АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2023

Галилееви спътници на Юпитер.
Голямо червено петно.

Януари.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Йо:   величина 5,4, диаметър 0,96"
Европа: величина 5,6, диаметър 0,83"
Ганимед: величина 5,0, диаметър 1,39"
Калисто: величина 6,0, диаметър 1,28"
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
02 19:04 III Покрит Н
  22:01 III Покрит K
03 21:12 I  Покрит Н
04 18:33 I  Преминава Н
  19:52 I  Сянка Н
  20:46 I  Преминава K
  22:04 I  Сянка K
05 19:14 I  Затъмнен K
  21:17 II Преминава Н
07 18:55 II Покрит K
  19:03 II Затъмнен Н
  21:31 II Затъмнен K
11 20:31 I  Преминава Н
  21:48 I  Сянка Н
  22:44 I  Преминава K
12 21:10 I  Затъмнен K
13 18:28 I  Сянка K
  18:53 III Сянка Н
  21:23 III Сянка K
14 19:03 II Покрит Н
  21:39 II Покрит K
  21:41 II Затъмнен Н
16 18:17 II Сянка K
19 19:38 I  Покрит Н
20 18:13 I  Сянка Н
  19:13 I  Преминава K
  20:24 I  Сянка K
  20:44 III Преминава K
21 21:49 II Покрит Н
23 18:29 II Сянка Н
  18:37 II Преминава K
  20:54 II Сянка K
26 21:38 I  Покрит Н
27 19:00 I  Преминава Н
  20:09 I  Сянка Н
  21:13 I  Преминава K
28 19:30 I  Затъмнен K
30 18:50 II Преминава Н
  21:06 II Сянка Н
  21:22 II Преминава K
31 19:17 III Затъмнен K
01.I   22:12 17°
02.I   18:04 47°
04.I   19:43 39°
06.I   21:22 23°
07.I   17:14 47°
09.I   18:53 42°
11.I   20:32 29°
13.I   22:12 10°
14.I   18:04 45°
16.I   19:43 34°
18.I   21:22 16°
21.I   18:53 39°
23.I   20:33 22°
26.I   18:04 43°
28.I   19:43 28°
30.I   21:23 10°
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер и височината му над хоризонта в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Февруари.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Йо:   величина 5,5, диаметър 0,90"
Европа: величина 5,8, диаметър 0,77"
Ганимед: величина 5,1, диаметър 1,29"
Калисто: величина 6,2, диаметър 1,19"
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
01 18:42 II Затъмнен K
03 21:00 I  Преминава Н
04 21:25 I  Затъмнен K
05 18:45 I  Сянка K
07 19:25 III Покрит K
  20:51 III Затъмнен Н
08 21:20 II Затъмнен K
11 20:09 I  Покрит Н
12 18:29 I  Сянка Н
  19:45 I  Преминава K
  20:40 I  Сянка K
14 20:57 III Покрит Н
15 19:37 II Покрит Н
19 19:33 I  Преминава Н
  20:24 I  Сянка Н
20 19:45 I  Затъмнен K
24 19:12 II Преминава K
25 18:39 III Преминава K
  19:10 III Сянка Н
27 18:43 I  Покрит Н
28 19:00 I  Сянка K
02.II  18:54 34°
04.II  20:33 16°
07.II  18:05 39°
09.II  19:44 22°
14.II  18:55 28°
16.II  20:34 10°
19.II  18:06 34°
21.II  19:45 16°
26.II  18:56 22°
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер и височината му над хоризонта в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Март.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Йо:   величина 5,6, диаметър 0,86"
Европа: величина 5,9, диаметър 0,73"
Ганимед: величина 5,2, диаметър 1,24"
Калисто: величина 6,3, диаметър 1,13"
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
03 19:31 II Преминава Н
15 19:25 III Затъмнен K
22 19:20 I  Покрит Н
23 19:14 I  Сянка K
05.III  19:46 10°
10.III  18:57 16°
22.III  18:58 10°
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер и височината му над хоризонта в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Април.

Юпитер и спътниците му не са достъпни за наблюдение.

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Май.

Юпитер и спътниците му не са достъпни за наблюдение.

