АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Видимост на планетите и астрономически явления.

Януари 2021 г.

Слънце – изгрев, кулминация, залез, граждански и астрономически полумрак:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.I   06:15 07:24 07:57 12:30 17:03 17:35 18:45
15.I  06:14 07:22 07:54 12:36 17:18 17:49 18:58
30.I  06:05 07:12 07:43 12:40 17:37 18:07 19:14
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Карта на звездното небе за:
1.I - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40, 07:40;
16.I - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Видими планети:
до полунощ - Меркурий (Козирог, -0.9), Уран (Овен, 5,7), Нептун (Водолей, 7.9);
цяла нощ - Марс (Риби, Овен, -0,2);
след полунощ - Венера (Змиеносец, Стрелец, -3.9);
Астероиди до 9 зв.вел.:
4 Vesta (Лъв, Дева, 7.0), 15 Eunomia (Рак, 8.4);
Комети до 9 зв.вел.:
;
*(съзвездие в което се намира тялото, максимална звездна величина за месеца)
Юлиански ден в 0h:
MJD = ден от месеца + 59214; JD = MJD + 2400000,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2021г. hh
_______________________________________________________________________________
02.I  15 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
03.I    Максимум на метеорния поток Квадрантиди. 
      Активност от 28.XIІ до 12.І.
06.I  11 Луната е в последна четвърт.
09.I  17 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
10.I  06 Меркурий е 1,5° от Сатурн.
10.I  22 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
11.I  20 Меркурий е 1,4° от Юпитер.
11.I  22 Венера е 1,5° северно от Луната.
13.I  07 Луната е в новолуние.
13.I  22 Сатурн е 3,2° северно от Луната.
14.I  03 Юпитер е 3,3° северно от Луната.
14.I  10 Меркурий е 2,3° северно от Луната.
14.I  15 Уран сменя посоката на видимото си движение.
17.I  08 Нептун е 4,5° северно от Луната.
20.I  20 Марс е 1,6° от Уран.
20.I  23 Луната е в първа четвърт.
21.I  07 Марс е 5,1° северно от Луната.
21.I  08 Уран е 3,3° северно от Луната.
21.I  15 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
21.I  20 Астероида 15 Eunomia е в противостояние на Слънцето.
24.I  03 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (19°). Вечерна видимост.
24.I  05 Сатурн е в съединение със Слънцето.
24.I  23 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
26.I  02 Луната покрива разсеян звезден куп M35 в Близнаци.
28.I  21 Луната е в пълнолуние.
29.I  03 Юпитер е в съединение със Слънцето.
29.I  04 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
30.I  04 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
_______________________________________________________________________________
*Всички моменти са в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Февруари 2021 г.

Слънце – изгрев, кулминация, залез, граждански и астрономически полумрак:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.II  06:03 07:10 07:41 12:40 17:40 18:09 19:16
14.II  05:49 06:55 07:25 12:40 17:57 18:26 19:31
28.II  05:29 06:35 07:04 12:39 18:15 18:43 19:48
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Карта на звездното небе за:
1.II - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40;
16.II - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Видими планети:
до полунощ - Уран (Овен, 5,8);
цяла нощ - Марс (Овен, Бик, 0.5);
след полунощ - Меркурий (Козирог, 0.4);
Астероиди до 9 зв.вел.:
4 Vesta (Лъв, 6.3), 15 Eunomia (Рак, Близнаци, 8.8);
Комети до 9 зв.вел.:
;
*(съзвездие в което се намира тялото, максимална звездна величина за месеца)
Юлиански ден в 0h:
MJD = ден от месеца + 59245; JD = MJD + 2400000,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2021г. hh
_______________________________________________________________________________
03.II  21 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
04.II  19 Луната е в последна четвърт.
06.II  09 Венера е 0,4° от Сатурн.
07.II  02 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
08.II  15 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
09.II  22 Астероида 2 Pallas е в съединение със Слънцето.
10.II  13 Сатурн е 3,4° северно от Луната.
10.II  22 Венера е 3,2° северно от Луната.
10.II  23 Юпитер е 3,7° северно от Луната.
11.II  05 Меркурий е 8,3° северно от Луната.
11.II  16 Венера е 0,4° от Юпитер.
11.II  21 Луната е в новолуние.
13.II  12 Меркурий е 4,5° от Венера.
13.II  18 Нептун е 4,3° северно от Луната.
15.II  16 Меркурий е 3,9° от Юпитер.
17.II  17 Уран е 3,0° северно от Луната.
18.II  12 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
19.II  00 Марс е 3,7° северно от Луната.
19.II  20 Луната е в първа четвърт.
20.II  10 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
20.II  14 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
21.II  03 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
23.II  09 Меркурий е 4,1° от Сатурн.
27.II  10 Луната е в пълнолуние.
_______________________________________________________________________________
*Всички моменти са в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Март 2021 г.

Слънце – изгрев, кулминация, залез, граждански и астрономически полумрак:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.III  05:28 06:33 07:02 12:39 18:16 18:44 19:49
15.III 05:04 06:10 06:38 12:35 18:33 19:01 20:07
30.III 05:35 06:43 07:12 13:31 19:50 20:18 21:27
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Карта на звездното небе за:
1.III - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40;
16.III - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40
Видими планети:
до полунощ - Уран (Овен, 5,8);
цяла нощ - Марс (Бик, 1.0);
след полунощ - Меркурий (Козирог, 0.2), Юпитер (Козирог, -2.0), Сатурн (Козирог, 0.8);
Астероиди до 9 зв.вел.:
4 Vesta (Лъв, 6.2);
Комети до 9 зв.вел.:
;
*(съзвездие в което се намира тялото, максимална звездна величина за месеца)
Юлиански ден в 0h:
MJD = ден от месеца + 59273; JD = MJD + 2400000,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2021г. hh
_______________________________________________________________________________
02.III 07 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
04.III 20 Астероида 4 Vesta е в противостояние на Слънцето.
05.III 07 Меркурий е 0,3° от Юпитер.
06.III 03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
06.III 03 Луната е в последна четвърт.
06.III 13 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (27°). Утринна видимост.
07.III 11 Астероида 7 Iris е в съединение със Слънцето.
10.III 00 Сатурн е 3,7° северно от Луната.
10.III 17 Юпитер е 4,0° северно от Луната.
11.III 01 Нептун е в съединение със Слънцето.
11.III 03 Меркурий е 3,7° северно от Луната.
13.III 02 Венера е 3,9° северно от Луната.
13.III 04 Нептун е 4,3° северно от Луната.
13.III 12 Луната е в новолуние.
14.III 03 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
14.III 06 Венера е 0,4° от Нептун.
17.III 03 Уран е 2,7° северно от Луната.
18.III 07 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
19.III 19 Марс е 1,9° северно от Луната.
20.III 05 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
20.III 11 Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие.
21.III 16 Луната е в първа четвърт.
26.III 09 Венера е в горно съединение със Слънцето.
28.III 03 Преминаване към лятно време.
      Часовника се преместват един час напред.
28.III 21 Луната е в пълнолуние.
30.III 07 Меркурий е 1,3° от Нептун.
30.III 09 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
_______________________________________________________________________________
*Всички моменти са в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Април 2021 г.

