Нашето звездно небе            

Везни - Libra - Lib

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VII  IX   XI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  05:40
16.I  04:40
 1.II  03:40
16.II  02:40 06:40
 1.III 01:40 05:40
16.III 00:40 04:40
 1.IV  00:40 04:40
16.IV  23:40 03:40
 1.V  22:40 02:40
16.V  21:40 01:40 05:40
 1.VI     00:40 04:40
16.VI     23:40 03:40
 1.VII     22:40 02:40
16.VII     21:40 01:40
 1.VIII    20:40 00:40
16.VIII        23:40
 1.IX         22:40
16.IX         21:40
 1.X         20:40
16.X         19:40
 1.XI         17:40
 
16.XII 06:40
___________________________

Описание.

Зодиакално съзвездие на запад от Скорпион. Четири от шестте му най-светли звезди образуват доста голям ромб, който представлява характерната му фигура.

Везни е единственото зодиакално съзвездие, което не носи име на животно. В миналото е представлявало част от Скорпиона, но после е било отделено от него, за да се попълни броят на зодиакалните съзвездия до 12. Първоначално е било наричано Щипки на скорпион, а после е преименувано на Везни, тъй като в това съзвездие през древността се е намирала есенната равноденствена точка.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IX

Други карти на небето със съзвездието: Карта VII, Карта VIII, Карта X, Карта XI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 90 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
27 β Lib 74785 15 17.0 -09 23 56.8 2.6  B8 V      Simbad
  Име: Зубен ел Хамали, Zubeneschamali – името означава северна щипка;
  Синя звезда със зелен оттенък;
 9 α2 Lib 72622 14 50.9 -16 03 23.2 2.8  A3mIV+F4IV   Simbad, WDS
  Име: Зубен ел Генуби, Zubenelgenubi – името означава южна щипка;  
  Кратна звезда: *б AB Va=2.8 Vb=5.2 Δ=231" за 2012
         B = 8 α1 Lib 72603 Simbad;
  Видима в бинокъл двойна звезда, със синьо-бял и бял компонент;
20 σ Lib 73714 15 04.1 -25 17 88.4 3.2  M3/M4 III   Simbad
  Червен гигант, блясъкът му се изменя слабо и полуправилно;
39 υ Lib 76470 15 37.0 -28 08 68.6 3.6  K5 III     Simbad
40 τ Lib 76600 15 38.7 -29 47 112  3.6  B2 V      Simbad
38 γ Lib 76333 15 35.5 -14 47 50.0 3.9  K0 III     Simbad
19 δ Lib 73473 15 01.0 -08 31 90.0 4.9  A0V+K0IV    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: затъмнителна EA/SD V=4.9-5.9 период=2.3274д;
  Променлива звезда, затъмнено двойна от типа на Алгол;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;