Нашето звездно небе            

Воловар - Bootes - Boo

Видимост.

Северната граница на съзвездието е незалязваща за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VIII  XI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 07:40
16.I  00:40 06:40
 1.II  23:40 05:40
16.II  22:40 04:40
 1.III 21:40 03:40
16.III 20:40 02:40
 1.IV  20:40 02:40
16.IV     01:40
 1.V      00:40
16.V      23:40 05:40
 1.VI     22:40 04:40
16.VI     21:40 03:40
 1.VII        02:40
16.VII        01:40
 1.VIII        00:40
16.VIII        23:40
 1.IX         22:40
16.IX         21:40
 1.X         20:40
16.X         19:40
 1.XI  05:40     17:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40
___________________________

Описание.

Ако продължим дъгата, образувана от опашката на Голямата мечка, ще стигнем до най-светлата звезда в северната половина на небето - Арктур, която принадлежи към съзвездието Воловар. Основната фигура на това съзвездие прилича на удължен петоъгълник.

Това древно съзвездие представлява воловар, преследващ по небето Голямата мечка. Често Воловар се изобразява с поводите на Ловджийските кучета в ръка.

В горния ляв край на съзвездието се намира радиантът на падащите звезди квадрантиди, чийто максимум е в началото на януари. Названието квадрантиди произлиза от името на съзвездието Квадрант, което е било включено в съзвездието Воловар и вече не съществува.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта V (на изток), Карта VI, Карта VII, Карта VIII (на юг), Карта IX, Карта X, Карта XI(на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  14  46 142

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 16 α   Boo  14 15.7 +19 11 -0.1  K2III        Simbad
 Втората по яркост звезда на нашето небе.
 Име: Arcturus (Арктур), което на гръцки означава пазач на мечка;
О 36 ε   Boo  14 45.0 +27 04  2.4            Simbad
 Име: Izar (Ицар), означава пояс, (Пулхерима – най-красива);
 Кратна звезда: *Т ΔAB=2.8" A: V=2.6 K0II B V=4.8 A0V WDS;
О 8  η   Boo  13 54.7 +18 24  2.7  G0IV        Simbad
 Име: Muphrid (Мифрид);
О 27 γ   Boo  14 32.1 +38 18  3.0  A7III        Simbad
 Име: Seginus;
О 49 δ   Boo  15 15.5 +33 19  3.5            Simbad
 Кратна звезда: *Б ΔAB=105" A: V=3.6 G8III B: V=7.9 G0V WDS;
О 42 β   Boo  15 01.9 +40 23  3.5  G8IIIa       Simbad
 Име: Nekkar (Некар);
О 25 ρ   Boo  14 31.8 +30 22  3.6  K3III       Simbad
О 30 ζ   Boo  14 41.1 +13 44  3.8  A1V        Simbad
 В професионален телескоп се виждат двe равни по блясък и цвят звезди;
О 51 μ1  Boo  15 24.5 +37 23  4.3           Simbad
 Име: Alkalurops;
 Кратна звезда: *б ΔAB=109" A: V=4.3 F0V B: 51 μ2 Boo V=7.1 G0V,
         *Т ΔBaBb=2.2" Ba: V=7.1 Bb V=7.6 WDS; 
О 17 κ2  Boo  14 13.5 +51 47  4.5            Simbad
 Кратна звезда: *т ΔAB=14" A: V=4.5 A7IV B: 17 κ1 Boo V=6.6 F2V WDS;
О 29 π   Boo  14 40.7 +16 25  4.5            Simbad
 Кратна звезда: *т ΔAB=5.4" A: V=4.9 B9IIIpMnHgSi B: V=5.8 A6V WDS;
О 37 ξ   Boo  14 51.4 +19 06  4.6            Simbad
 Близка звезда: разстояние=6.71pc;
 Кратна звезда: *т ΔAB=5.0" A: V=4.8 G8Ve B: V=7.0 K5Ve WDS;
О 21 ι   Boo  14 16.2 +51 22  4.8            Simbad
 Кратна звезда: *т ΔAB=39" A: V=4.8 A7V B: V=7.4 K1V WDS;
О 34 W   Boo  14 43.4 +26 32  4.8  M2-M4III      Simbad
 Променлива звезда: *О полуправилна SRB V=4.5-5.4 период=25d GCVS;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);