Планети           

Галилееви спътници на Юпитер.
Голямо червено петно.

Януари.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. UT+2h
01 18:30 I  Сянка K
  18:36 I  Преминава K
  23:20 II Сянка Н
  23:32 II Преминава Н
02 02:01 II Сянка K
  02:14 II Преминава K
03 20:19 II Покрит K
  23:03 IV Сянка Н
  23:29 IV Преминава Н
04 02:25 IV Сянка K
  02:54 IV Преминава K
05 05:11 I  Сянка Н
  05:12 I  Преминава Н
06 02:32 I  Затъмнен Н
  04:48 I  Затъмнен K
  23:38 I  Преминава Н
  23:40 I  Сянка Н
07 01:53 I  Преминава K
  01:55 I  Сянка K
  06:45 II Покрит Н
  20:57 I  Покрит Н
  21:56 III Покрит Н
  23:16 I  Затъмнен K
08 01:20 III Затъмнен K
  18:04 I  Преминава Н
  18:08 I  Сянка Н
  20:19 I  Преминава K
  20:24 I  Сянка K
09 01:46 II Преминава Н
  01:56 II Сянка Н
  04:28 II Преминава K
  04:38 II Сянка K
  17:45 I  Затъмнен K
10 19:52 II Покрит Н
  22:48 II Затъмнен K
12 04:43 IV Покрит Н
  06:56 I  Преминава Н
  17:56 II Сянка K
13 04:15 I  Покрит Н
  06:42 I  Затъмнен K
14 01:22 I  Преминава Н
  01:34 I  Сянка Н
  03:37 I  Преминава K
  03:50 I  Сянка K
  22:41 I  Покрит Н
15 01:11 I  Затъмнен K
  01:12 III Покрит Н
  05:21 III Затъмнен K
  19:48 I  Преминава Н
  20:03 I  Сянка Н
  22:03 I  Преминава K
  22:18 I  Сянка K
16 04:01 II Преминава Н
  04:33 II Сянка Н
  06:42 II Преминава K
  19:40 I  Затъмнен K
17 22:06 II Покрит Н
18 01:24 II Затъмнен K
  18:01 III Преминава K
  19:20 III Сянка K
19 19:50 II Преминава K
  20:33 II Сянка K
20 05:59 I  Покрит Н
  20:35 IV Сянка K
21 03:06 I  Преминава Н
  03:29 I  Сянка Н
  05:21 I  Преминава K
  05:44 I  Сянка K
22 00:25 I  Покрит Н
  03:06 I  Затъмнен K
  04:29 III Покрит Н
  21:32 I  Преминава Н
  21:57 I  Сянка Н
  23:47 I  Преминава K
23 00:13 I  Сянка K
  18:51 I  Покрит Н
  21:34 I  Затъмнен K
24 18:13 I  Преминава K
  18:41 I  Сянка K
25 00:21 II Покрит Н
  04:00 II Затъмнен K
  18:10 III Преминава Н
  20:08 III Сянка Н
  21:19 III Преминава K
  23:20 III Сянка K
26 19:25 II Преминава Н
  20:27 II Сянка Н
  22:06 II Преминава K
  23:09 II Сянка K
28 04:51 I  Преминава Н
  05:23 I  Сянка Н
  18:59 IV Покрит Н
  22:25 IV Покрит K
29 00:16 IV Затъмнен Н
  02:10 I  Покрит Н
  03:53 IV Затъмнен K
  05:00 I  Затъмнен K
  23:17 I  Преминава Н
  23:52 I  Сянка Н
30 01:32 I  Преминава K
  02:08 I  Сянка K
  20:36 I  Покрит Н
  23:29 I  Затъмнен K
31 18:21 I  Сянка Н
  19:58 I  Преминава K
  20:36 I  Сянка K
Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. UT+2h
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.0, Европа - 5.3, Ганимед - 4.6, Калисто - 5.6.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Февруари.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. UT+2h
01 02:37 II Покрит Н
  21:32 III Преминава Н
02 00:09 III Сянка Н
  00:41 III Преминава K
  03:21 III Сянка K
  21:43 II Преминава Н
  23:03 II Сянка Н
03 00:23 II Преминава K
  01:45 II Сянка K
04 19:55 II Затъмнен K
05 03:56 I  Покрит Н
06 01:03 I  Преминава Н
  01:47 I  Сянка Н
  03:18 I  Преминава K
  04:02 I  Сянка K
  04:11 IV Преминава Н
  22:22 I  Покрит Н
07 01:24 I  Затъмнен K
  19:29 I  Преминава Н
  20:15 I  Сянка Н
  21:44 I  Преминава K
  22:31 I  Сянка K
08 04:56 II Покрит Н
  19:53 I  Затъмнен K
09 00:57 III Преминава Н
  04:05 III Преминава K
  04:08 III Сянка Н
10 00:02 II Преминава Н
  01:40 II Сянка Н
  02:42 II Преминава K
  04:22 II Сянка K
11 22:31 II Затъмнен K
12 21:22 III Затъмнен K
13 02:50 I  Преминава Н
  03:42 I  Сянка Н
14 00:09 I  Покрит Н
  03:19 I  Затъмнен K
  21:17 I  Преминава Н
  22:04 IV Затъмнен K
  22:10 I  Сянка Н
  23:32 I  Преминава K
15 00:26 I  Сянка K