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юни.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Йо:   величина 5,5, диаметър 0,90"
Европа: величина 5,8, диаметър 0,77"
Ганимед: величина 5,1, диаметър 1,29"
Калисто: величина 6,2, диаметър 1,18"
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
05 04:50 I  Затъмнен Н
06 04:37 III Сянка Н
  05:07 I  Преминава K
13 04:57 I  Преминава Н
14 04:25 I  Покрит K
15 04:31 II Преминава K
17 04:44 III Покрит K
22 03:35 I  Преминава K
  04:58 II Преминава Н
  05:04 II Сянка K
24 04:33 III Затъмнен K
28 05:03 I  Затъмнен Н
29 03:24 I  Преминава Н
  04:24 I  Сянка K
03.VI  05:54 20°
08.VI  05:04 14°
13.VI  04:14  8°
15.VI  05:53 27°
20.VI  05:03 21°
25.VI  04:13 15°
27.VI  05:51 34°
30.VI  03:22  9°
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер и височината му над хоризонта в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юли.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Йо:   величина 5,4, диаметър 0,96"
Европа: величина 5,7, диаметър 0,82"
Ганимед: величина 5,0, диаметър 1,39"
Калисто: величина 6,0, диаметър 1,27"
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
01 04:28 II Покрит K
05 03:34 III Преминава K
06 04:09 I  Сянка Н
07 04:52 I  Покрит K
08 04:41 II Затъмнен K
  04:51 II Покрит Н
12 02:41 III Сянка K
14 03:20 I  Затъмнен Н
15 02:40 I  Сянка K
  03:57 I  Преминава K
  04:55 II Затъмнен Н
17 02:14 II Сянка K
  02:37 II Преминава Н
  04:54 II Преминава K
19 04:44 III Сянка Н
21 05:14 I  Затъмнен Н
22 02:25 I  Сянка Н
  03:45 I  Преминава Н
  04:33 I  Сянка K
23 01:51 III Покрит K
  03:14 I  Покрит K
24 02:32 II Сянка Н
  04:51 II Сянка K
  05:18 II Преминава Н
26 01:49 II Покрит K
29 04:18 I  Сянка Н
  05:40 I  Преминава Н
30 01:37 I  Затъмнен Н
  04:27 III Покрит Н
  05:10 I  Покрит K
31 02:17 I  Преминава K
  05:09 II Сянка Н
02.VII  05:01 28°
07.VII  04:10 22°
09.VII  05:49 41°
12.VII  03:20 16°
14.VII  04:58 35°
17.VII  02:29 10°
19.VII  04:08 29°
21.VII  05:46 48°
24.VII  03:17 23°
26.VII  04:55 42°
29.VII  02:26 17°
31.VII  04:04 36°
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер и височината му над хоризонта в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Август.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Йо:   величина 5,2, диаметър 1,05"
Европа: величина 5,5, диаметър 0,90"
Ганимед: величина 4,8, диаметър 1,52"
Калисто: величина 5,8, диаметър 1,39"
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
02 01:43 II Затъмнен K
  02:09 II Покрит Н
  04:26 II Покрит K
06 02:37 III Затъмнен Н
  03:31 I  Затъмнен Н
  04:33 III Затъмнен K
07 02:03 I  Преминава Н
  02:49 I  Сянка K
  04:11 I  Преминава K
08 01:33 I  Покрит K
09 01:57 II Затъмнен Н
  04:18 II Затъмнен K
  04:45 II Покрит Н
11 02:07 II Преминава K
13 05:25 I  Затъмнен Н
14 02:34 I  Сянка Н
  03:56 I  Преминава Н
  04:43 I  Сянка K
15 03:26 I  Покрит K
16 00:32 I  Преминава K
  04:32 II Затъмнен Н
17 02:41 III Преминава Н
  03:53 III Преминава K
18 01:59 II Сянка K
  02:27 II Преминава Н
  04:41 II Преминава K
21 04:28 I  Сянка Н
  05:49 I  Преминава Н
22 01:48 I  Затъмнен Н
  05:18 I  Покрит K
23 00:16 I  Преминава Н
  01:05 I  Сянка K
  02:24 I  Преминава K
  23:46 I  Покрит K
24 00:49 III Сянка Н
  02:39 III Сянка K
25 02:16 II Сянка Н
  04:35 II Сянка K
  04:59 II Преминава Н
27 01:21 II Покрит K
29 03:42 I  Затъмнен Н
30 00:50 I  Сянка Н
  02:07 I  Преминава Н
  02:59 I  Сянка K
  04:15 I  Преминава K
31 01:36 I  Покрит K
  04:49 III Сянка Н
02.VIII 05:43 54°
03.VIII 01:35 11°
05.VIII 03:13 30°
07.VIII 04:52 49°
09.VIII 06:30 61°
10.VIII 02:22 24°
12.VIII 04:01 43°
14.VIII 05:39 59°
15.VIII 01:31 18°
17.VIII 03:09 38°
19.VIII 04:48 55°
20.VIII 00:39 12°
21.VIII 06:26 63°
22.VIII 02:18 32°
24.VIII 03:56 50°
24.VIII 23:47  6°
26.VIII 05:35 62°
27.VIII 01:26 26°
29.VIII 03:04 45°
31.VIII 04:43 60°
01.VIII 00:34 20°
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер и височината му над хоризонта в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Септември.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Йо:   величина 5,0, диаметър 1,15"
Европа: величина 5,3, диаметър 0,99"
Ганимед: величина 4,6, диаметър 1,67"
Калисто: величина 5,6, диаметър 1,53"
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
01 04:53 II Сянка Н
03 01:21 II Затъмнен K
  01:35 II Покрит Н
  03:49 II Покрит K
04 00:08 III Покрит Н
  01:10 III Покрит K
05 05:36 I  Затъмнен Н
06 02:44 I  Сянка Н
  03:57 I  Преминава Н
  04:53 I  Сянка K
  06:05 I  Преминава K
07 00:04 I  Затъмнен Н
  03:26 I  Покрит K
  23:22 I  Сянка K
08 00:32 I  Преминава K
10 01:37 II Затъмнен Н
  03:57 II Затъмнен K
  04:01 II Покрит Н
  06:15 II Покрит K
  22:42 III Затъмнен Н
11 00:33 III Затъмнен K
  03:50 III Покрит Н
  04:48 III Покрит K
  23:06 II Сянка K
  23:08 II Преминава Н
12 01:20 II Преминава K
13 04:38 I  Сянка Н
  05:46 I  Преминава Н
14 01:59 I  Затъмнен Н
  05:14 I  Покрит K
  23:06 I  Сянка Н
15 00:13 I  Преминава Н
  01:16 I  Сянка K
  02:20 I  Преминава K
  23:41 I  Покрит K
17 04:13 II Затъмнен Н
18 02:43 III Затъмнен Н
  04:33 III Затъмнен K
  23:23 II Сянка Н
19 01:31 II Преминава Н
  01:42 II Сянка K
  03:43 II Преминава K
20 06:32 I  Сянка Н
21 03:53 I  Затъмнен Н
  22:11 III Преминава K
22 01:00 I  Сянка Н
  02:00 I  Преминава Н
  03:10 I  Сянка K
  04:08 I  Преминава K
  22:21 I  Затъмнен Н
23 01:28 I  Покрит K
  22:34 I  Преминава K
25 06:44 III Затъмнен Н
26 01:58 II Сянка Н
  03:52 II Преминава Н
  04:17 II Сянка K
  06:03 II Преминава K
28 00:10 II Покрит K
  05:47 I  Затъмнен Н
  22:39 III Сянка K
29 00:53 III Преминава Н
  01:38 III Преминава K
  02:54 I  Сянка Н
  03:46 I  Преминава Н
  05:04 I  Сянка K
  05:54 I  Преминава K
30 00:15 I  Затъмнен Н
  03:14 I  Покрит K
  21:23 I  Сянка Н
  22:13 I  Преминава Н
  23:33 I  Сянка K
02.IX  06:21 61°
03.IX  02:13 39°
05.IX  03:51 56°
05.IX  23:42 14°
07.IX  05:29 62°
08.IX  01:21 33°
10.IX  02:59 51°
10.IX  22:50  8°
12.IX  04:37 62°
13.IX  00:29 28°
14.IX  06:16 57°
15.IX  02:07 46°
17.IX  03:45 60°
17.IX  23:37 22°
19.IX  05:24 60°
20.IX  01:15 41°
21.IX  07:02 46°
22.IX  02:53 57°
22.IX  22:44 16°
24.IX  04:31 62°
25.IX  00:23 35°
26.IX  06:10 51°
27.IX  02:01 53°
