Нашето звездно небе            

Малък лъв - Leo Minor - LMi

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IV   VI   VIII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  23:40 03:40 07:40
16.I  22:40 02:40 06:40
 1.II  21:40 01:40 05:40
16.II  20:40 00:40 04:40
 1.III 19:40 23:40 03:40
16.III 18:40 22:40 02:40
 1.IV     22:40 02:40
16.IV     21:40 01:40
 1.V      20:40 00:40
16.V         23:40
 1.VI         22:40
16.VI         21:40
 
 1.X  06:40
16.X  05:40
 1.XI  03:40
16.XI  02:40 06:40
 1.XII 01:40 05:40
16.XII 00:40 04:40
___________________________

Описание.

Малък лъв е сравнително малко съзвездие между Голямата мечка и Лъва.

Ян Хавелий, полски астроном, е отделил съзвездието през 1687 година. Вследствие на грешка допусната от Френсис Бейли, през 1845 година в Малък лъв няма звезда отбелязана с гръцката буква α (алфа).

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта II, Карта III, Карта IV (на изток), Карта V, Карта VI (на юг), Карта VII, Карта VIII (на запад), Карта IX, Карта X.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  3  13  37
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
46  LMi 53229 10 53.3 +34 13 29.1 3.8  K0 III     Simbad
   Име: Praecipua;
   Астрофизика: маса=1.4☉, светимост=30☉, радиус=8.2☉;
   Най-ярката звезда в това съзвездие;
31 β LMi 51233 10 27.9 +36 42 47.2 4.2  G9 IIIb    Simbad
  R LMi 47886 09 45.6 +34 31    9.4  M6.5e-M9.0   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=6.3-13.2 период=372.2д; 
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;