АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2015           

Галилееви спътници на Юпитер.
Голямо червено петно.

Януари.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. UT+2h
01 05:18 III Затъмнен Н
  06:00 II Затъмнен Н
  06:26 I  Сянка Н
  07:14 I  Преминава Н
02 03:39 I  Затъмнен Н
  06:46 I  Покрит K
03 00:38 II Сянка Н
  00:54 I  Сянка Н
  01:40 I  Преминава Н
  02:14 II Преминава Н
  03:11 I  Сянка K
  03:32 II Сянка K
  03:57 I  Преминава K
  05:08 II Преминава K
  22:07 I  Затъмнен Н
04 01:13 I  Покрит K
  21:39 I  Сянка K
  22:20 III Преминава Н
  22:24 I  Преминава K
  22:55 III Сянка K
  23:38 II Покрит K
05 01:57 III Преминава K
07 22:30 IV Преминава K
09 05:33 I  Затъмнен Н
10 02:47 I  Сянка Н
  03:14 II Сянка Н
  03:25 I  Преминава Н
  04:33 II Преминава Н
  05:04 I  Сянка K
  05:43 I  Преминава K
  06:08 II Сянка K
11 00:01 I  Затъмнен Н
  02:58 I  Покрит K
  21:15 I  Сянка Н
  21:50 II Затъмнен Н
  21:52 I  Преминава Н
  23:15 III Сянка Н
  23:33 I  Сянка K
12 00:09 I  Преминава K
  01:43 III Преминава Н
  01:54 II Покрит K
  02:53 III Сянка K
  05:20 III Преминава K
  21:24 I  Покрит K
13 20:36 II Преминава K
15 23:41 IV Затъмнен K
  23:51 IV Покрит Н
16 04:38 IV Покрит K
17 04:40 I  Сянка Н
  05:10 I  Преминава Н
  05:50 II Сянка Н
  06:51 II Преминава Н
  06:58 I  Сянка K
18 01:55 I  Затъмнен Н
  04:43 I  Покрит K
  23:09 I  Сянка Н
  23:36 I  Преминава Н
19 00:23 II Затъмнен Н
  01:26 I  Сянка K
  01:53 I  Преминава K
  03:14 III Сянка Н
  04:09 II Покрит K
  05:03 III Преминава Н
  06:52 III Сянка K
  20:24 I  Затъмнен Н
  23:09 I  Покрит K
20 19:54 I  Сянка K
  19:58 II Преминава Н
  20:19 I  Преминава K
  22:03 II Сянка K
  22:53 II Преминава K
22 22:22 III Покрит K
24 05:10 IV Сянка Н
  06:34 I  Сянка Н
  06:54 I  Преминава Н
25 03:50 I  Затъмнен Н
  06:27 I  Покрит K
26 01:02 I  Сянка Н
  01:19 I  Преминава Н
  02:57 II Затъмнен Н
  03:20 I  Сянка K
  03:37 I  Преминава K
  06:23 II Покрит K
  07:12 III Сянка Н
  22:18 I  Затъмнен Н
27 00:53 I  Покрит K
  19:31 I  Сянка Н
  19:45 I  Преминава Н
  21:44 II Сянка Н
  21:48 I  Сянка K
  22:03 I  Преминава K
  22:14 II Преминава Н
28 00:39 II Сянка K
  01:09 II Преминава K
  19:19 I  Покрит K
29 19:29 II Покрит K
  21:12 III Затъмнен Н
30 01:39 III Покрит K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. Добавят се 2 часа.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.2, Европа - 5.5, Ганимед - 4.8, Калисто - 5.8.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Февруари.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. UT+2h
01 05:44 I  Затъмнен Н
  18:52 IV Покрит K
02 02:56 I  Сянка Н
  03:03 I  Преминава Н
  05:13 I  Сянка K
  05:20 I  Преминава K
  05:30 II Затъмнен Н
03 00:13 I  Затъмнен Н
  02:37 I  Покрит K
  21:24 I  Сянка Н
  21:29 I  Преминава Н
  23:42 I  Сянка K
  23:46 I  Преминава K
04 00:21 II Сянка Н
  00:29 II Преминава Н
  03:16 II Сянка K
  03:24 II Преминава K
  18:41 I  Затъмнен Н
  21:03 I  Покрит K
05 18:47 II Затъмнен Н
  21:42 II Покрит K
06 01:11 III Затъмнен Н
  04:54 III Покрит K
09 04:46 I  Преминава Н
  04:50 I  Сянка Н
  18:29 III Преминава K
  18:47 III Сянка K
  22:27 IV Преминава Н
  23:10 IV Сянка Н
10 02:02 I  Покрит Н
  03:11 IV Преминава K
  03:59 IV Сянка K
  04:26 I  Затъмнен K
  23:12 I  Преминава Н
  23:18 I  Сянка Н
11 01:29 I  Преминава K
  01:36 I  Сянка K
  02:44 II Преминава Н
  02:58 II Сянка Н
  05:39 II Преминава K
  05:52 II Сянка K
  20:28 I  Покрит Н
  22:55 I  Затъмнен K
12 19:55 I  Преминава K
  20:04 I  Сянка K
  21:03 II Покрит Н
13 00:14 II Затъмнен K
  04:31 III Покрит Н
14 18:47 II Преминава K
  19:11 II Сянка K
16 06:30 I  Преминава Н
  19:07 III Сянка Н
  21:45 III Преминава K
  22:45 III Сянка K
17 03:46 I  Покрит Н
  06:20 I  Затъмнен K
18 00:56 I  Преминава Н
  01:12 I  Сянка Н
  03:13 I  Преминава K
  03:30 I  Сянка K
  04:09 IV Покрит Н
  05:00 II Преминава Н
  05:34 II Сянка Н
  22:12 I  Покрит Н
19 00:49 I  Затъмнен K
  19:22 I  Преминава Н
  19:41 I  Сянка Н
  21:39 I  Преминава K
  21:58 I  Сянка K
  23:17 II Покрит Н
20 02:48 II Затъмнен K
  19:18 I  Затъмнен K
21 18:53 II Сянка Н
  21:03 II Преминава K
  21:48 II Сянка K
23 21:25 III Преминава Н
  23:06 III Сянка Н
24 01:02 III Преминава K
  02:44 III Сянка K
  05:30 I  Покрит Н
25 02:40 I  Преминава Н
  03:06 I  Сянка Н
  04:57 I  Преминава K
  05:24 I  Сянка K
  23:57 I  Покрит Н
26 02:44 I  Затъмнен K
  21:06 I  Преминава Н
  21:35 I  Сянка Н
  21:58 IV Сянка K
  23:23 I  Преминава K
  23:52 I  Сянка K
27 01:31 II Покрит Н
  05:23 II Затъмнен K
  21:13 I  Затъмнен K
28 20:25 II Преминава Н
  21:30 II Сянка Н
  23:19 II Преминава K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. Добавят се 2 часа.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.2, Европа - 5.4, Ганимед - 4.7, Калисто - 5.8.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Март.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. UT+2h
01 00:24 II Сянка K
03 00:45 III Преминава Н
  03:04 III Сянка Н
  04:22 III Преминава K
04 04:25 I  Преминава Н
  05:01 I  Сянка Н
05 01:42 I  Покрит Н
  04:39 I  Затъмнен K
  22:51 I  Преминава Н
  23:29 I  Сянка Н
06 01:09 I  Преминава K
  01:47 I  Сянка K
  03:47 II Покрит Н
  20:09 I  Покрит Н
  20:48 III Затъмнен K
  23:07 I  Затъмнен K
  23:24 IV Покрит K
07 00:52 IV Затъмнен Н
  19:35 I  Преминава K
  20:15 I  Сянка K
  22:44 II Преминава Н
08 00:07 II Сянка Н
  01:38 II Преминава K
  03:01 II Сянка K
09 21:15 II Затъмнен K
10 04:09 III Преминава Н
12 03:29 I  Покрит Н
13 00:38 I  Преминава Н
  01:24 I  Сянка Н
  02:55 I  Преминава K
  03:41 I  Сянка K
  21:55 I  Покрит Н
14 00:47 III Затъмнен K
  01:02 I  Затъмнен K
  19:04 I  Преминава Н
  19:52 I  Сянка Н
  21:21 I  Преминава K
  22:10 I  Сянка K
15 01:04 II Преминава Н
  02:43 II Сянка Н
  03:30 IV Преминава Н
  03:58 II Преминава K
  19:31 I  Затъмнен K
  16 19:15 II Покрит Н
  23:50 II Затъмнен K
20 02:25 I  Преминава Н
  03:18 I  Сянка Н
  21:21 III Покрит Н
  23:43 I  Покрит Н
21 01:01 III Покрит K
  01:06 III Затъмнен Н
  02:57 I  Затъмнен K
  20:52 I  Преминава Н
  21:47 I  Сянка Н
  23:09 I  Преминава K
22 00:04 I  Сянка K
  03:27 II Преминава Н
  21:26 I  Затъмнен K
23 21:36 II Покрит Н
  23:46 IV Затъмнен K
24 02:25 II Затъмнен K
25 19:31 II Преминава K
  21:31 II Сянка K
28 00:55 III Покрит Н
  01:32 I  Покрит Н
  22:41 I  Преминава Н
  23:42 I  Сянка Н
29 00:57 I  Преминава K
  01:59 I  Сянка K
  20:59 I  Покрит Н
30 00:21 I  Затъмнен K
  20:25 I  Преминава K
  21:28 I  Сянка K
31 01:00 II Покрит Н
  23:39 III Сянка K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. Добавят се 2 часа.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.3, Европа - 5.5, Ганимед - 4.8, Калисто - 5.9.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Април.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 00:54 IV Преминава K
  22:15 II Сянка Н
  22:57 II Преминава K
02 01:08 II Сянка K
05 01:30 I  Преминава Н
  02:37 I  Сянка Н
  03:47 I  Преминава K
  22:49 I  Покрит Н
06 02:16 I  Затъмнен K
  21:05 I  Сянка Н
  22:15 I  Преминава K
  23:22 I  Сянка K
07 03:26 II Покрит Н
  20:45 I  Затъмнен K
  23:00 III Преминава K
08 00:00 III Сянка Н
  03:37 III Сянка K
  22:32 II Преминава Н
09 00:51 II Сянка Н
  01:24 II Преминава K
  02:49 IV Покрит Н
  03:44 II Сянка K
10 21:55 II Затъмнен K
12 03:21 I  Преминава Н
13 00:40 I  Покрит Н
  21:49 I  Преминава Н
  23:00 I  Сянка Н
14 00:06 I  Преминава K
  01:17 I  Сянка K
  22:40 I  Затъмнен K
  23:09 III Преминава Н
15 02:45 III Преминава K
16 01:02 II Преминава Н
  03:28 II Сянка Н
18 00:14 IV Сянка Н
  00:31 II Затъмнен K
  21:45 III Затъмнен K
20 02:33 I  Покрит Н
  23:42 I  Преминава Н
21 00:55 I  Сянка Н
  01:59 I  Преминава K
  03:12 I  Сянка K
  21:01 I  Покрит Н
22 00:35 I  Затъмнен K
  02:59 III Преминава Н
  21:41 I  Сянка K
24 21:41 II Покрит Н
25 22:04 III Затъмнен Н
26 00:46 IV Покрит K
  01:44 III Затъмнен K
  22:14 II Сянка K
28 01:35 I  Преминава Н
  22:55 I  Покрит Н
29 02:30 I  Затъмнен K
  21:19 I  Сянка Н
  22:21 I  Преминава K
  23:36 I  Сянка K
30 20:59 I  Затъмнен K
 
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. Добавят се 3 часа.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.4, Европа - 5.7, Ганимед - 5.0, Калисто - 6.1.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Май.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. UT+2h
02 00:15 II Покрит Н
03 00:32 III Покрит K
  02:04 III Затъмнен Н
  21:58 II Сянка Н
  22:18 II Преминава K
04 00:50 II Сянка K
  22:55 IV Сянка K
06 00:50 I  Покрит Н
  21:59 I  Преминава Н
  23:14 I  Сянка Н
07 00:16 I  Преминава K
  01:31 I  Сянка K
  22:54 I  Затъмнен K
10 00:52 III Покрит Н
  22:03 II Преминава Н
11 00:34 II Сянка Н
  00:55 II Преминава K
12 21:38 II Затъмнен K
13 23:35 III Сянка K
  23:54 I  Преминава Н
14 01:10 I  Сянка Н
  21:14 I  Покрит Н
15 00:49 I  Затъмнен K
  21:55 I  Сянка K
18 00:41 II Преминава Н
20 00:15 II Затъмнен K
  22:36 III Преминава K
  23:58 III Сянка Н
21 00:38 IV Преминава Н
  23:11 I  Покрит Н
22 21:33 I  Сянка Н
  22:37 I  Преминава K
  23:50 I  Сянка K
26 21:30 II Покрит Н
27 23:07 III Преминава Н
28 21:55 II Сянка K
29 22:18 I  Преминава Н
  23:29 I  Сянка Н
30 00:35 I  Преминава K
  23:07 I  Затъмнен K
31 21:42 III Затъмнен K
 
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. Добавят се 3 часа.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.6, Европа - 5.9, Ганимед - 5.2, Калисто - 6.3.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юни.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
03 00:12 II Покрит Н
04 21:39 II Сянка Н
  22:15 II Преминава K
06 00:16 I  Преминава Н
  21:36 I  Покрит Н
07 22:02 III Затъмнен Н
  22:10 I  Сянка K
11 22:06 II Преминава Н
13 23:35 I  Покрит Н
14 21:43 III Покрит Н
  21:48 I  Сянка Н
  23:02 I  Преминава K
21 22:44 I  Преминава Н
22 23:20 I  Затъмнен K
27 21:52 II Покрит Н
29 22:04 I  Покрит Н
30 22:24 I  Сянка K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. Добавят се 3 часа.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.8, Европа - 6.1, Ганимед - 5.4, Калисто - 6.4.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юли.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
06 22:34 II Преминава K
07 22:02 I  Сянка Н
            
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. Добавят се 3 часа.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.9, Европа - 6.2, Ганимед - 5.5, Калисто - 6.6.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Август.

Юпитер и спътниците му не са достъпни за наблюдение.

Септември.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
13 06:29 I  Сянка K
20 06:29 I  Преминава Н
24 06:44 IV Затъмнен K
            
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. Добавят се 3 часа.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 6.0, Европа - 6.3, Ганимед - 5.6, Калисто - 6.6.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Октомври.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
04 06:08 III Преминава Н
06 06:39 I  Сянка K
07 06:38 II Сянка Н
09 05:53 II Покрит K
13 06:16 I  Сянка Н
  07:00 I  Преминава Н
14 06:26 I  Покрит K
19 06:21 IV Сянка Н
21 05:18 I  Затъмнен Н
22 04:55 I  Сянка K
  05:46 I  Преминава K
23 06:49 II Затъмнен Н
25 04:38 II Преминава K
28 06:11 I  Затъмнен Н
29 03:32 I  Сянка Н
  04:28 I  Преминава Н
  04:33 III Затъмнен Н
  05:48 I  Сянка K
30 03:53 I  Покрит K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. Добавят се 3 часа.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.9, Европа - 6.2, Ганимед - 5.5, Калисто - 6.6.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Ноември.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. UT+2h
01 04:33 II Преминава Н
  05:26 II Сянка K
05 03:17 IV Сянка K
  05:25 I  Сянка Н
  06:26 I  Преминава Н
06 05:51 I  Покрит K
07 03:11 I  Преминава K
08 05:11 II Сянка Н
09 02:48 III Преминава Н
  06:11 III Преминава K
10 05:17 II Покрит K
13 04:26 I  Затъмнен Н
14 02:53 I  Преминава Н
  04:03 I  Сянка K
  05:08 I  Преминава K
16 02:29 III Сянка Н
  05:57 III Сянка K
17 02:52 II Затъмнен Н
20 06:19 I  Затъмнен Н
21 03:41 I  Сянка Н
  04:49 I  Преминава Н
  05:57 I  Сянка K
22 04:13 I  Покрит K
  04:25 IV Преминава Н
23 06:27 III Сянка Н
24 05:27 II Затъмнен Н
26 01:59 II Преминава Н
  02:25 II Сянка K
  04:45 II Преминава K
27 04:39 III Покрит K
28 05:34 I  Сянка Н
  06:45 I  Преминава Н
29 02:41 I  Затъмнен Н
  06:09 I  Покрит K
30 02:18 I  Сянка K
  03:29 I  Преминава K
  05:23 IV Затъмнен K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. Добавят се 2 часа.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.8, Европа - 6.1, Ганимед - 5.4, Калисто - 6.4.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Декември.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. UT+2h
03 02:11 II Сянка Н
  04:37 II Преминава Н
  05:00 II Сянка K
04 03:51 III Затъмнен K
  05:23 III Покрит Н
05 02:33 II Покрит K
06 04:34 I  Затъмнен Н
07 01:56 I  Сянка Н
  03:08 I  Преминава Н
  04:11 I  Сянка K
  05:23 I  Преминава K
08 02:32 I  Покрит K
09 02:02 IV Преминава K
10 04:45 II Сянка Н
11 04:20 III Затъмнен Н
12 05:08 II Покрит K
13 06:27 I  Затъмнен Н
14 03:49 I  Сянка Н
  05:02 I  Преминава Н
  06:04 I  Сянка K
15 00:55 I  Затъмнен Н
  02:35 III Преминава K
  04:26 I  Покрит K
16 01:44 I  Преминава K
19 02:26 II Затъмнен Н
21 01:51 II Преминава K
  05:42 I  Сянка Н
  06:55 I  Преминава Н
22 01:41 III Сянка K
  02:49 I  Затъмнен Н
  03:17 III Преминава Н
  06:18 I  Покрит K
  06:30 III Преминава K
23 00:10 I  Сянка Н
  01:23 I  Преминава Н
  02:25 I  Сянка K
  03:37 I  Преминава K
24 00:46 I  Покрит K
25 05:14 IV Сянка Н
26 05:00 II Затъмнен Н
28 01:39 II Преминава Н
  02:01 II Сянка K
  04:23 II Преминава K
29 02:14 III Сянка Н
  04:42 I  Затъмнен Н
  05:38 III Сянка K
  07:08 III Преминава Н
30 02:03 I  Сянка Н
  03:14 I  Преминава Н
  04:18 I  Сянка K
  05:28 I  Преминава K
31 02:38 I  Покрит K
  23:55 I  Преминава K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер. Моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер. Добавят се 2 часа.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.6, Европа - 5.9, Ганимед - 5.2, Калисто - 6.3.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за четирите най-големи спътника на Юпитер и моментите на кулминация на Голямото червено петно.

 • Графиките с конфигурациите на спътниците са дадени за наблюдения извършвани с телескоп. Централната вертикална ивица на графиките изобразява диска на Юпитер в различни моменти официално време. Хоризонталните ивици съответстват на едно денонощие и започват в 0 часа официално време. Положението на спътниците относно диска на планетата е дадено с криви линии. Прекъсването на тези криви при псичане на вертикалната ивица означава преминаване на спътника зад планетата (покриване). За да се определи конфигурацията на спътниците на Юпитер за даден момент, трябва да се прекара хоризонтална линия съответстваща на частта от денонощието. Пресечните точки на линията с кривите дават видимото положение на спътниците относно Юпитер.
 • За Голямото червено петно за всеки ден са дадени моментите на преминаване през централния меридиан на Юпитер (кулминация) в официално време. Изчисленията са направени при дължина на Голямото червено петно 225°.
 • От явленията в системата Галилееви спътници на Юпитер са избрани само видимите в България. Моментите са в официално време. Спътниците са означени с римски цифри. Явленията са следните: Преминава - спътника преминава пред диска на Юпитер, Сянка - спътника хвърля сянка върху диска на Юпитер, Покрит - спътника е покрит от диска на Юпитер, Затъмнен - спътника е затъмнен от сянката на Юпитер, К - край на явлението, Н - начало на явлението.