АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Галилееви спътници на Юпитер.
Голямо червено петно.

Януари.

Юпитер и спътниците му не са достъпни за наблюдение.

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Февруари.

Юпитер и спътниците му не са достъпни за наблюдение.

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Март.

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.7, Европа - 6.0, Ганимед - 5.3, Калисто - 6.3.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)

02.III 06:45 ( 6°)
14.III 06:45 (13°)
19.III 05:54 ( 7°)
31.III 06:53 (14°)
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер в официално време. (Височина на Юпитер над хоризонта.)
Затъмнения и покривания между Галилеевите спътници.

Дата  Начало Край  Явление      Δm  hJ  hS 
28.III 06:13 - 06:18 I затъмнява II  0.35  7 -11

Моментите са в официално време, Δm - изменение на блясъка, 
hJ и hS - височина над хоризонта на Юпитер и Слънцето.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Април.

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.5, Европа - 5.8, Ганимед - 5.1, Калисто - 6.2.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
03 06:36 I  Затъмнен Н
04 06:02 I  Сянка K
08 05:45 II Покрит K
11 05:39 I  Сянка Н
16 06:01 III Преминава K
20 05:29 I  Преминава K
  05:54 IV Сянка Н
22 05:52 II Затъмнен Н
23 05:17 III Сянка K
27 05:09 I  Преминава Н
28 04:49 I  Покрит K
29 04:24 IV Покрит Н
30 05:39 III Сянка Н
05.IV 06:02 ( 8°)
12.IV 06:51 (19°)
17.IV 06:00 (15°)
22.IV 05:09 ( 9°)
29.IV 05:57 (21°)
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. UTC+2 Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер в официално време. (Височина на Юпитер над хоризонта.)
Затъмнения и покривания между Галилеевите спътници.

Дата  Начало Край  Явление      Δm  hJ  hS    
27.IV  05:34 - 05:40 II затъмнява III 0.16 18  -9
29.IV  04:12 - 04:18 I затъмнява II  0.63  6 -21

Моментите са в официално време, Δm - изменение на блясъка, 
hJ и hS - височина над хоризонта на Юпитер и Слънцето.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Май.

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.4, Европа - 5.6, Ганимед - 4.9, Калисто - 6.0.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
04 04:39 III Покрит K
06 03:52 I  Преминава K
07 04:53 IV Сянка K
11 05:08 III Покрит Н
12 05:02 I  Затъмнен Н
13 03:31 I  Преминава Н
  04:28 I  Сянка K
16 03:57 IV Покрит K
18 03:43 III Затъмнен Н
19 03:37 II Преминава K
20 04:05 I  Сянка Н
  05:25 I  Преминава Н
21 05:03 I  Покрит K
26 03:22 II Преминава Н
  03:32 II Сянка K
28 03:18 I  Затъмнен Н
29 02:44 I  Сянка K
  03:07 III Преминава Н
  04:04 I  Преминава K
04.V 05:06 (16°)
09.V 04:15 (11°)
11.V 05:54 (26°)
14.V 03:24 ( 5°)
16.V 05:03 (22°)
21.V 04:12 (17°)
23.V 05:50 (30°)
26.V 03:20 (12°)
28.V 04:59 (27°)
31.V 02:29 ( 6°)
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. UTC+2 Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер в официално време. (Височина на Юпитер над хоризонта.)
Затъмнения и покривания между Галилеевите спътници.

Дата  Начало Край  Явление      Δm  hJ  hS    
07.V  03:51 - 03:59 III затъмнява I  0.57  7 -22
15.V  03:25 - 03:42 III покрива I   0.02  7 -23
31.V  02:19 - 02:24 I затъмнява II  0.30  6 -25

Моментите са в официално време, Δm - изменение на блясъка, 
hJ и hS - височина над хоризонта на Юпитер и Слънцето.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юни.

