Нашето звездно небе            

Помпа - Antlia - Ant

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VI   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 03:40 05:40
16.I  00:40 02:40 04:40
 1.II  23:40 01:40 03:40
16.II  22:40 00:40 02:40
 1.III 21:40 23:40 01:40
16.III 20:40 22:40 00:40
 1.IV  20:40 22:40 00:40
16.IV     21:40 23:40
 1.V      20:40 22:40
16.V         21:40
 
 1.XI  05:40
16.XI  04:40 06:40
 1.XII 03:40 05:40
16.XII 02:40 04:40 06:40
___________________________

Описание.

Съзвездие от южното небе. Звездите от северния му край за нашите географски широчини никога не се издигат на повече от 20° над хоризонта.

Трите му най-светли звезди са от четвърта величина, но поради това, че дори и в малкия период на видимост на съзвездието те са винаги ниско над хоризонта, изглеждат много по слаби. Поради това съзвездието е на мнозина непознато.

За първи път съзвездието е отбелязано на карта от 1756 г. Френския астроном Никола Луи де Лакал, го е нарекъл в чест на помпата изобретена от физика Денис Папин. Лакал е първият астроном съставил пълни звездни карти на южното небе (които е изработил в обсерваторията на нос Добра Надежда), също така е въвел 14 нови съзвездия.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта V (на изток), Карта VI (на юг), Карта VII (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  1  8  42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О   α   Ant  10 27.2 -31 04  4.3  K3III        Simbad
 Най-ярката звезда в съзвездието;
О   U   Ant  10 35.2 -39 34  5.4  C5,3        Simbad
 Променлива звезда: *б неправилна LB P=8.8-9.7 GCVS;  
 Червена звезда: B-V=2.84 R-V=-2.20;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);