Нашето звездно небе            

Кратни звезди

Кратни звезди видими с просто око.

ъглово разстояние Δ ≥ 300", звездна величина Va ≤ 5.5m Vb ≤ 6.1m, деклинация δ2000 > -45° ;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
65 κ1 Tau 20635 04 25.4 +22 18 47.2 4.2  A7IV+A7V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *O AB Va=4.2 Vb=5.3 Δ=345" за 2011
           B = 67 κ2 Tau 20641 Simbad;
78 θ2 Tau 20894 04 28.7 +15 52 46.1 3.4  A7 III     Simbad, WDS  
   Кратна звезда: *О AB Va=3.4 Vb=3.9 Δ=341" PA=347° за 2011 
           B = 77 θ1 Tau 20885 Simbad;
81  Tau 21039 04 30.6 +15 42 44.9 5.5  Am+F0V     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *O AC Va=5.5 Vc=5.7 Δ=479" за 2011;
           C = 80  Tau 20995 Simbad;        
92 σ2 Tau 21683 04 39.3 +15 55 47.7 4.7  A5Vn+A4m    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *O AB Va=4.7 Vb=5.1 Δ=444" за 2011
           B = 91 σ1 Tau 21673 Simbad;
62 ο1 Cnc 43970 08 57.2 +15 19 54.7 5.2  A5III+F0IV   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О AB Va=5.2 Vb=5.7 Δ=976" за 2002;
           B =63 ο2 Cnc 44001 Simbad;
36 ζ Leo 50335 10 16.7 +23 25 84.0 3.4  F0 III     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О AB Va=3.4 Vb=6.0 Δ=335" за 2012; 
           B = 35  Leo 50319 Simbad;
  χ1 Hya 54204 11 05.3 -27 18 43.2 4.9  F3IV+B8V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О A-D Va=4.9 Vd=5.7 Δ=507" за 2015;
           D = χ2 Hya 54255 Simbad;
79 ζ UMa 65378 13 23.9 +54 56 26.3 2.2  A1VpSrSi+A1m  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=2.3 Vb=3.9 Δ=14.4" за 2016; 
           *О AC Va=2.3 Vc=4.0 Δ=707" за 2013; 
           C = 80 g UMa 65477 Алкор Simbad;
20 ν1 CrB 80197 16 22.4 +33 48 196  5.2  M2III+K5III  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О AB Va=5.4 Vb=5.6 Δ=355" за 2011 
           B = 21 ν2 CrB 80214 Simbad;
12 δ2 Lyr 92791 18 54.5 +36 54 226  4.3  M4II+B2.5V   Simbad
   Кратна звезда: *О AB Va=4.3 Vb=5.6 Δ=630" 
           B = 11 δ1 Lyr 92728 Simbad;
6 α Vul 95771 19 28.7 +24 40 91.2 4.5  M0III+K0III  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О AB Va=4.6 Vb=5.9 Δ=427" за 2012
           B = 8   Vul 95785 Simbad;
31 ο1 Cyg 99675 20 13.6 +46 44 271  3.8  K2II+A5III   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О AD Va=3.9 Vd=4.8 Δ=334" за 2008;
           *б AC Va=3.9 Vc=7.0 Δ=111" за 2011;
           D = 30  Cyg 99639 Simbad;     
 6 α2 Cap 100064 20 18.1 -12 33 32.4 3.6  G8.5 III-IV  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О AE Va=3.7 Ve=4.3 Δ=381" за 2012;
           E = 5 α1 Cap 100027;
5 γ Equ 104521 21 10.3 +10 08 36.3 4.7  A9VpSrCrEu   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О A-D Va=4.7 Vd=6.1 Δ=336" за 2011;
           D=6   Equ 104538 Simbad
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Кратни звезди видими с бинокъл.

