Нашето звездно небе            

Южна риба - Piscis Austrinus - PsA

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.VII  04:40
16.VII  03:40
 1.VIII 02:40
16.VIII 01:40
 1.IX  00:40
16.IX  23:40
 1.X   22:40
16.X   21:40
 1.XI  19:40
16.XI  18:40
 1.XII  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездие от южното небе, което за нас не се издига повече от 20° над хоризонта. Характерна за него е само най-светлата му звезда α Фомалхаут от първа величина. Макар близко до хоризонта да свети по-слабо, тя лесно се намира, защото блести в област, в която няма други светли звезди.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XII

Други карти на небето със съзвездието: Карта XI, Карта I.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 50 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
24 α PsA 113368 22 57.7 -29 37 7.70 1.2  A4 V      Simbad
  Име: Fomalhaut (Фомалхаут); 
  Близка звезда;
17 β PsA 111188 22 31.5 -32 21 43.8 4.3  A1 V      Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AC Va=4.3 Vc=7.1 Δ=30.6" за 2009; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди