АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2019           

Данни за Земята.

Явления.

__________________________________________________________ ________________________
        Начало на астрономическата              Земята в
година  пролет    лято     есен     зима    перихелий   афелий
__________________________________________________________ ________________________
2019 20.III 23:58 21.VI 18:54 23.IX 10:50 22.XII 06:19 03.I 07:19 05.VII 01:10 
__________________________________________________________ ________________________

Време. Ориентация.

Юлиански ден JD в 0h = ден от месеца + 2458483,5 за I
                   + 2458514,5 за II
                   + 2458542,5 за III
                   + 2458573,5 за IV
                   + 2458603,5 за V
                   + 2458634,5 за VI
                   + 2458664,5 за VII
                   + 2458695,5 за VIII
                   + 2458726,5 за IX
                   + 2458756,5 за X
                   + 2458787,5 за XI
                   + 2458817,5 за XII

Лятно време за 2019г. от 31.III 03:00 до 27.X 04:00.
UTC = Официално време - 2 часа; (- 3 часа за лятно време).
Допълнителни секунди за 2019г. TAI - UTC = 37s.

Положение на полюса и универсално време UT1 за 2019г.:
UT1 = UTC + dUT1
____________________________
Дата   Xp   Yp   dUT1
     "   "    s
____________________________
1.I   0.09  0.27  -0.04
1.IV  0.04  0.39  -0.12
1.VII  0.17  0.44  -0.18
1.X   0.23  0.32  -0.20
31.XII 0.11  0.27  -0.26
___________________________

Положение на магнитния север спрямо истинския север: (Магнитна деклинация)
Магнитна деклинация за София  1.I - 5° 02' изток  31.XII - 5° 08' изток.
Магнитна деклинация за Пловдив 1.I - 5° 10' изток  31.XII - 5° 16' изток.
Магнитна деклинация за Варна  1.I - 5° 45' изток  31.XII - 5° 51' изток.

Ъгъл на завъртане на Земята за 0 часа официално време.