Слънце – изгрев, кулминация, залез, граждански и астрономически полумрак:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.IV  05:31 06:40 07:09 13:30 19:52 20:21 21:29
15.IV  05:02 06:15 06:45 13:26 20:08 20:37 21:50
30.IV  04:32 05:51 06:22 13:24 20:25 20:56 22:15
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Карта на звездното небе за:
1.IV - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40;
16.IV - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Видими планети:
до полунощ - Меркурий (Овен, -1.2), Венера (Овен, -3.9);
цяла нощ - Марс (Бик, Близнаци, 1.3);
след полунощ - Юпитер (Козирог, -2.2), Сатурн (Козирог, 0.7);
Астероиди до 9 зв.вел.:
4 Vesta (Лъв, 6.7);
Комети до 9 зв.вел.:
;
*(съзвездие в което се намира тялото, максимална звездна величина за месеца)
Юлиански ден в 0h:
MJD = ден от месеца + 59304; JD = MJD + 2400000,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2021г. hh
_______________________________________________________________________________
02.IV  05 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
04.IV  13 Луната е в последна четвърт.
06.IV  11 Сатурн е 4,0° северно от Луната.
07.IV  10 Юпитер е 4,4° северно от Луната.
07.IV  10 Астероида 1 Ceres е в съединение със Слънцето.
09.IV  13 Нептун е 4,3° северно от Луната.
11.IV  09 Меркурий е 3,0° северно от Луната.
12.IV  05 Луната е в новолуние.
12.IV  12 Венера е 2,9° северно от Луната.
13.IV  14 Уран е 2,5° северно от Луната.
14.IV  20 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
16.IV  09 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
17.IV  15 Марс е 0,1° северно от Луната.
19.IV  05 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
20.IV  09 Луната е в първа четвърт.
22.IV    Максимум на метеорния поток Лириди. Активност от 14.ІV до 30.ІV.
23.IV  05 Венера е 0.2° от Уран.
24.IV  09 Меркурий е 0,7° от Уран.
25.IV  21 Меркурий е 1,1° от Венера.
27.IV  04 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
27.IV  06 Луната е в пълнолуние.
27.IV  18 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
29.IV  12 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
30.IV  22 Уран е в съединение със Слънцето.
_______________________________________________________________________________
*Всички моменти са в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Май 2021 г.

Слънце – изгрев, кулминация, залез, граждански и астрономически полумрак:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.V   04:30 05:50 06:21 13:23 20:26 20:57 22:17
15.V  04:04 05:31 06:04 13:23 20:42 21:14 22:41
30.V  03:43 05:18 05:52 13:24 20:56 21:30 23:05
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Карта на звездното небе за:
1.V - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40;
16.V - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Видими планети:
до полунощ - Меркурий (Бик, -0.6), Венера (Бик, -3.9);
цяла нощ - Марс (Близнаци, 1.5);
след полунощ - Юпитер (Водолей, -2.3), Сатурн (Козирог, 0.6), Нептун (Водолей, 7.9);
Астероиди до 9 зв.вел.:
4 Vesta (Лъв, 7.3);
Комети до 9 зв.вел.:
7P/Pons-Winnecke (Орел, Водолей, 8.2);
*(съзвездие в което се намира тялото, максимална звездна величина за месеца)
Юлиански ден в 0h:
MJD = ден от месеца + 59334; JD = MJD + 2400000,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2021г. hh
_______________________________________________________________________________
03.V  19 Сатурн е 4,2° северно от Луната.
03.V  22 Луната е в последна четвърт.
05.V    Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. 
      Активност от 19.ІV до 28.V.
05.V  00 Юпитер е 4,6° северно от Луната.
06.V  20 Нептун е 4,4° северно от Луната.
11.V  00 Уран е 2,4° северно от Луната.
11.V  21 Луната е в новолуние.
12.V  00 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
13.V  01 Венера е 0,7° северно от Луната.
13.V  13 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
13.V  20 Меркурий е 2,1° северно от Луната.
16.V  07 Марс е 1,5° южно от Луната.
17.V  08 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (22°). Вечерна видимост.
19.V  22 Луната е в първа четвърт.
23.V  22 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
26.V  04 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
26.V  14 Пълно лунно затъмнение от земната сянка, невидимо от България.
26.V  14 Луната е в пълнолуние.
26.V  22 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
27.V  05 Кометата 7P/Pons-Winnecke е най-близо до Слънцето. Перихелий.
29.V  07 Меркурий е 0,4° от Венера.
30.V  04 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
31.V  04 Сатурн е 4,2° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________
*Всички моменти са в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Юни 2021 г.

