АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2018           

Данни за Юпитер

Условия за наблюдение.

През януари и февруари Юпитер се вижда след полунощ. От март до юли планетата може да се наблюдава през цялата нощ, като залязва все по-рано. В ноември Юпитер е в съединение със Слънцето и не е достъпен за наблюдение. През декември Юпитер се появява на утринното небе. Месеците около противостояние със Слънцето, което е в началото на май са най-благоприятни за наблюдение. Планетата преминава през съзвездието Везни, а в декември през Скорпион и Змиеносец.

Юпитер е втората по яркост планета и ясно се отличава сред звездите. При увеличение 25 пъти и диаметър на обектива 50мм се различават четирите галилееви спътника. За да се наблюдава структурата на планетната атмосфера е необходимо увеличение поне 60 пъти и диаметър на обектива над 100мм.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2018г.         Съединения с Луната.
________________________________________________     __________________
Перихелий  Афелий    Въз. възел  Низ. възел     Дата  Час Спрямо
________________________________________________     2018г.   Луната
 - . -    - . -    - . -    - . -      __________________
________________________________________________     11.I  10 4,2° Ю
                             07.II  23 4,1° Ю
      Геоцентрични явления 2018г.          07.III 10 4,0° Ю
_____________________________________________________   03.IV  19 3,8° Ю
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна   30.IV  22 3,7° Ю
        точка            точка    27.V  22 3,8° Ю
_____________________________________________________   24.VI  00 4,0° Ю
 - . -   09.III 11  09.V  03   11.VII 06   21.VII 05 4,2° Ю
26.XI  08   - . -    - . -     - . -     17.VIII 16 4,3° Ю
_____________________________________________________   14.IX  07 4,2° Ю
                             12.X  02 3,9° Ю
 Съединения с планети 2018г.               08.XI  21 3,7° Ю
___________________________                06.XII 16 3,4° Ю
Дата  Час  Спрямо                   __________________
___________________________ 
07.I  02 0,2° Марс
29.X  13 3,1° Меркурий
28.XI  00 0,4° Меркурий
21.XII 19 0,8° Меркурий
___________________________

Ефемериди.

____________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α     δ   Съз π  Δ  |  λ   d   V
        кулм.    |           вез      |
2018г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие "  A.U. |  °   "   m
____________________________|____________________________________|__________________
01.I  03:40 08:42 13:44 | 14 58 09.2 -15 52 50 Lib 1,5 5,959 | 53,5 33,1 -1,8 
15.I  02:56 07:56 12:55 | 15 06 57.7 -16 27 53 Lib 1,5 5,762 | 65,6 34,2 -1,9 
29.I  02:10 07:08 12:05 | 15 14 14.1 -16 54 58 Lib 1,6 5,546 | 78,0 35,5 -2,0 
12.II  01:22 06:18 11:14 | 15 19 38.0 -17 13 36 Lib 1,7 5,320 | 90,9 37,1 -2,0 
26.II  00:31 05:26 10:22 | 15 22 50.2 -17 23 21 Lib 1,7 5,094 | 104,2 38,7 -2,1 
12.III 23:33 04:32 09:27 | 15 23 37.8 -17 24 04 Lib 1,8 4,882 | 118,1 40,4 -2,2 
26.III 23:35 04:35 09:31 | 15 21 56.9 -17 15 51 Lib 1,9 4,696 | 132,4 42,0 -2,3 
09.IV  22:35 03:36 08:33 | 15 17 57.8 -16 59 22 Lib 1,9 4,547 | 147,1 43,4 -2,4 
23.IV  21:32 02:35 07:34 | 15 12 08.1 -16 36 05 Lib 2,0 4,446 | 162,3 44,3 -2,5 
07.V  20:29 01:34 06:34 | 15 05 13.6 -16 08 39 Lib 2,0 4,402 | 177,3 44,8 -2,5 
21.V  19:25 00:31 05:34 | 14 58 09.4 -15 40 35 Lib 2,0 4,416 | 167,0 44,6 -2,5 
04.VI  18:22 23:26 04:34 | 14 51 52.4 -15 15 54 Lib 2,0 4,487 | 152,1 43,9 -2,5 
18.VI  17:21 22:26 03:36 | 14 47 08.2 -14 58 06 Lib 1,9 4,608 | 137,5 42,8 -2,4 
02.VII 16:23 21:29 02:39 | 14 44 27.8 -14 49 44 Lib 1,8 4,770 | 123,5 41,3 -2,3 
16.VII 15:28 20:33 01:43 | 14 44 04.7 -14 51 49 Lib 1,8 4,961 | 110,1 39,7 -2,2 
30.VII 14:35 19:40 00:49 | 14 46 00.5 -15 04 20 Lib 1,7 5,169 | 97,2 38,1 -2,1 
13.VIII 13:46 18:50 23:53 | 14 50 06.8 -15 26 13 Lib 1,6 5,383 | 84,9 36,6 -2,0 
27.VIII 12:59 18:01 23:02 | 14 56 11.7 -15 55 57 Lib 1,6 5,594 | 72,9 35,3 -2,0 
10.IX  12:14 17:13 22:12 | 15 04 00.3 -16 31 41 Lib 1,5 5,791 | 61,3 34,0 -1,9 
24.IX  11:31 16:28 21:24 | 15 13 18.0 -17 11 34 Lib 1,5 5,967 | 50,0 33,0 -1,8 
08.X  10:50 15:43 20:37 | 15 23 49.7 -17 53 44 Lib 1,4 6,115 | 38,9 32,2 -1,8 
22.X  10:09 15:00 19:50 | 15 35 21.5 -18 36 29 Lib 1,4 6,230 | 27,8 31,6 -1,8 
05.XI  08:29 13:17 18:04 | 15 47 40.7 -19 18 21 Lib 1,4 6,308 | 16,8 31,3 -1,7 
19.XI  07:50 12:35 17:19 | 16 00 29.2 -19 57 48 Lib 1,4 6,345 |  5,8 31,1 -1,7 
03.XII 07:11 11:53 16:34 | 16 13 33.5 -20 33 47 Sco 1,4 6,339 |  5,3 31,1 -1,7 
17.XII 06:31 11:11 15:50 | 16 26 38.3 -21 05 32 Oph 1,4 6,291 | 16,4 31,3 -1,7 
31.XII 05:51 10:28 15:06 | 16 39 26.6 -21 32 27 Oph 1,4 6,202 | 27,6 31,8 -1,8    
____________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Вид на Юпитер през годината.
9.III 9.V 11.VII
Картите на пътя на планетата между звездите ще бъдат добавени по-късно.

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карта на положението между звездите за Юпитер.

В ефемеридите на Юпитер са включени следните данни:

Публикувана е карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.