Нашето звездно небе            

<>

Северна корона - Corona Borealis - CrB

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VII  IX   XI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  05:40
16.I  04:40
 1.II  03:40
16.II  02:40 06:40
 1.III 01:40 05:40
16.III 00:40 04:40
 1.IV  00:40 04:40
16.IV  23:40 03:40
 1.V  22:40 02:40
16.V  21:40 01:40 05:40
 1.VI     00:40 04:40
16.VI     23:40 03:40
 1.VII     22:40 02:40
16.VII     21:40 01:40
 1.VIII    20:40 00:40
16.VIII        23:40
 1.IX         22:40
16.IX         21:40
 1.X         20:40
16.X         19:40
 1.XI         17:40
 
16.XII 06:40
___________________________

Описание.

Малко, но извънредно красиво съзвездие, разположено между съзвездията Херкулес и Воловар. Главната звезда α - Гема (което значи бисер), е от втора величина. Около нея са наредени във вид на полукръг пет звезди от четвърта величина - три от ляво и две от дясно. По този начин се образува красива форма на венец - полукръг.

В една древна гръцка легенда се разказва, че красавицата Ариадна била спасена от Тезей и после изоставена от него на морския бряг. За да я утеши, Бакхус, богът на веселието, снел от главата и венеца от цветя и го хвърлил на небето. Цветята на тоя венец били превърнати в скъпоценни камъни, звезди, за да блестят на северното небе. Нашият народ обаче вижда в това съзвездие софра или тепсия.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VI, Карта VII (на изток), Карта VIII, Карта IX (на юг), Карта X, Карта XI (на запад), Карта XII.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   1  5  18  37
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
5 α CrB 76267 15 34.7 +26 43 23.0 2.2  A1IV      Simbad
   Име: Alphecca (Гема);
3 β CrB 75695 15 27.8 +29 06 34.3 3.7  F2VpSrCrEuSi  Simbad
   Име: Nusakan;
   Химически особена звезда: излишък на Sr, Cr, Eu, Si в спектъра (Ap, CP2);
8 γ CrB 76952 15 42.7 +26 18 44.8 3.8  A0 V      Simbad
7 ζ CrB 76669 15 39.4 +36 38 145  5.0  B7V+B9V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.0 Vb=5.9 Δ=6.4" за 2013;
20 ν1 CrB 80197 16 22.4 +33 48 196  5.2  M2III+K5III  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О AB Va=5.4 Vb=5.6 Δ=355" за 2011 
           B = 21 ν2 CrB 80214 Simbad;
17 σ CrB 79607 16 14.7 +33 52 21.1 5.6  F6V+G0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.6 Vb=6.5 Δ=7.2" за 2013;
  R CrB 77442 15 48.6 +28 09    5.9  G0 Iab ep   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна RCB V=5.7-14.8; 
             Обикновено с блясък от 6 зв.вел., понякога блясъка 
             внезапно спада за няколко седмици, след което бавно 
             за месеци нараства. На звездата е наречен цялия клас 
             сродни променливи звезди
  T CrB 78322 15 59.5 +25 55    10  M3 III+ p   Simbad, GCVS
   Име: (Звезда на Блаз);  
   Променлива звезда: неправилна (повторно нова) NR V=2.0-10.8;
             Повторно нова звезда, обновено блясъкът и се колебае 
             около 11 зв.вел., но може да се увеличи бързо до 
             2 зв.вел. Това се е случвало през 1866г. и 1946г.;
_________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";