Нашето звездно небе            

Малка мечка - Ursa Minor - UMi

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.II  06:40
 1.III  05:40
16.III  04:40
 1.IV  04:40
16.IV  03:40
 1.V   02:40
16.V   01:40
 1.VI  00:40
16.VI  23:40
 1.VII  22:40
16.VII  21:40
 1.VIII 20:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малката мечка е едно от най-известните съзвездия, познато преди всичко по Полярната звезда. Последната носи това име поради голямата си близост до северния небесен полюс - отстои от него на по-малко от един градус. За ориентировъчни наблюдения ние може да считаме, че Полярната звезда съвпада със северния небесен полюс.

Височината на небесния полюс над хоризонта за дадено място на Земята е равна на географската му широчина. Например за София тя е 42°40'. Височината на Полярната звезда се мени, като расте и намалява с около един градус.

Фигурата на съзвездието е характерна, но личи малко по слабо от тази на Голямата мечка, тъй като звездите, които я съставят, са по слаби: две от втора α и β, една от трета γ и четири от четвърта величина. Фигурата е подобна на тази на Голямата мечка, но с дръжка, закривена на друга страна.

В съзвездието се намира радиантът на падащите звезди Урсиди, максималната активност на който е на 22 декември.

Съзвездието е обозначено към 600 година преди новата ера от гръцкия астроном Талес. Друго разпространено име за съзвездието е Малък черпак.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IX

Други карти на небето със съзвездието: Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VI, Карта VII, Карта VIII, Карта X, Карта XI, Карта XII, Карта I, Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.
Натисни за пълен размер. Правилото за намиране на Полярната звезда е познато: изхождаме от съзвездието Голяма мечка, продължаваме посоката определена от звездите β към α и първата светла звезда е Полярната (на около 5 разстояния β до α).

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 40 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 1 α UMi 11767 02 31.8 +89 16 133  2.0  F7Ib-F8Ib   Simbad, WDS, GCVS
  Име: Polaris (Полярна звезда); 
    Арабското название на полярната звезда е Алрикабах;
  Двойна звезда: *т AB Va=2.0 Vb=9.1 Δ=18.1" за 2013;
  Променлива звезда: цефеида DCEPS V=1.9-2.1 период=3.9696д;
  Полярната звезда е бял свръхгигант, също сложна звездна система и променлива 
  звезда. Тя спада към вида цефеиди, блясъка се изменя за 4 денонощия, но 
  амплитудата е променлива и малка, само 0.27 звездна величина, като през 
  1984 е била 0.04. Спътникът и може да се види в неголям телескоп.От своя 
  страна главната звезда е спектрално двойна; 
 7 β UMi 72607 14 50.7 +74 09 40.1 2.1  K4 III     Simbad
  Име: Kochab (Кохаб);
  Оранжев гигант;
13 γ UMi 75097 15 20.7 +71 50 149  3.0  A3 Iab     Simbad
  Име: Pherkad (Феркад);
  Синьо-бял свръх гигант. Близо е разположена звездата 11 Umi оранжев гигант 
  от 5.0 зв.вел.;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди