АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Данни за Земята.

Явления.

__________________________________________________________ ________________________
        Начало на астрономическата              Земята в
година  пролет    лято     есен     зима    перихелий   афелий
__________________________________________________________ ________________________
2021 20.III 11:37 21.VI 06:32 22.IX 22:21 21.XII 17:59 02.I 15:50 06.VII 01:27
__________________________________________________________ ________________________

Време. Ориентация.

Епоха J2021.0 = 31.XII.2020 20:00:00 
   J2021.5 = 2.VII.2021 12:00:00
   B2021.0 = 31.XII.2020 04:52:11
   B2021.5 = 1.VII.2021 20:46:34
   
Модифициран юлиански ден MJD в 0h = ден от месеца + 59214 за I
                         + 59245 за II
                         + 59273 за III
                         + 59304 за IV
                         + 59334 за V
                         + 59365 за VI
                         + 59395 за VII
                         + 59426 за VIII
                         + 59457 за IX
                         + 59487 за X
                         + 59518 за XI
                         + 59548 за XII
Юлиански ден = MJD + 2400000,5

Лятно време за 2021г. от 28.III 03:00 до 31.X 04:00.
UTC = Официално време - 2 часа; (- 3 часа за лятно време).
Допълнителни секунди за 2021г. TAI - UTC = 37s.

Положение на полюса и универсално време UT1 за 2021г.:
UT1 = UTC + dUT1
____________________________
Дата   Xp   Yp   dUT1
     "   "    s
____________________________
1.I   0.07  0.30  -0.17
1.IV  0.06  0.42  -0.18
1.VII  0.20  0.44  -0.16
1.X   0.23  0.29  -0.12
31.XII 0.08  0.26  -0.15 
___________________________

Положение на магнитния север спрямо истинския север: (Магнитна деклинация)
Магнитна деклинация за София  1.I - 5.239° изток  31.XII - 5.343° изток.
Магнитна деклинация за Пловдив 1.I - 5.375° изток  31.XII - 5.477° изток.
Магнитна деклинация за Варна  1.I - 5.952° изток  31.XII - 6.053° изток.

Ъгъл на завъртане на Земята за 0 часа официално време.

________________________________________________________________________
 Д     I    |     II   |    III   |    IV  
 е  ERA   EO  |  ERA   EO  |  ERA   EO  |  ERA   EO
 н   h   h  |   h   h  |   h   h  |   h   h   
___________________|_________________|_________________|________________
 1 4,7011 -0,0177 | 6,7381 -0,0178 | 8,5779 -0,0178 | 9,6121 -0,0179
 2 4,7668 -0,0177 | 6,8038 -0,0178 | 8,6436 -0,0178 | 9,6778 -0,0179
 3 4,8325 -0,0177 | 6,8695 -0,0178 | 8,7093 -0,0178 | 9,7435 -0,0179
 4 4,8982 -0,0177 | 6,9352 -0,0178 | 8,7750 -0,0178 | 9,8092 -0,0179
 5 4,9640 -0,0177 | 7,0009 -0,0178 | 8,8407 -0,0178 | 9,8749 -0,0179
 6 5,0297 -0,0177 | 7,0666 -0,0178 | 8,9064 -0,0178 | 9,9406 -0,0179
 7 5,0954 -0,0177 | 7,1323 -0,0178 | 8,9721 -0,0178 | 10,0063 -0,0179
 8 5,1611 -0,0177 | 7,1980 -0,0178 | 9,0378 -0,0178 | 10,0720 -0,0179
 9 5,2268 -0,0177 | 7,2637 -0,0178 | 9,1035 -0,0178 | 10,1377 -0,0179
10 5,2925 -0,0177 | 7,3294 -0,0178 | 9,1692 -0,0178 | 10,2034 -0,0179
11 5,3582 -0,0177 | 7,3951 -0,0178 | 9,2349 -0,0178 | 10,2691 -0,0179
12 5,4239 -0,0177 | 7,4608 -0,0178 | 9,3006 -0,0178 | 10,3348 -0,0179
13 5,4896 -0,0177 | 7,5265 -0,0178 | 9,3664 -0,0178 | 10,4005 -0,0179
14 5,5553 -0,0177 | 7,5922 -0,0178 | 9,4321 -0,0178 | 10,4663 -0,0179
15 5,6210 -0,0177 | 7,6580 -0,0178 | 9,4978 -0,0178 | 10,5320 -0,0179
16 5,6867 -0,0177 | 7,7237 -0,0178 | 9,5635 -0,0178 | 10,5977 -0,0179
17 5,7524 -0,0177 | 7,7894 -0,0178 | 9,6292 -0,0178 | 10,6634 -0,0179
18 5,8181 -0,0177 | 7,8551 -0,0178 | 9,6949 -0,0178 | 10,7291 -0,0179
19 5,8839 -0,0177 | 7,9208 -0,0178 | 9,7606 -0,0178 | 10,7948 -0,0179
20 5,9496 -0,0177 | 7,9865 -0,0178 | 9,8263 -0,0178 | 10,8605 -0,0179
21 6,0153 -0,0177 | 8,0522 -0,0178 | 9,8920 -0,0178 | 10,9262 -0,0179
22 6,0810 -0,0177 | 8,1179 -0,0178 | 9,9577 -0,0178 | 10,9919 -0,0179
23 6,1467 -0,0177 | 8,1836 -0,0178 | 10,0234 -0,0178 | 11,0576 -0,0179
24 6,2124 -0,0177 | 8,2493 -0,0178 | 10,0891 -0,0179 | 11,1233 -0,0179
25 6,2781 -0,0177 | 8,3150 -0,0178 | 10,1548 -0,0179 | 11,1890 -0,0179
26 6,3438 -0,0177 | 8,3807 -0,0178 | 10,2205 -0,0179 | 11,2547 -0,0179
27 6,4095 -0,0177 | 8,4464 -0,0178 | 10,2863 -0,0179 | 11,3204 -0,0179
28 6,4752 -0,0177 | 8,5122 -0,0178 | 10,3520 -0,0179 | 11,3862 -0,0179
29 6,5409 -0,0177 |         | 9,4149 -0,0179 | 11,4519 -0,0179
30 6,6066 -0,0177 |         | 9,4806 -0,0179 | 11,5176 -0,0179
31 6,6723 -0,0178 |         | 9,5463 -0,0179 | 
________________________________________________________________________
 Д     V    |     VI   |    VII   |    VIII  
 е  ERA   EO  |  ERA   EO  |  ERA   EO  |  ERA   EO
 н   h   h  |   h   h  |   h   h  |   h   h   
___________________|_________________|_________________|________________
 1 11,5833 -0,0179 | 13,6202 -0,0180 | 15,5914 -0,0181 | 17,6284 -0,0182
 2 11,6490 -0,0179 | 13,6859 -0,0180 | 15,6571 -0,0181 | 17,6941 -0,0182
 3 11,7147 -0,0179 | 13,7516 -0,0180 | 15,7228 -0,0181 | 17,7598 -0,0182
 4 11,7804 -0,0179 | 13,8173 -0,0180 | 15,7886 -0,0181 | 17,8255 -0,0182
 5 11,8461 -0,0179 | 13,8830 -0,0180 | 15,8543 -0,0181 | 17,8912 -0,0182
 6 11,9118 -0,0179 | 13,9487 -0,0180 | 15,9200 -0,0181 | 17,9569 -0,0182
 7 11,9775 -0,0179 | 14,0145 -0,0180 | 15,9857 -0,0181 | 18,0226 -0,0182
 8 12,0432 -0,0179 | 14,0802 -0,0180 | 16,0514 -0,0181 | 18,0883 -0,0182
 9 12,1089 -0,0179 | 14,1459 -0,0180 | 16,1171 -0,0181 | 18,1540 -0,0182
10 12,1746 -0,0179 | 14,2116 -0,0180 | 16,1828 -0,0181 | 18,2197 -0,0182
11 12,2404 -0,0179 | 14,2773 -0,0180 | 16,2485 -0,0181 | 18,2854 -0,0182
12 12,3061 -0,0179 | 14,3430 -0,0180 | 16,3142 -0,0181 | 18,3511 -0,0182
13 12,3718 -0,0179 | 14,4087 -0,0180 | 16,3799 -0,0181 | 18,4169 -0,0182
14 12,4375 -0,0180 | 14,4744 -0,0180 | 16,4456 -0,0181 | 18,4826 -0,0182
15 12,5032 -0,0180 | 14,5401 -0,0181 | 16,5113 -0,0181 | 18,5483 -0,0182
16 12,5689 -0,0180 | 14,6058 -0,0181 | 16,5770 -0,0181 | 18,6140 -0,0182
17 12,6346 -0,0180 | 14,6715 -0,0181 | 16,6427 -0,0181 | 18,6797 -0,0182
18 12,7003 -0,0180 | 14,7372 -0,0181 | 16,7085 -0,0181 | 18,7454 -0,0182
19 12,7660 -0,0180 | 14,8029 -0,0181 | 16,7742 -0,0181 | 18,8111 -0,0182
20 12,8317 -0,0180 | 14,8686 -0,0181 | 16,8399 -0,0181 | 18,8768 -0,0182
21 12,8974 -0,0180 | 14,9344 -0,0181 | 16,9056 -0,0182 | 18,9425 -0,0182
22 12,9631 -0,0180 | 15,0001 -0,0181 | 16,9713 -0,0182 | 19,0082 -0,0182
23 13,0288 -0,0180 | 15,0658 -0,0181 | 17,0370 -0,0182 | 19,0739 -0,0182
24 13,0945 -0,0180 | 15,1315 -0,0181 | 17,1027 -0,0182 | 19,1396 -0,0182
25 13,1603 -0,0180 | 15,1972 -0,0181 | 17,1684 -0,0182 | 19,2053 -0,0182
26 13,2260 -0,0180 | 15,2629 -0,0181 | 17,2341 -0,0182 | 19,2710 -0,0182
27 13,2917 -0,0180 | 15,3286 -0,0181 | 17,2998 -0,0182 | 19,3368 -0,0182
28 13,3574 -0,0180 | 15,3943 -0,0181 | 17,3655 -0,0182 | 19,4025 -0,0182
29 13,4231 -0,0180 | 15,4600 -0,0181 | 17,4312 -0,0182 | 19,4682 -0,0182
30 13,4888 -0,0180 | 15,5257 -0,0181 | 17,4969 -0,0182 | 19,5339 -0,0182
31 13,5545 -0,0180 |         | 17,5627 -0,0182 | 19,5996 -0,0182
________________________________________________________________________
 Д    IX    |     X    |     XI   |    XII  
 е  ERA   EO  |  ERA   EO  |  ERA   EO  |  ERA   EO
 н   h   h  |   h   h  |   h   h  |   h   h   
___________________|_________________|_________________|________________
 1 19,6653 -0,0183 | 21,6365 -0,0183 | 0,6762 -0,0184 | 2,6474 -0,0184
 2 19,7310 -0,0183 | 21,7022 -0,0183 | 0,7419 -0,0184 | 2,7131 -0,0184
 3 19,7967 -0,0183 | 21,7679 -0,0183 | 0,8076 -0,0184 | 2,7788 -0,0185
 4 19,8624 -0,0183 | 21,8336 -0,0183 | 0,8733 -0,0184 | 2,8445 -0,0185
 5 19,9281 -0,0183 | 21,8994 -0,0183 | 0,9390 -0,0184 | 2,9102 -0,0185
 6 19,9938 -0,0183 | 21,9651 -0,0183 | 1,0047 -0,0184 | 2,9760 -0,0185
 7 20,0595 -0,0183 | 22,0308 -0,0183 | 1,0704 -0,0184 | 3,0417 -0,0185
 8 20,1252 -0,0183 | 22,0965 -0,0183 | 1,1361 -0,0184 | 3,1074 -0,0185
 9 20,1910 -0,0183 | 22,1622 -0,0183 | 1,2019 -0,0184 | 3,1731 -0,0185
10 20,2567 -0,0183 | 22,2279 -0,0183 | 1,2676 -0,0184 | 3,2388 -0,0185
11 20,3224 -0,0183 | 22,2936 -0,0183 | 1,3333 -0,0184 | 3,3045 -0,0185
12 20,3881 -0,0183 | 22,3593 -0,0183 | 1,3990 -0,0184 | 3,3702 -0,0185
13 20,4538 -0,0183 | 22,4250 -0,0183 | 1,4647 -0,0184 | 3,4359 -0,0185
14 20,5195 -0,0183 | 22,4907 -0,0183 | 1,5304 -0,0184 | 3,5016 -0,0185
15 20,5852 -0,0183 | 22,5564 -0,0183 | 1,5961 -0,0184 | 3,5673 -0,0185
16 20,6509 -0,0183 | 22,6221 -0,0183 | 1,6618 -0,0184 | 3,6330 -0,0185
17 20,7166 -0,0183 | 22,6878 -0,0183 | 1,7275 -0,0184 | 3,6987 -0,0185
18 20,7823 -0,0183 | 22,7535 -0,0183 | 1,7932 -0,0184 | 3,7644 -0,0185
19 20,8480 -0,0183 | 22,8193 -0,0183 | 1,8589 -0,0184 | 3,8302 -0,0185
20 20,9137 -0,0183 | 22,8850 -0,0183 | 1,9246 -0,0184 | 3,8959 -0,0185
21 20,9794 -0,0183 | 22,9507 -0,0183 | 1,9903 -0,0184 | 3,9616 -0,0185
22 21,0452 -0,0183 | 23,0164 -0,0183 | 2,0561 -0,0184 | 4,0273 -0,0185
23 21,1109 -0,0183 | 23,0821 -0,0183 | 2,1218 -0,0184 | 4,0930 -0,0185
24 21,1766 -0,0183 | 23,1478 -0,0183 | 2,1875 -0,0184 | 4,1587 -0,0185
25 21,2423 -0,0183 | 23,2135 -0,0183 | 2,2532 -0,0184 | 4,2244 -0,0185
26 21,3080 -0,0183 | 23,2792 -0,0184 | 2,3189 -0,0184 | 4,2901 -0,0185
27 21,3737 -0,0183 | 23,3449 -0,0184 | 2,3846 -0,0184 | 4,3558 -0,0185
28 21,4394 -0,0183 | 23,4106 -0,0184 | 2,4503 -0,0184 | 4,4215 -0,0185
29 21,5051 -0,0183 | 23,4763 -0,0184 | 2,5160 -0,0184 | 4,4872 -0,0185
30 21,5708 -0,0183 | 23,5420 -0,0184 | 2,5817 -0,0184 | 4,5529 -0,0185
31         | 23,6077 -0,0184 |         | 4,6186 -0,0185
________________________________________________________________________

Изменение на ъгъла на завъртане на Земята за едно денонощие.

__________________________________________________________________________________
hh  0 min  6 min 12 min 18 min 24 min 30 min 36 min 42 min 48 min 54 min
__________________________________________________________________________________
 0 0,0000 0,1003 0,2005 0,3008 0,4011 0,5014 0,6016 0,7019 0,8022 0,9025
 1 1,0027 1,1030 1,2033 1,3036 1,4038 1,5041 1,6044 1,7047 1,8049 1,9052
 2 2,0055 2,1057 2,2060 2,3063 2,4066 2,5068 2,6071 2,7074 2,8077 2,9079
 3 3,0082 3,1085 3,2088 3,3090 3,4093 3,5096 3,6099 3,7101 3,8104 3,9107
 4 4,0110 4,1112 4,2115 4,3118 4,4120 4,5123 4,6126 4,7129 4,8131 4,9134
 5 5,0137 5,1140 5,2142 5,3145 5,4148 5,5151 5,6153 5,7156 5,8159 5,9162
 6 6,0164 6,1167 6,2170 6,3172 6,4175 6,5178 6,6181 6,7183 6,8186 6,9189
 7 7,0192 7,1194 7,2197 7,3200 7,4203 7,5205 7,6208 7,7211 7,8214 7,9216
 8 8,0219 8,1222 8,2225 8,3227 8,4230 8,5233 8,6235 8,7238 8,8241 8,9244
 9 9,0246 9,1249 9,2252 9,3255 9,4257 9,5260 9,6263 9,7266 9,8268 9,9271
10 10,0274 10,1277 10,2279 10,3282 10,4285 10,5287 10,6290 10,7293 10,8296 10,9298
11 11,0301 11,1304 11,2307 11,3309 11,4312 11,5315 11,6318 11,7320 11,8323 11,9326
12 12,0329 12,1331 12,2334 12,3337 12,4339 12,5342 12,6345 12,7348 12,8350 12,9353
13 13,0356 13,1359 13,2361 13,3364 13,4367 13,5370 13,6372 13,7375 13,8378 13,9381
14 14,0383 14,1386 14,2389 14,3392 14,4394 14,5397 14,6400 14,7402 14,8405 14,9408
15 15,0411 15,1413 15,2416 15,3419 15,4422 15,5424 15,6427 15,7430 15,8433 15,9435
16 16,0438 16,1441 16,2444 16,3446 16,4449 16,5452 16,6454 16,7457 16,8460 16,9463
17 17,0465 17,1468 17,2471 17,3474 17,4476 17,5479 17,6482 17,7485 17,8487 17,9490
18 18,0493 18,1496 18,2498 18,3501 18,4504 18,5506 18,6509 18,7512 18,8515 18,9517
19 19,0520 19,1523 19,2526 19,3528 19,4531 19,5534 19,6537 19,7539 19,8542 19,9545
20 20,0548 20,1550 20,2553 20,3556 20,4559 20,5561 20,6564 20,7567 20,8569 20,9572
21 21,0575 21,1578 21,2580 21,3583 21,4586 21,5589 21,6591 21,7594 21,8597 21,9600
22 22,0602 22,1605 22,2608 22,3611 22,4613 22,5616 22,6619 22,7621 22,8624 22,9627
23 23,0630 23,1632 23,2635 23,3638 23,4641 23,5643 23,6646 23,7649 23,8652 23,9654
24 24,0657
__________________________________________________________________________________