ъглово разстояние 100" ≤ Δ < 300", звездна величина Va ≤ 5.5m Vb ≤ 8.0m, деклинация δ2000 > -45° ;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34 φ Cas  6242 01 20.1 +58 14    5.0  F0Ia+B5Ia   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AC Va=5.1 Vc=7.0 Δ=134" за 2012;     
56 χ Cet  8497 01 49.6 -10 41 23.2 4.7  F3III     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=4.8 Vb=6.8 Δ=193" за 2012;     
15  Tri 12086 02 35.8 +34 41 194  5.4  M3III+A5    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=5.6 Vb=6.7 Δ=143" за 2013; 
11  Cam 23734 05 06.1 +58 58 210  5.1  B2.5Ve+K0III  Simbad, WDS 
   Кратна звезда: *б AB Va=5.2 Vb=6.2 Δ=180" за 2011; 
           B = 12  Cam 23743; Simbad
22 o Ori 25044 05 21.8 -00 23 285  4.7  B2IV+B3V    Simbad 
   Кратна звезда: *б AB Va=4.7 Vb=5.7 Δ=242";
42 c Ori 26237 05 35.4 -04 50 271  4.6  B1V+F0III   Simbad 
   Кратна звезда: *б AB Va=4.6 Vb=5.2 Δ=252";
           B = 45  Ori 26268 Simbad;
1 ζ CMa 30122 06 20.3 -30 04 111  3.0  B3 V      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=3.0 Vb=7.8 Δ=173" за 1999;
13 κ CMa 32759 06 49.8 -32 31 202  3.9  B1.5IVe+B9V  Simbad, GCVS
   Кратна звезда: *б AB Va=3.9 Vb=6.9 Δ=265";
43 ζ Gem 34088 07 04.1 +20 34 422  3.8  F7Ib-G3Ib   Simbad, WDS, GCVS
   Кратна звезда: *Б AC Va=4.0 Vc=7.7 Δ=101.3" за 2008;
  υ Pup 35363 07 18.3 -36 44 246  4.7  B2V+B3Vne+A0V Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=4.7 Vb=5.1 Δ=242" за 2011; 
           *Б BC Vb=5.1 Vc=8.7 Δ=119" за 2011;     
           B=  υ Pup 35406 Simbad, C=  υ Pup 35386 Simbad;
19  Lyn 35785 07 22.9 +55 17    5.8  B8V+B9V+AOV  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AD Va=5.8 Vd=7.6 Δ=215" за 2002;
           D=19  Lyn 35787 Simbad;
           *т AB Va=5.8 Vb=6.7 Δ=15.0" за 2014;
           B=19  Lyn 35783 Simbad;
31 η CMa 35904 07 24.1 -29 18 610  2.5  B5 Ia     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=2.4 Vb=6.8 Δ=179" за 1999;
 7 ξ Pup 38170 07 49.3 -24 52 368  3.3  G6Ia+G0III   Simbad
   Кратна звезда: *б AB Va=3.3 Vb=5.3 Δ=288";     
           B=188  Pup 38146 Simbad;
27  Hya 45811 09 20.5 -09 33 68.2 4.8  G8III+F4V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AВ Va=4.9 Vc=7.0 Δ=229" за 2012;
32 α Leo 49669 10 08.4 +11 58 24.3 1.4  B8IVn+K1V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=1.4 Vb=8.2 Δ=175.2" за 2012;
17  Com 60904 12 28.9 +25 55 72.9 5.2  A0p+A2m    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=5.2 Vb=6.6 Δ=145" за 2012;
           B = 17  Com 60891 Simbad    
17  CVn 64246 13 10.1 +38 30 63.3 5.9  A9III+B7III  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=6.0 Vb=6.3 Δ=276" за 2012 
           B = 15  CVn 64217 Simbad;
 9 α2 Lib 72622 14 50.9 -16 03 23.2 2.8  A3mIV+F4IV   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=2.8 Vb=5.2 Δ=231" за 2012
           B = 8 α1 Lib 72603 Simbad;
49 δ Boo 74666 15 15.5 +33 19 37.3 3.5  G8 IV     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=3.6 Vb=7.9 Δ=105" за 2012;
51 μ1 Boo 75411 15 24.5 +37 23 34.7 4.3  F0V+G1V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=4.3 Vb=7.1 Δ=108" за 2012 
           *Т BaBb Va=7.1 Vb=7.6 Δ=2.3" за 2013 
           B=51 μ2 Boo 75415 Simbad;
  ξ Sco 78727 16 04.4 -11 22    4.2  F4V+F6V+G1V  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.2 Vb=4.9 Δ=1.0" за 2012; 
