Нашето звездно небе            

Гарван - Corvus - Crv

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VII  IX
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 05:40
16.I  00:40 04:40
 1.II  23:40 03:40
16.II  22:40 02:40 06:40
 1.III 21:40 01:40 05:40
16.III 20:40 00:40 04:40
 1.IV  20:40 00:40 04:40
16.IV     23:40 03:40
 1.V      22:40 02:40
16.V      21:40 01:40
 1.VI         00:40
16.VI         23:40
 1.VII        22:40
16.VII        21:40
 1.VIII        20:40

 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Съзвездие от южното небе, разположено между Дева и Хидра. То не заема голяма площ на небето, но е добре видимо от нашите широчини. Наблюдателят лесно ще го познае, тъй като най-светлите му звезди, четири от трета величина, образуват ясно очертан трапец върху голяма област от множество по-слаби звезди.

Гарван е едно от 48-те съзвездия определени от Птолимей. Гарвана е тясно свързана в митологията с бога Аполон. Според една от легендите Аполон изпратил гарвана да му донесе чаша вода. Птицата се завърнала с хидра в ноктите. Разгневения бог изпратил на небето гарвана, хидрата и чашата. Според друга легенда, белия гарван донесъл на Аполон вестта за изневяра на любимата Коронис. Отмъщението за лошата новина било промяна на цвета на птицата и превръщането и в съзвездие.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта V (на изток), Карта VI, Карта VII (на юг), Карта VIII, Карта IX (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   4  6  11  28
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
4 γ Crv 59803 12 15.8 -17 33 47.1 2.6  B8IIIpHgMn   Simbad
   Име: Gienah (Гиена), на арабски означава крило;
   Химически особена звезда:излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
9 β Crv 61359 12 34.4 -23 24 44.7 2.6  G5 II     Simbad
   Име: Kraz;
7 δ Crv 60965 12 29.9 -16 31 26.6 2.9  A0IV(n)+K2Ve  Simbad, WDS
   Име: Algorab (Алгораб), превежда се от арабски гарван;
   Кратна звезда: *т AB Va=2.9 Vb=8.5 Δ=24.6" за 2013;
2 ε Crv 59316 12 10.1 -22 37 97.5 3.0  K2 III     Simbad
   Астрофизика: маса=3.0☉, светимост=930☉, радиус=57☉;
1 α Crv 59199 12 08.4 -24 44 14.9 4.0  F1 V      Simbad
   Име: Alchiba (Алчиба);
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;