Нашето звездно небе            

Стрела - Sagitta - Sge

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IX   XI   I
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I         17:40
 
16.II  06:40
 1.III 05:40
16.III 04:40
 1.IV  04:40
16.IV  03:40
 1.V  02:20
16.V  01:40 05:40
 1.VI  00:40 04:40
16.VI  23:40 03:40
 1.VII 22:40 02:40 
16.VII 21:40 01:40 05:40
 1.VIII 20:40 00:40 04:40
16.VIII    23:40 03:40
 1.IX     22:40 02:40
16.IX     21:40 01:40
 1.X      20:40 00:40
16.X      19:40 23:40
 1.XI     17:40 21:40
16.XI         20:40
 1.XII        19:40
16.XII        18:40
___________________________

Описание.

Малко съзвездие в Млечния път, над Орел. Четири по-светли звезди (около четвърта величина) образуват нещо подобно на стрела.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX (на изток), Карта X, Карта XI (на юг), Карта XII, Карта I (на запад), Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  4  7  25
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
12 γ Sge 98337 19 58.8 +19 30 79.2 3.5  M0 III     Simbad
   Най-ярката звезда в съзвездието;
7 δ Sge 97365 19 47.4 +18 32 182  3.8  M2II+B6    Simbad
10 S Sge 98085 19 56.0 +16 38    5.4  F6Ib-G5Ib   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.2-6.0 период=8.3821д; 
15  Sge 98819 20 04.1 +17 04 17.8 5.8  G0V+A2     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AC Va=5.8 Vc=6.9 Δ=215" за 2013; 
           C=15  Sge 98801 Simbad;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC6838 M71 Sge 19 53.8 +18 47  8.3  6x6  Сферичен звезден куп Simbad 
  Сферичен звезден куп, достъпен за наблюдение в бинокъл или телескоп. 
  Съставен е от неголям брой звезди без сгъстяване в центъра му;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;