  18:36 I  Покрит Н
  21:48 I  Затъмнен K
16 04:26 III Преминава Н
  18:55 I  Сянка K
17 02:24 II Преминава Н
  04:16 II Сянка Н
18 20:27 II Покрит Н
19 01:08 II Затъмнен K
  21:18 III Покрит K
  22:06 III Затъмнен Н
20 01:23 III Затъмнен K
  20:16 II Сянка K
21 01:57 I  Покрит Н
  23:05 I  Преминава Н
22 00:05 I  Сянка Н
  01:20 I  Преминава K
  02:21 I  Сянка K
  19:33 IV Преминава Н
  20:25 I  Покрит Н
  22:57 IV Преминава K
  23:43 I  Затъмнен K
23 19:47 I  Преминава K
  20:50 I  Сянка K
25 22:52 II Покрит Н
26 03:45 II Затъмнен K
  21:44 III Покрит Н
27 00:55 III Покрит K
  02:07 III Затъмнен Н
  20:10 II Сянка Н
  20:40 II Преминава K
  22:52 II Сянка K
Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. UT+2h
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.1, Европа - 5.4, Ганимед - 4.7, Калисто - 5.8.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Март.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. UT+2h
01 00:55 I  Преминава Н
  02:01 I  Сянка Н
  03:10 I  Преминава K
  22:14 I  Покрит Н
02 01:38 I  Затъмнен K
  19:22 III Сянка K
  19:22 I  Преминава Н
  20:30 I  Сянка Н
  21:37 I  Преминава K
  22:45 I  Сянка K
03 01:44 IV Покрит Н
  20:07 I  Затъмнен K
05 01:18 II Покрит Н
06 01:24 III Покрит Н
  20:27 II Преминава Н
  22:46 II Сянка Н
  23:07 II Преминава K
07 01:28 II Сянка K
08 02:46 I  Преминава Н
  19:41 II Затъмнен K
09 00:05 I  Покрит Н
  20:07 III Сянка Н
  21:14 I  Преминава Н
  22:25 I  Сянка Н
  23:23 III Сянка K
  23:28 I  Преминава K
10 00:40 I  Сянка K
  22:02 I  Затъмнен K
11 19:09 I  Сянка K
  23:10 IV Сянка Н
13 22:57 II Преминава Н
14 01:22 II Сянка Н
  01:36 II Преминава K
15 22:19 II Затъмнен K
16 01:57 I  Покрит Н
  19:08 III Преминава Н
  22:17 III Преминава K
  23:06 I  Преминава Н
17 00:07 III Сянка Н
  00:20 I  Сянка Н
  01:21 I  Преминава K
  02:36 I  Сянка K
  20:25 I  Покрит Н
  23:57 I  Затъмнен K
18 19:49 I  Преминава K
  21:04 I  Сянка K
19 22:07 IV Покрит K
21 01:28 II Преминава Н
22 19:36 II Покрит Н
23 00:56 II Затъмнен K
  23:01 III Преминава Н
24 01:00 I  Преминава Н
  19:58 II Сянка K
  22:19 I  Покрит Н
25 01:52 I  Затъмнен K
  19:28 I  Преминава Н
  20:44 I  Сянка Н
  21:43 I  Преминава K
  23:00 I  Сянка K
26 20:21 I  Затъмнен K
27 21:26 III Затъмнен K
28 21:11 IV Сянка K
29 22:11 II Покрит Н
31 20:51 II Сянка Н
  20:59 II Преминава K
  23:34 II Сянка K
Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. UT+2h
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.3, Европа - 5.6, Ганимед - 4.9, Калисто - 6.0.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Април.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 01:13 I  Покрит Н
  22:23 I  Преминава Н
  23:40 I  Сянка Н
02 00:38 I  Преминава K
  01:55 I  Сянка K
  23:16 I  Затъмнен K
03 20:24 I  Сянка K
  21:06 III Покрит K
  23:05 III Затъмнен Н
04 02:27 III Затъмнен K
06 01:29 IV Затъмнен Н
  01:49 II Покрит Н
07 20:56 II Преминава Н
  23:27 II Сянка Н
  23:35 II Преминава K
08 02:09 II Сянка K
09 00:19 I  Преминава Н
  01:35 I  Сянка Н
  20:32 II Затъмнен K
  21:38 I  Покрит Н
10 01:11 I  Затъмнен K
  21:03 I  Преминава K
  21:55 III Покрит Н
  22:20 I  Сянка K
11 01:09 III Покрит K
14 00:27 IV Преминава Н
  23:34 II Преминава Н
16 23:10 II Затъмнен K
  23:34 I  Покрит Н
17 20:45 I  Преминава Н
  22:00 I  Сянка Н
  23:00 I  Преминава K
18 00:16 I  Сянка K
  21:35 I  Затъмнен K
21 21:07 III Сянка Н
22 00:27 III Сянка K
  23:44 IV Затъмнен K
24 22:43 I  Преминава Н
  23:55 I  Сянка Н
25 00:58 I  Преминава K
  23:30 I  Затъмнен K
28 23:36 III Преминава K
30 23:10 IV Преминава K
  23:15 II Покрит Н
 
Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.6, Европа - 5.8, Ганимед - 5.1, Калисто - 6.2.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Май.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. UT+2h
02 00:41 I  Преминава Н
  21:59 I  Покрит Н
  23:14 II Сянка K
03 21:27 I  Преминава K
  22:36 I  Сянка K
06 00:36 III Преминава Н
09 22:30 III Затъмнен K
  23:05 II Сянка Н
  23:39 II Преминава K
  23:57 I  Покрит Н
10 21:10 I  Преминава Н
  22:15 I  Сянка Н
  23:26 I  Преминава K
11 21:48 I  Затъмнен K
16 22:16 III Покрит K
  23:04 III Затъмнен Н
  23:41 II Преминава Н
17 23:10 I  Преминава Н
18 23:01 II Затъмнен K
  23:43 I  Затъмнен K
23 23:16 III Покрит Н
25 22:26 I  Покрит Н
  23:05 IV Покрит Н
26 21:57 I  Преминава K
  22:51 I  Сянка K
 
Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.7, Европа - 6.0, Ганимед - 5.3, Калисто - 6.4.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юни.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
02 21:41 I  Преминава Н
  22:30 I  Сянка Н
03 22:01 I  Затъмнен K
  22:43 IV Сянка K
  22:52 II Сянка K
10 22:18 III Преминава Н
  22:42 II Сянка Н
26 21:45 II Покрит Н
            
            
Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.9, Европа - 6.1, Ганимед - 5.4, Калисто - 6.5.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юли.

Юпитер и спътниците му не са достъпни за наблюдение.

Август.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
24 05:37 I  Затъмнен Н
25 05:45 I  Преминава K
28 05:51 II Сянка K
            
Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.9, Европа - 6.2, Ганимед - 5.5, Калисто - 6.5.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Септември.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 05:28 I  Преминава Н
02 04:54 I  Покрит K
04 05:36 II Сянка Н
06 04:58 II Покрит K
12 04:53 III Сянка Н
  06:26 IV Сянка Н
16 05:46 I  Затъмнен Н
17 05:25 I  Сянка K
  06:15 I  Преминава K
20 05:54 II Затъмнен Н
22 04:42 II Преминава K
23 06:04 III Покрит K
24 05:01 I  Сянка Н
  05:56 I  Преминава Н
25 05:23 I  Покрит K
29 04:36 II Преминава Н
  05:08 IV Сянка K
  05:28 II Сянка K
30 06:18 III Затъмнен K
  06:44 III Покрит Н
Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.8, Европа - 6.1, Ганимед - 5.4, Калисто - 6.5.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Октомври.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
02 04:02 I  Затъмнен Н
03 03:40 I  Сянка K
  04:41 I  Преминава K
06 05:13 II Сянка Н
07 06:40 III Затъмнен Н
08 05:21 II Покрит K
09 05:56 I  Затъмнен Н
10 03:17 I  Сянка Н
  04:22 I  Преминава Н
  05:33 I  Сянка K
  06:38 I  Преминава K
11 03:49 I  Покрит K
  04:48 III Преминава K
15 02:54 II Затъмнен Н
16 05:08 IV Преминава Н
17 05:10 I  Сянка Н
  06:18 I  Преминава Н
18 04:18 III Сянка K
  05:23 III Преминава Н
  05:46 I  Покрит K
19 03:04 I  Преминава K
22 05:28 II Затъмнен Н
24 02:32 II Сянка K
  04:59 II Преминава K
  06:40 IV Затъмнен K
  07:04 I  Сянка Н
25 04:11 I  Затъмнен Н
  04:42 III Сянка Н
26 02:43 I  Преминава Н
  03:48 I  Сянка K
  04:00 I  Преминава K
27 01:11 I  Покрит K
29 02:13 III Покрит K
31 01:17 II Сянка Н
  03:46 II Преминава Н
  04:08 II Сянка K
Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.7, Европа - 6.0, Ганимед - 5.3, Калисто - 6.4.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Ноември.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. UT+2h
01 05:05 I  Затъмнен Н
02 01:38 II Покрит K
  02:25 I  Сянка Н
  03:38 I  Преминава Н
  03:48 IV Преминава K
  04:41 I  Сянка K
  05:55 I  Преминава K
03 03:06 I  Покрит K
05 01:10 III Затъмнен K
  02:38 III Покрит Н
  06:18 III Покрит K
07 03:52 II Сянка Н
  06:24 II Преминава Н
09 04:13 II Покрит K
  04:18 I  Сянка Н
  05:32 I  Преминава Н
  06:34 I  Сянка K
10 01:26 I  Затъмнен Н
  05:01 I  Покрит K
11 01:03 I  Сянка K
  02:17 I  Преминава K
12 01:31 III Затъмнен Н
  05:09 III Затъмнен K
  06:39 III Покрит Н
14 06:28 II Сянка Н
16 00:14 III Преминава K
  01:25 II Затъмнен Н
  06:11 I  Сянка Н
  06:47 II Покрит K
17 03:20 I  Затъмнен Н
18 00:40 I  Сянка Н
  01:10 II Преминава K
  01:54 I  Преминава Н
  02:56 I  Сянка K
  04:10 I  Преминава K
  05:21 IV Сянка Н
19 01:23 I  Покрит K
  05:29 III Затъмнен Н
23 00:32 III Преминава Н
  03:58 II Затъмнен Н
  04:08 III Преминава K
24 05:14 I  Затъмнен Н
25 00:51 II Преминава Н
  01:13 II Сянка K
  02:33 I  Сянка Н
  03:44 II Преминава K
  03:45 I  Преминава Н
  04:49 I  Сянка K
  06:02 I  Преминава K
  23:42 I  Затъмнен Н
26 03:15 I  Покрит K
  23:17 I  Сянка K
27 00:29 I  Преминава K
  00:37 IV Покрит Н
  05:28 IV Покрит K
29 23:30 III Сянка Н
30 03:05 III Сянка K
  04:22 III Преминава Н
  06:31 II Затъмнен Н
Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. UT+2h
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.5, Европа - 5.8, Ганимед - 5.1, Калисто - 6.2.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Декември.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. UT+2h
02 00:56 II Сянка Н
  03:22 II Преминава Н
  03:49 II Сянка K
  04:26 I  Сянка Н
  05:36 I  Преминава Н
  06:15 II Преминава K
  06:42 I  Сянка K
03 01:36 I  Затъмнен Н
  05:06 I  Покрит K
  22:54 I  Сянка Н
04 00:04 I  Преминава Н
  01:00 II Покрит K
  01:10 I  Сянка K
  02:20 I  Преминава K
  23:19 IV Сянка Н
  23:34 I  Покрит K
05 04:05 IV Сянка K
07 03:28 III Сянка Н
  07:03 III Сянка K
09 03:32 II Сянка Н
  05:50 II Преминава Н
  06:19 I  Сянка Н
  06:24 II Сянка K
10 03:29 I  Затъмнен Н
  06:56 I  Покрит K
11 00:47 I  Сянка Н
  01:37 III Покрит K
  01:53 I  Преминава Н
  03:03 I  Сянка K
  03:26 II Покрит K
  04:09 I  Преминава K
12 01:23 I  Покрит K
  22:36 I  Преминава K
13 06:49 IV Затъмнен Н
  22:10 IV Покрит K
16 06:08 II Сянка Н
17 05:23 I  Затъмнен Н
18 00:54 II Затъмнен Н
  01:00 III Затъмнен K
  01:35 III Покрит Н
  02:40 I  Сянка Н
  03:41 I  Преминава Н
  04:56 I  Сянка K
  05:15 III Покрит K
  05:49 II Покрит K
  05:58 I  Преминава K
  23:51 I  Затъмнен Н
19 03:12 I  Покрит K
  22:08 I  Преминава Н
  22:19 II Сянка K
  23:25 I  Сянка K
20 00:24 II Преминава K
  00:24 I  Преминава K
21 22:03 IV Сянка K
22 02:33 IV Преминава Н
  07:16 IV Преминава K
24 07:17 I  Затъмнен Н
25 01:20 III Затъмнен Н
  03:27 II Затъмнен Н
  04:33 I  Сянка Н
  04:59 III Затъмнен K
  05:10 III Покрит Н
  05:28 I  Преминава Н
  06:49 I  Сянка K
26 01:45 I  Затъмнен Н
  05:00 I  Покрит K
  22:02 II Сянка Н
  23:01 I  Сянка Н
  23:53 II Преминава Н
  23:55 I  Преминава Н
27 00:55 II Сянка K
  01:18 I  Сянка K
  02:11 I  Преминава K
  02:47 II Преминава K
  23:26 I  Покрит K
28 21:20 II Покрит K
  22:29 III Преминава K
30 00:48 IV Затъмнен Н
  05:42 IV Затъмнен K
Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. UT+2h
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.4, Европа - 5.6, Ганимед - 4.9, Калисто - 6.0.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за четирите най-големи спътника на Юпитер и моментите на кулминация на Голямото червено петно.

 • Графиките с конфигурациите на спътниците са дадени за наблюдения извършвани с телескоп. Централната вертикална ивица на графиките изобразява диска на Юпитер в различни моменти официално време. Хоризонталните ивици съответстват на едно денонощие и започват в 0 часа официално време. Положението на спътниците относно диска на планетата е дадено с криви линии. Прекъсването на тези криви при псичане на вертикалната ивица означава преминаване на спътника зад планетата (покриване). За да се определи конфигурацията на спътниците на Юпитер за даден момент, трябва да се прекара хоризонтална линия съответстваща на частта от денонощието. Пресечните точки на линията с кривите дават видимото положение на спътниците относно Юпитер.
 • За Голямото червено петно за всеки ден са дадени моментите на преминаване през централния меридиан на Юпитер (кулминация) в официално време. Изчисленията са направени при дължина на Голямото червено петно 210°.
 • От явленията в системата Галилееви спътници на Юпитер са избрани само видимите в България. Моментите са в официално време. Спътниците са означени с римски цифри. Явленията са следните: Преминава - спътника преминава пред диска на Юпитер, Сянка - спътника хвърля сянка върху диска на Юпитер, Покрит - спътника е покрит от диска на Юпитер, Затъмнен - спътника е затъмнен от сянката на Юпитер, К - край на явлението, Н - начало на явлението.