Нашето звездно небе             

Гарван - Corvus - Crv

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   05:40
16.I   04:40
 1.II  03:40
16.II  02:40
 1.III  01:40
16.III  00:40
 1.IV  00:40
16.IV  23:40
 1.V   22:40
16.V   21:40
16.XII  06:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездие от южното небе, разположено между Дева и Хидра. То не заема голяма площ на небето, но е добре видимо от нашите широчини. Наблюдателят лесно ще го познае, тъй като най-светлите му звезди, четири от трета величина, образуват ясно очертан трапец върху голяма област от множество по-слаби звезди.

Гарван е едно от 48-те съзвездия определени от Птолимей. Гарвана е тясно свързана в митологията с бога Аполон. Според една от легендите Аполон изпратил гарвана да му донесе чаша вода. Птицата се завърнала с хидра в ноктите. Разгневения бог изпратил на небето гарвана, хидрата и чашата. Според друга легенда, белия гарван донесъл на Аполон вестта за изневяра на любимата Коронис. Отмъщението за лошата новина било промяна на цвета на птицата и превръщането и в съзвездие.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VII

Други карти на небето със съзвездието: Карта V, Карта VI, Карта VIII, Карта IX.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 30 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
4 γ Crv 59803 12 15.8 -17 33 47.1 2.6  B8 III     Simbad
  Име: Гиена, Gienah на арабски означава крило;
9 β Crv 61359 12 34.4 -23 24 44.7 2.6  G5 II     Simbad
7 δ Crv 60965 12 29.9 -16 31 26.6 2.9  A0IV(n)+K2Ve  Simbad, WDS
  Име: Алгораб, Algorab, превежда се от арабски гарван;
  Кратна звезда: *т AB Va=2.9 Vb=8.5 Δ=24.6" за 2013;     
2 ε Crv 59316 12 10.1 -22 37 97.5 3.0  K2 III     Simbad
1 α Crv 59199 12 08.4 -24 44 14.9 4.0  F1 V      Simbad
  Име: Алчиба, Alchiba;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;