Нашето звездно небе            

Чаша - Crater - Crt

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VII  IX
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 05:40
16.I  00:40 04:40
 1.II  23:40 03:40
16.II  22:40 02:40 06:40
 1.III 21:40 01:40 05:40
16.III 20:40 00:40 04:40
 1.IV  20:40 00:40 04:40
16.IV     23:40 03:40
 1.V      22:40 02:40
16.V      21:40 01:40
 1.VI         00:40
16.VI         23:40
 1.VII        22:40
16.VII        21:40
 1.VIII        20:40

 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Малко съзвездие, разположено между Лъв и Хидра. Фигурата представлява малък триъгълник, образуван от три звезди от четвърта величина с връх малко под звездата ν от трета величина на Хидра.

Древно съзвездие, представляващо чашата на Бакхус, според легендата то е свързано със съзвездието Гарван.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта V (на изток), Карта VI, Карта VII (на юг), Карта VIII, Карта IX (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 30 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
12 δ Crt 55282 11 19.3 -14 47 56.9 3.6  K0 III     Simbad
   Астрофизика: маса=1.5☉, светимост=150☉, радиус=20☉;
15 γ Crt 55705 11 24.9 -17 41 25.2 4.1  A7 V      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.1 Vb=7.9 Δ=5.0" за 2010; 
 7 α Crt 53740 10 59.8 -18 18 48.8 4.1  K1 III     Simbad
   Име: Alkes (Алкес), означава чаша;
   Астрофизика: маса=1.8☉, светимост=66☉, радиус=12☉;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;