АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2017           

Галилееви спътници на Юпитер.
Голямо червено петно.

Януари.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 07:10 I  Сянка K
02 02:06 I  Затъмнен Н
  05:30 I  Покрит K
03 02:50 I  Преминава K
04 03:04 II Сянка Н
  05:31 II Преминава Н
  05:35 II Сянка K
06 03:05 II Покрит K
08 06:51 I  Сянка Н
  07:03 III Затъмнен Н
09 03:59 I  Затъмнен Н
10 02:33 I  Преминава Н
  03:32 I  Сянка K
  04:44 I  Преминава K
11 01:52 I  Покрит K
  05:38 II Сянка Н
12 02:04 III Преминава Н
  04:18 III Преминава K
13 03:16 II Затъмнен K
  05:40 II Покрит K
16 05:52 I  Затъмнен Н
17 03:13 I  Сянка Н
  04:26 I  Преминава Н
  05:25 I  Сянка K
  06:36 I  Преминава K
18 03:45 I  Покрит K
19 00:54 III Сянка Н
  01:04 I  Преминава K
  03:31 III Сянка K
  06:01 III Преминава Н
20 03:18 II Затъмнен Н
22 02:18 II Преминава K
24 05:06 I  Сянка Н
  06:18 I  Преминава Н
25 02:13 I  Затъмнен Н
  05:36 I  Покрит K
26 00:46 I  Преминава Н
  01:46 I  Сянка K
  02:56 I  Преминава K
  04:52 III Сянка Н
27 05:52 II Затъмнен Н
29 02:26 II Преминава Н
  02:32 II Сянка K
  04:48 II Преминава K
30 02:02 III Покрит K
31 06:59 I  Сянка Н
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.6, Европа - 5.9, Ганимед - 5.2, Калисто - 6.3.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Февруари.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 04:06 I  Затъмнен Н
02 01:28 I  Сянка Н
  02:37 I  Преминава Н
  03:39 I  Сянка K
  04:46 I  Преминава K
03 01:55 I  Покрит K
05 02:36 II Сянка Н
  04:55 II Преминава Н
  05:06 II Сянка K
06 01:29 III Затъмнен K
  03:40 III Покрит Н
  05:45 III Покрит K
07 02:24 II Покрит K
08 05:59 I  Затъмнен Н
09 03:21 I  Сянка Н
  04:26 I  Преминава Н
  05:32 I  Сянка K
  06:36 I  Преминава K
10 00:28 I  Затъмнен Н
  03:44 I  Покрит K
11 00:01 I  Сянка K
  01:03 I  Преминава K
12 05:10 II Сянка Н
13 02:50 III Затъмнен Н
  05:25 III Затъмнен K
14 00:19 II Затъмнен Н
  04:49 II Покрит K
16 05:14 I  Сянка Н
  06:15 I  Преминава Н
  23:03 III Преминава K
17 02:21 I  Затъмнен Н
  05:32 I  Покрит K
  23:42 I  Сянка Н
18 00:42 I  Преминава Н
  01:54 I  Сянка K
  02:51 I  Преминава K
  23:59 I  Покрит K
21 02:53 II Затъмнен Н
22 22:57 II Преминава Н
  23:31 II Сянка K
23 01:17 II Преминава K
  23:14 III Сянка K
24 00:37 III Преминава Н
  02:34 III Преминава K
  04:14 I  Затъмнен Н
25 01:35 I  Сянка Н
  02:29 I  Преминава Н
  03:47 I  Сянка K
  04:38 I  Преминава K
  22:42 I  Затъмнен Н
26 01:46 I  Покрит K
  23:05 I  Преминава K
28 05:28 II Затъмнен Н
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.4, Европа - 5.7, Ганимед - 5.0, Калисто - 6.1.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Март.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 23:37 II Сянка Н
02 01:18 II Преминава Н
  02:06 II Сянка K
  03:38 II Преминава K
03 00:40 III Сянка Н
  03:10 III Сянка K
  04:05 III Преминава Н
  06:02 III Преминава K
  06:08 I  Затъмнен Н
  22:42 II Покрит K
04 03:28 I  Сянка Н
  04:15 I  Преминава Н
  05:40 I  Сянка K
  06:24 I  Преминава K
05 00:36 I  Затъмнен Н
  03:32 I  Покрит K
  21:57 I  Сянка Н
  22:41 I  Преминава Н
06 00:09 I  Сянка K
  00:51 I  Преминава K
  21:59 I  Покрит K
09 02:12 II Сянка Н
  03:37 II Преминава Н
  04:41 II Сянка K
  05:57 II Преминава K
10 04:37 III Сянка Н
11 00:59 II Покрит K
  05:22 I  Сянка Н
  06:00 I  Преминава Н
12 02:30 I  Затъмнен Н
  05:18 I  Покрит K
  23:50 I  Сянка Н
13 00:26 I  Преминава Н
  02:02 I  Сянка K
  02:36 I  Преминава K
  21:14 III Затъмнен K
  21:19 III Покрит Н
  23:17 III Покрит K
  23:44 I  Покрит K
16 04:47 II Сянка Н
  05:54 II Преминава Н
17 23:53 II Затъмнен Н
18 03:16 II Покрит K
19 04:23 I  Затъмнен Н
  21:23 II Преминава K
20 01:43 I  Сянка Н
  02:11 I  Преминава Н
  03:55 I  Сянка K
  04:20 I  Преминава K
  22:41 III Затъмнен Н
  22:52 I  Затъмнен Н
21 01:28 I  Покрит K
  02:37 III Покрит K
  22:24 I  Сянка K
  22:46 I  Преминава K
25 02:28 II Затъмнен Н
  05:31 II Покрит K
26 21:40 II Сянка Н
  22:18 II Преминава Н
27 00:08 II Сянка K
  00:39 II Преминава K
  04:37 I  Сянка Н
  04:54 I  Преминава Н
  06:49 I  Сянка K
28 01:46 I  Затъмнен Н
  03:39 III Затъмнен Н
  04:13 I  Покрит K
  23:05 I  Сянка Н
  23:20 I  Преминава Н
29 01:17 I  Сянка K
  01:30 I  Преминава K
  22:39 I  Покрит K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.3, Европа - 5.6, Ганимед - 4.9, Калисто - 5.9.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Април.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 06:02 II Затъмнен Н
03 00:16 II Сянка Н
  00:33 II Преминава Н
  02:44 II Сянка K
  02:55 II Преминава K
  06:31 I  Сянка Н
04 03:40 I  Затъмнен Н
  05:57 I  Покрит K
  21:52 II Покрит K
05 00:59 I  Сянка Н
  01:04 I  Преминава Н
  03:11 I  Сянка K
  03:14 I  Преминава K
  22:08 I  Затъмнен Н
06 00:23 I  Покрит K
  21:39 I  Сянка K
  21:40 I  Преминава K
07 21:30 III Сянка Н
  21:42 III Преминава Н
  23:44 III Преминава K
  23:56 III Сянка K
10 02:48 II Преминава Н
  02:52 II Сянка Н
  05:11 II Преминава K
  05:20 II Сянка K
11 05:30 I  Покрит Н
  21:44 II Покрит Н
12 00:20 II Затъмнен K
  02:48 I  Преминава Н
  02:53 I  Сянка Н
  04:58 I  Преминава K
  05:05 I  Сянка K
  23:56 I  Покрит Н
13 02:15 I  Затъмнен K
  21:13 I  Преминава Н
  21:21 I  Сянка Н
  23:24 I  Преминава K
  23:33 I  Сянка K
14 20:44 I  Затъмнен K
15 00:56 III Преминава Н
  01:28 III Сянка Н
  03:02 III Преминава K
  03:53 III Сянка K
17 05:04 II Преминава Н
  05:28 II Сянка Н
18 23:58 II Покрит Н
19 02:54 II Затъмнен K
  04:31 I  Преминава Н
  04:47 I  Сянка Н
20 01:40 I  Покрит Н
  04:09 I  Затъмнен K
  21:15 II Сянка K
  22:57 I  Преминава Н
  23:15 I  Сянка Н
21 01:08 I  Преминава K
  01:27 I  Сянка K
  22:38 I  Затъмнен K
22 04:12 III Преминава Н
  05:26 III Сянка Н
25 21:59 III Затъмнен K
26 02:12 II Покрит Н
27 03:24 I  Покрит Н
  21:24 II Сянка Н
  22:53 II Преминава K
  23:51 II Сянка K
28 00:42 I  Преминава Н
  01:09 I  Сянка Н
  02:52 I  Преминава K
  03:21 I  Сянка K
  21:51 I  Покрит Н
29 00:33 I  Затъмнен K
  21:19 I  Преминава K
  21:49 I  Сянка K
 
