Нашето звездно небе            

Малък лъв - Leo Minor - LMi

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IV   VI   VIII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  23:40 03:40 07:40
16.I  22:40 02:40 06:40
 1.II  21:40 01:40 05:40
16.II  20:40 00:40 04:40
 1.III 19:40 23:40 03:40
16.III 18:40 22:40 02:40
 1.IV     22:40 02:40
16.IV     21:40 01:40
 1.V      20:40 00:40
16.V         23:40
 1.VI         22:40
16.VI         21:40
 
 1.X  06:40
16.X  05:40
 1.XI  03:40
16.XI  02:40 06:40
 1.XII 01:40 05:40
16.XII 00:40 04:40
___________________________

Описание.

Малък лъв е сравнително малко съзвездие между Голямата мечка и Лъва.

Ян Хавелий, полски астроном, е отделил съзвездието през 1687 година. Вследствие на грешка допусната от Френсис Бейли, през 1845 година в Малък лъв няма звезда отбелязана с гръцката буква α (алфа).

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта II, Карта III, Карта IV (на изток), Карта V, Карта VI (на юг), Карта VII, Карта VIII (на запад), Карта IX, Карта X.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  3  13  37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 46    LMi  10 53.3 +34 13  3.8  K0III        Simbad
 Име: Praecipua;
 Най-ярката звезда в това съзвездие;
О 31 β   LMi  10 27.9 +36 42  4.2  G9III        Simbad
Б   R   LMi  09 45.6 +34 31  8.4  M6.5e-M9.0e     Simbad
 Променлива звезда: *Б дългопериодична M V=6.3-13.2 период=372.2д GCVS;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;