Нашето звездно небе            

Променливи звезди

звездна величина Vmax <= 5.5 m, изменение ΔV>= 0.5 m, деклинация δ2000 > -45° ;

Затъмнителни променливи звезди.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
26 β Per 14576 03 08.2 +40 57 27.6 2.1  B8 V      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: затъмнителна EA/SD V=2.1-3.4 период=2.8673д;
35 λ Tau 18724 04 00.7 +12 29 148  3.4  B3V+A4IV    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: затъмнителна EA/DM V=3.4-3.9 период=3.9529d;
 7 ε Aur 23416 05 02.0 +43 49    3.0  A8 Iab     Simbad, GCVS 
   Променлива звезда: Затъмнителна EA V=2.9-3.9 период=9884д; 
 8 ζ Aur 23453 05 02.5 +41 05 241  3.8  K5II+B7V    Simbad, GCVS 
   Променлива звезда: Затъмнителна EA V=3.7-4.0 период=972д;
  VV Ori 28041 05 33.5 -01 09 450  5.3  B1V+B7V    Simbad, GCVS 
   Променлива звезда: затъмнителна EA/KE V=5.3-5.7 период=1.4854д; 
29 UW CMa 35412 07 18.7 -24 34 585  4.9  O7Ia:fp+OB   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Затъмнителна EB/KE V=4.8-5.3 период=4.3934d;
19 δ Lib 73473 15 01.0 -08 31 90.0 4.9  A0V+K0IV    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: затъмнителна EA/SD V=4.9-5.9 период=2.3274д;
  μ1 Sco 82514 16 51.9 -38 03 154  3.0  B1.5V+B6.5V  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: затъмнителна EB/SD V=2.9-3.2 период=1.4463д; 
68 u Her 84573 17 17.3 +33 06 204  4.8  B1.5Vp+B5III  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Затъмнителна EA/SD V=4.7-5.4 период=2.0510д;
10 β Lyr 92420 18 50.1 +33 22 295  3.4  B8 II-III ep  Simbad, WDS, GCVS
   Променлива звезда: Затъмнителна EB V=3.2-4.4 период=12.91д;
  ε CrA 93174 18 58.7 -37 06 30.2 4.8  F4V      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: затъмнителна EW V=4.7-5.0 период=0.5914д; 
49 δ Cap 107556 21 47.0 -16 08 11.9 2.8  A7m III    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: затъмнителна EA V=2.8-3.1 период=1.0228д; 
  VV Cep 108317 21 56.7 +63 38 752  4.9  M2Iaep+B8Ve  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: затъмнителна EA/GS+SRC V=4.8-5.4 период=7430д;  
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Цефеиди.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 1 α UMi 11767 02 31.8 +89 16 133  2.0  F7Ib-F8Ib   Simbad, WDS, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEPS V=1.9-2.1 период=3.9696д;
  T Mon 30541 06 25.2 +07 05 826  6.0  F7Iab-K1Iab  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.6-6.6 период=27.025д;
48 RT Aur 30827 06 28.6 +30 30    5.6  F4Ib-G1Ib   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Цефеида DCEP V=5.0-5.8 период=3.7285д;
43 ζ Gem 34088 07 04.1 +20 34 422  3.8  F7Ib-G3Ib   Simbad, WDS, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=3.6-4.2 период=10.151д;
 3 X Sgr 87072 17 47.6 -27 50 302  4.5  F5-G2II    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=4.2-4.9 период=7.0128д; 
  W Sgr 88567 18 05.0 -29 35 267  4.7  F4-G2Ib    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=4.3-5.1 период=7.5950д; 
  Y Sgr 89968 18 21.4 -18 52 379  5.8  F5-G0Ib-II   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.3-6.2 период=5.7734д; 
  FF Aql 93124 18 58.2 +17 22 474  5.4  F5Ia-F8Ia   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.2-5.7 период=4.4709д; 
55 η Aql 97804 19 52.5 +01 00 424  3.8  F6Ib-G4Ib   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=3.5-4.3 период=7.1769д;
10 S Sge 98085 19 56.0 +16 38    5.4  F6Ib-G5Ib   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.2-6.0 период=8.3821д; 
  T Vul 102949 20 51.5 +28 15 369  5.8  F5Ib-G0Ib   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.4-6.1 период=4.4355д; 
27 δ Cep 110991 22 29.2 +58 25 265  3.8  F5Ib-G1Ib+B7IV Simbad, GCVS, WDS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=3.5-4.4 период=5.3663д;  
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Дългопериодични променливи звезди.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
68 ο Cet 10826 02 19.3 -02 59 91.7 6.5  M1-9e+DAB   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Дългопериодична M V=2.0-10.1 период=332д;  
  R Tri 12193 02 37.0 +34 16 294  6.8  M4IIIe-M8e   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Дългопериодична M V=5.4-12.6 период=267д; 
  R Lep 23203 04 59.6 -14 48 413  7.8  C7,6 e     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=5.5-11.7 период=427д;  
  U Ori 28041 05 55.8 +20 11 437  5.4  M6e-M9.5e III Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=4.8-13.0 период=368.3д; 
  R LMi 47886 09 45.6 +34 31 347  9.4  M6.5e-M9.0   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=6.3-13.2 период=372.2д; 
  R Leo 48036 09 47.6 +11 26 71.3 7.5  M6e-M8IIIe   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=4.4-11.3 период=309.9д;
  R Hya 65835 13 27.0 -23 01 124  5.0  M6e-M9e (Tc)  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Дългопериодична M V=3.5-10.9 период=389д;  
  R Ser 77615 15 50.7 +15 08 209  7.10 M5IIIe-M9e   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=5.2-14.4 период=356д; 
  RR Sco 82912 16 56.6 -30 35 353  6.1  M6-M9IIIe   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=5.0-12.4 период=281д; 
  R Aql 93820 19 06.4 +08 14 422  6.1  M5e-M9IIIe   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=5.3-12.0 период=270д; 
  χ Cyg 97629 19 50.6 +32 55 181  4.2  S6-9 e     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Дългопериодична M V=3.3-14.2 период=408д;
  RR Sgr 98077 19 55.9 -29 11    6.1  M4e-M9e    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=5.4-14.0 период=363.3д; 
  T Cep 104451 21 09.5 +68 29 188  7.3  M6-9 e     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=5.2-11.3 период=388д;  
  R Aqr 117054 23 43.8 -15 17 362  7.7  M5e-M8.5e p  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M+ZAND V=5.2-12.4 период=390д; 
   Звездата е обградена с разширяваща се газова мъглявина и прахов облак.
  R Cas 118188 23 58.4 +51 23 126  4.8  M6e-M10e    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=4.7-13.5 период=430.5д;
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Полуправилни променливи звезди.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  T Cet  1728 00 21.8 -20 03 270  5.7  M5-6S II e   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRC V=5.0-6.9 период=159д;  
47 TV Psc  2219 00 28.0 +17 54 162  5.0  M3III-M4IIIb  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SR V=4.7-5.4 период=49.1д; 
25 ρ Per 14354 03 05.2 +38 50 94.3 3.4  M4IIb-IIIa   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRB V=3.3-4.0 период=50д;
  RX Lep 24169 05 11.4 -11 51 149  5.7  M6  III    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRB V=5.0-7.4 период=60д;  
119CE Tau 25945 05 32.2 +18 36 549  4.3  M2 Iab     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRC V=4.2-4.5 период=165д;
58 α Ori 27989 05 55.2 +07 24 153  0.4  M1-M2 Ia-ab e Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRC V=0.0-1.3 период=2335д+200-400д;  
7 η Gem 29655 06 14.9 +22 30 118  3.3  M3 III     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRA V=3.2-3.9 период=233д;
  UU Aur 31579 06 36.5 +38 27    5.3  C5,3-C7,4   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.9-7.0 период=441д;  
  L2 Pup 34922 07 13.5 -44 38 64.1 5.10 M5-M6 III e  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRB V=2.6-6.2 период=141д;
  U Mon 36521 07 30.8 -09 47 680  5.8  K0 Ib pv    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна RVB p=6.1-8.8 период=91.32д;
  X Cnc 43811 08 55.4 +17 14 342  6.4  C5,4 (N3)   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRB V=5.6-7.5 период=195д;
  RS Cnc 45058 09 10.6 +30 58 143  6.0  M6e Ib-II (S) Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRC p=6.2-7.7 период=120д;
  U Hya 52009 10 37.6 -13 23 208  4.8  C6,3      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB B=7.0-9.4 период=450д;  
  Y Cvn 62223 12 45.1 +45 26 320  4.9  C5,4      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.9-7.3 периоди=160д, 273д, 3000д;  
34 W Boo 71995 14 43.4 +26 32 216  4.8  M2-M4 III   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.5-5.4 период=25d;
30 g Her 80704 16 28.6 +41 53 109  5.0  M6 III     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.3-6.3 период=89д;
64 α Her 84345 17 14.6 +14 23    3.1  M5Ib+G5III+F2V Simbad, GCVS, WDS
   Променлива звезда: Полуправилна SRC V=2.7-4.0 период=6г+50-150д;
  R Sct 92202 18 47.5 -05 42    5.2  K0 Ib pv    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна RVA V=4.2-8.6 период=146д; 
13 R Lyr 92862 18 55.3 +43 57 91.4 4.0  M5 III     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=3.9-5.0 период=46д;  
  W Cyg 106642 21 36.0 +45 22 175  5.4  M4-M6 III e  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB B=6.8-8.9 период=131д;  
V460 Cyg 107129 21 42.0 +35 31    5.6  C6.3      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB B=5.6-7.0 период=180д;  
  μ Cep 107259 21 43.5 +58 47    4.4  M2 Ia e    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRC V=3.4-5.1 период=730д;  
16 λ And 116584 23 37.6 +46 27 26.4 3.8  G8 IV     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна RS V=3.7-4.1 период=53.95д;
 7 ρ Cas 117863 23 54.4 +57 30    4.6  F8pIa-K0pIa-0 Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRD V=4.1-6.2 период=320д;
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Неправилни променливи звезди.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
27 γ Cas  4427 00 56.7 +60 43 188  2.4  B0.5 IV e   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна GCAS V=1.6-3.0;
  CQ Cam 15890 03 24.7 +64 35 629  5.2  M0 Iab     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна LC Hp=5.1-5.3;  
28 BU Tau 17851 03 49.2 +24 08 117  5.1  B8 IV ev    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Неправилна GCAS V=4.8-5.5;
  X Per 18350 03 55.4 +31 03 427  6.7  O9.5IIIe-B0Ve Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна GCAS+XP V=6.0-7.0;
5 μ Lep 24305 05 12.9 -16 12 57.0 3.3  B9IIIp(Hg-Mn) Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна ACV V=2.9-3.4 период=2д;
13 κ CMa 32759 06 49.8 -32 31 202  3.9  B1.5IVe+B9V  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Неправилна GCAS V=3.4-4.0;
27 EW CMa 34981 07 14.3 -26 21 532  4.7  B3 III e    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Неправилна GCAS V=4.4-4.8;
28 ω CMa 35037 07 14.8 -26 46 279  3.8  B2 IV-V e   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Неправилна GCAS V=3.6-4.2;
  U Ant 51821 10 35.2 -39 34 268  5.4  C5,3      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна LB P=8.8-9.7;  
  μ Cen 67472 13 49.6 -42 28 155  3.4  B2 V npe    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна GCAS V=2.9-3.5;  
  R CrB 77442 15 48.6 +28 09    5.9  G0 Iab ep   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна RCB V=5.7-14.8; 
  T CrB 78322 15 59.5 +25 55    10  M3 III+ p   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна (повторно нова) NR V=2.0-10.8;
 7 δ Sco 78401 16 00.3 -22 37 151  2.3  B0 IV e    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна GCAS V=1.9-2.3;
 7 χ Oph 80569 16 27.0 -18 27 161  4.4  B2Vne     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна GCAS V=4.2-5.0; 
21 α Sco 80763 16 29.4 -26 26 170  0.9  M0.5Iab+B3V  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна LC V=0.9-1.2;  
34 P Cyg 100044 20 17.8 +38 02    4.8  B1 Ia pe    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Неправилна SDOR B=3-6;
 8 ε Peg 107315 21 44.2 +09 53 211  2.4  K2 Ib-II    Simbad, WDS, GCVS
   Променлива звезда: неправилна LC V=0.7-3.5; 
53 β Peg 113881 23 03.8 +28 05 60.1 2.4  M2.5II-IIIe  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна LB V=2.3-2.7; 
19 TX Psc 117245 23 46.4 +03 29 275  5.0  C7,2      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна LB V=4.8-5.2;
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";