Нашето звездно небе            

Еридан - Eridanus - Eri

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   21:40
16.I   20:40
 1.II  19:40
16.II  18:40
 1.IX  06:40
16.IX  05:40
 1.X   04:40
16.X   03:40
 1.XI  01:40
16.XI  00:40
 1.XII  23:40
16.XII  22:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Много дълго съзвездие, разположено южно от екватора до 60°. Южната част на съзвездието е невидима от България. Ако съединим почти всички видими от нас по светли звезди, ще получим дълга и извита, някъде рязко чупеща се линия, в която въображението може да види река.

Според легендите Еридан е пренесена на небето река. Според едни това е реката По, според други - Нил, а според трети - реката от "подземния свят" - Стикс.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта III

Други карти на небето със съзвездието: Карта I, Карта II, Карта IV, Карта V.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 200 звезди до 6.5 звездна величина. (от които 180 видими от България)

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
67 β Eri 23875 05 07.9 -05 05 27.4 2.8  A3 IV     Simbad
   Име: Cursa (Курса);
34 γ Eri 18543 03 58.0 -13 31 62.3 2.9  M1 IIIb    Simbad
   Име: Zaurak (Заурак);
  θ Eri 13847 02 58.3 -40 18 49.4 2.9  A4III+A1V   Simbad, WDS
   Име: Acamar;
   Кратна звезда: *Т AB Va=3.2 Vb=4.1 Δ=8.6" за 2013;
23 δ Eri 17378 03 43.2 -09 46 9.04 3.5  K1 III-IV   Simbad
   Близка звезда;
41 υ4 Eri 20042 04 17.9 -33 48 54.6 3.6  B9VHgMn    Simbad
   Химически особена звезда: излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
16 τ4 Eri 15474 03 19.5 -21 45 93.4 3.7  M3-M4 III   Simbad
18 ε Eri 16537 03 32.9 -09 27 3.22 3.7  K2 V      Simbad   
   Име: Ran;
   Близка звезда;
52 υ2 Eri 21393 04 35.6 -30 34 65.6 3.8  G8 IIIa    Simbad
   Име: Theemin;
 3 η Eri 13701 02 56.4 -08 54 41.9 3.9  K1 III     Simbad
   Име: Azha;
53 l Eri 21594 04 38.2 -14 18 33.7 3.9  K1 III     Simbad
   Име: Sceptrum;
48 ν Eri 21444 04 36.3 -03 21 270  3.9  B2 III     Simbad
38 ο1 Eri 19587 04 11.9 -06 50 37.3 4.0  F0 III     Simbad
   Име: Beid;
82 e Eri 15510 03 19.9 -43 04 6.04 4.3  G8 V      Simbad
   Близка звезда;
40 ο2 Eri 19849 04 15.3 -07 39 4.98 4.4  G9V+DA     Simbad, WDS
   Име: Keid;
   Близка звезда;
   Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=9.7 Δ=82.4" за 2011;
   Бяло джудже: Компонентата B е най-удобното за наблюдение бяло джудже;
   Рентгенов източник: близко бяло джудже;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация; Типове променливи звезди;