Нашето звездно небе            

Чаша - Crater - Crt

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VII  IX
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 05:40
16.I  00:40 04:40
 1.II  23:40 03:40
16.II  22:40 02:40 06:40
 1.III 21:40 01:40 05:40
16.III 20:40 00:40 04:40
 1.IV  20:40 00:40 04:40
16.IV     23:40 03:40
 1.V      22:40 02:40
16.V      21:40 01:40
 1.VI         00:40
16.VI         23:40
 1.VII        22:40
16.VII        21:40
 1.VIII        20:40

 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Малко съзвездие, разположено между Лъв и Хидра. Фигурата представлява малък триъгълник, образуван от три звезди от четвърта величина с връх малко под звездата ν от трета величина на Хидра.

Древно съзвездие, представляващо чашата на Бакхус, според легендата то е свързано със съзвездието Гарван.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта V (на изток), Карта VI, Карта VII (на юг), Карта VIII, Карта IX (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  4  10  33
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
12 δ Crt 55282 11 19.3 -14 47 56.9 3.6  K0 III     Simbad
   Астрофизика: маса=1.5☉, светимост=150☉, радиус=20☉;
15 γ Crt 55705 11 24.9 -17 41 25.2 4.1  A7 V      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.1 Vb=7.9 Δ=5.0" за 2010; 
 7 α Crt 53740 10 59.8 -18 18 48.8 4.1  K1 III     Simbad
   Име: Alkes (Алкес), означава чаша;
   Астрофизика: маса=1.8☉, светимост=66☉, радиус=12☉;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;