           *т AC Va=5.2 Vc=7.3 Δ=6.9" за 2012;
           *б AB-D Va=4.4 Vd=7.5 Δ=279" за 2006;
           *т DE Va=7.5 Ve=8.1 Δ=12" за 2013 G8V+K2V;    
           D = ξ Sco 78738 Simbad, E = ξ Sco 78739 Simbad; 
 5 ρ Oph 80473 16 25.6 -23 27 111  4.6 B2IV+B2V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=5.7 Δ=3.3" за 2009;
           *б AC Va=5.1 Vb=7.3 Δ=149" за 2000 B5V;
           *б AD Va=5.1 Vb=6.8 Δ=156" за 2000 B4V;
           C = 5 ρ Oph 80474 Simbad, D = 5 ρ Oph 80461 Simbad;
36  Oph 84405 17 15.3 -26 36 5.93 4.3  K2V+K1V+K5V  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.1 Vb=5.1 Δ=4.9" за 2012; 
           *б AC Va=5.1 Vc=6.5 Δ=732" за 2000; 
           *б AD Va=5.1 Vc=7.8 Δ=181" за 2000;     
72  Oph 88771 18 07.3 +09 34 26.6 3.7  A5V+K0     Simbad
   Кратна звезда: *б AB Va=3.7 Vb=7.3 Δ=287;
 4 ε1 Lyr 91919 18 44.3 +39 40 49.8 4.7  A3V+F0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=6.1 Δ=2.3" за 2013
           *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" за 2013
           CD = 5 ε2 Lyr 91926;
15  Sge 98819 20 04.1 +17 04 17.8 5.8  G0V+A2     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AC Va=5.8 Vc=6.9 Δ=215" за 2013; 
           C=15  Sge 98801 Simbad;
31 ο1 Cyg 99675 20 13.6 +46 44 271  3.8  K2II+A5III   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О AD Va=3.9 Vd=4.8 Δ=334" за 2008;
           *б AC Va=3.9 Vc=7.0 Δ=111" за 2011;
           D = 30  Cyg 99639 Simbad;     
29  Cyg 99770 20 14.5 +36 48 42.7 5.0  A2V+K1III   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=5.0 Vb=6.7 Δ=213" за 2012;
32 ο2 Cyg 99848 20 15.5 +47 43 325  4.0  K7Ib+B1V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=4.2 Vb=8.4 Δ=208" за 2012;
 9 β Cap 100345 20 21.0 -14 47 100  3.1  F8V+A0III   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=3.1 Vb=6.1 Δ=205" за 2012;
           B = β2 Cap 100325; Simbad
75  Dra 100965 20 28.2 +81 25 140  5.37 G9 III     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AC Va=5.5 Vb=6.7 Δ=197" за 2012;
11 ρ Cap 101027 20 28.9 -17 49 30.3 4.8  F2V+K0III   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AD Va=5.0 Vd=6.7 Δ=259" за 2011;     
 8 ε Peg 107315 21 44.2 +09 53 211  2.4  K2 Ib-II    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AC Va=2.5 Vb=8.7 Δ=145" за 2013; 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ъглово разстояние 50" ≤ Δ < 100", звездна величина Va ≤ 5.5m Vb ≤ 8.0m, деклинация δ2000 > -45° ;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
88 d Tau 21402 04 35.7 +10 10 47.9 4.2  A5m      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=4.3 Vb=7.8 Δ=70.5" за 2008;
94 τ Tau 21881 04 42.2 +22 57 122  4.3  B3 V      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=4.2 Vb=7.0 Δ=63.8" за 2012;
10 β Cam 23522 05 03.4 +60 27 267  4.0  G1 Ib-II    Simbad, WDS 
   Кратна звезда: *Б AB Va=4.1 Vb=7.4 Δ=83.9" за 2012;
34 δ Ori 25930 05 32.0 -00 18 212  2.4  B0III + O9V  Simbad, WDS 
   Кратна звезда: *Б AC Va=2.4 Vc=6.8 Δ=56.2" за 2017;
43 θ2 Ori 26235 05 35.4 -05 25 474  5.1  O9.5 V ep   Simbad, WDS 
   Кратна звезда: *б AB Va=5.0 Vb=6.2 Δ=51.8" за 2017;
           *б θ12 Va=5.0 Vb=5.1 Δ=135" за 2017;
13 γ Lep 27072 05 44.5 -22 27 8.93 3.6  F6V+K2V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=3.6 Vb=6.3 Δ=95.0" за 2012;
 5  Lyn 30679 06 26.8 +58 25 192  5.2  K4III+G9III  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AC Va=5.4 Vc=7.9 Δ=94.9" за 2013;
           C=19  Lyn 30661 Simbad;
  π Pup 35264 07 17.1 -37 06 248  2.7  K3Ib+B9+B5   Simbad
   Кратна звезда: *б AB Va=2.9 Vb=7.9 Δ=66.5" за 2009;
41Lyn Uma 46471 09 28.7 +45 36 85.8 5.4  K0III     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.5 Vb=7.8 Δ=69.9" за 2015;
31 τ1 Hya 46509 09 29.1 -02 46 17.3 4.6  F6V+K0     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AВ Va=4.6 Vc=7.3 Δ=68" за 2012;
84 τ Leo 55945 11 27.9 +02 51 182  5.0  G8 Iab     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=5.1 Vb=7.5 Δ=88.0" за 2010;
17  Dra 81292 16 36.2 +52 55 126  5.5  B9V+A1Vnn   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.4 Vb=6.4 Δ=3.1" за 2013;
           *б AC Va=5.4 Vb=5.5 Δ=90" за 2012;
           C = 16   Dra 81290 Simbad;     
24 ν1 Dra 85819 17 32.2 +55 11 30.2 4.89 A4m+A6V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=4.9 Vb=4.9 Δ=62" за 2012;
           B = 25 ν2 Dra 85829 Simbad;    
39 b Dra 90156 18 23.9 +58 48 56.5 5.03 A1V+F5V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=8.1 Δ=3.6" за 2012;
           *б AC Va=5.1 Vb=7.9 Δ=89" за 2012;
 4  Cas 115590 23 24.8 +62 17 241  5.0  M1III     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=5.2 Vc=9.9 Δ=96.1" за 2011;     
 AR Cas 115990 23 30.0 +58 33 190  4.9  B3 IV     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AC Va=4.9 Vc=7.2 Δ=76.1" за 2012;     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ъглово разстояние 25" ≤ Δ ≤ 50", звездна величина Va ≤ 5.5m Vb ≤ 8.0m, деклинация δ2000 > -45° ;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
74 ψ1 Psc  5131 01 05.7 +21 28 84.3 5.3  A1V+A0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.3 Vb=5.5 Δ=29.6" за 2015;
           B=74 ψ1 Psc  5132 Simbad;     
37  Cet  5799 01 14.4 -07 55 23.4 5.1  F5V+G7V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.2 Vb=7.9 Δ=49" за 2013;     
 9 λ Ari  9153 01 57.9 +23 36 39.5 4.8  F0V+F7V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=4.8 Vb=6.7 Δ=37" за 2012; 
23  Ori 25142 05 22.8 +03 33 476  5.0  B1V+B3V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.0 Vb=6.8 Δ=31.5" за 2017;
Σ747 Ori 26199 05 35.0 -06 00 360  4.7  B0.5V+B1V   Simbad, WDS 
   Кратна звезда: *Б AB Va=4.7 Vb=5.5 Δ=36.0" за 2018;
           B = 26197 Simbad;
48 σ Ori     05 38.7 -02 36 329  3.8  O9.5V+     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB-C Vab=3.8 Vc=8.8 Δ=11.6" за 2016 A2V 
           *т AB-D Vab=3.8 Vd=6.6 Δ=12.7" за 2017 B2V
           *Б AB-E Vab=3.8 Ve=6.3 Δ=41.5" за 2016 B2Vp;
   Hip: AB=26549 D=26551;
145  CMa 35210 07 16.6 -23 19 435  4.8  K4III+dF0   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.0 Vb=5.8 Δ=26.4" за 2008;
7 κ Her 79043 16 08.1 +17 03 113  5.0  G7III+K0IV   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.1 Vb=6.2 Δ=26.9" за 2015;
           B = 7 κ Her 79045 Simbad; 
14 ν Sco 79374 16 12.0 -19 28 145  4.0  B2V      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.4 Vb=5.3 Δ=1.4" за 2013; 
           *б AC Va=4.4 Vc=6.6 Δ=41" за 2013;
           *Т CD Vc=6.6 Vd=7.2 Δ=2.3" за 2013 B8V+B9Vp;
31 ψ1 Dra 86614 17 41.9 +72 09 22.8 4.56 F5IV+F8V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=4.6 Vb=5.6 Δ=30" за 2013
           B = 31 ψ1 Dra 86620 Simbad;     
 6 ζ1 Lyr 91971 18 44.8 +37 36 47.9 4.4  Am+F0IV    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AD Va=4.3 Vd=5.6 Δ=41" за 2012
           D = 7 ζ2 Lyr 91973 Simbad;
10 β Lyr 92420 18 50.1 +33 22 295  3.4  B8 II-III ep  Simbad, WDS, GCVS
   Кратна звезда: *Б AB Va=3.6 Vb=6.7 Δ=45" за 2012;
63 θ Ser 92946 18 56.2 +04 12 47.4 4.6  A5V+A5Vn    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=4.6 Vb=4.9 Δ=22.5" за 2015;
           B = 63 θ Ser 92951 Simbad;
15 h Aql 93717 19 05.0 -04 02 88.7 5.4  K1III+K4    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.5 Vb=7.0 Δ=39" за 2012; 
55 β1 Sgr 95241 19 22.6 -44 28 36.1 4.0  B9V+F0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=4.0 Vb=7.1 Δ=28.7" за 2009; 
 6 β Cyg 95947 19 30.7 +27 58 133  3.1  K3II+B9.5V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=3.2 Vb=4.7 Δ=34.3" за 2014;
           B = 6 β Cyg 95951 Simbad;
61  Cyg 104214 21 06.9 +38 45 3.49 5.2  K5V+K7V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.2 Vb=6.1 Δ=31.6" за 2012     
           B = 61  Cyg 104217 Simbad;
27 δ Cep 110991 22 29.2 +58 25 265  3.8  F5Ib-G1Ib+B7IV Simbad, GCVS, WDS
   Кратна звезда: *Б AC Va=4.2 Vc=6.1 Δ=40.7" за 2014; 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Кратни звезди видими с телескоп.

ъглово разстояние Δ < 25", звездна величина Va ≤ 5.5m Vb ≤ 8.0m, деклинация δ2000 > -45° ;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24 η Cas  3821 00 49.1 +57 49 5.95 3.4  G3V+K7V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=3.5 Vc=7.4 Δ=12.8" за 2014;     
86 ζ Psc  5737 01 13.7 +07 35 53.3 5.2  A7IV+F7V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.2 Vb=6.3 Δ=22.7" за 2015;     
           B=86 ζ Psc  5743 Simbad;
 5 γ Ari  8832 01 53.5 +19 18 50.3 3.9  A1pSi+B9V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=4.6 Δ=7,2" за 2013; 
  α Psc  9487 02 02.0 +02 46 46.2 3.8  A0p+A3m    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.1 Vb=5.2 Δ=1.7" за 2012;
57 γ And  9640 02 03.9 +42 20 121  2.1  K3II+B8V+A0V  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т A-BC Va=2.3 Vbc=5.0 Δ=9.4" за 2013;
 1 α UMi 11767 02 31.8 +89 16 133  2.0  F7Ib-F8Ib   Simbad, WDS, GCVS
   Двойна звезда: *т AB Va=2.0 Vb=9.1 Δ=18.1" за 2013;
86 γ Cet 12706 02 43.3 +03 14 24.4 3.5  A2Vn+F4V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=6.2 Δ=1.9" за 2014;     
15 η Per 13268 02 50.7 +55 54 270  3.7  K3Ib+B9V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=3. Vb=8.5 Δ=31.4" за 2012;
  θ Eri 13847 02 58.3 -40 18 49.4 2.9  A4III+A1V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=3.2 Vb=4.1 Δ=8.6" за 2013;
  α For 14879 03 12.1 -28 59 14.2 3.9  F6V+G7V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.0 Vb=7.2 Δ=5.4" за 2013;
45 ε Per 18532 03 57.9 +40 01 196  2.9  B0.5V+A2V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=2.9 Vb=8.9 Δ=8.7" за 2012;
40 ο2 Eri 19849 04 15.3 -07 39 4.98 4.4  G9V+DA     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=9.7 Δ=82.4" за 2011;
14  Aur 24504 05 15.4 +32 41 82.4 5.0  A9V+F2V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AC Va=5.0 Vb=7.3 Δ=14.2" за 2017;
39 λ Ori 26207 05 35.1 +09 56 337  3.5  O8IIIf+B0.5V  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=5.5 Δ=4.5" за 2017;