27.IX  21:52 10°
29.IX  03:39 62°
29.IX  23:30 30°
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер и височината му над хоризонта в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Октомври.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Йо:   величина 4,8, диаметър 1,24"
Европа: величина 5,1, диаметър 1,06"
Ганимед: величина 4,4, диаметър 1,79"
Калисто: величина 5,5, диаметър 1,64"
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
01 00:21 I  Преминава K
  21:40 I  Покрит K
03 04:34 II Сянка Н
  06:10 II Преминава Н
  06:53 II Сянка K
04 22:43 II Затъмнен Н
05 02:28 II Покрит K
06 00:54 III Сянка Н
  02:40 III Сянка K
  04:18 III Преминава Н
  04:49 I  Сянка Н
  05:02 III Преминава K
  05:32 I  Преминава Н
  06:58 I  Сянка K
  21:30 II Преминава K
07 02:10 I  Затъмнен Н
  04:59 I  Покрит K
  23:17 I  Сянка Н
  23:58 I  Преминава Н
08 01:27 I  Сянка K
  02:06 I  Преминава K
  20:38 I  Затъмнен Н
  23:25 I  Покрит K
12 01:20 II Затъмнен Н
  04:45 II Покрит K
13 04:55 III Сянка Н
  06:40 III Сянка K
  06:43 I  Сянка Н
  20:27 II Сянка Н
  21:34 II Преминава Н
  22:47 II Сянка K
  23:46 II Преминава K
14 04:04 I  Затъмнен Н
  06:43 I  Покрит K
15 01:11 I  Сянка Н
  01:42 I  Преминава Н
  03:22 I  Сянка K
  03:51 I  Преминава K
  22:33 I  Затъмнен Н
16 01:09 I  Покрит K
  20:09 I  Преминава Н
  20:34 III Затъмнен K
  21:04 III Покрит Н
  21:50 I  Сянка K
  21:56 III Покрит K
  22:17 I  Преминава K
19 03:57 II Затъмнен Н
  07:01 II Покрит K
20 23:03 II Сянка Н
  23:48 II Преминава Н
21 01:22 II Сянка K
  02:00 II Преминава K
  05:58 I  Затъмнен Н
22 03:06 I  Сянка Н
  03:26 I  Преминава Н
  05:16 I  Сянка K
  05:35 I  Преминава K
  20:09 II Покрит K
23 00:27 I  Затъмнен Н
  02:53 I  Покрит K
  21:35 I  Сянка Н
  21:52 I  Преминава Н
  22:48 III Затъмнен Н
  23:45 I  Сянка K
24 00:01 I  Преминава K
  01:15 III Покрит K
  21:19 I  Покрит K
26 06:34 II Затъмнен Н
28 01:38 II Сянка Н
  02:02 II Преминава Н
  03:58 II Сянка K
  04:14 II Преминава K
29 04:01 I  Сянка Н
  04:10 I  Преминава Н
  06:11 I  Сянка K
  06:18 I  Преминава K
  18:53 II Затъмнен Н
  21:24 II Покрит K
30 01:21 I  Затъмнен Н
  03:36 I  Покрит K
  22:30 I  Сянка Н
  22:36 I  Преминава Н
31 00:40 I  Сянка K
  00:44 I  Преминава K
  01:50 III Затъмнен Н
  03:35 III Затъмнен K
  19:50 I  Затъмнен Н
  22:02 I  Покрит K
01.X   05:17 55°
02.X   01:09 48°
03.X   06:55 38°
04.X   02:47 61°
04.X   22:38 24°
06.X   04:25 58°
07.X   00:16 43°
08.X   06:03 43°
09.X   01:54 58°
09.X   21:46 18°
11.X   03:32 61°
11.X   23:24 38°
13.X   05:11 48°
14.X   01:02 54°
14.X   20:53 12°
15.X   06:49 29°
16.X   02:40 62°
16.X   22:31 32°
18.X   04:18 53°
19.X   00:09 50°
19.X   20:01  7°
20.X   05:56 35°
21.X   01:47 61°
21.X   21:39 26°
22.X   07:34 15°
23.X   03:26 56°
23.X   23:17 45°
25.X   05:04 40°
26.X   00:55 59°
26.X   20:46 20°
27.X   06:42 21°
28.X   02:33 59°
28.X   22:24 40°
30.X   03:11 45°
30.X   23:02 56°
31.X   18:54 15°
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер и височината му над хоризонта в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Ноември.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Йо:   величина 4,8, диаметър 1,26"