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.1, Европа - 5.4, Ганимед - 4.7, Калисто - 5.8.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
01 04:38 IV Затъмнен Н
02 03:15 II Сянка Н
04 03:02 II Покрит K
  05:12 I  Затъмнен Н
05 02:21 I  Сянка Н
  03:40 I  Преминава Н
  04:38 I  Сянка K
06 03:17 I  Покрит K
12 04:15 I  Сянка Н
13 01:34 I  Затъмнен Н
  05:07 I  Покрит K
14 02:16 I  Преминава K
16 04:23 III Покрит K
18 02:38 II Затъмнен Н
  03:34 IV Затъмнен K
20 02:55 II Преминава K
  03:27 I  Затъмнен Н
21 01:49 I  Преминава Н
  02:54 I  Сянка K
  04:06 I  Преминава K
22 01:24 I  Покрит K
23 03:20 III Затъмнен K
  04:29 III Покрит Н
27 02:31 II Преминава Н
  03:06 II Сянка K
28 02:31 I  Сянка Н
  03:38 I  Преминава Н
  04:48 I  Сянка K
29 03:13 I  Покрит K
30 03:41 III Затъмнен Н
02.VI 04:07 (23°)
04.VI 05:46 (34°)  
07.VI 03:15 (18°)
09.VI 04:54 (31°)
12.VI 02:24 (13°)
14.VI 04:02 (28°)
16.VI 05:41 (35°)  
17.VI 01:32 ( 8°)
19.VI 03:10 (24°)
21.VI 04:49 (34°)  
24.VI 02:18 (19°)
26.VI 03:57 (32°)
28.VI 05:35 (36°)  
29.VI 01:26 (15°)
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. UTC+2 Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер в официално време. (Височина на Юпитер над хоризонта.)
Затъмнения и покривания между Галилеевите спътници.
    
Дата  Начало Край  Явление      Δm  hJ  hS
07.VI  04:36 - 04:41 I затъмнява II  0.21 30 -11
30.VI  01:00 - 01:04 I затъмнява III  0.05 13 -25

Моментите са в официално време, Δm - изменение на блясъка, 
hJ и hS - височина над хоризонта на Юпитер и Слънцето.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юли.

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.0, Европа - 5.2, Ганимед - 4.5, Калисто - 5.6.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
04 01:27 III Преминава K
  02:50 II Сянка Н
  04:53 II Преминава Н
05 02:43 IV Покрит Н
  04:25 I  Сянка Н
06 01:43 I  Затъмнен Н
  02:07 II Покрит K
  05:00 I  Покрит K
07 01:11 I  Сянка K
  02:10 I  Преминава K
11 01:15 III Сянка K
  01:24 III Преминава Н
  04:58 III Преминава K
12 23:47 II Затъмнен Н
13 00:45 IV Сянка Н
  03:37 I  Затъмнен Н
  04:29 II Покрит K
14 00:48 I  Сянка Н
  01:40 I  Преминава Н
  03:05 I  Сянка K
  03:57 I  Преминава K
15 01:13 I  Покрит K
18 01:37 III Сянка Н
  04:51 III Преминава Н
  05:16 III Сянка K
20 02:24 II Затъмнен Н
  05:31 I  Затъмнен Н
21 02:42 I  Сянка Н
  03:26 I  Преминава Н
  05:00 I  Сянка K
  23:59 I  Затъмнен Н
22 00:06 II Сянка K
  01:28 II Преминава K
  02:58 I  Покрит K
  23:29 I  Сянка K
23 00:10 I  Преминава K
27 05:01 II Затъмнен Н
28 04:36 I  Сянка Н
  05:11 I  Преминава Н
  23:50 II Сянка Н
29 00:56 II Преминава Н
  01:30 III Покрит K
  01:53 I  Затъмнен Н
  02:40 II Сянка K
  03:44 II Преминава K
  04:43 I  Покрит K
  23:05 I  Сянка Н
  23:37 I  Преминава Н
  23:39 IV Сянка K
30 00:10 IV Преминава Н
  01:23 I  Сянка K
  01:55 I  Преминава K
  04:31 IV Преминава K
  23:09 I  Покрит K
01.VII 03:04 (29°)
03.VII 04:43 (35°)  
04.VII 00:34 ( 9°)
06.VII 02:12 (25°)
08.VII 03:50 (34°)  
10.VII 05:29 (34°)  
11.VII 01:20 (21°)
13.VII 02:58 (32°)
15.VII 04:36 (35°)  
16.VII 00:28 (16°)
18.VII 02:06 (30°)
20.VII 03:44 (35°)  
20.VII 23:35 (11°)
22.VII 05:22 (30°)  
23.VII 01:13 (26°)
25.VII 02:51 (34°)
25.VII 22:43 ( 6°)
27.VII 04:29 (32°)  
28.VII 00:21 (22°)
29.VII 06:08 (21°)  
30.VII 01:59 (33°)
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. UTC+2 Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер в официално време. (Височина на Юпитер над хоризонта.)
Затъмнения и покривания между Галилеевите спътници.
    
Дата  Начало Край  Явление      Δm  hJ  hS
02.VII 00:43 - 00:46 I затъмнява II  0.02 11 -25
04.VII 03:06 - 03:10 III затъмнява I  0.04 32 -21
07.VII 03:47 - 03:49 I затъмнява III  0.01 35 -18
09.VII 03:05 - 03:07 I затъмнява II  0.00 33 -22
22.VII 22:38 - 23:04 III затъмнява IV 0.00  6 -17

Моментите са в официално време, Δm - изменение на блясъка, 
hJ и hS - височина над хоризонта на Юпитер и Слънцето.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Август.

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 4.8, Европа - 5.1, Ганимед - 4.4, Калисто - 5.5.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
04 23:40 III Затъмнен Н
05 02:24 II Сянка Н
  03:10 II Преминава Н
  03:47 I  Затъмнен Н
  04:49 III Покрит K
  05:15 II Сянка K
06 00:59 I  Сянка Н
  01:21 I  Преминава Н
  03:18 I  Сянка K
  03:39 I  Преминава K
  22:15 I  Затъмнен Н
07 00:31 II Покрит K
  00:52 I  Покрит K
  05:17 IV Затъмнен Н
  21:47 I  Сянка K
  22:05 I  Преминава K
12 03:41 III Затъмнен Н
  04:59 II Сянка Н
  05:23 II Преминава Н
  05:41 I  Затъмнен Н
13 02:54 I  Сянка Н
  03:05 I  Преминава Н
  05:13 I  Сянка K
  05:23 I  Преминава K
  23:35 II Затъмнен Н
14 00:10 I  Затъмнен Н
  02:36 I  Покрит K
  02:47 II Покрит K
  21:23 I  Сянка Н
  21:31 I  Преминава Н
  23:41 I  Сянка K
  23:49 I  Преминава K
15 21:18 II Преминава K
  21:19 III Сянка K
  21:44 III Преминава K
20 04:49 I  Преминава Н
  04:49 I  Сянка Н
21 02:02 I  Покрит Н
  02:10 II Покрит Н
  04:21 I  Затъмнен K
  05:07 II Затъмнен K
  23:15 I  Преминава Н
  23:18 I  Сянка Н
22 01:33 I  Преминава K
  01:36 I  Сянка K
  20:51 II Сянка Н
  21:24 III Преминава Н
  21:41 III Сянка Н
  22:50 I  Затъмнен K
  23:32 II Преминава K
  23:41 II Сянка K
23 00:59 III Преминава K
  01:19 III Сянка K
  22:38 IV Покрит Н
24 04:06 IV Затъмнен K
28 03:46 I  Покрит Н
  04:25 II Покрит Н
29 00:59 I  Преминава Н
  01:13 I  Сянка Н
  03:17 I  Преминава K
  03:31 I  Сянка K
  22:12 I  Покрит Н
  22:56 II Преминава Н
  23:26 II Сянка Н
30 00:40 III Преминава Н
  00:44 I  Затъмнен K
  01:42 III Сянка Н
  01:45 II Преминава K
  02:16 II Сянка K
  04:16 III Преминава K
  05:20 III Сянка K
  21:43 I  Преминава K
  22:00 I  Сянка K
31 21:04 II Затъмнен K
01.VIII 03:37 (34°)  
01.VIII 23:28 (18°)
03.VIII 05:15 (25°)  
04.VIII 01:06 (30°)
06.VIII 02:44 (34°)
06.VIII 22:36 (13°)
08.VIII 04:22 (28°)  
09.VIII 00:14 (27°)
10.VIII 06:00 (14°)  
11.VIII 01:52 (34°)
11.VIII 21:43 ( 8°)
13.VIII 03:30 (31°)  
13.VIII 23:21 (23°)
15.VIII 05:08 (19°)  
16.VIII 00:59 (33°)
18.VIII 02:37 (32°)
18.VIII 22:28 (19°)
20.VIII 04:15 (22°)  
21.VIII 00:07 (31°)
22.VIII 05:53 ( 6°)  
23.VIII 01:45 (33°)
23.VIII 21:36 (15°)
25.VIII 03:23 (26°)  
25.VIII 23:14 (28°)
27.VIII 05:01 (11°)  
28.VIII 00:52 (33°)
28.VIII 20:44 (10°)
30.VIII 02:30 (29°)
30.VIII 22:22 (25°)
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. UTC+2 Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер в официално време. (Височина на Юпитер над хоризонта.)
Затъмнения и покривания между Галилеевите спътници.
    
Дата  Начало Край  Явление      Δm  hJ  hS
02.VIII 01:00 - 03:05 III покрива II  0.00 31 -30
08.VIII 23:13 - 00:18 III затъмнява II 0.21 24 -25
30.VIII 22:02 - 22:15 III затъмнява II 0.12 24 -22

Моментите са в официално време, Δm - изменение на блясъка, 
hJ и hS - височина над хоризонта на Юпитер и Слънцето.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Септември.

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 4.9, Европа - 5.2, Ганимед - 4.5, Калисто - 5.5.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
01 04:30 IV Преминава Н
05 02:44 I  Преминава Н
  03:08 I  Сянка Н
  23:56 I  Покрит Н
06 01:10 II Преминава Н
  02:01 II Сянка Н
  02:39 I  Затъмнен K
  03:58 III Преминава Н
  03:59 II Преминава K
  04:51 II Сянка K
  21:10 I  Преминава Н
  21:37 I  Сянка Н
  23:28 I  Преминава K
  23:55 I  Сянка K
07 21:08 I  Затъмнен K
  23:42 II Затъмнен K
09 22:15 IV Затъмнен K
  23:22 III Затъмнен K
13 01:40 I  Покрит Н
  03:25 II Преминава Н
  22:55 I  Преминава Н
  23:33 I  Сянка Н
14 01:13 I  Преминава K
  01:51 I  Сянка K
  20:07 I  Покрит Н
  22:08 II Покрит Н
  23:02 I  Затъмнен K
15 02:20 II Затъмнен K
  20:19 I  Сянка K
16 20:43 II Сянка K
  21:00 III Покрит Н
17 03:22 III Затъмнен K
  23:26 IV Преминава K
18 01:40 IV Сянка Н
20 03:26 I  Покрит Н
21 00:42 I  Преминава Н
  01:28 I  Сянка Н
  03:00 I  Преминава K
  21:53 I  Покрит Н
22 00:28 II Покрит Н
  00:57 I  Затъмнен K
  19:57 I  Сянка Н
  21:26 I  Преминава K
  22:15 I  Сянка K
23 20:29 II Сянка Н
  21:41 II Преминава K
  23:18 II Сянка K
24 00:25 III Покрит Н
27 21:26 III Сянка K
28 02:29 I  Преминава Н
  23:40 I  Покрит Н
29 02:49 II Покрит Н
  02:52 I  Затъмнен K
  20:56 I  Преминава Н
  21:53 I  Сянка Н
  23:14 I  Преминава K
30 00:10 I  Сянка K
  21:12 II Преминава Н
  21:21 I  Затъмнен K
  23:05 II Сянка Н
01.IX 04:09 (16°)  
02.IX 00:00 (33°)
04.IX 01:38 (31°)
04.IX 21:29 (21°)
06.IX 03:16 (20°)  
06.IX 23:08 (31°)
09.IX 00:46 (32°)
09.IX 20:37 (16°)
11.IX 02:24 (23°)
11.IX 22:16 (29°)
13.IX 04:03 ( 8°)  
13.IX 23:54 (33°)
14.IX 19:45 (12°)
16.IX 01:32 (27°)
16.IX 21:24 (26°)
18.IX 03:11 (13°)  
18.IX 23:02 (32°)
21.IX 00:41 (29°)
21.IX 20:32 (22°)
23.IX 02:19 (17°)
23.IX 22:10 (31°)
25.IX 23:49 (31°)
26.IX 19:40 (18°)
28.IX 01:27 (21°)
28.IX 21:19 (30°)
30.IX 03:06 ( 5°)  
30.IX 22:57 (32°)
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. UTC+2 Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер в официално време. (Височина на Юпитер над хоризонта.)
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Октомври.

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.0, Европа - 5.3, Ганимед - 4.6, Калисто - 5.7.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
01 00:01 II Преминава K
  01:54 II Сянка K
02 20:54 II Затъмнен K
04 19:57 IV Сянка Н
  21:19 III Преминава K
  21:52 III Сянка Н
05 00:24 IV Сянка K
  01:27 III Сянка K
06 01:28 I  Покрит Н
  22:45 I  Преминава Н
  23:48 I  Сянка Н
07 01:03 I  Преминава K
  02:05 I  Сянка K
  19:55 I  Покрит Н
  23:16 I  Затъмнен K
  23:34 II Преминава Н
08 01:41 II Сянка Н
  02:23 II Преминава K
  19:30 I  Преминава K
  20:34 I  Сянка K
09 23:32 II Затъмнен K
11 21:19 III Преминава Н
12 00:55 III Преминава K
  01:53 III Сянка Н
  19:26 IV Покрит Н
13 00:01 IV Покрит K
14 00:35 I  Преминава Н
  01:44 I  Сянка Н
  21:44 I  Покрит Н
15 01:11 I  Затъмнен K
  01:59 II Преминава Н
  19:28 III Затъмнен K
  20:13 I  Сянка Н
  21:20 I  Преминава K
  22:30 I  Сянка K
16 19:40 I  Затъмнен K
  20:53 II Покрит Н
18 20:23 II Сянка K
19 01:01 III Преминава Н
21 23:35 I  Покрит Н
22 19:54 III Затъмнен Н
  20:55 I  Преминава Н
  22:09 I  Сянка Н
  23:12 I  Преминава K
  23:29 III Затъмнен K
23 00:25 I  Сянка K
  21:36 I  Затъмнен K
  23:23 II Покрит Н
25 20:11 II Сянка Н
  20:30 II Преминава K
  22:59 II Сянка K
29 22:18 III Покрит K
  22:47 I  Преминава Н
  23:56 III Затъмнен Н
30 00:05 I  Сянка Н
  00:26 IV Затъмнен Н
  01:04 I  Преминава K
  19:55 I  Покрит Н
  23:31 I  Затъмнен K
31 18:33 I  Преминава K
  19:50 I  Сянка K
03.X 00:36 (25°)
03.X 20:27 (27°)
05.X 02:15 (10°)
05.X 22:06 (32°)
07.X 23:45 (27°)
08.X 19:36 (24°)
10.X 01:23 (15°)
10.X 21:15 (32°)
12.X 22:54 (30°)
13.X 18:45 (20°)
15.X 00:32 (19°)
15.X 20:24 (30°)
17.X 22:03 (31°)
19.X 23:42 (23°)
20.X 19:33 (28°)
22.X 01:20 ( 8°)
22.X 21:12 (32°)
24.X 22:51 (26°)
25.X 18:42 (25°)
27.X 00:30 (13°)
27.X 20:21 (32°)
29.X 21:00 (29°)
31.X 22:39 (17°)
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. UTC+2 Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер в официално време. (Височина на Юпитер над хоризонта.)
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Ноември.