41 θ1 Ori     05 35.3 -05 23    5.0 B0V+B1V+O7V+B0V Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=6.6 Vb=7.5 Δ=8.7" за 2017 
           *т AC Va=6.6 Vc=5.1 Δ=12.7" за 2017
           *т AD Va=6.6 Vd=6.4 Δ=21.2" за 2017;
           A hip 26220 Simbad, B Simbad, 
           C hip 26221 Simbad, D hip 26224 Simbad;  
44 ι Ori 26241 05 35.4 -05 55 714  2.8  O9 III v    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=2.8 Vb=7.7 Δ=11.4" за 2017   
48 σ Ori     05 38.7 -02 36 329  3.8  O9.5V+     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB-C Vab=3.8 Vc=8.8 Δ=11.6" за 2016 A2V 
           *т AB-D Vab=3.8 Vd=6.6 Δ=12.7" за 2017 B2V
           *Б AB-E Vab=3.8 Ve=6.3 Δ=41.5" за 2016 B2Vp;
           Hip: AB=26549 D=26551;
37 θ Aur 28380 05 59.7 +37 13 50.8 2.6  A0pSi+G2V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=2.6 Vb=7.2 Δ=4.0" за 2009;
 8 ε Mon 30419 06 23.8 +04 36 37.5 4.4  A5IV+F5V    Simbad, WDS  
   Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=6.6 Δ=12.0" за 2017
           B=8 ε Mon 30422 Simbad;
11 β Mon 30867 06 28.8 -07 02 207  3.7  B4Ve+B2Vne+B3V Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.6 Vb=5.0 Δ=7.1" за 2017 
           *т AC Va=4.6 Vc=5.4 Δ=9.9" за 2017;
21 ε CMa 33579 06 58.6 -28 58 124  1.5  B2 Iab     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=1.5 Vb=7.5 Δ=7.9" за 2008;
19  Lyn 35785 07 22.9 +55 17    5.8  B8V+B9V+AOV  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AD Va=5.8 Vd=7.6 Δ=215" за 2002;
           D=19  Lyn 35787 Simbad;
           *т AB Va=5.8 Vb=6.7 Δ=14.8" за 2017;
           B=19  Lyn 35783 Simbad;
66 α Gem 36850 07 34.6 +31 53 15.6 1.6  A1V+A2Vm+dM1e Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=1.9 Vb=3.0 Δ=4.6" за 2013 
           *т AC Va=1.9 Vc=9.8 Δ=70.5" за 2012;
  κ Pup 37229 07 38.8 -26 48 106  3.8  B6V+B6V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=4.6 Δ=10.2" за 2009; 
16 ζ Cnc 40167 08 12.2 +17 39 25.1 4.7  F8V+G0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.3 Vb=6.3 Δ=1.1" за 2013 
           *т AC Va=5.3 Vc=5.9 Δ=6.4" за 2013;
48 ι Cnc 43103 08 46.7 +28 46 102  4.0  G8Iab+A3V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.1 Vb=6.6 Δ=31.0" за 2013;
           B = 48 ι Cnc 43100 Simbad;
11 ε Hya 43109 08 46.8 +06 25 39.6 3.4  G1III+A8V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AВ-C Vab=3.5 Vc=6.7 Δ=2.8" за 2016;
9 ι UMa 44127 08 59.2 +48 03 14.5 3.1  A7V+M1V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т A-BC Va=3.1 Vbc=9.2 Δ=2.4" за 2012;
38  Lyn 45688 09 18.8 +36 48 38.2 3.8  A1 V      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=3.9 Vb=6.1 Δ=2.6" за 2017;
41 γ Leo 50583 10 20.0 +19 50 39.9 2.0  K1IIIb+G7III  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=2.4 Vb=3.6 Δ=4.5" за 2013;
54  Leo 53417 10 55.6 +24 45 88.0 4.3  A1V+A2Vn    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=6.3 Δ=6.4" за 2011;
53 ξ Uma 55203 11 18.2 +31 32 7.35 3.8  F9V+G2V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т A-B Va=4.3 Vb=4.8 Δ=1.9" за 2017;
54 ν UMa 55219 11 18.5 +33 06 122  3.5  K3 III     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т A-B Va=3.5 Vb=10.1 Δ=7.8" за 2015; 
78 ι Leo 55642 11 23.9 +10 32 23.7 4.0  F3V+G3V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.1 Vb=6.7 Δ=2.0" за 2015;
15 γ Crt 55705 11 24.9 -17 41 25.2 4.1  A7 V      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.1 Vb=7.9 Δ=5.0" за 2010; 
