Нашето звездно небе            

Длето - Caelum - Cae

Видимост.

______________
Посока: Юг   
Карта: III
Дата  hh:mm 
______________
 1.I  21:40
16.I  20:40
 1.II  19:40
16.II  18:40

 1.IX  06:40
16.IX  05:40
 1.X  04:40
16.X  03:40
 1.XI  01:40
16.XI  00:40
 1.XII 23:40
16.XII 22:40
______________

Описание.

Малко съзвездие от южното небе, в района на което не се срещат светли звезди. Северния край на това съзвездие за нашите географски широчини не се издига над хоризонта повече от 20°.

Съзвездието е обозначено през 50-те години на 18 век от френския астроном Никола Луи Лакайл при съставяне карта на южното небе.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта III (на юг), Карта IV.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 20 звезди до 6.5 звездна величина. (от които 18 видими от България)

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α Cae 21770 04 40.6 -41 52 20.2 4.5  F2 V      Simbad
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;