Нашето звездно небе            

Компас - Pyxis - Pyx

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IV   V   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  23:40 01:40 05:40
16.I  22:40 00:40 04:40
 1.II  21:40 23:40 03:40
16.II  20:40 22:40 02:40
 1.III 19:40 21:40 01:40
16.III 18:40 20:40 00:40
 1.IV     20:40 00:40
16.IV         23:40
 1.V         22:40
16.V         21:40
 
 1.X  06:40
16.X  05:40
 1.XI  03:40 05:40
16.XI  02:40 04:40
 1.XII 01:40 03:40
16.XII 00:40 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Южно съзвездие, разположено в ляво от Кърма. Двете съзвездия заедно с разположените под тях Корабни платна и Кил образуват цял комплекс, наречен кораба Арго. С този кораб голяма част от героите на гръцката митология под предводителството на Язон са пътували до Колхида (Кавказ), за да откраднат златното руно. В митологията това е известния разказ "Похода на аргонавтите". Съзвездието е наречено Компас от средновековните астрономи и мореплаватели като признателност към техния пътеводител - компаса.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието:Карта IV (на изток), Карта V (на юг), Карта VI, Карта VII (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  3  12  42
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  α Pyx 42828 08 43.6 -33 11 270  3.7  B1.5 III    Simbad
  β Pyx 42515 08 40.1 -35 19 128  4.0  G7 Ib-II    Simbad
  γ Pyx 43409 08 50.5 -27 43 63.6 4.0  K3 III     Simbad
   Астрофизика: маса=1.5☉, светимост=150☉, радиус=22☉;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;