Европа: величина 5,1, диаметър 1,08"
Ганимед: величина 4,4, диаметър 1,82"
Калисто: величина 5,4, диаметър 1,66"
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
01 19:09 I  Сянка K
  19:10 I  Преминава K
04 03:14 II Сянка Н
  03:14 II Преминава Н
  05:27 II Преминава K
  05:33 II Сянка K
05 05:53 I  Преминава Н
  05:56 I  Сянка Н
  21:25 II Покрит Н
  23:52 II Затъмнен K
06 03:11 I  Покрит Н
  05:26 I  Затъмнен K
07 00:19 I  Преминава Н
  00:25 I  Сянка Н
  02:28 I  Преминава K
  02:35 I  Сянка K
  05:43 III Покрит Н
  18:34 II Преминава K
  18:51 II Сянка K
  21:37 I  Покрит Н
  23:55 I  Затъмнен K
08 18:45 I  Преминава Н
  18:53 I  Сянка Н
  20:54 I  Преминава K
  21:04 I  Сянка K
09 18:23 I  Затъмнен K
10 19:30 III Преминава Н
  20:01 III Сянка Н
  20:36 III Преминава K
  21:43 III Сянка K
11 05:27 II Преминава Н
  05:50 II Сянка Н
12 23:40 II Покрит Н
13 02:30 II Затъмнен K
  04:55 I  Покрит Н
14 02:03 I  Преминава Н
  02:20 I  Сянка Н
  04:12 I  Преминава K
  04:30 I  Сянка K
  18:34 II Преминава Н
  19:07 II Сянка Н
  20:48 II Преминава K
  21:27 II Сянка K
  23:21 I  Покрит Н
15 01:49 I  Затъмнен K
  20:29 I  Преминава Н
  20:49 I  Сянка Н
  22:38 I  Преминава K
  22:59 I  Сянка K
16 17:47 I  Покрит Н
  20:18 I  Затъмнен K
17 22:43 III Преминава Н
  23:56 III Преминава K
18 00:03 III Сянка Н
  01:44 III Сянка K
20 01:55 II Покрит Н
  05:08 II Затъмнен K
21 03:48 I  Преминава Н
  04:15 I  Сянка Н
  20:48 II Преминава Н
  21:43 II Сянка Н
  23:02 II Преминава K
22 00:02 II Сянка K
  01:05 I  Покрит Н
  03:44 I  Затъмнен K
  22:14 I  Преминава Н
  22:44 I  Сянка Н
23 00:23 I  Преминава K
  00:54 I  Сянка K
  18:27 II Затъмнен K
  19:31 I  Покрит Н
  22:13 I  Затъмнен K
24 18:49 I  Преминава K
  19:23 I  Сянка K
25 01:59 III Преминава Н
  03:19 III Преминава K
  04:05 III Сянка Н
27 04:12 II Покрит Н
28 17:55 III Затъмнен Н
  19:38 III Затъмнен K
  23:03 II Преминава Н
29 00:19 II Сянка Н
  01:19 II Преминава K
  02:38 II Сянка K
  02:50 I  Покрит Н
  23:59 I  Преминава Н
30 00:40 I  Сянка Н
  02:09 I  Преминава K
  02:50 I  Сянка K
  21:05 II Затъмнен K
  21:16 I  Покрит Н
01.XI  04:49 26°
02.XI  00:40 61°
02.XI  20:32 34°
03.XI  06:27  7°
04.XI  02:19 50°
04.XI  22:10 52°
05.XI  18:01  9°
06.XI  03:57 31°
06.XI  23:48 61°
07.XI  19:39 29°
08.XI  05:35 12°
09.XI  01:26 54°
09.XI  21:17 47°
11.XI  03:04 37°
11.XI  22:56 60°
12.XI  18:47 23°
13.XI  04:43 17°
14.XI  00:34 57°
14.XI  20:25 42°
16.XI  02:12 42°
16.XI  22:03 57°
17.XI  17:55 17°
18.XI  03:50 23°
18.XI  23:42 59°
19.XI  19:33 37°
21.XI  01:20 47°
21.XI  21:11 53°
22.XI  17:03 12°
23.XI  02:58 28°
23.XI  22:50 60°
24.XI  18:41 31°
25.XI  04:37  8°
26.XI  00:28 51°
26.XI  20:19 49°
28.XI  02:06 33°
28.XI  21:58 60°
29.XI  17:49 26°
30.XI  03:45 14°
30.XI  23:36 55°
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер и височината му над хоризонта в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Декември.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Йо:   величина 4,9, диаметър 1,20"
