Нашето звездно небе            

Делфин - Delphinus - Del

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.V   05:40
 1.VI  04:40
16.VI  03:40
 1.VII  02:40
16.VII  01:40
 1.VIII 00:40
16.VIII 23:40
 1.IX  22:40
16.IX  21:40
 1.X   20:40
16.X   19:40
 1.XI  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко съзвездие, чиито най-светли звезди са между трета и четвърта величина. То е разположено близо до Млечния път, вляво от областта между Лебед и Орел. По-светлите му звезди образуват доста характерна и лесно различима фигура на малък ромб с дръжка, разположен в областта на значително по-слаби звезди.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XI

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XII, Карта I, Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 40 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
6 β Del 101769 20 37.5 +14 36 30.9 3.6  F5 IV     Simbad
  Име: Rotanev (Ротанев);
  Бяла звезда, най-ярката в съзвездието;
9 α Del 101958 20 39.6 +15 55 77.8 3.8  B9 IV     Simbad
  Име: Sualocin (Свалосин);
2 ε Del 101421 20 33.2 +11 18 101  4.0  B6 III     Simbad
  Име: Aldulfin;
12 γ2 Del 102532 20 46.7 +16 07 38.7 4.3  K1IV+F7V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=5.0 Δ=8.9" за 2015;
         B = 12 γ1 Del 102531 Simbad;     
  Красива двойна звезда, разделяща се в неголям телескоп на жълта 
  и бяла компонента;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;