Нашето звездно небе            

Жребче (Малък кон) - Equuleus - Equ

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IX   XII  II
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I         19:40
16.I         18:40
16.II  06:40
 1.III 05:40
16.III 04:40
 1.IV  04:40
16.IV  03:40
 1.V  02:40
16.V  01:40
 1.VI  00:40
16.VI  23:40
 1.VII 22:40 04:40
16.VII 21:40 03:40
 1.VIII 20:40 02:40 06:40
16.VIII    01:40 05:40
 1.IX     00:40 04:40
16.IX     23:40 03:40
 1.X      22:40 02:40
16.X      21:40 01:40
 1.XI     19:40 23:40
16.XI     18:40 22:40
 1.XII     17:40 21:40
16.XII        20:40
___________________________

Описание.

Малко съзвездие в дясно от Пегас. Не съдържа звезди по светли от четвърта величина.

Малкото конче придружава големия крилат кон Пегас.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта IX (на изток), Карта X, Карта XI, Карта XII (на юг), Карта I, Карта II (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  2  6  17
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
8 α Equ 104987 21 15.8 +05 15 58.3 4.0  G0III+A5V   Simbad
   Име: Kitalpha (Киталфа);
5 γ Equ 104521 21 10.3 +10 08 36.3 4.7  A9VpSrCrEu   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О A-D Va=4.7 Vd=6.1 Δ=336" за 2011;
           D=6   Equ 104538 Simbad
1 ε Equ 103569 20 59.1 +04 18 54.1 5.2  F5V+F6V+G0V  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB-C Vab=5.3 Vc=7.1 Δ=10.5" за 2013
           C =  ε Equ 103571 Simbad
           *П AB Va=6.0 Vb=6.3 Δ=0.4" за 2012;
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";