Нашето звездно небе            

Близки звезди

разстояние R <= 10 pc, звездна величина V <= 5.5 m, деклинация δ2000 > -45° ;
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 9 α CMa 32349 06 45.1 -16 43 2.64 -1.46 A1V+DA     Simbad
   Име: Sirius (Сириус);
18 ε Eri 16537 03 32.9 -09 27 3.22 3.73 K2 V      Simbad
   Име: Ran;
61  Cyg 104214 21 06.9 +38 45 3.49 5.21 K5V+K7V    Simbad, WDS
   B = 61  Cyg 104217 Simbad;
10 α CMi 37279 07 39.3 +05 13 3.51 0.37 F5 IV-V    Simbad
   Име: Procyon (Процион);
52 τ Cet  8102 01 44.1 -15 56 3.65 3.50 G8 V      Simbad
40 ο2 Eri 19849 04 15.3 -07 39 4.98 4.43 K1 V      Simbad
   Име: Keid;
70  Oph 88601 18 05.5 +02 30 5.08 4.03 K0 V      Simbad
53 α Aql 97649 19 50.8 +08 52 5.13 0.76 A7 Vn     Simbad
   Име: Altair (Алтаир);  
61 σ Dra 96100 19 32.4 +69 40 5.75 4.68 G9 V      Simbad
   Име: Alsafi;
36  Oph 84405 17 15.3 -26 36 5.93 4.33 K2V+K1V+K5V  Simbad, WDS
24 η Cas  3821 00 49.1 +57 49 5.95 3.44 G3V+K7V    Simbad, WDS
   Име: Achird;
   Sgr 99461 20 11.2 -36 06 6.02 5.31 K3 V      Simbad
82 e Eri 15510 03 19.9 -43 04 6.04 4.27 G8 V      Simbad
37 ξ Boo 72659 14 51.4 +19 06 6.71 4.59 G7Ve+K5Ve   Simbad
53 ξ Uma 55203 11 18.2 +31 32 7.35 3.79 F9V+G2V    Simbad
   Име: Alula Australis;
107  Psc  7981 01 42.5 +20 16 7.53 5.24 K1 V      Simbad
30 μ Cas  5336 01 08.3 +54 55 7.55 5.17 K1 V      Simbad
 3 α Lyr 91262 18 36.9 +38 47 7.68 0.03 A0 V      Simbad
   Име: Vega (Вега);
24 α PsA 113368 22 57.7 -29 37 7.70 1.16 A4 V      Simbad
   Име: Fomalhaut (Фомалхаут);
44 χ Dra 89937 18 21.1 +72 44 8.06 3.58 F7 V      Simbad
 1 π3 Ori 22449 04 49.8 +06 58 8.07 3.19 F6 V      Simbad
   Име: Tabit;
86 μ Her 86974 17 46.5 +27 43 8.31 3.42 G5 IV     Simbad
 8 β Cvn 61317 12 33.7 +41 21 8.44 4.25 G0 V      Simbad
   Име: Chara;
61  Vir 64924 13 18.4 -18 19 8.56 4.74 G7 V      Simbad
54 χ1 Ori 27913 05 54.4 +20 17 8.66 4.40 G0 V      Simbad
13 γ Lep 27072 05 44.5 -22 27 8.93 3.60 F6 V      Simbad
23 δ Eri 17378 03 43.2 -09 46 9.04 3.54 K1 III-IV   Simbad
43 β Com 64394 13 11.9 +27 53 9.13 4.25 G0 V      Simbad
96 κ1 Cet 15457 03 19.4 +03 22 9.14 4.85 G5 V      Simbad
   Cen 57443 11 46.5 -40 30 9.22 4.88 G2 V      Simbad
61  Uma 56997 11 41.1 +34 12 9.61 5.34 G8 V      Simbad
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация;