Нашето звездно небе            

Компас - Pyxis - Pyx

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IV   V   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  23:40 01:40 05:40
16.I  22:40 00:40 04:40
 1.II  21:40 23:40 03:40
16.II  20:40 22:40 02:40
 1.III 19:40 21:40 01:40
16.III 18:40 20:40 00:40
 1.IV     20:40 00:40
16.IV         23:40
 1.V         22:40
16.V         21:40
 
 1.X  06:40
16.X  05:40
 1.XI  03:40 05:40
16.XI  02:40 04:40
 1.XII 01:40 03:40
16.XII 00:40 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Южно съзвездие, разположено в ляво от Кърма. Двете съзвездия заедно с разположените под тях Корабни платна и Кил образуват цял комплекс, наречен кораба Арго. С този кораб голяма част от героите на гръцката митология под предводителството на Язон са пътували до Колхида (Кавказ), за да откраднат златното руно. В митологията това е известния разказ "Похода на аргонавтите". Съзвездието е наречено Компас от средновековните астрономи и мореплаватели като признателност към техния пътеводител - компаса.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието:Карта IV (на изток), Карта V (на юг), Карта VI, Карта VII (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  3  12  42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда    α2000  δ2000   V  Спектрален клас  Още данни
         hh mm.m °° ''   m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О   α Pyx   08 43.6 -33 11   3.7 B1.5III      Simbad
 Разстояние=270pc;
О   β Pyx   08 40.1 -35 19   4.0 G5II/III     Simbad
 Разстояние=128pc; Светимост=320☉; Радиус=23☉;
О   γ Pyx   08 50.5 -27 43   4.0 K3III       Simbad
 Разстояние=64.5pc; Маса=1.8☉; Светимост=150☉; Радиус=23☉;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";