АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2016           

Галилееви спътници на Юпитер.
Голямо червено петно.

Януари.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
02 00:18 III Покрит K
03 01:23 IV Покрит Н
  03:41 IV Покрит K
04 01:47 II Сянка Н
  04:09 II Преминава Н
  04:36 II Сянка K
  06:53 II Преминава K
05 06:12 III Сянка Н
  06:35 I  Затъмнен Н
06 01:53 II Покрит K
  03:56 I  Сянка Н
  05:04 I  Преминава Н
  06:11 I  Сянка K
  07:18 I  Преминава K
07 01:03 I  Затъмнен Н
  04:28 I  Покрит K
  23:31 I  Преминава Н
08 00:39 I  Сянка K
  01:45 I  Преминава K
  23:36 III Затъмнен K
09 00:49 III Покрит Н
  04:00 III Покрит K
10 23:11 IV Сянка Н
11 02:42 IV Сянка K
  04:22 II Сянка Н
  06:36 II Преминава Н
  07:11 II Сянка K
12 23:25 II Затъмнен Н
13 04:18 II Покрит K
  05:49 I  Сянка Н
  06:53 I  Преминава Н
14 02:57 I  Затъмнен Н
  06:17 I  Покрит K
15 00:17 I  Сянка Н
  01:20 I  Преминава Н
  02:32 I  Сянка K
  03:34 I  Преминава K
16 00:08 III Затъмнен Н
  00:44 I  Покрит K
  03:33 III Затъмнен K
  04:29 III Покрит Н
18 06:57 II Сянка Н
20 01:58 II Затъмнен Н
  06:41 II Покрит K
21 04:50 I  Затъмнен Н
  22:13 II Преминава Н
  23:03 II Сянка K
22 00:57 II Преминава K
  02:10 I  Сянка Н
  03:08 I  Преминава Н
  04:25 I  Сянка K
  05:21 I  Преминава K
  23:19 I  Затъмнен Н
23 02:32 I  Покрит K
  04:06 III Затъмнен Н
  22:54 I  Сянка K
  23:48 I  Преминава K
27 00:52 III Преминава K
  04:32 II Затъмнен Н
28 02:02 IV Преминава Н
  03:54 IV Преминава K
  06:44 I  Затъмнен Н
  22:50 II Сянка Н
29 00:36 II Преминава Н
  01:38 II Сянка K
  03:20 II Преминава K
  04:03 I  Сянка Н
  04:54 I  Преминава Н
  06:19 I  Сянка K
  07:08 I  Преминава K
30 01:12 I  Затъмнен Н
  04:19 I  Покрит K
  22:11 II Покрит K
  22:32 I  Сянка Н
  23:21 I  Преминава Н
31 00:47 I  Сянка K
  01:35 I  Преминава K
  22:45 I  Покрит K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.4, Европа - 5.7, Ганимед - 5.0, Калисто - 6.0.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Февруари.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
02 22:00 III Сянка Н
03 01:12 III Преминава Н
  01:22 III Сянка K
  04:19 III Преминава K
  07:05 II Затъмнен Н
05 01:25 II Сянка Н
  01:33 IV Затъмнен Н
  02:56 II Преминава Н
  04:14 II Сянка K
  04:55 IV Затъмнен K
  05:40 II Преминава K
  05:56 I  Сянка Н
  06:40 I  Преминава Н
06 03:06 I  Затъмнен Н
  06:05 I  Покрит K
07 00:25 I  Сянка Н
  00:29 II Покрит K
  01:06 I  Преминава Н
  02:40 I  Сянка K
  03:20 I  Преминава K
  21:35 I  Затъмнен Н
08 00:31 I  Покрит K
  21:08 I  Сянка K
  21:46 I  Преминава K
10 01:58 III Сянка Н
  04:36 III Преминава Н
  05:20 III Сянка K
12 04:01 II Сянка Н
  05:14 II Преминава Н
  06:50 II Сянка K
13 05:00 I  Затъмнен Н
  21:31 III Покрит K
  22:55 II Затъмнен Н
14 02:18 I  Сянка Н
  02:45 II Покрит K
  02:51 I  Преминава Н
  04:33 I  Сянка K
  05:05 I  Преминава K
  23:29 I  Затъмнен Н
15 02:16 I  Покрит K
  20:46 I  Сянка Н
  21:08 II Преминава K
  21:17 I  Преминава Н
  23:02 I  Сянка K
  23:31 I  Преминава K
16 20:42 I  Покрит K
17 05:56 III Сянка Н
19 06:37 II Сянка Н
21 00:50 III Покрит K
  01:29 II Затъмнен Н
  04:11 I  Сянка Н
  04:35 I  Преминава Н
  04:59 II Покрит K
  06:27 I  Сянка K
  22:48 IV Затъмнен K
  23:52 IV Покрит Н
22 01:23 I  Затъмнен Н
  01:37 IV Покрит K
  04:01 I  Покрит K
  19:55 II Сянка Н
  20:40 II Преминава Н
  22:40 I  Сянка Н
  22:44 II Сянка K
  23:01 I  Преминава Н
  23:25 II Преминава K
23 00:55 I  Сянка K
  01:15 I  Преминава K
  19:51 I  Затъмнен Н
  22:27 I  Покрит K
27 23:57 III Затъмнен Н
28 04:02 II Затъмнен Н
  04:07 III Покрит K
  06:05 I  Сянка Н
