Нашето звездно небе            

Малка мечка - Ursa Minor - UMi

Видимост.

Съзвездието е изцяло незалязващо за наблюдател в България.

__________________________________
Посока: Изток Юг   Запад Север
Карта: VII  IX   XI   III
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
__________________________________
 1.I  05:40        21:40
16.I  04:40        20:40
 1.II  03:40        19:40
16.II  02:40 06:40     18:40
 1.III 01:40 05:40     
16.III 00:40 04:40     
 1.IV  00:40 04:40     
16.IV  23:40 03:40     
 1.V  22:40 02:40     
16.V  21:40 01:40 05:40 
 1.VI     00:40 04:40 
16.VI     23:40 03:40 
 1.VII     22:40 02:40 
16.VII     21:40 01:40 
 1.VIII    20:40 00:40 
16.VIII        23:40 
 1.IX         22:40 06:40
16.IX         21:40 05:40
 1.X         20:40 04:40
16.X         19:40 03:40
 1.XI         17:40 01:40
16.XI            00:40
 1.XII            23:40
16.XII 06:40        22:40
__________________________________

Описание.

Малката мечка е едно от най-известните съзвездия, познато преди всичко по Полярната звезда. Последната носи това име поради голямата си близост до северния небесен полюс - отстои от него на по-малко от един градус. За ориентировъчни наблюдения ние може да считаме, че Полярната звезда съвпада със северния небесен полюс.

Височината на небесния полюс над хоризонта за дадено място на Земята е равна на географската му широчина. Например за София тя е 42°40'. Височината на Полярната звезда се мени, като расте и намалява с около един градус.

Фигурата на съзвездието е характерна, но личи малко по слабо от тази на Голямата мечка, тъй като звездите, които я съставят, са по слаби: две от втора α и β, една от трета γ и четири от четвърта величина. Фигурата е подобна на тази на Голямата мечка, но с дръжка, закривена на друга страна.

В съзвездието се намира радиантът на падащите звезди Урсиди, максималната активност на който е на 22 декември.

Съзвездието е обозначено към 600 година преди новата ера от гръцкия астроном Талес. Друго разпространено име за съзвездието е Малък черпак.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта IV, Карта V, Карта VI, Карта VII (на изток), Карта VIII, Карта IX (на юг), Карта X, Карта XI (на запад), Карта XII, Карта I, Карта II, Карта III (на север).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.
Натисни за пълен размер.
Правилото за намиране на Полярната звезда е познато: изхождаме от съзвездието Голяма мечка, продължаваме посоката определена от звездите β към α и първата светла звезда е Полярната (на около 5 разстояния β до α).

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   3  7  15  39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 1  α   UMi  02 31.8 +89 16  2.0            Simbad
 Име: Polaris (Полярна звезда), арабското название на Полярната звезда е Алрикабах;
 Кратна звезда: *т ΔAB=18.4" A: V=2.0 F7Ib-F8Ib B: V=9.1 F3V WDS;
 Променлива звезда: *О цефеида DCEPS V=1.9-2.1 период=3.9696д GCVS;
О 7  β   UMi  14 50.7 +74 09  2.1  K4III        Simbad
 Име: Kochab (Кохаб);
О 13 γ   UMi  15 20.7 +71 50  3.0  A2III        Simbad
 Име: Pherkad (Феркад);
 Близо е разположена звездата 11 Umi оранжев гигант от 5.0 зв.вел.;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);