03:40
 1.VII  02:40
16.VII  01:40
 1.VIII 00:40
16.VIII 23:40
 1.IX  22:40
16.IX  21:40
 1.X   20:40
16.X   19:40
 1.XI  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко съзвездие в Млечния път, над Орел. Четири по-светли звезди (около четвърта величина) образуват нещо подобно на стрела.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XI

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XII, Карта I, Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 30 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
12 γ Sge 98337 19 58.8 +19 30 79.2 3.5  M0 III     Simbad
  Най-ярката звезда в съзвездието, червен гигант;
7 δ Sge 97365 19 47.4 +18 32 182  3.8  M2II+B6    Simbad
10 S Sge 98085 19 56.0 +16 38    5.4  F6Ib-G5Ib   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.2-6.0 период=8.3821д; 
  Жълт свръх гигант, пулсираща променлива звезда от типа на цефеидите;
15  Sge 98819 20 04.1 +17 04 17.8 5.8  G0V+A2     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AC Va=5.8 Vc=6.9 Δ=215" за 2013; 
         C=15  Sge 98801 Simbad;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6838 M71 Sge 19 53.8 +18 47  8.3  6x6  Сферичен звезден куп Simbad 
  Сферичен звезден куп, достъпен за наблюдение в бинокъл или телескоп. 
  Съставен е от неголям брой звезди без сгъстяване в центъра му;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;