Нашето звездно небе             

Малък лъв - Leo Minor - LMi

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   03:40
16.I   02:40
 1.II  01:40
16.II  00:40
 1.III  23:40
16.III  22:40
 1.IV  22:40
16.IV  21:40
 1.V   20:40
16.XI  06:40
 1.XII  05:40
16.XII  04:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малък лъв е сравнително малко съзвездие между Голямата мечка и Лъва.

Ян Хавелий, полски астроном, е отделил съзвездието през 1687 година. Вследствие на грешка допусната от Френсис Бейли, през 1845 година в Малък лъв няма звезда отбелязана с гръцката буква α (алфа).

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VI

Други карти на небето със съзвездието: Карта II, Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта X.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 40 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
46  LMi 53229 10 53.3 +34 13 29.1 3.8  K0 III     Simbad
  Най-ярката звезда в това съзвездие, оранжев гигант;
31 β LMi 51233 10 27.9 +36 42 47.2 4.2  G9 IIIb    Simbad
  Жълт гигант;
  R LMi 47886 09 45.6 +34 31 347  9.4  M6.5e-M9.0   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=6.3-13.2 период=372.2д; 
  Дългопериодична променлива звезда, червен гигант; 
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;