Нашето звездно небе            

Воловар - Bootes - Boo

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   07:40
16.I   06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40
 1.III  03:40
16.III  02:40
 1.IV  02:40
16.IV  01:40
 1.V   00:40
16.V   23:40
 1.VI  22:40
16.VI  21:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Ако продължим дъгата, образувана от опашката на Голямата мечка, ще стигнем до най-светлата звезда в северната половина на небето - Арктур, която принадлежи към съзвездието Воловар. Основната фигура на това съзвездие прилича на удължен петоъгълник.

Това древно съзвездие представлява воловар, преследващ по небето Голямата мечка. Често Воловар се изобразява с поводите на Ловджийските кучета в ръка.

В горния ляв край на съзвездието се намира радиантът на падащите звезди квадрантиди, чийто максимум е в началото на януари. Названието квадрантиди произлиза от името на съзвездието Квадрант, което е било включено в съзвездието Воловар и вече не съществува.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VIII

Други карти на небето със съзвездието: Карта V, Карта VI, Карта VII, Карта IX, Карта X, Карта XI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 140 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
16 α Boo 69673 14 15.7 +19 11 11.3 -0.1  K0 III     Simbad
  Име: Arcturus (Арктур), което на гръцки означава пазач на мечка;
  Втората по яркост звезда на нашето небе. Оранжев гигант от нулева звездна 
  величина;
36 ε Boo 72105 14 45.0 +27 04 62.1 2.4  K0II+A2V    Simbad, WDS
  Име: Izar (Ицар), означава пояс;  
  Кратна звезда: *Т AB Va=2.6 Vb=4.8 Δ=2.9" за 2012;
  Двойна звезда, по-ярката е оранжев гигант, а спътника е синя звезда. Заради 
  контраста на цвета и доколкото по-ярката звезда приглушава по-слабата, за 
  разделяне е нужен телескоп с поне 75 мм в диаметър и увеличение 100 пъти. 
  Гледката е впечатляваща, заради което звездата е наречена още Пулхерима, 
  най-красива;
 8 η Boo 67927 13 54.7 +18 24 11.4 2.7  G0 IV     Simbad
  Име: Muphrid (Мифрид);
27 γ Boo 71075 14 32.1 +38 18 26.6 3.0  A7 III     Simbad
  Име: Seginus;
49 δ Boo 74666 15 15.5 +33 19 37.3 3.5  G8 IV     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AB Va=3.6 Vb=7.9 Δ=105" за 2012;
  Жълт гигант. В бинокъл се вижда спътник отдалечен на 105 дъгови секунди;
42 β Boo 73555 15 00.1 +40 35 69.1 3.5  G8 IIIa    Simbad
  Име: Nekkar (Некар);
25 ρ Boo 71053 14 31.8 +30 22 49.1 3.6  K3 III     Simbad
30 ζ Boo 71795 14 41.1 +13 42 53.9 3.8  A1 V      Simbad
  Синьо-бяла звезда. В професионален телескоп се виждат два равни по блясък и 
  цвят компонента;
51 μ1 Boo 75411 15 24.5 +37 23 34.7 4.3  F0V+G1V    Simbad, WDS
  Име: Alkalurops;
  Кратна звезда: *б AB Va=4.3 Vb=7.1 Δ=108" за 2012 
         *Т BaBb Va=7.1 Vb=7.6 Δ=2.3" за 2013 
         B=51 μ2 Boo 75415 Simbad;
  Тройна звезда, с просто око изглежда синьо-бяла. В бинокъл лесно се вижда 
  по-слаб спътник, който се разделя в телескоп на два компонента;
17 κ2 Boo 69483 14 13.5 +51 47 50.1 4.5  A8IV+F1V    Simbad, WDS 
  Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=6.6 Δ=13.5" за 2013 
         B=17 κ1 Boo 69481 Simbad;
  Лесна за разделяне в неголям телескоп двойна, съставена от несвързани 
  физически компоненти;
29 π Boo 71762 14 40.7 +16 25 93.7 4.5  B9pMnHgSi+A6V Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.9 Vb=5.8 Δ=5.4" за 2013;
  Двойна звезда съставена от синьо-бели звезди. Разделя се в неголям телескоп;
37 ξ Boo 72659 14 51.4 +19 06 6.71 4.6  G8Ve+K5Ve   Simbad, WDS
  Близка звезда;  
  Кратна звезда: *т AB Va=4.8 Vb=7.0 Δ=6.7" за 2012;
  Двойна съставена от жълта и оранжева звезда. Интересен обект за малък 
  телескоп;
21 ι Boo 69713 14 16.2 +51 22 29.1 4.8  A7V+K0V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.8 Vb=7.4 Δ=38.8" за 2013;
  Двойна звезда, ясно се разделя в малък телескоп на компоненти с бял и оранжев 
  цвят съответно;
34 W Boo 71995 14 43.4 +26 32 216  4.8  M2-M4 III   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.5-5.4 период=25d;
  Червен гигант, полуправилна променлива звезда;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;