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.3, Европа - 5.5, Ганимед - 4.8, Калисто - 5.9.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Май.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
02 21:17 III Покрит Н
  23:32 III Покрит K
  23:34 III Затъмнен Н
03 01:57 III Затъмнен K
  04:27 II Покрит Н
04 22:46 II Преминава Н
05 00:01 II Сянка Н
  01:11 II Преминава K
  02:27 I  Преминава Н
  02:28 II Сянка K
  03:04 I  Сянка Н
  04:38 I  Преминава K
  23:36 I  Покрит Н
06 02:27 I  Затъмнен K
  21:19 II Затъмнен K
  21:32 I  Сянка Н
  23:04 I  Преминава K
  23:43 I  Сянка K
10 00:39 III Покрит Н
  02:57 III Покрит K
  03:33 III Затъмнен Н
12 01:06 II Преминава Н
  02:38 II Сянка Н
  03:32 II Преминава K
  04:13 I  Преминава Н
13 01:23 I  Покрит Н
  22:40 I  Преминава Н
  23:26 I  Сянка Н
  23:53 II Затъмнен K
14 00:50 I  Преминава K
  01:37 I  Сянка K
  22:51 I  Затъмнен K
19 03:27 II Преминава Н
20 03:10 I  Покрит Н
  21:23 III Сянка Н
  22:13 II Покрит Н
  23:42 III Сянка K
21 00:27 I  Преминава Н
  01:21 I  Сянка Н
  02:27 II Затъмнен K
  02:38 I  Преминава K
  03:31 I  Сянка K
  21:37 I  Покрит Н
22 00:46 I  Затъмнен K
  22:00 I  Сянка K
27 23:38 III Преминава K
28 00:34 II Покрит Н
  01:21 III Сянка Н
  02:15 I  Преминава Н
  23:26 I  Покрит Н
29 02:41 I  Затъмнен K
  21:31 II Преминава K
  21:44 I  Сянка Н
  22:53 I  Преминава K
  23:36 II Сянка K
  23:54 I  Сянка K
 
