Нашето звездно небе            

Стрела - Sagitta - Sge

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.V   05:40
 1.VI  04:40
16.VI  03:40
 1.VII  02:40
16.VII  01:40
 1.VIII 00:40
16.VIII 23:40
 1.IX  22:40
16.IX  21:40
 1.X   20:40
16.X   19:40
 1.XI  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко съзвездие в Млечния път, над Орел. Четири по-светли звезди (около четвърта величина) образуват нещо подобно на стрела.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XI

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XII, Карта I, Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 30 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
12 γ Sge 98337 19 58.8 +19 30 79.2 3.5  M0 III     Simbad
  Най-ярката звезда в съзвездието, червен гигант;
7 δ Sge 97365 19 47.4 +18 32 182  3.8  M2II+B6    Simbad
10 S Sge 98085 19 56.0 +16 38    5.4  F6Ib-G5Ib   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.2-6.0 период=8.3821д; 
  Жълт свръх гигант, пулсираща променлива звезда от типа на цефеидите;
15  Sge 98819 20 04.1 +17 04 17.8 5.8  G0V+A2     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AC Va=5.8 Vc=6.9 Δ=215" за 2013; 
         C=15  Sge 98801 Simbad;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6838 M71 Sge 19 53.8 +18 47  8.3  6x6  Сферичен звезден куп Simbad 
  Сферичен звезден куп, достъпен за наблюдение в бинокъл или телескоп. 
  Съставен е от неголям брой звезди без сгъстяване в центъра му;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;