__________________________________________________________________________
Ден   I     II     III     IV      V     VI
  hh mm ss.s hh mm ss.s hh mm ss.s hh mm ss.s hh mm ss.s hh mm ss.s
__________________________________________________________________________
 1  4 40 08.3  6 42 21.3  8 32 44.6  9 34 47.6 11 33 04.0 13 35 17.0 
 2  4 44 04.9  6 46 17.8  8 36 41.1  9 38 44.2 11 37 00.6 13 39 13.5 
 3  4 48 01.4  6 50 14.4  8 40 37.7  9 42 40.7 11 40 57.1 13 43 10.0 
 4  4 51 58.0  6 54 10.9  8 44 34.2  9 46 37.3 11 44 53.7 13 47 06.6 
 5  4 55 54.5  6 58 07.5  8 48 30.7  9 50 33.8 11 48 50.2 13 51 03.1 
 6  4 59 51.1  7 02 04.0  8 52 27.3  9 54 30.4 11 52 46.8 13 54 59.7 
 7  5 03 47.6  7 06 00.5  8 56 23.8  9 58 26.9 11 56 43.3 13 58 56.2 
 8  5 07 44.2  7 09 57.1  9 00 20.4 10 02 23.5 12 00 39.8 14 02 52.8 
 9  5 11 40.7  7 13 53.6  9 04 16.9 10 06 20.0 12 04 36.4 14 06 49.3 
10  5 15 37.3  7 17 50.2  9 08 13.5 10 10 16.6 12 08 32.9 14 10 45.9 
11  5 19 33.8  7 21 46.7  9 12 10.0 10 14 13.1 12 12 29.5 14 14 42.4 
12  5 23 30.3  7 25 43.3  9 16 06.6 10 18 09.6 12 16 26.0 14 18 39.0 
13  5 27 26.9  7 29 39.8  9 20 03.1 10 22 06.2 12 20 22.6 14 22 35.5 
14  5 31 23.4  7 33 36.4  9 23 59.7 10 26 02.7 12 24 19.1 14 26 32.1 
15  5 35 20.0  7 37 32.9  9 27 56.2 10 29 59.3 12 28 15.7 14 30 28.6 
16  5 39 16.5  7 41 29.5  9 31 52.8 10 33 55.8 12 32 12.2 14 34 25.2 
17  5 43 13.1  7 45 26.0  9 35 49.3 10 37 52.4 12 36 08.8 14 38 21.7 
18  5 47 09.6  7 49 22.6  9 39 45.8 10 41 48.9 12 40 05.3 14 42 18.2 
19  5 51 06.2  7 53 19.1  9 43 42.4 10 45 45.5 12 44 01.9 14 46 14.8 
20  5 55 02.7  7 57 15.6  9 47 38.9 10 49 42.0 12 47 58.4 14 50 11.3 
21  5 58 59.3  8 01 12.2  9 51 35.5 10 53 38.6 12 51 54.9 14 54 07.9 
22  6 02 55.8  8 05 08.7  9 55 32.0 10 57 35.1 12 55 51.5 14 58 04.4 
23  6 06 52.4  8 09 05.3  9 59 28.6 11 01 31.7 12 59 48.0 15 02 01.0 
24  6 10 48.9  8 13 01.8 10 03 25.1 11 05 28.2 13 03 44.6 15 05 57.5 
25  6 14 45.4  8 16 58.4 10 07 21.7 11 09 24.7 13 07 41.1 15 09 54.1 
26  6 18 42.0  8 20 54.9 10 11 18.2 11 13 21.3 13 11 37.7 15 13 50.6 
27  6 22 38.5  8 24 51.5 10 15 14.8 11 17 17.8 13 15 34.2 15 17 47.2 
28  6 26 35.1  8 28 48.0 10 19 11.3 11 21 14.4 13 19 30.8 15 21 43.7 
29  6 30 31.6       10 23 07.9 11 25 10.9 13 23 27.3 15 25 40.3 
30  6 34 28.2       10 27 04.4 11 29 07.5 13 27 23.9 15 29 36.8 
31  6 38 24.7       10 31 00.9       13 31 20.4       
__________________________________________________________________________
Ден   VII    VIII     IX      X     XI     XII
  hh mm ss.s hh mm ss.s hh mm ss.s hh mm ss.s hh mm ss.s hh mm ss.s
__________________________________________________________________________
 1 15 33 33.3 17 35 46.3 19 37 59.2 21 36 15.6  0 38 38.4  2 36 54.8 
 2 15 37 29.9 17 39 42.8 19 41 55.8 21 40 12.1  0 42 34.9  2 40 51.3 
 3 15 41 26.4 17 43 39.4 19 45 52.3 21 44 08.7  0 46 31.5  2 44 47.8 
 4 15 45 23.0 17 47 35.9 19 49 48.8 21 48 05.2  0 50 28.0  2 48 44.4 
 5 15 49 19.5 17 51 32.5 19 53 45.4 21 52 01.8  0 54 24.6  2 52 40.9 
 6 15 53 16.1 17 55 29.0 19 57 41.9 21 55 58.3  0 58 21.1  2 56 37.5 
 7 15 57 12.6 17 59 25.6 20 01 38.5 21 59 54.9  1 02 17.6  3 00 34.0 
 8 16 01 09.2 18 03 22.1 20 05 35.0 22 03 51.4  1 06 14.2  3 04 30.6 
 9 16 05 05.7 18 07 18.6 20 09 31.6 22 07 48.0  1 10 10.7  3 08 27.1 
10 16 09 02.3 18 11 15.2 20 13 28.1 22 11 44.5  1 14 07.3  3 12 23.7 
11 16 12 58.8 18 15 11.7 20 17 24.7 22 15 41.0  1 18 03.8  3 16 20.2 
12 16 16 55.4 18 19 08.3 20 21 21.2 22 19 37.6  1 22 00.4  3 20 16.8 
13 16 20 51.9 18 23 04.8 20 25 17.8 22 23 34.1  1 25 56.9  3 24 13.3 
14 16 24 48.4 18 27 01.4 20 29 14.3 22 27 30.7  1 29 53.5  3 28 09.9 
15 16 28 45.0 18 30 57.9 20 33 10.8 22 31 27.2  1 33 50.0  3 32 06.4 
16 16 32 41.5 18 34 54.5 20 37 07.4 22 35 23.8  1 37 46.6  3 36 02.9 
17 16 36 38.1 18 38 51.0 20 41 03.9 22 39 20.3  1 41 43.1  3 39 59.5 
18 16 40 34.6 18 42 47.6 20 45 00.5 22 43 16.9  1 45 39.7  3 43 56.0 
19 16 44 31.2 18 46 44.1 20 48 57.0 22 47 13.4  1 49 36.2  3 47 52.6 
20 16 48 27.7 18 50 40.7 20 52 53.6 22 51 10.0  1 53 32.7  3 51 49.1 
21 16 52 24.3 18 54 37.2 20 56 50.1 22 55 06.5  1 57 29.3  3 55 45.7 
22 16 56 20.8 18 58 33.7 21 00 46.7 22 59 03.1  2 01 25.8  3 59 42.2 
23 17 00 17.4 19 02 30.3 21 04 43.2 23 02 59.6  2 05 22.4  4 03 38.8 
24 17 04 13.9 19 06 26.8 21 08 39.8 23 06 56.1  2 09 18.9  4 07 35.3 
25 17 08 10.5 19 10 23.4 21 12 36.3 23 10 52.7  2 13 15.5  4 11 31.9 
26 17 12 07.0 19 14 19.9 21 16 32.9 23 14 49.2  2 17 12.0  4 15 28.4 
27 17 16 03.5 19 18 16.5 21 20 29.4 23 18 45.8  2 21 08.6  4 19 25.0 
28 17 20 00.1 19 22 13.0 21 24 25.9  0 22 52.2  2 25 05.1  4 23 21.5 
29 17 23 56.6 19 26 09.6 21 28 22.5  0 26 48.7  2 29 01.7  4 27 18.0 
30 17 27 53.2 19 30 06.1 21 32 19.0  0 30 45.3  2 32 58.2  4 31 14.6 
31 17 31 49.7 19 34 02.7        0 34 41.8        4 35 11.1 
__________________________________________________________________________

Изменение на ъгъла на завъртане на Земята за едно денонощие.

__________________________________________________________________________
hh   0 min   10 min   20 min   30 min   40 min   50 min
__________________________________________________________________________
 0  0 00 00.0  0 10 01.6  0 20 03.3  0 30 04.9  0 40 06.6  0 50 08.2
 1  1 00 09.9  1 10 11.5  1 20 13.1  1 30 14.8  1 40 16.4  1 50 18.1
 2  2 00 19.7  2 10 21.4  2 20 23.0  2 30 24.6  2 40 26.3  2 50 27.9
 3  3 00 29.6  3 10 31.2  3 20 32.9  3 30 34.5  3 40 36.1  3 50 37.8
 4  4 00 39.4  4 10 41.1  4 20 42.7  4 30 44.4  4 40 46.0  4 50 47.6
 5  5 00 49.3  5 10 50.9  5 20 52.6  5 30 54.2  5 40 55.9  5 50 57.5
 6  6 00 59.1  6 11 00.8  6 21 02.4  6 31 04.1  6 41 05.7  6 51 07.4
 7  7 01 09.0  7 11 10.6  7 21 12.3  7 31 13.9  7 41 15.6  7 51 17.2
 8  8 01 18.8  8 11 20.5  8 21 22.1  8 31 23.8  8 41 25.4  8 51 27.1
 9  9 01 28.7  9 11 30.3  9 21 32.0  9 31 33.6  9 41 35.3  9 51 36.9
10 10 01 38.6 10 11 40.2 10 21 41.8 10 31 43.5 10 41 45.1 10 51 46.8
11 11 01 48.4 11 11 50.1 11 21 51.7 11 31 53.3 11 41 55.0 11 51 56.6
12 12 01 58.3 12 11 59.9 12 22 01.6 12 32 03.2 12 42 04.8 12 52 06.5
13 13 02 08.1 13 12 09.8 13 22 11.4 13 32 13.1 13 42 14.7 13 52 16.3
14 14 02 18.0 14 12 19.6 14 22 21.3 14 32 22.9 14 42 24.6 14 52 26.2
15 15 02 27.8 15 12 29.5 15 22 31.1 15 32 32.8 15 42 34.4 15 52 36.1
16 16 02 37.7 16 12 39.3 16 22 41.0 16 32 42.6 16 42 44.3 16 52 45.9
17 17 02 47.6 17 12 49.2 17 22 50.8 17 32 52.5 17 42 54.1 17 52 55.8
18 18 02 57.4 18 12 59.1 18 23 00.7 18 33 02.3 18 43 04.0 18 53 05.6
19 19 03 07.3 19 13 08.9 19 23 10.6 19 33 12.2 19 43 13.8 19 53 15.5
20 20 03 17.1 20 13 18.8 20 23 20.4 20 33 22.1 20 43 23.7 20 53 25.3
21 21 03 27.0 21 13 28.6 21 23 30.3 21 33 31.9 21 43 33.5 21 53 35.2
22 22 03 36.8 22 13 38.5 22 23 40.1 22 33 41.8 22 43 43.4 22 53 45.0
23 23 03 46.7 23 13 48.3 23 23 50.0 23 33 51.6 23 43 53.3 23 53 54.9
24 24 03 56.5
__________________________________________________________________________

