Нашето звездно небе             

Жребче (Малък кон) - Equuleus - Equ

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.VII  04:40
16.VII  03:40
 1.VIII 02:40
16.VIII 01:40
 1.IX  00:40
16.IX  23:40
 1.X   22:40
16.X   21:40
 1.XI  19:40
16.XI  18:40
 1.XII  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко съзвездие в дясно от Пегас. Не съдържа звезди по светли от четвърта величина.

Малкото конче придружава големия крилат кон Пегас.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XII

Други карти на небето със съзвездието: Карта IX, Карта X, Карта XI, Карта I, Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 20 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
8 α Equ 104987 21 15.8 +05 15 58.3 4.0  G0III+A5V   Simbad
  Име: Киталфа, Kitalpha;
  Жълт гигант;
5 γ Equ 104521 21 10.3 +10 08 36.3 4.7  A9VpSrCrEu   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *О A-D Va=4.7 Vd=6.1 Δ=336" за 2011;
         D=6   Equ 104538 Simbad
1 ε Equ 103569 20 59.1 +04 18 54.1 5.2  F5V+F6V+G0V  Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB-C Vab=5.3 Vc=7.1 Δ=10.5" за 2013
         C =  ε Equ 103571 Simbad
         *П AB Va=6.0 Vb=6.3 Δ=0.4" за 2012;
  Двойна звезда, разделяща се в неголям телескоп на бяла и жълта компонента;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;