Слънце – изгрев, кулминация, залез, граждански и астрономически полумрак:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.VI  03:40 05:17 05:51 13:24 20:58 21:32 23:08
15.VI  03:32 05:13 05:48 13:27 21:06 21:41 23:22
30.VI  03:37 05:17 05:52 13:30 21:08 21:43 23:23
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Карта на звездното небе за:
1.VI - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40;
16.VI - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40
Видими планети:
до полунощ - Венера (Близнаци, -3.9), Марс (Близнаци, Рак, 1.7);
цяла нощ - Сатурн (Козирог, 0.5);
след полунощ - Юпитер (Водолей, -2.6), Уран (Овен, 5,8), Нептун (Водолей, 7.9);
Астероиди до 9 зв.вел.:
4 Vesta (Лъв, 7.7), 6 Hebe (Орел, Стрелец, 8.8);
Комети до 9 зв.вел.:
7P/Pons-Winnecke (Козирог, Водолей, Южна риба, 8.2);
*(съзвездие в което се намира тялото, максимална звездна величина за месеца)
Юлиански ден в 0h:
MJD = ден от месеца + 59365; JD = MJD + 2400000,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2021г. hh
_______________________________________________________________________________
01.VI  12 Юпитер е 4,6° северно от Луната.
02.VI  10 Луната е в последна четвърт.
03.VI  04 Нептун е 4,5° северно от Луната.
07.VI  09 Уран е 2,3° северно от Луната.
08.VI  05 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
09.VI  19 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
10.VI  04 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
10.VI  13 Луната е в новолуние.
10.VI    Пръстенообразно слънчево затъмнение, невидимо от България.
10.VI  16 Меркурий е 4,0° южно от Луната.
11.VI  03 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
12.VI  00 Кометата 7P/Pons-Winnecke е най-близо до Земята.
12.VI  09 Венера е 1,5° южно от Луната.
12.VI  20 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
13.VI  22 Марс е 2,8° южно от Луната.
18.VI  06 Луната е в първа четвърт.
21.VI  06 Начало на астрономическото лято. Лятно слънцестоене.
21.VI  07 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
23.VI  01 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
23.VI  09 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
23.VI  12 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
24.VI  21 Луната е в пълнолуние.
26.VI  12 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
27.VI  12 Сатурн е 4,0° северно от Луната.
28.VI  21 Юпитер е 4,5° северно от Луната.
30.VI  12 Нептун е 4,4° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________
*Всички моменти са в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Юли 2021 г.

Слънце – изгрев, кулминация, залез, граждански и астрономически полумрак:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.VII  03:38 05:17 05:52 13:30 21:08 21:43 23:23
15.VII 03:54 05:28 06:02 13:32 21:02 21:36 23:10
30.VII 04:19 05:44 06:16 13:33 20:49 21:21 22:47
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Карта на звездното небе за:
1.VII - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40;
16.VII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Видими планети:
до полунощ - Венера (Рак, лъв, -3.9), Марс (Рак, 1.8);
цяла нощ - Юпитер (Водолей, -2.8), Сатурн (Козирог, 0.2), Нептун (Водолей, 7.8);
след полунощ - Меркурий (Бик, Близнаци, -1.3), Уран (Овен, 5,8);
Астероиди до 9 зв.вел.:
4 Vesta (Дева, 8.0), 6 Hebe (Орел, Стрелец, 8.4), 12 Victoria (Орел, 8.8);
Комети до 9 зв.вел.:
7P/Pons-Winnecke (Скулптур, 8.6);
*(съзвездие в което се намира тялото, максимална звездна величина за месеца)
Юлиански ден в 0h:
MJD = ден от месеца + 59395; JD = MJD + 2400000,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2021г. hh
_______________________________________________________________________________
02.VII 00 Луната е в последна четвърт.
04.VII 18 Уран е 2,1° северно от Луната.
04.VII 22 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (22°). Утринна видимост.
05.VII 17 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
06.VII 01 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
07.VII 01 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
08.VII 07 Меркурий е 3,7° южно от Луната.
10.VII 04 Луната е в новолуние.
12.VII 12 Венера е 3,3° южно от Луната.
12.VII 13 Марс е 3,8° южно от Луната.
13.VII 03 Марс е най-далече от Слънцето. Афелий.
13.VII 17 Венера е 0,5° от Марс.
17.VII 13 Луната е в първа четвърт.
17.VII 13 Астероида 6 Hebe е в противостояние на Слънцето.
20.VII 16 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
21.VII 13 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
24.VII 03 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
24.VII 05 Луната е в пълнолуние.
24.VII 19 Сатурн е 3,8° северно от Луната.
25.VII 07 Астероида 12 Victoria е най-близо до Слънцето. Перихелий.
26.VII 04 Юпитер е 4,2° северно от Луната.
26.VII 10 Астероида 7 Iris е най-близо до Слънцето. Перихелий.
27.VII 20 Нептун е 4,2° северно от Луната.
30.VII   Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди. 
      Активност от 12.VІІ до 23.VІІІ.
30.VII 15 Астероида 12 Victoria е в противостояние на Слънцето.
31.VII 16 Луната е в последна четвърт.
_______________________________________________________________________________
*Всички моменти са в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Август 2021 г.

