Нашето звездно небе            

Съзвездието Еридан - Eridanus - Eri

Видимост.

Съзвездието е частично неизгряващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: I   III  V
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  17:40 21:40 01:40
16.I      20:40 00:40
 1.II     19:40 23:40
16.II     18:40 22:40
 1.III        21:40
16.III        20:40
 1.IV         20:40

16.VII 05:40
 1.VIII 04:40
16.VIII 03:40
 1.IX  02:40 06:40
16.IX  01:40 05:40
 1.X  00:40 04:40
16.X  23:40 03:40
 1.XI  21:40 01:40 05:40
16.XI  20:40 00:40 04:40
 1.XII 19:40 23:40 03:40
16.XII 18:40 22:40 02:40
___________________________

Описание.

Много дълго съзвездие, разположено южно от екватора до 60°. Южната част на съзвездието е невидима от България. Ако съединим почти всички видими от нас по светли звезди, ще получим дълга и извита, някъде рязко чупеща се линия, в която въображението може да види река.

Според легендите Еридан е пренесена на небето река. Според едни това е реката По, според други - Нил, а според трети - реката от "подземния свят" - Стикс.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта I (на изток), Карта II, Карта III (на юг), Карта IV, Карта V (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   3  29  69 181/195
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
67 β Eri 23875 05 07.9 -05 05 27.4 2.8  A3 IV     Simbad
   Име: Cursa (Курса);
34 γ Eri 18543 03 58.0 -13 31 62.3 2.9  M1 IIIb    Simbad
   Име: Zaurak (Заурак);
  θ Eri 13847 02 58.3 -40 18 49.4 2.9  A4III+A1V   Simbad, WDS
   Име: Acamar;
   Кратна звезда: *Т AB Va=3.2 Vb=4.1 Δ=8.6" за 2013;
23 δ Eri 17378 03 43.2 -09 46 9.04 3.5  K1 III-IV   Simbad
   Близка звезда;
   Астрофизика: маса=0.96☉, светимост=3.2☉, радиус=2.4☉;
41 υ4 Eri 20042 04 17.9 -33 48 54.6 3.6  B9VHgMn    Simbad
   Химически особена звезда: излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
16 τ4 Eri 15474 03 19.5 -21 45 93.4 3.7  M3-M4 III   Simbad
18 ε Eri 16537 03 32.9 -09 27 3.22 3.7  K2 V      Simbad   
   Име: Ran;
   Близка звезда;
52 υ2 Eri 21393 04 35.6 -30 34 65.6 3.8  G8 IIIa    Simbad
   Име: Theemin;
 3 η Eri 13701 02 56.4 -08 54 41.9 3.9  K1 III     Simbad
   Име: Azha;
   Астрофизика: маса=1.6☉, светимост=58☉, радиус=12☉;
53 l Eri 21594 04 38.2 -14 18 33.7 3.9  K1 III     Simbad
   Име: Sceptrum;
48 ν Eri 21444 04 36.3 -03 21 270  3.9  B2 III     Simbad
38 ο1 Eri 19587 04 11.9 -06 50 37.3 4.0  F0 III     Simbad
   Име: Beid;
82 e Eri 15510 03 19.9 -43 04 6.04 4.3  G8 V      Simbad
   Близка звезда;
40 ο2 Eri 19849 04 15.3 -07 39 4.98 4.4  G9V+DA     Simbad, WDS
   Име: Keid;
   Близка звезда;
   Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=9.7 Δ=82.4" за 2011;
   Бяло джудже: Компонентата B е най-удобното за наблюдение бяло джудже;
   Рентгенов източник: близко бяло джудже;
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";