Нашето звездно небе            

Гарван - Corvus - Crv

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VII  IX
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 05:40
16.I  00:40 04:40
 1.II  23:40 03:40
16.II  22:40 02:40 06:40
 1.III 21:40 01:40 05:40
16.III 20:40 00:40 04:40
 1.IV  20:40 00:40 04:40
16.IV     23:40 03:40
 1.V      22:40 02:40
16.V      21:40 01:40
 1.VI         00:40
16.VI         23:40
 1.VII        22:40
16.VII        21:40
 1.VIII        20:40

 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Съзвездие от южното небе, разположено между Дева и Хидра. То не заема голяма площ на небето, но е добре видимо от нашите широчини. Наблюдателят лесно ще го познае, тъй като най-светлите му звезди, четири от трета величина, образуват ясно очертан трапец върху голяма област от множество по-слаби звезди.

Гарван е едно от 48-те съзвездия определени от Птолимей. Гарвана е тясно свързана в митологията с бога Аполон. Според една от легендите Аполон изпратил гарвана да му донесе чаша вода. Птицата се завърнала с хидра в ноктите. Разгневения бог изпратил на небето гарвана, хидрата и чашата. Според друга легенда, белия гарван донесъл на Аполон вестта за изневяра на любимата Коронис. Отмъщението за лошата новина било промяна на цвета на птицата и превръщането и в съзвездие.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта V (на изток), Карта VI, Карта VII (на юг), Карта VIII, Карта IX (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 30 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
4 γ Crv 59803 12 15.8 -17 33 47.1 2.6  B8IIIpHgMn   Simbad
   Име: Gienah (Гиена), на арабски означава крило;
   Химически особена звезда:излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
9 β Crv 61359 12 34.4 -23 24 44.7 2.6  G5 II     Simbad
   Име: Kraz;
7 δ Crv 60965 12 29.9 -16 31 26.6 2.9  A0IV(n)+K2Ve  Simbad, WDS
   Име: Algorab (Алгораб), превежда се от арабски гарван;
   Кратна звезда: *т AB Va=2.9 Vb=8.5 Δ=24.6" за 2013;
2 ε Crv 59316 12 10.1 -22 37 97.5 3.0  K2 III     Simbad
   Астрофизика: маса=3.0☉, светимост=930☉, радиус=57☉;
1 α Crv 59199 12 08.4 -24 44 14.9 4.0  F1 V      Simbad
   Име: Alchiba (Алчиба);
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;