Слънце – изгрев, кулминация, залез, граждански и астрономически полумрак:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.VIII 04:22 05:46 06:18 13:33 20:46 21:19 22:43
15.VIII 04:45 06:03 06:33 13:31 20:28 20:59 22:16
30.VIII 05:08 06:20 06:49 13:27 20:04 20:34 21:45
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Карта на звездното небе за:
1.VIII - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40;
16.VIII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Видими планети:
до полунощ - Венера (Лъв, Дева, -4.0);
цяла нощ - Юпитер (Водолей, Козирог, -2.9), Сатурн (Козирог, 0.2), Уран (Овен, 5,7), Нептун (Водолей, 7.8);
след полунощ - ;
Астероиди до 9 зв.вел.:
1 Ceres (Бик, 8.9), 2 Pallas (Риби, 8.9), 4 Vesta (Дева, 8.1), 6 Hebe (Стрелец, 8.5), 12 Victoria (Орел, 8.8);
Комети до 9 зв.вел.:
;
*(съзвездие в което се намира тялото, максимална звездна величина за месеца)
Юлиански ден в 0h:
MJD = ден от месеца + 59426; JD = MJD + 2400000,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2021г. hh
_______________________________________________________________________________
01.VIII 03 Уран е 1,8° северно от Луната.
01.VIII 16 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
02.VIII 08 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
02.VIII 10 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
03.VIII 05 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
08.VIII 16 Луната е в новолуние.
09.VIII 06 Меркурий е 3,4° южно от Луната.
10.VIII 03 Марс е 4,3° южно от Луната.
11.VIII 09 Венера е 4,3° южно от Луната.
12.VIII   Максимум на метеорния поток Персеиди. 
      Активност от 17.VІІ до 24.VІІІ.
15.VIII 18 Луната е в първа четвърт.
16.VIII 18 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
17.VIII 12 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
19.VIII 07 Меркурий е  4' от Марс.
20.VIII 03 Юпитер е в противостояние на Слънцето.
20.VIII 06 Уран сменя посоката на видимото си движение.
21.VIII 01 Сатурн е 3,7° северно от Луната.
22.VIII 07 Юпитер е 4,0° северно от Луната.
22.VIII 15 Луната е в пълнолуние.
24.VIII 04 Нептун е 4,0° северно от Луната.
28.VIII 11 Уран е 1,5° северно от Луната.
30.VIII 05 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
30.VIII 08 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
30.VIII 10 Луната е в последна четвърт.
_______________________________________________________________________________
*Всички моменти са в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Септември 2021 г.

Слънце – изгрев, кулминация, залез, граждански и астрономически полумрак:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.IX  05:11 06:22 06:51 13:26 20:00 20:30 21:41
15.IX  05:30 06:38 07:06 13:21 19:36 20:05 21:13
30.IX  05:49 06:55 07:22 13:16 19:09 19:38 20:44
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Карта на звездното небе за:
1.IX - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40;
16.IX - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Видими планети:
до полунощ - Венера (Дева, Везни, -4.1);
цяла нощ - Юпитер (Козирог, -2.8), Сатурн (Козирог, 0.4), Уран (Овен, 5,7), Нептун (Водолей, 7.8);
след полунощ - ;
Астероиди до 9 зв.вел.:
1 Ceres (Бик, 8.5), 2 Pallas (Риби, 8.6);
Комети до 9 зв.вел.:
;
*(съзвездие в което се намира тялото, максимална звездна величина за месеца)
Юлиански ден в 0h:
MJD = ден от месеца + 59457; JD = MJD + 2400000,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2021г. hh
_______________________________________________________________________________
06.IX  03 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
07.IX  03 Луната е в новолуние.
07.IX  19 Марс е 4,2° южно от Луната.
08.IX  23 Меркурий е 6,5° южно от Луната.
10.IX  05 Венера е 4,1° южно от Луната.
11.IX  05 Астероида 2 Pallas е в противостояние на Слънцето.
11.IX  13 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
12.IX  07 Астероида 15 Eunomia е в съединение със Слънцето.
12.IX  19 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
13.IX  23 Луната е в първа четвърт.
14.IX  07 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (27°). Вечерна видимост.
14.IX  12 Нептун е в противостояние на Слънцето.
17.IX  05 Сатурн е 3,8° северно от Луната.
18.IX  09 Юпитер е 4,0° северно от Луната.
20.IX  11 Нептун е 4,0° северно от Луната.
21.IX  02 Луната е в пълнолуние.
22.IX  22 Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие.
24.IX  19 Уран е 1,3° северно от Луната.
26.IX  10 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
27.IX  00 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
27.IX  07 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
29.IX  04 Луната е в последна четвърт.
_______________________________________________________________________________
*Всички моменти са в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Октомври 2021 г.

