Нашето звездно небе            

Микроскоп - Microscopium - Mic

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

_____________________
Посока: Юг   Юг 
Карта: XI   XII 
Дата  hh:mm hh:mm 
_____________________
16.V  05:40
 1.VI  04:40
16.VI  03:40
 1.VII 02:40 04:40
16.VII 01:40 03:40
 1.VIII 00:40 02:40
16.VIII 23:40 01:40
 1.IX  22:40 00:40
16.IX  21:40 23:40
 1.X  20:40 22:40
16.X  19:40 21:40
 1.XI  17:40 19:40
16.XI     18:40
 1.XII     17:40
_____________________

Описание.

Съзвездие от южното небе, намира се под зодиакалното съзвездие Козирог. За нашите широчини при преминаването си през меридиана то докосва с долния си край хоризонта. В това трудно забележимо съзвездие няма звезди дори и от четвърта величина.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта X, Карта XI (на юг), Карта XII (на юг), Карта I.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  0  13  43
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  γ Mic 103738 21 01.3 -32 15 70.2 4.7  G8 III     Simbad
   Най-ярката звезда в съзвездието;
  ε Mic 105140 21 17.9 -32 10 55.9 4.7  A0 V      Simbad
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;