/head>
            Нашето звездно небе            

Делфин - Delphinus - Del

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IX   XI   II
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I         19:40
16.I         18:40

16.II  06:40
 1.III 05:40
16.III 04:40
 1.IV  04:40
16.IV  03:40
 1.V  02:40
16.V  01:40 05:40
 1.VI  00:40 04:40
16.VI  23:40 03:40
 1.VII 22:40 02:40
16.VII 21:40 01:40
 1.VIII 20:40 00:40 06:40
16.VIII    23:40 05:40
 1.IX     22:40 04:40
16.IX     21:40 03:40
 1.X      20:40 02:40
16.X      19:40 01:40
 1.XI     17:40 23:40
16.XI         22:40
 1.XII        21:40
16.XII        20:40
___________________________

Описание.

Малко съзвездие, чиито най-светли звезди са между трета и четвърта величина. То е разположено близо до Млечния път, вляво от областта между Лебед и Орел. По-светлите му звезди образуват доста характерна и лесно различима фигура на малък ромб с дръжка, разположен в областта на значително по-слаби звезди.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта IX (на изток), Карта X, Карта XI (на юг), Карта XII, Карта I, Карта II (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  5  12  44
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
6 β Del 101769 20 37.5 +14 36 30.9 3.6  F5 IV     Simbad
   Име: Rotanev (Ротанев);
   Най-ярката в съзвездието;
9 α Del 101958 20 39.6 +15 55 77.8 3.8  B9 IV     Simbad
   Име: Sualocin (Свалосин);
2 ε Del 101421 20 33.2 +11 18 101  4.0  B6 III     Simbad
   Име: Aldulfin;
12 γ2 Del 102532 20 46.7 +16 07 38.7 4.3  K1IV+F7V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=5.0 Δ=8.9" за 2015;
           B = 12 γ1 Del 102531 Simbad;     
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;