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.2, Европа - 5.5, Ганимед - 4.8, Калисто - 5.9.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
01 19:12 II Преминава Н
  21:48 II Сянка Н
  22:01 II Преминава K
03 19:45 II Затъмнен K
05 21:33 III Покрит Н
06 18:39 IV Преминава Н
  20:49 I  Покрит Н
  23:15 IV Преминава K
07 18:10 I  Преминава Н
  19:29 I  Сянка Н
  20:27 I  Преминава K
  21:46 I  Сянка K
08 18:55 I  Затъмнен K
  21:45 II Преминава Н
09 20:35 III Сянка K
10 22:23 II Затъмнен K
13 22:44 I  Покрит Н
14 20:05 I  Преминава Н
  21:25 I  Сянка Н
  22:22 I  Преминава K
15 17:42 IV Затъмнен Н
  20:51 I  Затъмнен K
  21:57 IV Затъмнен K
16 18:10 I  Сянка K
  19:13 III Преминава K
  21:05 III Сянка Н
17 19:26 II Покрит Н
19 19:07 II Сянка K
21 22:01 I  Преминава Н
22 19:09 I  Покрит Н
23 17:30 IV Преминава K
  17:50 I  Сянка Н
  18:47 I  Преминава K
  19:42 III Преминава Н
  20:06 I  Сянка K
24 22:06 II Покрит Н
26 18:57 II Сянка Н
  19:08 II Преминава K
  21:44 II Сянка K
27 18:37 III Затъмнен K
29 21:06 I  Покрит Н
30 18:28 I  Преминава Н
  19:46 I  Сянка Н
  20:45 I  Преминава K
  22:01 I  Сянка K
01.XI 18:31 (31°)
03.XI 20:10 (31°)
05.XI 21:49 (22°)
06.XI 17:41 (29°)
07.XI 23:28 ( 6°)
08.XI 19:20 (32°)
10.XI 20:59 (25°)
12.XI 22:38 (11°)
13.XI 18:29 (33°)
15.XI 20:09 (29°)
17.XI 21:48 (16°)
18.XI 17:39 (32°)
20.XI 19:19 (31°)
22.XI 20:58 (21°)
24.XI 22:37 ( 5°)
25.XI 18:29 (33°)
27.XI 20:08 (25°)
29.XI 21:47 (10°)
30.XI 17:39 (33°)
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер в официално време. (Височина на Юпитер над хоризонта.)
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Декември.

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.4, Европа - 5.7, Ганимед - 5.0, Калисто - 6.1.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
01 19:11 I  Затъмнен K
03 18:59 II Преминава Н
  21:34 II Сянка Н
  21:49 II Преминава K
04 17:30 III Покрит K
  19:06 III Затъмнен Н
05 19:33 II Затъмнен K
07 20:26 I  Преминава Н
  21:41 I  Сянка Н
08 17:33 I  Покрит Н
  21:07 I  Затъмнен K
09 18:26 I  Сянка K
10 20:10 IV Сянка Н
  21:42 II Преминава Н
11 18:07 III Покрит Н
15 19:32 I  Покрит Н
16 18:06 I  Сянка Н
  19:12 I  Преминава K
  20:22 I  Сянка K
17 17:31 I  Затъмнен K
18 19:03 IV Покрит Н
19 19:38 II Покрит Н
21 18:56 II Сянка K
22 20:46 III Сянка K
23 18:55 I  Преминава Н
  20:01 I  Сянка Н
24 19:27 I  Затъмнен K
27 18:28 IV Сянка K
28 18:46 II Сянка Н
  19:27 II Преминава K
29 20:36 III Преминава K
31 18:03 I  Покрит Н
02.XI 19:18 (28°)
04.XI 20:57 (16°)
05.XI 16:49 (33°)
07.XI 18:28 (31°)
09.XI 20:08 (20°)
12.XI 17:39 (33°)
14.XI 19:18 (25°)
16.XI 20:57 (10°)
19.XI 18:29 (29°)
21.XI 20:08 (15°)
24.XI 17:39 (32°)
26.XI 19:18 (20°)
31.XI 18:29 (25°)
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер в официално време. (Височина на Юпитер над хоризонта.)
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за четирите най-големи спътника на Юпитер и моментите на кулминация на Голямото червено петно.