Ъгъла на завъртане на Земята (ERA) по дефиниция (IAU 2000 Resolution B1.8) е свързан линейно с универсалното време UT1:
ERA(UT1) = 2π * (0.7790572732640 + 1.00273781191135448 * (UT1юлиански дни - 2451545.0)) ,
като UT1 = UTC + dUT1, а dUT1 се публикува от IERS.

Ъгъла на завъртане на Земята се измерва между главния меридиан на небесната междина координатна система (CIRS) и главния меридиан на земната междинна координатна система (TIRS).

Географска ширина и дължина на някой населени места.

____________________________________________________________________
Населено      Географска Географска     Корекция Корекция
място       ширина   дължина      местно  изгрев-
                         време   залез
          °° ''    °° ''  h mm.m   min    min
____________________________________________________________________
Балчик       43 25    28 10 / 1 52.7   -7.3    -19
Благоевград    42 01    23 05 / 1 32.3  -27.7     1
Бургас       42 30    27 29 / 1 49.9  -10.1    -17
Варна       43 13    27 55 / 1 51.7   -8.3    -18
Велико Търново   43 04    25 39 / 1 42.6  -17.4    -9
Видин       44 00    22 50 / 1 31.3  -28.7     2
Враца       43 12    23 32 / 1 34.1  -25.9    -1
Габрово      42 52    25 19 / 1 41.3  -18.7    -8
Добрич       43 34    27 51 / 1 51.4   -8.6    -18
Исперих      43 43    26 50 / 1 47.3  -12.7    -14
Каварна      43 25    28 20 / 1 53.3   -6.7    -20
Пазарджик     42 10    24 20 / 1 37.3  -22.7    -4
Перник       42 36    23 03 / 1 32.2  -27.8     1
Плевен       43 25    24 37 / 1 38.5  -21.5    -5
Пловдив      42 08    24 45 / 1 39.0  -21.0    -6
Русе        43 50    25 57 / 1 43.8  -16.2    -11
Силистра      44 07    27 16 / 1 49.1  -10.9    -16
Сливен       42 40    26 19 / 1 45.3  -14.7    -12
София       42 40    23 18 / 1 33.2  -26.8     0
Стара Загора    42 25    25 37 / 1 42.5  -17.5    -9
Тутракан      44 03    26 37 / 1 46.5  -13.5    -13
Хасково      41 57    25 32 / 1 42.1  -17.9    -9
Шумен       43 17    26 55 / 1 47.7  -12.3    -14
Ямбол       42 28    26 30 / 1 46.0  -14.0    -13
____________________________________________________________________

В таблицата е дадена географската ширина и дължина на някой населени места с точност до една дъгова минута, която е напълно достатъчна за повечето астрономически наблюдения. Дължината също така е дадена в часове и минути.

За други населени места географските координати могат да бъдат получени от компютърни атласи или GPS апарати.

Местно време.

Местното време може да бъде определено като към официалното време (при лятно време се изважда 1 час) се прибави поправката дадена в таблицата по-горе. За населените места, които не са включени в таблицата поправката може да бъде определена чрез следната формула:

K = ( lh - 2 + lm / 60 ) * 60 = lm - 60

където lh и lm е географската дължина в часове и минути.

Корекция на моментите на изгрев и залез.

Моментите на изгрев и залез на небесните тела зависят от географската дължина и ширина.

В Астрономическия календар са дадени моментите на изгрев и залез за София. За други населени места те могат да бъдат определени с достатъчна точност чрез прибавяне на посочените корекции в таблицата по-горе. За селища в страната, които не са включени в таблицата поправката може да бъде изчислена по следната формула:

К = lсофия - l = 33,2 - lm

където lh и lm е географската дължина на селището в часове и минути.