Европа: величина 5,2, диаметър 1,03"
Ганимед: величина 4,5, диаметър 1,73"
Калисто: величина 5,6, диаметър 1,58"
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. (Натисни за пълен размер)
01 00:08 I  Затъмнен K
  18:26 I  Преминава Н
  19:08 I  Сянка Н
  20:35 I  Преминава K
  21:19 I  Сянка K
02 18:36 I  Затъмнен K
05 18:47 III Покрит Н
  20:19 III Покрит K
  21:57 III Затъмнен Н
  23:39 III Затъмнен K
06 01:21 II Преминава Н
  02:54 II Сянка Н
  03:37 II Преминава K
07 01:46 I  Преминава Н
  02:35 I  Сянка Н
  03:55 I  Преминава K
  19:40 II Покрит Н
  23:02 I  Покрит Н
  23:44 II Затъмнен K
08 02:03 I  Затъмнен K
  20:13 I  Преминава Н
  21:04 I  Сянка Н
  22:22 I  Преминава K
  23:14 I  Сянка K
09 17:29 I  Покрит Н
  18:31 II Сянка K
  20:31 I  Затъмнен K
10 17:43 I  Сянка K
12 22:12 III Покрит Н
  23:50 III Покрит K
13 01:59 III Затъмнен Н
14 22:02 II Покрит Н
15 00:49 I  Покрит Н
  02:23 II Затъмнен K
  22:01 I  Преминава Н
  23:00 I  Сянка Н
16 00:10 I  Преминава K
  01:10 I  Сянка K
  17:50 III Сянка K
  18:48 II Сянка Н
  19:08 II Преминава K
  19:16 I  Покрит Н
  21:07 II Сянка K
  22:27 I  Затъмнен K
17 17:29 I  Сянка Н
  18:37 I  Преминава K
  19:38 I  Сянка K
20 01:43 III Покрит Н
22 00:27 II Покрит Н
  02:38 I  Покрит Н
  23:50 I  Преминава Н
23 00:56 I  Сянка Н
  02:00 I  Преминава K
  19:13 II Преминава Н
  20:13 III Сянка Н
  21:05 I  Покрит Н
  21:24 II Сянка Н
  21:31 II Преминава K
  21:52 III Сянка K
  23:42 II Сянка K
24 00:22 I  Затъмнен K
  18:17 I  Преминава Н
  19:25 I  Сянка Н
  20:27 I  Преминава K
  21:34 I  Сянка K
25 18:21 II Затъмнен K
  18:51 I  Затъмнен K
30 01:41 I  Преминава Н
  19:21 III Преминава Н
  21:07 III Преминава K
  21:39 II Преминава Н
  22:55 I  Покрит Н
  23:57 II Преминава K
  23:59 II Сянка Н
31 00:16 III Сянка Н
  01:54 III Сянка K
  02:17 I  Затъмнен K
  02:18 II Сянка K
  20:08 I  Преминава Н
  21:21 I  Сянка Н
  22:18 I  Преминава K
  23:30 I  Сянка K
01.XII  19:28 45°
03.XII  01:15 39°
03.XII  21:06 58°
04.XII  16:57 20°
05.XII  02:53 19°
05.XII  22:45 57°
06.XII  18:36 39°
08.XII  00:23 44°
08.XII  20:14 55°
10.XII  02:02 25°
10.XII  21:53 59°
11.XII  17:44 34°
12.XII  03:40  5°
12.XII  23:32 48°
13.XII  19:23 51°
15.XII  01:10 30°
15.XII  21:02 60°
16.XII  16:53 28°
17.XII  02:49 11°
17.XII  22:40 52°
18.XII  18:32 47°
20.XII  00:19 36°
20.XII  20:11 59°
22.XII  01:58 16°
22.XII  21:49 56°
23.XII  17:41 42°
24.XII  23:28 41°
25.XII  19:20 56°
27.XII  01:07 22°
27.XII  20:58 58°
29.XII  02:46  2°
29.XII  22:37 46°
30.XII  18:29 53°
Конфигурации на Юпитеровите спътници: І.Йо (бяла крива), ІІ.Европа (жълта крива), ІІІ.Ганимед (червена крива), ІV.Калисто (синя крива). Изток е в дясно. Видими явления в системата спътници на Юпитер в официално време. Видими моменти на кулминация на Голямото червено петно върху диска на Юпитер и височината му над хоризонта в официално време.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за четирите най-големи спътника на Юпитер и моментите на кулминация на Голямото червено петно.

Моментите на всички явления и ефемериди са в официално време.