Нашето звездно небе             

Гарван - Corvus - Crv

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   05:40
16.I   04:40
 1.II  03:40
16.II  02:40
 1.III  01:40
16.III  00:40
 1.IV  00:40
16.IV  23:40
 1.V   22:40
16.V   21:40
16.XII  06:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездие от южното небе, разположено между Дева и Хидра. То не заема голяма площ на небето, но е добре видимо от нашите широчини. Наблюдателят лесно ще го познае, тъй като най-светлите му звезди, четири от трета величина, образуват ясно очертан трапец върху голяма област от множество по-слаби звезди.

Гарван е едно от 48-те съзвездия определени от Птолимей. Гарвана е тясно свързана в митологията с бога Аполон. Според една от легендите Аполон изпратил гарвана да му донесе чаша вода. Птицата се завърнала с хидра в ноктите. Разгневения бог изпратил на небето гарвана, хидрата и чашата. Според друга легенда, белия гарван донесъл на Аполон вестта за изневяра на любимата Коронис. Отмъщението за лошата новина било промяна на цвета на птицата и превръщането и в съзвездие.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VII

Други карти на небето със съзвездието: Карта V, Карта VI, Карта VIII, Карта IX.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 30 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
4 γ Crv 59803 12 15.8 -17 33 47.1 2.6  B8 III     Simbad
  Име: Гиена, Gienah на арабски означава крило;
9 β Crv 61359 12 34.4 -23 24 44.7 2.6  G5 II     Simbad
7 δ Crv 60965 12 29.9 -16 31 26.6 2.9  A0IV(n)+K2Ve  Simbad, WDS
  Име: Алгораб, Algorab, превежда се от арабски гарван;
  Кратна звезда: *т AB Va=2.9 Vb=8.5 Δ=24.6" за 2013;     
2 ε Crv 59316 12 10.1 -22 37 97.5 3.0  K2 III     Simbad
1 α Crv 59199 12 08.4 -24 44 14.9 4.0  F1 V      Simbad
  Име: Алчиба, Alchiba;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;