Нашето звездно небе            

Длето - Caelum - Cae

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   21:40
16.I   20:40
 1.II  19:40
16.II  18:40
 1.IX  06:40
16.IX  05:40
 1.X   04:40
16.X   03:40
 1.XI  01:40
16.XI  00:40
 1.XII  23:40
16.XII  22:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко съзвездие от южното небе, в района на което не се срещат светли звезди. Северния край на това съзвездие за нашите географски широчини не се издига над хоризонта повече от 20°.

Съзвездието е обозначено през 50-те години на 18 век от френския астроном Никола Луи Лакайл при съставяне карта на южното небе.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта III

Други карти на небето със съзвездието: Карта IV.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 20 звезди до 6.5 звездна величина. (от които 18 видими от България)

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α Cae 21770 04 40.6 -41 52 20.2 4.5  F2 V      Simbad
  Бяла звезда, най-ярката в съзвездието;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;