Нашето звездно небе            

Южна риба - Piscis Austrinus - PsA

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: XI   XII  I
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I         17:40
16.V  05:40
 1.VI  04:40
16.VI  03:40
 1.VII 02:40 04:40
16.VII 01:40 03:40 05:40
 1.VIII 00:40 02:40 04:40
16.VIII 23:40 01:40 03:40
 1.IX  22:40 00:40 02:40
16.IX  21:40 23:40 01:40
 1.X  20:40 22:40 00:40
16.X  19:40 21:40 23:40
 1.XI  17:40 19:40 21:40
16.XI     18:40 20:40
 1.XII     17:40 19:40
16.XII        18:40
___________________________

Описание.

Съзвездие от южното небе, което за нас не се издига повече от 20° над хоризонта. Характерна за него е само най-светлата му звезда α Фомалхаут от първа величина. Макар близко до хоризонта да свети по-слабо, тя лесно се намира, защото блести в област, в която няма други светли звезди.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта XI (на изток), Карта XII (на юг), Карта I (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   1  6  14  46
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
24 α PsA 113368 22 57.7 -29 37 7.70 1.2  A4 V      Simbad
   Име: Fomalhaut (Фомалхаут); 
   Близка звезда;
   Астрофизика: маса=2.0☉, светимост=16☉, радиус=1.9☉;
17 β PsA 111188 22 31.5 -32 21 43.8 4.3  A1 V      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AC Va=4.3 Vc=7.1 Δ=30.6" за 2009; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди