Нашето звездно небе            

Помпа - Antlia - Ant

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VI   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 03:40 05:40
16.I  00:40 02:40 04:40
 1.II  23:40 01:40 03:40
16.II  22:40 00:40 02:40
 1.III 21:40 23:40 01:40
16.III 20:40 22:40 00:40
 1.IV  20:40 22:40 00:40
16.IV     21:40 23:40
 1.V      20:40 22:40
16.V         21:40
 
 1.XI  05:40
16.XI  04:40 06:40
 1.XII 03:40 05:40
16.XII 02:40 04:40 06:40
___________________________

Описание.

Съзвездие от южното небе. Звездите от северния му край за нашите географски широчини никога не се издигат на повече от 20° над хоризонта.

Трите му най-светли звезди са от четвърта величина, но поради това, че дори и в малкия период на видимост на съзвездието те са винаги ниско над хоризонта, изглеждат много по слаби. Поради това съзвездието е на мнозина непознато.

За първи път съзвездието е отбелязано на карта от 1756 г. Френския астроном Никола Луи де Лакал, го е нарекъл в чест на помпата изобретена от физика Денис Папин. Лакал е първият астроном съставил пълни звездни карти на южното небе (които е изработил в обсерваторията на нос Добра Надежда), също така е въвел 14 нови съзвездия.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта V (на изток), Карта VI (на юг), Карта VII (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  1  8  42
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α Ant 51172 10 27.2 -31 04 112  4.3  K4 III     Simbad
   Най-ярката звезда в съзвездието;
  U Ant 51821 10 35.2 -39 34 268  5.4  C5,3      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна LB P=8.8-9.7;  
   Червена звезда: B-V=2.84 R-V=-2.20;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;