АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Данни за Юпитер

Условия за наблюдение.

Първите две седмици от годината Юпитер все още е видим на вечерното небе. След съединение със Слънцето от края на февруари Юпитер се появява на утринното небе. Юли, август, септември и октомври, когато планетата има ретроградно движение са най-благоприятни за наблюдение на Юпитер, като блясъка и видимия му диаметър са най-големи около датата на противостояние в края на август. Планетата преминава през съзвездията Козирог и Водолей.

През 2021 година могат да се наблюдават затъмнения и покривания между Галилеевите спътници на Юпитер. Видимите от България явления са дадени в раздела „Юпитер спътници“.

Юпитер е втората по яркост планета и ясно се отличава сред звездите. При увеличение 25 пъти и диаметър на обектива 50мм се различават четирите галилееви спътника. За да се наблюдава структурата на планетната атмосфера е необходимо увеличение поне 60 пъти и диаметър на обектива над 100мм.

Явления

      Хелиоцентрични явления 2021г.         Съединения с Луната
________________________________________________     __________________
Перихелий  Афелий    Въз. възел  Низ. възел     Дата  Час Спрямо
________________________________________________     2021г.   Луната
 - . -    - . -    - . -     - . -      __________________
________________________________________________     14.I  03 3,3° С
                             10.II  23 3,7° С
      Геоцентрични явления 2021г.          10.III 17 4,0° С
_____________________________________________________   07.IV  10 4,4° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна   05.V  00 4,6° С
        точка            точка    01.VI  12 4,6° С
_____________________________________________________   28.VI  21 4,5° С
29.I  03  21.VI  07  20.VIII 03   18.X  13   26.VII 04 4,2° С
_____________________________________________________   22.VIII 07 4,0° С
                             18.IX  09 4,0° С
Съединения с планети 2021г.                15.X  13 4,1° С
___________________________                11.XI  19 4,4° С
Дата  Час  Спрямо                   09.XII 08 4,5° С
___________________________                __________________
11.I  20 1,4°Ю Меркурий
11.II  16 0,4°Ю Венера
15.II  16 3,8°С Меркурий
05.III 07 0,3°С Меркурий
___________________________

Карти и схеми.

Вид на Юпитер през годината. (Зрително поле 60“)
21.VI 20.VIII 18.X
Път между звездите.
Път на Юпитер между звездите I-XII. 45°
Път между звездите.
Път на Юпитер между звездите I-XII. 20°
Елонгация на планетата от Слънцето Звездна величина на планетата Видим диаметър на планетата

Ефемериди.

________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ   Δ   π |  d   V
2021г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  " |  "   m
___________________________________|________________________________|___________
01.I  09:18 14:02 18:47  22 И | Cap 20,3268 -20,017 5,9935 1,5 | 32,9 -2,0
15.I  08:33 13:20 18:08  11 И | Cap 20,5503 -19,257 6,0529 1,5 | 32,6 -1,9
29.I  07:47 12:39 17:30  1 И | Cap 20,7762 -18,424 6,0712 1,4 | 32,5 -2,0
12.II  07:02 11:57 16:52  11 З | Cap 21,0002 -17,535 6,0481 1,5 | 32,6 -2,0
26.II  06:16 11:15 16:14  22 З | Cap 21,2183 -16,612 5,9844 1,5 | 32,9 -2,0
12.III 05:30 10:33 15:35  33 З | Cap 21,4267 -15,681 5,8824 1,5 | 33,5 -2,0
26.III 04:43 09:49 14:56  43 З | Cap 21,6216 -14,771 5,7455 1,5 | 34,3 -2,0
09.IV  04:55 10:05 15:14  55 З | Cap 21,7986 -13,915 5,5790 1,6 | 35,3 -2,1
23.IV  04:06 09:19 14:32  66 З | Cap 21,9548 -13,142 5,3874 1,6 | 36,6 -2,2
07.V  03:16 08:32 13:47  77 З | Aqr 22,0855 -12,489 5,1784 1,7 | 38,1 -2,3
21.V  02:25 07:42 13:00  89 З | Aqr 22,1863 -11,992 4,9599 1,8 | 39,7 -2,3
04.VI  01:33 06:51 12:10 102 З | Aqr 22,2532 -11,683 4,7413 1,9 | 41,6 -2,4
18.VI  00:39 05:58 11:17 115 З | Aqr 22,2823 -11,587 4,5327 1,9 | 43,5 -2,6
02.VII 23:40 05:02 10:21 128 З | Aqr 22,2718 -11,715 4,3455 2,0 | 45,4 -2,7
16.VII 22:43 04:04 09:21 142 З | Aqr 22,2223 -12,059 4,1909 2,1 | 47,0 -2,7
30.VII 21:45 03:04 08:19 157 З | Aqr 22,1388 -12,580 4,0800 2,2 | 48,3 -2,8
13.VIII 20:46 02:03 07:15 172 З | Aqr 22,0313 -13,210 4,0212 2,2 | 49,0 -2,9
27.VIII 19:47 01:01 06:11 172 И | Cap 21,9143 -13,860 4,0197 2,2 | 49,0 -2,9
10.IX  18:48 23:55 05:06 157 И | Cap 21,8044 -14,441 4,0758 2,2 | 48,4 -2,8
24.IX  17:49 22:55 04:05 142 И | Cap 21,7176 -14,874 4,1849 2,1 | 47,1 -2,8
08.X  16:52 21:57 03:06 128 И | Cap 21,6654 -15,114 4,3386 2,0 | 45,4 -2,7
22.X  15:56 21:01 02:10 114 И | Cap 21,6545 -15,137 4,5257 1,9 | 43,6 -2,6
05.XI  14:03 19:08 00:18 100 И | Cap 21,6862 -14,944 4,7348 1,9 | 41,6 -2,5
19.XI  13:10 18:18 23:25  87 И | Cap 21,7582 -14,544 4,9524 1,8 | 39,8 -2,4
03.XII 12:19 17:29 22:39  75 И | Cap 21,8659 -13,954 5,1679 1,7 | 38,2 -2,3
17.XII 11:30 16:42 21:55  63 И | Aqr 22,0039 -13,195 5,3713 1,6 | 36,7 -2,2
31.XII 10:41 15:57 21:13  51 И | Aqr 22,1661 -12,287 5,5542 1,6 | 35,5 -2,1
________________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карти на положението между звездите за Юпитер.

Моментите на всичкии явления са в официално време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на Юпитер са включени следните данни за 0 часа официално време:

Публикувана е карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.