Нашето звездно небе             

Воловар - Bootes - Boo

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   07:40
16.I   06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40
 1.III  03:40
16.III  02:40
 1.IV  02:40
16.IV  01:40
 1.V   00:40
16.V   23:40
 1.VI  22:40
16.VI  21:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Ако продължим дъгата, образувана от опашката на Голямата мечка, ще стигнем до най-светлата звезда в северната половина на небето - Арктур, която принадлежи към съзвездието Воловар. Основната фигура на това съзвездие прилича на удължен петоъгълник.

Това древно съзвездие представлява воловар, преследващ по небето Голямата мечка. Често Воловар се изобразява с поводите на Ловджийските кучета в ръка.

В горния ляв край на съзвездието се намира радиантът на падащите звезди квадрантиди, чийто максимум е в началото на януари. Названието квадрантиди произлиза от името на съзвездието Квадрант, което е било включено в съзвездието Воловар и вече не съществува.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VIII

Други карти на небето със съзвездието: Карта V, Карта VI, Карта VII, Карта IX, Карта X, Карта XI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 140 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
16 α Boo 69673 14 15.7 +19 11 11.3 -0.1  K0 III     Simbad
  Име: Арктур, Arcturus, което на гръцки означава пазач на мечка;
  Втората по яркост звезда на нашето небе. Оранжев гигант от нулева звездна 
  величина;
36 ε Boo 72105 14 45.0 +27 04 62.1 2.4  K0II+A2V    Simbad, WDS
  Име: Ицар, Izar означава пояс;  
  Кратна звезда: *Т AB Va=2.6 Vb=4.8 Δ=2.9" за 2012;
  Двойна звезда, по-ярката е оранжев гигант, а спътника е синя звезда. Заради 
  контраста на цвета и доколкото по-ярката звезда приглушава по-слабата, за 
  разделяне е нужен телескоп с поне 75 мм в диаметър и увеличение 100 пъти. 
  Гледката е впечатляваща, заради което звездата е наречена още Пулхерима, 
  най-красива;
 8 η Boo 67927 13 54.7 +18 24 11.4 2.7  G0 IV     Simbad
  Име: Мифрид, Muphrid;
27 γ Boo 71075 14 32.1 +38 18 26.6 3.0  A7 III     Simbad
  Име: Seginus;
49 δ Boo 74666 15 15.5 +33 19 37.3 3.5  G8 IV     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AB Va=3.6 Vb=7.9 Δ=105" за 2012;
  Жълт гигант. В бинокъл се вижда спътник отдалечен на 105 дъгови секунди;
42 β Boo 73555 15 00.1 +40 35 69.1 3.5  G8 IIIa    Simbad
  Име: Некар, Nekkar;
25 ρ Boo 71053 14 31.8 +30 22 49.1 3.6  K3 III     Simbad
30 ζ Boo 71795 14 41.1 +13 42 53.9 3.8  A1 V      Simbad
  Синьо-бяла звезда. В професионален телескоп се виждат два равни по блясък и 
  цвят компонента;
51 μ1 Boo 75411 15 24.5 +37 23 34.7 4.3  F0V+G1V    Simbad, WDS
  Име: Alkalurops;
  Кратна звезда: *б AB Va=4.3 Vb=7.1 Δ=108" за 2012 
         *Т BaBb Va=7.1 Vb=7.6 Δ=2.3" за 2013 
         B=51 μ2 Boo 75415 Simbad;
  Тройна звезда, с просто око изглежда синьо-бяла. В бинокъл лесно се вижда 
  по-слаб спътник, който се разделя в телескоп на два компонента;
17 κ2 Boo 69483 14 13.5 +51 47 50.1 4.5  A8IV+F1V    Simbad, WDS 
  Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=6.6 Δ=13.5" за 2013 
         B=17 κ1 Boo 69481 Simbad;
  Лесна за разделяне в неголям телескоп двойна, съставена от несвързани 
  физически компоненти;
29 π Boo 71762 14 40.7 +16 25 93.7 4.5  B9pMnHgSi+A6V Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.9 Vb=5.8 Δ=5.4" за 2013;
  Двойна звезда съставена от синьо-бели звезди. Разделя се в неголям телескоп;
37 ξ Boo 72659 14 51.4 +19 06 6.71 4.6  G8Ve+K5Ve   Simbad, WDS
  Близка звезда;  
  Кратна звезда: *т AB Va=4.8 Vb=7.0 Δ=6.7" за 2012;
  Двойна съставена от жълта и оранжева звезда. Интересен обект за малък 
  телескоп;
21 ι Boo 69713 14 16.2 +51 22 29.1 4.8  A7V+K0V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.8 Vb=7.4 Δ=38.8" за 2013;
  Двойна звезда, ясно се разделя в малък телескоп на компоненти с бял и оранжев 
  цвят съответно;
34 W Boo 71995 14 43.4 +26 32 216  4.8  M2-M4 III   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.5-5.4 период=25d;
  Червен гигант, полуправилна променлива звезда;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;