Нашето звездно небе            

Гарван - Corvus - Crv

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VII  IX
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 05:40
16.I  00:40 04:40
 1.II  23:40 03:40
16.II  22:40 02:40 06:40
 1.III 21:40 01:40 05:40
16.III 20:40 00:40 04:40
 1.IV  20:40 00:40 04:40
16.IV     23:40 03:40
 1.V      22:40 02:40
16.V      21:40 01:40
 1.VI         00:40
16.VI         23:40
 1.VII        22:40
16.VII        21:40
 1.VIII        20:40

 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Съзвездие от южното небе, разположено между Дева и Хидра. То не заема голяма площ на небето, но е добре видимо от нашите широчини. Наблюдателят лесно ще го познае, тъй като най-светлите му звезди, четири от трета величина, образуват ясно очертан трапец върху голяма област от множество по-слаби звезди.

Гарван е едно от 48-те съзвездия определени от Птолимей. Гарвана е тясно свързана в митологията с бога Аполон. Според една от легендите Аполон изпратил гарвана да му донесе чаша вода. Птицата се завърнала с хидра в ноктите. Разгневения бог изпратил на небето гарвана, хидрата и чашата. Според друга легенда, белия гарван донесъл на Аполон вестта за изневяра на любимата Коронис. Отмъщението за лошата новина било промяна на цвета на птицата и превръщането и в съзвездие.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта V (на изток), Карта VI, Карта VII (на юг), Карта VIII, Карта IX (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   4  6  11  28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 43 β   And  01 09.7 +35 37  2.1  M0III        Simbad 
О 4  γ   Crv  12 15.8 -17 33  2.6  B8IIIpHgMn     Simbad
 Име: Gienah (Гиена), на арабски означава крило;
 Химически особена звезда:излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
О 9  β   Crv  12 34.4 -23 24  2.6  G5II        Simbad
 Име: Kraz;
О 7  δ   Crv  12 29.9 -16 31  2.9            Simbad
 Име: Algorab (Алгораб), превежда се от арабски гарван;
 Кратна звезда: *т ΔAB=24" A: V=2.9 A0IV(n) B: V=8.5 K2Ve WDS;
О 2  ε   Crv  12 10.1 -22 37  3.0  K2III        Simbad
 Име: Minkar; 
О 1  α   Crv  12 08.4 -24 44  4.0  F1V         Simbad
 Име: Alchiba (Алчиба);
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);