Слънце – изгрев, кулминация, залез, граждански и астрономически полумрак:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.X   05:50 06:56 07:24 13:16 19:08 19:36 20:42
15.X  06:06 07:11 07:40 13:12 18:44 19:13 20:18
30.X  06:23 07:29 07:58 13:10 18:22 18:51 19:57
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Карта на звездното небе за:
1.X - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40;
16.X - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Видими планети:
до полунощ - Венера (Везни, Скорпион, Змиеносец, -4.4);
цяла нощ - Юпитер (Козирог, -2.7), Сатурн (Козирог, 0.5), Уран (Овен, 5,7), Нептун (Водолей, 7.8);
след полунощ - Меркурий (Дева, -0.8);
Астероиди до 9 зв.вел.:
1 Ceres (Бик, 7.8);
Комети до 9 зв.вел.:
;
*(съзвездие в което се намира тялото, максимална звездна величина за месеца)
Юлиански ден в 0h:
MJD = ден от месеца + 59487; JD = MJD + 2400000,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2021г. hh
_______________________________________________________________________________
03.X  03 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
06.X  12 Марс е 3,6° южно от Луната.
06.X  14 Луната е в новолуние.
06.X  20 Меркурий е 6,9° южно от Луната.
08.X  07 Марс е в съединение със Слънцето.
08.X  20 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
09.X  18 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
09.X  21 Венера е 2,9° южно от Луната.
09.X  22 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
10.X  09 Меркурий е 2,4° от Марс.
11.X  05 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
13.X  06 Луната е в първа четвърт.
14.X  10 Сатурн е 3,9° северно от Луната.
15.X  13 Юпитер е 4,1° северно от Луната.
17.X  16 Нептун е 4,1° северно от Луната.
18.X  03 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
18.X  13 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
20.X  02 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
20.X  17 Луната е в пълнолуние.
21.X    Максимум на метеорния поток Ориониди. Активност от 02.Х до 07.ХІ.
22.X  00 Уран е 1,3° северно от Луната.
23.X  15 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
24.X  18 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
25.X  08 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (18°). Утринна видимост.
28.X  23 Луната е в последна четвърт.
29.X  23 Венера е в най-голяма източна елонгация (47°). Вечерна видимост.
31.X  04 Преминаване към астрономическо време.
      Часовника се премества един час назад
_______________________________________________________________________________
*Всички моменти са в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Ноември 2021 г.

