Нашето звездно небе             

Делфин - Delphinus - Del

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.V   05:40
 1.VI  04:40
16.VI  03:40
 1.VII  02:40
16.VII  01:40
 1.VIII 00:40
16.VIII 23:40
 1.IX  22:40
16.IX  21:40
 1.X   20:40
16.X   19:40
 1.XI  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко съзвездие, чиито най-светли звезди са между трета и четвърта величина. То е разположено близо до Млечния път, вляво от областта между Лебед и Орел. По-светлите му звезди образуват доста характерна и лесно различима фигура на малък ромб с дръжка, разположен в областта на значително по-слаби звезди.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XI

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XII, Карта I, Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 40 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
6 β Del 101769 20 37.5 +14 36 30.9 3.6  F5 IV     Simbad
  Име: Ротанев, Rotanev;
  Бяла звезда, най-ярката в съзвездието;
9 α Del 101958 20 39.6 +15 55 77.8 3.8  B9 IV     Simbad
  Име: Свалосин, Sualocin;
2 ε Del 101421 20 33.2 +11 18 101  4.0  B6 III     Simbad
12 γ2 Del 102532 20 46.7 +16 07 38.7 4.3  K1IV+F7V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=5.0 Δ=8.9" за 2015;
         B = 12 γ1 Del 102531 Simbad;     
  Красива двойна звезда, разделяща се в неголям телескоп на жълта 
  и бяла компонента;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;