Нашето звездно небе            

Жребче (Малък кон) - Equuleus - Equ

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.VII  04:40
16.VII  03:40
 1.VIII 02:40
16.VIII 01:40
 1.IX  00:40
16.IX  23:40
 1.X   22:40
16.X   21:40
 1.XI  19:40
16.XI  18:40
 1.XII  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко съзвездие в дясно от Пегас. Не съдържа звезди по светли от четвърта величина.

Малкото конче придружава големия крилат кон Пегас.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XII

Други карти на небето със съзвездието: Карта IX, Карта X, Карта XI, Карта I, Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 20 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
8 α Equ 104987 21 15.8 +05 15 58.3 4.0  G0III+A5V   Simbad
  Име: Kitalpha (Киталфа);
  Жълт гигант;
5 γ Equ 104521 21 10.3 +10 08 36.3 4.7  A9VpSrCrEu   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *О A-D Va=4.7 Vd=6.1 Δ=336" за 2011;
         D=6   Equ 104538 Simbad
1 ε Equ 103569 20 59.1 +04 18 54.1 5.2  F5V+F6V+G0V  Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB-C Vab=5.3 Vc=7.1 Δ=10.5" за 2013
         C =  ε Equ 103571 Simbad
         *П AB Va=6.0 Vb=6.3 Δ=0.4" за 2012;
  Двойна звезда, разделяща се в неголям телескоп на бяла и жълта компонента;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;