Слънце – изгрев, кулминация, залез, граждански и астрономически полумрак:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.XI  05:25 06:31 07:00 12:10 17:19 17:49 18:55
15.XI  05:40 06:48 07:18 12:11 17:03 17:34 18:42
30.XI  05:55 07:04 07:36 12:15 16:54 17:26 18:35
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Карта на звездното небе за:
1.XI - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40;
16.XI - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Видими планети:
до полунощ - Венера (Стрелец, -4.6), Юпитер (Козирог, -2.5), Сатурн (Козирог, 0.6);
цяла нощ - Уран (Овен, 5,6), Нептун (Водолей, 7.8);
след полунощ - Меркурий (Дева, -0.9), Марс (Везни, 1.6);
Астероиди до 9 зв.вел.:
1 Ceres (Бик, 7.2), 7 Iris (Рак, 8.6);
Комети до 9 зв.вел.:
;
*(съзвездие в което се намира тялото, максимална звездна величина за месеца)
Юлиански ден в 0h:
MJD = ден от месеца + 59518; JD = MJD + 2400000,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2021г. hh
_______________________________________________________________________________
03.XI  20 Меркурий е 1,2° южно от Луната.
04.XI  06 Марс е 2,3° южно от Луната.
04.XI  23 Луната е в новолуние.
05.XI  01 Уран е в противостояние на Слънцето.
06.XI  00 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
06.XI  05 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
08.XI  07 Венера е 1,1° южно от Луната.
10.XI  16 Сатурн е 4,1° северно от Луната.
10.XI  17 Меркурий е 0,9° от Марс.
11.XI  14 Луната е в първа четвърт.
11.XI  19 Юпитер е 4,4° северно от Луната.
13.XI  20 Нептун е 4,2° северно от Луната.
17.XI    Максимум на метеорния поток Леониди. Активност от 06.ХІ до 30.ХІ.
18.XI  03 Уран е 1,5° северно от Луната.
19.XI  11 Частично лунно затъмнение от земната сянка, невидимо от България.
19.XI  10 Луната е в пълнолуние.
19.XI  20 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
21.XI  04 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
27.XI  04 Астероида 1 Ceres е в противостояние на Слънцето.
27.XI  14 Луната е в последна четвърт.
28.XI  13 Астероида 4 Vesta е в съединение със Слънцето.
29.XI  06 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
_______________________________________________________________________________
*Всички моменти са в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Декември 2021 г.

Слънце – изгрев, кулминация, залез, граждански и астрономически полумрак:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.XII  05:56 07:05 07:37 12:15 16:54 17:25 18:34
15.XII 06:07 07:17 07:50 12:21 16:53 17:26 18:36
30.XII 06:14 07:24 07:56 12:29 17:01 17:34 18:43
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Карта на звездното небе за:
1.XII - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40;
16.XII - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Видими планети:
до полунощ - Меркурий (Стрелец, -0.7), Венера (Стрелец, -4.7), Юпитер (Водолей, Козирог, -2.3), Сатурн (Козирог, 0.7), Нептун (Водолей, 7.9);
цяла нощ - Уран (Овен, 5,7);
след полунощ - Марс (Везни, Скорпион, Змиеносец, 1.5);
Астероиди до 9 зв.вел.:
1 Ceres (Бик, 7.3), 7 Iris (Рак, Близнаци, 7.9);
Комети до 9 зв.вел.:
19P/Borrelly (Скулптур, Кит, 8.3);
*(съзвездие в което се намира тялото, максимална звездна величина за месеца)
Юлиански ден в 0h:
MJD = ден от месеца + 59548; JD = MJD + 2400000,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2021г. hh
_______________________________________________________________________________
02.XII 00 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
03.XII 01 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
03.XII 02 Марс е 0,7° южно от Луната.
03.XII 17 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
04.XII 09 Луната е в новолуние.
04.XII   Пълно слънчево затъмнение, невидимо от България.
04.XII 12 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
04.XII 14 Меркурий е 0,0° северно от Луната.
07.XII 02 Венера е 1,9° северно от Луната.
08.XII 03 Сатурн е 4,2° северно от Луната.
09.XII 08 Юпитер е 4,5° северно от Луната.
11.XII 00 Кометата 19P/Borrelly е най-близо до Земята.
11.XII 02 Нептун е 4,2° северно от Луната.
11.XII 03 Луната е в първа четвърт.
14.XII   Максимум на метеорния поток Геминиди. Активност от 04.ХІІ до 20.ХІІ.
15.XII 07 Уран е 1,5° северно от Луната.
17.XII 02 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
18.XII 04 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
18.XII 12 Венера сменя посоката на видимото си движение.
19.XII 06 Луната е в пълнолуние.
21.XII 17 Начало на астрономическата зима. Зимно слънцестоене.
22.XII   Максимум на метеорния поток Урсиди. Активност от 17.ХІІ до 26.ХІІ.
25.XII 10 Астероида 4 Vesta е най-близо до Слънцето. Перихелий.
27.XII 04 Луната е в последна четвърт.
31.XII 03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
31.XII 22 Марс е 0,9° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________
*Всички моменти са в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII