Нашето звездно небе            

Воловар - Bootes - Boo

Видимост.

Северната граница на съзвездието е незалязваща за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: V   VIII  XI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  01:40 07:40
16.I  00:40 06:40
 1.II  23:40 05:40
16.II  22:40 04:40
 1.III 21:40 03:40
16.III 20:40 02:40
 1.IV  20:40 02:40
16.IV     01:40
 1.V      00:40
16.V      23:40 05:40
 1.VI     22:40 04:40
16.VI     21:40 03:40
 1.VII        02:40
16.VII        01:40
 1.VIII        00:40
16.VIII        23:40
 1.IX         22:40
16.IX         21:40
 1.X         20:40
16.X         19:40
 1.XI  05:40     17:40
16.XI  04:40
 1.XII 03:40
16.XII 02:40
___________________________

Описание.

Ако продължим дъгата, образувана от опашката на Голямата мечка, ще стигнем до най-светлата звезда в северната половина на небето - Арктур, която принадлежи към съзвездието Воловар. Основната фигура на това съзвездие прилича на удължен петоъгълник.

Това древно съзвездие представлява воловар, преследващ по небето Голямата мечка. Често Воловар се изобразява с поводите на Ловджийските кучета в ръка.

В горния ляв край на съзвездието се намира радиантът на падащите звезди квадрантиди, чийто максимум е в началото на януари. Названието квадрантиди произлиза от името на съзвездието Квадрант, което е било включено в съзвездието Воловар и вече не съществува.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта V (на изток), Карта VI, Карта VII, Карта VIII (на юг), Карта IX, Карта X, Карта XI(на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  14  46 142
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
16 α Boo 69673 14 15.7 +19 11 11.3 -0.1  K0 III     Simbad
   Име: Arcturus (Арктур), което на гръцки означава пазач на мечка;
   Астрофизика: маса=1.1☉, светимост=190☉, радиус=25☉;
   Втората по яркост звезда на нашето небе. 
36 ε Boo 72105 14 45.0 +27 04 62.1 2.4  K0II+A2V    Simbad, WDS
   Име: Izar (Ицар), означава пояс, (Пулхерима – най-красива);
   Кратна звезда: *Т AB Va=2.6 Vb=4.8 Δ=2.9" за 2012;
 8 η Boo 67927 13 54.7 +18 24 11.4 2.7  G0 IV     Simbad
   Име: Muphrid (Мифрид);
27 γ Boo 71075 14 32.1 +38 18 26.6 3.0  A7 III     Simbad
   Име: Seginus;
49 δ Boo 74666 15 15.5 +33 19 37.3 3.5  G8 IV     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=3.6 Vb=7.9 Δ=105" за 2012;
   Астрофизика: A маса=1.7☉, светимост=63☉, радиус=11☉;
42 β Boo 73555 15 00.1 +40 35 69.1 3.5  G8 IIIa    Simbad
   Име: Nekkar (Некар);
   Астрофизика: маса=3.6☉, светимост=200☉, радиус=19☉;
25 ρ Boo 71053 14 31.8 +30 22 49.1 3.6  K3 III     Simbad
   Астрофизика: маса=1.2☉, светимост=140☉, радиус=22☉;
30 ζ Boo 71795 14 41.1 +13 44 53.9 3.8  A1 V      Simbad
   В професионален телескоп се виждат двe равни по блясък и цвят звезди;
51 μ1 Boo 75411 15 24.5 +37 23 34.7 4.3  F0V+G1V    Simbad, WDS
   Име: Alkalurops;
   Кратна звезда: *б AB Va=4.3 Vb=7.1 Δ=108" за 2012 
           *Т BaBb Va=7.1 Vb=7.6 Δ=2.3" за 2013 
           B=51 μ2 Boo 75415 Simbad;
17 κ2 Boo 69483 14 13.5 +51 47 50.1 4.5  A8IV+F1V    Simbad, WDS 
   Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=6.6 Δ=13.5" за 2013 
           B=17 κ1 Boo 69481 Simbad;
29 π Boo 71762 14 40.7 +16 25 93.7 4.5  B9pMnHgSi+A6V Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.9 Vb=5.8 Δ=5.4" за 2013;
37 ξ Boo 72659 14 51.4 +19 06 6.71 4.6  G8Ve+K5Ve   Simbad, WDS
   Близка звезда;
   Кратна звезда: *т AB Va=4.8 Vb=7.0 Δ=6.7" за 2012;
21 ι Boo 69713 14 16.2 +51 22 29.1 4.8  A7V+K0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.8 Vb=7.4 Δ=38.8" за 2013;
34 W Boo 71995 14 43.4 +26 32 216  4.8  M2-M4 III   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.5-5.4 период=25d;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;