Ъгъла на завъртане на Земята (ERA) по дефиниция (IAU 2000 Resolution B1.8) е свързан линейно с универсалното време UT1:
ERA(UT1) = 2π * (0.7790572732640 + 1.00273781191135448 * (UT1MJD - 51544.5)) ,
като UT1 = UTC + dUT1, а dUT1 се публикува от IERS.

Ъгъла на завъртане на Земята се измерва между главния меридиан на небесната междина координатна система (CIRS) и главния меридиан на земната междинна координатна система (TIRS).

Уравнение на главната точка (EO) е ъгъла между небесната междинна главна точка (CIO) и истинската равноденствената точка по екватора или по друга дефиниция е разликата между ъгъла на завъртане на Земята (ERA) и истинското гринуичко звездно време (GAST).
EO = ERA - GAST

Географска ширина и дължина на някой населени места.

__________________________________________________________
Населено      Географска Географска     Корекция
място       ширина   дължина      изгрев-
                         залез
          °° ''    °° ''  h     min
__________________________________________________________
Балчик       43 25    28 10 / 1.878    -19
Благоевград    42 01    23 05 / 1.539     1
Бургас       42 30    27 29 / 1.832    -17
Варна       43 13    27 55 / 1.861    -18
Велико Търново   43 04    25 39 / 1.710    -9
Видин       44 00    22 50 / 1.522     2
Враца       43 12    23 32 / 1.569    -1
Габрово      42 52    25 19 / 1.688    -8
Добрич       43 34    27 51 / 1.851    -18
Исперих      43 43    26 50 / 1.789    -14
Каварна      43 25    28 20 / 1.889    -20
Пазарджик     42 10    24 20 / 1.622    -4
Перник       42 36    23 03 / 1.537     1
Плевен       43 25    24 37 / 1.641    -5
Пловдив      42 08    24 45 / 1.650    -6
Русе        43 50    25 57 / 1.730    -11
Силистра      44 07    27 16 / 1.818    -16
Сливен       42 40    26 19 / 1.754    -12
София       42 40    23 18 / 1.553     0
Стара Загора    42 25    25 37 / 1.708    -9
Тутракан      44 03    26 37 / 1.774    -13
Хасково      41 57    25 32 / 1.702    -9
Шумен       43 17    26 55 / 1.794    -14
Ямбол       42 28    26 30 / 1.767    -13
__________________________________________________________

В таблицата е дадена географската ширина и дължина на някой населени места с точност до една дъгова минута, която е напълно достатъчна за повечето астрономически наблюдения. Дължината също така е дадена в часове и минути.

За други населени места географските координати могат да бъдат получени от компютърни атласи или GPS апарати.

Корекция за моментите на кулминация, изгрев и залез.

Моментите на изгрев и залез на небесните тела зависят от географската дължина и ширина.

В Астрономическия календар са дадени моментите на изгрев и залез за София. За други населени места те могат да бъдат определени с достатъчна точност чрез прибавяне на посочените корекции в таблицата по-горе. За селища в страната, които не са включени в таблицата поправката може да бъде изчислена по следната формула:

К = lсофия - l = 33,2 - lm

където lh и lm е географската дължина на селището в часове и минути.