АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2019           

Данни за Юпитер

Условия за наблюдение.

През януари, февруари и март Юпитер се вижда след полунощ. От април до август планетата може да се наблюдава през цялата нощ, като залязва все по-рано. В края на годината Юпитер е в съединение със Слънцето и не е достъпен за наблюдение. Месеците около противостояние на планетата със Слънцето, което е през юни са най-благоприятни за наблюдение. Планетата преминава през съзвездията Змиеносец и Стрелец.

Юпитер е втората по яркост планета и ясно се отличава сред звездите. При увеличение 25 пъти и диаметър на обектива 50мм се различават четирите галилееви спътника. За да се наблюдава структурата на планетната атмосфера е необходимо увеличение поне 60 пъти и диаметър на обектива над 100мм.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2019г.         Съединения с Луната.
________________________________________________     __________________
Перихелий  Афелий    Въз. възел  Низ. възел     Дата  Час Спрямо
________________________________________________     2019г.   Луната
 - . -    - . -    - . -    - . -      __________________
________________________________________________     03.I  10 3,1° Ю
                             31.I  02 2,7° Ю
      Геоцентрични явления 2019г.          27.II  16 2,3° Ю
_____________________________________________________   27.III 04 1,9° Ю
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна   23.IV  14 1,6° Ю
        точка            точка    20.V  20 1,7° Ю
_____________________________________________________   16.VI  22 2,0° Ю
 - . -   10.IV  20  10.VI  18   11.VIII 19   13.VII 23 2,3° Ю
27.XII 20   - . -    - . -    - . -      10.VIII 02 2,4° Ю
_____________________________________________________   06.IX  10 2,3° Ю
                             03.X  23 1,8° Ю
 Съединения с планети 2019г.               31.X  16 1,3° Ю
___________________________                28.XI  12 0,7° Ю
Дата  Час  Спрямо                   26.XII 09 0,2° Ю
___________________________                __________________
22.I  14 2,4° Венера
24.XI  15 1,4° Венера
___________________________

18.I  Юпитер покрива звезда TYC 6230-01342-1 от 8.9m: начало 06:29 (13°h), край 06:56 (16°h).
28.XI Луната покрива Юпитер.

Карти и схеми.

Вид на Юпитер през годината.
10.IV 10.VI 11.VIII
Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на Юпитер между звездите I-XII. 45° Път на Юпитер между звездите I-XII. 90°
Елонгация на планетата от Слънцето Звездна величина на планетата Видим диаметър на планетата

Ефемериди.

____________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α     δ   Съз π  Δ  |  λ   d   V
        кулм.    |           вез      |
2019г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие "  A.U. |  °   "   m
____________________________|____________________________________|__________________
01.I  05:48 10:25 15:03 | 16 40 20.4 -21 34 10 Oph 1,4 6,194 | 28,4 31,8 -1,8 
15.I  05:06 09:42 14:18 | 16 52 31.3 -21 55 42 Oph 1,4 6,064 | 39,8 32,5 -1,8 
29.I  04:24 08:58 13:33 | 17 03 47.1 -22 12 17 Oph 1,5 5,899 | 51,5 33,4 -1,9 
12.II  03:40 08:13 12:47 | 17 13 47.9 -22 24 21 Oph 1,5 5,707 | 63,3 34,5 -1,9 
26.II  02:54 07:27 12:00 | 17 22 12.3 -22 32 29 Oph 1,6 5,494 | 75,5 35,9 -2,0 
12.III 02:05 06:38 11:10 | 17 28 39.9 -22 37 28 Oph 1,7 5,269 | 88,0 37,4 -2,1 
26.III 01:15 05:47 10:19 | 17 32 50.9 -22 40 04 Oph 1,7 5,043 | 101,0 39,1 -2,2 
09.IV  01:21 05:54 10:26 | 17 34 30.5 -22 40 54 Oph 1,8 4,828 | 114,4 40,8 -2,3 
23.IV  00:25 04:57 09:30 | 17 33 31.9 -22 40 19 Oph 1,9 4,633 | 128,3 42,5 -2,4 
07.V  23:22 03:59 08:31 | 17 30 00.5 -22 38 20 Oph 2,0 4,473 | 142,7 44,1 -2,5 
21.V  22:21 02:58 07:31 | 17 24 19.1 -22 34 42 Oph 2,0 4,357 | 157,6 45,2 -2,6 
04.VI  21:18 01:56 06:29 | 17 17 09.7 -22 29 22 Oph 2,0 4,294 | 172,6 45,9 -2,6 
18.VI  20:15 00:53 05:27 | 17 09 29.3 -22 22 43 Oph 2,0 4,289 | 172,2 46,0 -2,6 
02.VII 19:13 23:47 04:25 | 17 02 20.0 -22 15 49 Oph 2,0 4,341 | 157,2 45,4 -2,6 
16.VII 18:12 22:46 03:25 | 16 56 37.9 -22 10 12 Oph 2,0 4,445 | 142,5 44,4 -2,5 
30.VII 17:13 21:48 02:27 | 16 53 03.2 -22 07 23 Oph 1,9 4,593 | 128,3 42,9 -2,4 
13.VIII 16:17 20:52 01:30 | 16 51 58.2 -22 08 21 Oph 1,8 4,774 | 114,6 41,3 -2,3 
27.VIII 15:24 19:58 00:37 | 16 53 28.4 -22 13 20 Oph 1,8 4,977 | 101,5 39,6 -2,3 
10.IX  14:34 19:07 23:41 | 16 57 28.3 -22 21 51 Oph 1,7 5,190 | 88,9 38,0 -2,2 
24.IX  13:46 18:19 22:52 | 17 03 44.4 -22 32 51 Oph 1,6 5,402 | 76,7 36,5 -2,1 
08.X  13:00 17:32 22:04 | 17 12 00.9 -22 45 02 Oph 1,6 5,604 | 64,9 35,2 -2,0 
22.X  12:16 16:47 21:18 | 17 21 59.1 -22 56 55 Oph 1,5 5,787 | 53,3 34,1 -1,9 
05.XI  10:33 15:03 19:34 | 17 33 23.7 -23 07 10 Oph 1,5 5,944 | 41,9 33,2 -1,9 
19.XI  09:51 14:21 18:51 | 17 45 52.0 -23 14 31 Sgr 1,4 6,068 | 30,7 32,5 -1,9 
03.XII 09:09 13:39 18:09 | 17 59 08.7 -23 18 02 Sgr 1,4 6,156 | 19,6 32,0 -1,8 
17.XII 08:28 12:58 17:27 | 18 12 55.8 -23 17 06 Sgr 1,4 6,204 |  8,6 31,8 -1,8 
31.XII 07:46 12:17 16:47 | 18 26 56.6 -23 11 25 Sgr 1,4 6,210 |  2,5 31,7 -1,8
____________________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карта на положението между звездите за Юпитер.

В ефемеридите на Юпитер са включени следните данни:

Публикувана е карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.