Нашето звездно небе            

Чаша - Crater - Crt

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   05:40
16.I   04:40
 1.II  03:40
16.II  02:40
 1.III  01:40
16.III  00:40
 1.IV  00:40
16.IV  23:40
 1.V   22:40
16.V   21:40
16.XII  06:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко съзвездие, разположено между Лъв и Хидра. Фигурата представлява малък триъгълник, образуван от три звезди от четвърта величина с връх малко под звездата ν от трета величина на Хидра.

Древно съзвездие, представляващо чашата на Бакхус, според легендата то е свързано със съзвездието Гарван.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VII

Други карти на небето със съзвездието: Карта V, Карта VI, Карта VIII, Карта IX.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 30 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
12 δ Crt 55282 11 19.3 -14 47 56.9 3.6  K0 III     Simbad
15 γ Crt 55705 11 24.9 -17 41 25.2 4.1  A7 V      Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т AB Va=4.1 Vb=7.9 Δ=5.0" за 2010; 
 7 α Crt 53740 10 59.8 -18 18 48.8 4.1  K1 III     Simbad
  Име: Алкес, Alkes, означава чаша;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;