7 δ Crv 60965 12 29.9 -16 31 26.6 2.9  A0IV(n)+K2Ve  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=2.9 Vb=8.5 Δ=24.6" за 2013;     
24  Com 61418 12 35.1 +18 23 138  5.0  K0II+A9V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.1 Vb=6.3 Δ=20.1" за 2015;
           B = 24  Com 61415 Simbad    
29 γ Vir 61941 12 41.7 -01 27 11.7 2.7  F0V+F0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=3.5 Δ=2.3" за 2015;
12 α2 CVn 63125 12 56.0 +38 19 35.2 2.9  A0p+F0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=2.9 Vb=5.5 Δ=19.2" за 2013 
           B = 12 α1 CVn 63121 Simbad;
51 θ Vir 64238 13 09.9 -05 32 96.8 4.4  A0IV+B8V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=9.4 Δ=6.4" за 2012;
79 ζ UMa 65378 13 23.9 +54 56 26.3 2.2  A1VpSrSi+A1m  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=2.3 Vb=3.9 Δ=14.4" за 2016; 
           *О AC Va=2.3 Vc=4.0 Δ=707" за 2013; 
           C = 80 g UMa 65477 Алкор Simbad;
17 κ2 Boo 69483 14 13.5 +51 47 50.1 4.5  A8IV+F1V    Simbad, WDS 
   Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=6.6 Δ=13.5" за 2013 
           B=17 κ1 Boo 69481 Simbad;
21 ι Boo 69713 14 16.2 +51 22 29.1 4.8  A7V+K0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.8 Vb=7.4 Δ=38.8" за 2013;
29 π Boo 71762 14 40.7 +16 25 93.7 4.5  B9pMnHgSi+A6V Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.9 Vb=5.8 Δ=5.4" за 2013;
36 ε Boo 72105 14 45.0 +27 04 62.1 2.4  K0II+A2V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=2.6 Vb=4.8 Δ=2.9" за 2012;
37 ξ Boo 72659 14 51.4 +19 06 6.71 4.6  G8Ve+K5Ve   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.8 Vb=7.0 Δ=6.7" за 2012;
51 μ1 Boo 75411 15 24.5 +37 23 34.7 4.3  F0V+G1V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=4.3 Vb=7.1 Δ=108" за 2012 
           *Т BaBb Va=7.1 Vb=7.6 Δ=2.3" за 2013 
           B=51 μ2 Boo 75415 Simbad;
7 ζ CrB 76669 15 39.4 +36 38 145  5.0  B7V+B9V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.0 Vb=5.9 Δ=6.4" за 2013;
  ξ Lup 78105 15 56.9 -33 58 42.4 5.1  A3V+B9V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.1 Vb=5.6 Δ=10.2" за 2014;
           B=ξ Lup 78106 Simbad;
  η Lup 78384 16 00.1 -38 24 136  3.4  B2.5IV+A5V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=3.4 Vb=7.5 Δ=15.0" за 2013;
  ξ Sco 78727 16 04.4 -11 22    4.2  F4V+F6V+G1V  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.2 Vb=4.9 Δ=1.0" за 2012; 
           *т AC Va=5.2 Vc=7.3 Δ=6.9" за 2012;
           *б AB-D Va=4.4 Vd=7.5 Δ=279" за 2006;
           *т DE Va=7.5 Ve=8.1 Δ=12" за 2013 G8V+K2V;    
           D = ξ Sco 78738 Simbad, E = ξ Sco 78739 Simbad; 
8 β Sco 78820 16 05.4 -19 48 124  2.6  B1V+B2V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AC Va=2.6 Vc=4.5 Δ=13.5" за 2015;
           C = 8 β Sco 78821 Simbad;
14 ν Sco 79374 16 12.0 -19 28 145  4.0  B2V      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.4 Vb=5.3 Δ=1.4" за 2013; 
           *б AC Va=4.4 Vc=6.6 Δ=41" за 2013;
           *Т CD Vc=6.6 Vd=7.2 Δ=2.3" за 2013 B8V+B9Vp;
17 σ CrB 79607 16 14.7 +33 52 21.1 5.6  F6V+G0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.6 Vb=6.5 Δ=7.2" за 2013;
17  Dra 81292 16 36.2 +52 55 126  5.5  B9V+A1Vnn   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.4 Vb=6.4 Δ=3.1" за 2013;
           *б AC Va=5.4 Vb=5.5 Δ=90" за 2012;
