Нашето звездно небе            

Везни - Libra - Lib

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VII  IX   XI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  05:40
16.I  04:40
 1.II  03:40
16.II  02:40 06:40
 1.III 01:40 05:40
16.III 00:40 04:40
 1.IV  00:40 04:40
16.IV  23:40 03:40
 1.V  22:40 02:40
16.V  21:40 01:40 05:40
 1.VI     00:40 04:40
16.VI     23:40 03:40
 1.VII     22:40 02:40
16.VII     21:40 01:40
 1.VIII    20:40 00:40
16.VIII        23:40
 1.IX         22:40
16.IX         21:40
 1.X         20:40
16.X         19:40
 1.XI         17:40
 
16.XII 06:40
___________________________

Описание.

Зодиакално съзвездие на запад от Скорпион. Четири от шестте му най-светли звезди образуват доста голям ромб, който представлява характерната му фигура.

Везни е единственото зодиакално съзвездие, което не носи име на животно. В миналото е представлявало част от Скорпиона, но после е било отделено от него, за да се попълни броят на зодиакалните съзвездия до 12. Първоначално е било наричано Щипки на скорпион, а после е преименувано на Везни, тъй като в това съзвездие през древността се е намирала есенната равноденствена точка.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VII (на изток), Карта VIII, Карта IX (на юг), Карта X, Карта XI (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   3  8  28  87
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
27 β Lib 74785 15 17.0 -09 23 56.8 2.6  B8 V      Simbad
   Име: Zubeneschamali (Зубен ел Хамали), името означава северна щипка;
 9 α2 Lib 72622 14 50.9 -16 03 23.2 2.8  A3mIV+F4IV   Simbad, WDS
   Име: Zubenelgenubi (Зубен ел Генуби), името означава южна щипка;  
   Кратна звезда: *б AB Va=2.8 Vb=5.2 Δ=231" за 2012
           B = 8 α1 Lib 72603 Simbad;
20 σ Lib 73714 15 04.1 -25 17 88.4 3.2  M3/M4 III   Simbad
   Име: Brachium;
39 υ Lib 76470 15 37.0 -28 08 68.6 3.6  K5 III     Simbad
40 τ Lib 76600 15 38.7 -29 47 112  3.6  B2 V      Simbad
38 γ Lib 76333 15 35.5 -14 47 50.0 3.9  K0 III     Simbad
   Име: Zubenelhakrabi;
19 δ Lib 73473 15 01.0 -08 31 90.0 4.9  A0V+K0IV    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: затъмнителна EA/SD V=4.9-5.9 период=2.3274д;
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";