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.3, Европа - 5.6, Ганимед - 4.9, Калисто - 6.0.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юни.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
04 00:50 III Преминава Н
05 01:16 I  Покрит Н
  22:32 I  Преминава Н
  23:38 I  Сянка Н
  23:48 II Сянка Н
  23:59 II Преминава K
06 00:43 I  Преминава K
  01:48 I  Сянка K
  02:13 II Сянка K
  23:05 I  Затъмнен K
07 21:49 III Затъмнен K
13 00:00 II Преминава Н
  00:23 I  Преминава Н
  01:33 I  Сянка Н
14 01:00 I  Затъмнен K
  22:11 I  Сянка K
  23:26 II Затъмнен K
  23:31 III Затъмнен Н
15 01:48 III Затъмнен K
20 23:28 I  Покрит Н
21 21:56 I  Сянка Н
  22:20 III Покрит Н
  22:54 I  Преминава K
  23:37 II Затъмнен Н
  23:36 II Покрит K
22 00:06 I  Сянка K
  00:53 III Покрит K
28 22:36 I  Преминава Н
  23:39 II Покрит Н
  23:51 I  Сянка Н
29 00:47 I  Преминава K
  23:19 I  Затъмнен K
30 23:23 II Сянка K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.5, Европа - 5.8, Ганимед - 5.1, Калисто - 6.1.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юли.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
02 23:30 III Сянка K
06 00:30 I  Преминава Н
  21:45 I  Покрит Н
07 22:24 I  Сянка K
  23:30 II Преминава K
  23:38 II Сянка Н
09 22:34 III Преминава K
13 23:41 I  Покрит Н
14 22:09 I  Сянка Н
  23:05 I  Преминава K
  23:39 II Преминава Н
15 21:39 I  Затъмнен K
16 23:01 II Затъмнен K
20 21:41 III Затъмнен K
21 22:50 I  Преминава Н
22 23:34 I  Затъмнен K
29 22:04 I  Покрит Н
30 21:28 I  Преминава K
  22:36 I  Сянка K
            
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.7, Европа - 6.0, Ганимед - 5.3, Калисто - 6.3.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Август.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
03 22:34 III Покрит Н
06 21:14 I  Преминава Н
  22:21 I  Сянка Н
07 21:53 I  Затъмнен K
14 21:13 III Сянка Н
21 21:01 III Преминава Н
24 20:53 II Покрит Н
            
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.7, Европа - 6.0, Ганимед - 5.3, Калисто - 6.3.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Септември.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
02 20:33 II Сянка Н
07 20:22 I  Преминава K
14 20:11 I  Преминава Н
            
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 6.0, Европа - 6.2, Ганимед - 5.6, Калисто - 6.6.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Октомври.

Юпитер и спътниците му не са достъпни за наблюдение.

Ноември.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
27 06:41 I  Затъмнен Н
28 06:01 I  Сянка K
  06:34 I  Преминава K
            
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 6.0, Европа - 6.3, Ганимед - 5.6, Калисто - 6.7.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Декември.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
04 06:16 II Преминава Н
05 05:45 I  Сянка Н
  06:23 I  Преминава Н
06 05:51 I  Покрит K
11 06:56 III Покрит K
13 05:54 II Покрит K
18 06:04 III Затъмнен Н
20 06:49 I  Затъмнен Н
21 04:52 I  Преминава Н
  06:11 I  Сянка K
  07:03 I  Преминава K
27 07:15 II Затъмнен Н
28 05:55 I  Сянка Н
  06:51 I  Преминава Н
29 05:28 III Преминава K
  06:08 II Преминава K
  06:17 I  Покрит K
            
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 6.0, Европа - 6.2, Ганимед - 5.5, Калисто - 6.6.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за четирите най-големи спътника на Юпитер и моментите на кулминация на Голямото червено петно.