Нашето звездно небе            

Малка мечка - Ursa Minor - UMi

Видимост.

Съзвездието е изцяло незалязващо за наблюдател в България.

__________________________________
Посока: Изток Юг   Запад Север
Карта: VII  IX   XI   III
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
__________________________________
 1.I  05:40        21:40
16.I  04:40        20:40
 1.II  03:40        19:40
16.II  02:40 06:40     18:40
 1.III 01:40 05:40     
16.III 00:40 04:40     
 1.IV  00:40 04:40     
16.IV  23:40 03:40     
 1.V  22:40 02:40     
16.V  21:40 01:40 05:40 
 1.VI     00:40 04:40 
16.VI     23:40 03:40 
 1.VII     22:40 02:40 
16.VII     21:40 01:40 
 1.VIII    20:40 00:40 
16.VIII        23:40 
 1.IX         22:40 06:40
16.IX         21:40 05:40
 1.X         20:40 04:40
16.X         19:40 03:40
 1.XI         17:40 01:40
16.XI            00:40
 1.XII            23:40
16.XII 06:40        22:40
__________________________________

Описание.

Малката мечка е едно от най-известните съзвездия, познато преди всичко по Полярната звезда. Последната носи това име поради голямата си близост до северния небесен полюс - отстои от него на по-малко от един градус. За ориентировъчни наблюдения ние може да считаме, че Полярната звезда съвпада със северния небесен полюс.

Височината на небесния полюс над хоризонта за дадено място на Земята е равна на географската му широчина. Например за София тя е 42°40'. Височината на Полярната звезда се мени, като расте и намалява с около един градус.

Фигурата на съзвездието е характерна, но личи малко по слабо от тази на Голямата мечка, тъй като звездите, които я съставят, са по слаби: две от втора α и β, една от трета γ и четири от четвърта величина. Фигурата е подобна на тази на Голямата мечка, но с дръжка, закривена на друга страна.

В съзвездието се намира радиантът на падащите звезди Урсиди, максималната активност на който е на 22 декември.

Съзвездието е обозначено към 600 година преди новата ера от гръцкия астроном Талес. Друго разпространено име за съзвездието е Малък черпак.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта IV, Карта V, Карта VI, Карта VII (на изток), Карта VIII, Карта IX (на юг), Карта X, Карта XI (на запад), Карта XII, Карта I, Карта II, Карта III (на север).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.
Натисни за пълен размер. Правилото за намиране на Полярната звезда е познато: изхождаме от съзвездието Голяма мечка, продължаваме посоката определена от звездите β към α и първата светла звезда е Полярната (на около 5 разстояния β до α).

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   3  7  15  39
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 1 α UMi 11767 02 31.8 +89 16 133  2.0  F7Ib-F8Ib   Simbad, WDS, GCVS
   Име: Polaris (Полярна звезда); 
      Арабското название на полярната звезда е Алрикабах;
   Двойна звезда: *т AB Va=2.0 Vb=9.1 Δ=18.1" за 2013;
   Променлива звезда: цефеида DCEPS V=1.9-2.1 период=3.9696д;
 7 β UMi 72607 14 50.7 +74 09 40.1 2.1  K4 III     Simbad
   Име: Kochab (Кохаб);
13 γ UMi 75097 15 20.7 +71 50 149  3.0  A3 Iab     Simbad
   Име: Pherkad (Феркад);
   Близо е разположена звездата 11 Umi оранжев гигант от 5.0 зв.вел.;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди