Нашето звездно небе            

Чаша - Crater - Crt

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   05:40
16.I   04:40
 1.II  03:40
16.II  02:40
 1.III  01:40
16.III  00:40
 1.IV  00:40
16.IV  23:40
 1.V   22:40
16.V   21:40
16.XII  06:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко съзвездие, разположено между Лъв и Хидра. Фигурата представлява малък триъгълник, образуван от три звезди от четвърта величина с връх малко под звездата ν от трета величина на Хидра.

Древно съзвездие, представляващо чашата на Бакхус, според легендата то е свързано със съзвездието Гарван.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VII

Други карти на небето със съзвездието: Карта V, Карта VI, Карта VIII, Карта IX.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 30 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
12 δ Crt 55282 11 19.3 -14 47 56.9 3.6  K0 III     Simbad
15 γ Crt 55705 11 24.9 -17 41 25.2 4.1  A7 V      Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т AB Va=4.1 Vb=7.9 Δ=5.0" за 2010; 
 7 α Crt 53740 10 59.8 -18 18 48.8 4.1  K1 III     Simbad
  Име: Alkes (Алкес), означава чаша;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;