Нашето звездно небе            

Южна риба - Piscis Austrinus - PsA

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: XI   XII  I
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I         17:40
16.V  05:40
 1.VI  04:40
16.VI  03:40
 1.VII 02:40 04:40
16.VII 01:40 03:40 05:40
 1.VIII 00:40 02:40 04:40
16.VIII 23:40 01:40 03:40
 1.IX  22:40 00:40 02:40
16.IX  21:40 23:40 01:40
 1.X  20:40 22:40 00:40
16.X  19:40 21:40 23:40
 1.XI  17:40 19:40 21:40
16.XI     18:40 20:40
 1.XII     17:40 19:40
16.XII        18:40
___________________________

Описание.

Съзвездие от южното небе, което за нас не се издига повече от 20° над хоризонта. Характерна за него е само най-светлата му звезда α Фомалхаут от първа величина. Макар близко до хоризонта да свети по-слабо, тя лесно се намира, защото блести в област, в която няма други светли звезди.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта XI (на изток), Карта XII (на юг), Карта I (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   1  6  14  46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда    α2000  δ2000   V  Спектрален клас  Още данни
         hh mm.m °° ''   m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 24 α PsA   22 57.7 -29 37   1.2 A4V        Simbad
 Близка звезда;
 Име: Fomalhaut (Фомалхаут), 79 Aqr; 
 Разстояние=7.70pc; Маса=2.0☉; Светимост=16☉; Радиус=1.9☉;
О 17 β PsA   22 31.5 -32 21   4.3 A1V+G1V      Simbad, WDS
 Кратна звезда: *т AC Va=4.3 Vc=7.1 Δ=30.4" за 2016; C Simbad
 A: Разстояние=45.3pc; Маса=2.3☉; Светимост=38☉; Радиус=2.4☉;
 C: Разстояние=45.2pc; Маса=1.1☉; Светимост=1.3☉; Радиус=1.1☉;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";