Нашето звездно небе            

Длето - Caelum - Cae

Видимост.

Съзвездието е частично неизгряващо за наблюдател в България.

______________
Посока: Юг   
Карта: III
Дата  hh:mm 
______________
 1.I  21:40
16.I  20:40
 1.II  19:40
16.II  18:40

 1.IX  06:40
16.IX  05:40
 1.X  04:40
16.X  03:40
 1.XI  01:40
16.XI  00:40
 1.XII 23:40
16.XII 22:40
______________

Описание.

Малко съзвездие от южното небе, в района на което не се срещат светли звезди. Северния край на това съзвездие за нашите географски широчини не се издига над хоризонта повече от 20°.

Съзвездието е обозначено през 50-те години на 18 век от френския астроном Никола Луи Лакайл при съставяне карта на южното небе.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта III (на юг), Карта IV.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  1  4  18/20 
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α Cae 21770 04 40.6 -41 52 20.2 4.5  F2 V      Simbad
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;