           C = 16   Dra 81290 Simbad;     
 5 ρ Oph 80473 16 25.6 -23 27 111  4.6 B2IV+B2V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=5.7 Δ=3.3" за 2009;
           *б AC Va=5.1 Vb=7.3 Δ=149" за 2000 B5V;
           *б AD Va=5.1 Vb=6.8 Δ=156" за 2000 B4V;
           C = 5 ρ Oph 80474 Simbad, D = 5 ρ Oph 80461 Simbad;
64 α Her 84345 17 14.6 +14 23    3.1  M5Ib+G5III+F2V Simbad, GCVS, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=5.4 Δ=4.9" за 2015;
36  Oph 84405 17 15.3 -26 36 5.93 4.3  K2V+K1V+K5V  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.1 Vb=5.1 Δ=4.9" за 2012; 
           *б AC Va=5.1 Vc=6.5 Δ=732" за 2000; 
           *б AD Va=5.1 Vc=7.8 Δ=181" за 2000;     
39 ο Oph 84626 17 18.0 -24 17 90.4 5.2  G8III+F6IV   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.2 Vb=6.6 Δ=10" за 2013;
           B = 39 ο Oph 84625 Simbad;
67  Oph 88192 18 00.6 +02 56 377  4.0  B5 I      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.0 Vb=8.1 Δ=54.3" за 2014;
95  Her 88267 18 01.5 +21 36 128  5.0  A5III+G8III  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.8 Vb=5.2 Δ=6.4" за 2015;
39 b Dra 90156 18 23.9 +58 48 56.5 5.03 A1V+F5V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=8.1 Δ=3.6" за 2012;
           *б AC Va=5.1 Vb=7.9 Δ=89" за 2012;
 4 ε1 Lyr 91919 18 44.3 +39 40 49.8 4.7  A3V+F0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=6.1 Δ=2.3" за 2013
           *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" за 2013
           CD = 5 ε2 Lyr 91926;
 5 ε2 Lyr 91926 18 44.4 +39 37 47.7 4.6  A6Vn+A7Vn   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т CD Vc=5.2 Vd=5.4 Δ=2.4" за 2013
           *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" за 2013
           AB = 4 ε1 Lyr 91919;
18 δ Cyg 97165 19 45.0 +45 08 50.6 2.9  B9.5IV+F1V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=2.9 Vb=6.3 Δ=2.7" за 2015;
12 γ2 Del 102532 20 46.7 +16 07 38.7 4.3  K1IV+F7V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=5.0 Δ=8.9" за 2015;
           B = 12 γ1 Del 102531 Simbad;     
1 ε Equ 103569 20 59.1 +04 18 54.1 5.2  F5V+F6V+G0V  Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB-C Vab=5.3 Vc=7.1 Δ=10.5" за 2013
           C =  ε Equ 103571 Simbad
           *П AB Va=6.0 Vb=6.3 Δ=0.4" за 2012;
 8 β Cep 106032 21 28.7 +70 34 210  3.2  B1 III     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=3.2 Vb=8.6 Δ=14.1" за 2013; 
17 ξ Cep 108917 22 03.8 +64 38 29.6 4.3  Am+F7V     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=6.4 Δ=8.1" за 2013; 
55 ζ Aqr 110960 22 28.8 -00 01 28.2 3.7  F3 III-IV   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=4.3 Vb=4.5 Δ=2.3" за 2017;
17 β PsA 111188 22 31.5 -32 21 43.8 4.3  A1 V      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AC Va=4.3 Vc=7.1 Δ=30.6" за 2009; 
 8  Lac 111546 22 35.9 +39 38    5.7  B2Ve+B5    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.7 Vb=6.3 Δ=22.4" за 2014
           B = 8  Lac 111544 Simbad;     
34 ο Cep 115088 23 18.6 +68 07 62.3 4.9  K0III+F6V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.0 Vb=7.3 Δ=4.4" за 2012; 
94  Aqr 115126 23 19.1 -13 28 21.1 5.2  G8IV+K2V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.3 Vb=7.0 Δ=12.2" за 2017
           B=94  Aqr 115125 Simbad;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––