  06:18 I  Преминава Н
29 03:17 I  Затъмнен Н
  05:45 I  Покрит K
  22:32 II Сянка Н
  22:56 II Преминава Н
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.3, Европа - 5.5, Ганимед - 4.9, Калисто - 5.9.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Март.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 00:33 I  Сянка Н
  00:44 I  Преминава Н
  01:20 II Сянка K
  01:41 II Преминава K
  02:49 I  Сянка K
  02:59 I  Преминава K
  05:07 IV Сянка Н
  21:45 I  Затъмнен Н
02 00:11 I  Покрит K
  20:20 II Покрит K
  21:17 I  Сянка K
  21:24 I  Преминава K
06 03:56 III Затъмнен Н
07 05:11 I  Затъмнен Н
08 01:08 II Сянка Н
  01:11 II Преминава Н
  02:27 I  Сянка Н
  02:28 I  Преминава Н
  03:56 II Преминава K
  03:57 II Сянка K
  04:42 I  Преминава K
  04:42 I  Сянка K
  23:39 I  Покрит Н
09 01:56 I  Затъмнен K
  19:49 II Покрит Н
  20:53 I  Преминава Н
  20:55 I  Сянка Н
  20:57 III Преминава K
  21:09 III Сянка K
  22:39 II Затъмнен K
  23:08 I  Преминава K
  23:11 I  Сянка K
10 20:25 I  Затъмнен K
15 03:26 II Преминава Н
  03:45 II Сянка Н
  04:11 I  Преминава Н
  04:21 I  Сянка Н
16 01:23 I  Покрит Н
  03:51 I  Затъмнен K
  21:02 III Преминава Н
  21:48 III Сянка Н
  22:03 II Покрит Н
  22:37 I  Преминава Н
  22:49 I  Сянка Н
17 00:13 III Преминава K
  00:52 I  Преминава K
  01:04 I  Сянка K
  01:06 III Сянка K
  01:12 II Затъмнен K
  19:49 I  Покрит Н
  21:23 IV Преминава Н
  22:19 I  Затъмнен K
  23:09 IV Сянка Н
  23:35 IV Преминава K
18 02:07 IV Сянка K
  19:18 I  Преминава K
  19:20 II Преминава K
  19:33 I  Сянка K
  19:51 II Сянка K
23 03:08 I  Покрит Н
24 00:16 II Покрит Н
  00:19 III Преминава Н
  00:21 I  Преминава Н
  00:43 I  Сянка Н
  01:46 III Сянка Н
  02:36 I  Преминава K
  02:58 I  Сянка K
  03:31 III Преминава K
  03:46 II Затъмнен K
  05:04 III Сянка K
  21:34 I  Покрит Н
25 00:14 I  Затъмнен K
  19:40 II Сянка Н
  21:02 I  Преминава K
  21:27 I  Сянка K
  21:36 II Преминава K
  22:28 II Сянка K
26 03:54 IV Покрит Н
30 05:53 I  Покрит Н
31 03:06 I  Преминава Н
  03:31 II Покрит Н
  03:37 I  Сянка Н
  04:38 III Преминава Н
  05:20 I  Преминава K
  05:52 I  Сянка K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.2, Европа - 5.5, Ганимед - 4.8, Калисто - 5.9.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Април.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 00:19 I  Покрит Н
  03:09 I  Затъмнен K
  21:32 I  Преминава Н
  22:06 I  Сянка Н
  22:08 II Преминава Н
  23:17 II Сянка Н
  23:47 I  Преминава K
02 00:21 I  Сянка K
  00:54 II Преминава K
  02:04 II Сянка K
  21:38 I  Затъмнен K
03 20:36 II Затъмнен K
  20:58 IV Сянка K
04 00:10 III Затъмнен K
07 04:51 I  Преминава Н
08 02:05 I  Покрит Н
  05:04 I  Затъмнен K
  23:18 I  Преминава Н
09 00:00 I  Сянка Н
  00:27 II Преминава Н
  01:32 I  Преминава K
  01:54 II Сянка Н
  02:15 I  Сянка K
  03:14 II Преминава K
  04:41 II Сянка K
  20:32 I  Покрит Н
  23:32 I  Затъмнен K
10 20:43 I  Сянка K
  21:47 III Покрит Н
  23:10 II Затъмнен K
11 04:08 III Затъмнен K
  22:07 IV Покрит K
12 02:47 IV Затъмнен Н
15 03:52 I  Покрит Н
16 01:04 I  Преминава Н
  01:54 I  Сянка Н
  02:48 II Преминава Н
  03:19 I  Преминава K
  04:09 I  Сянка K
  04:31 II Сянка Н
  22:19 I  Покрит Н
17 01:27 I  Затъмнен K
  21:15 II Покрит Н
  21:46 I  Преминава K
  22:37 I  Сянка K
18 01:15 III Покрит Н
  01:44 II Затъмнен K
  04:33 III Покрит K
20 03:37 IV Преминава Н
21 21:56 III Сянка K
23 02:52 I  Преминава Н
  03:49 I  Сянка Н
24 00:07 I  Покрит Н
  03:22 I  Затъмнен K
  21:19 I  Преминава Н
  22:17 I  Сянка Н
  23:34 I  Преминава K
  23:36 II Покрит Н
25 00:32 I  Сянка K
  21:51 I  Затъмнен K
26 21:11 II Преминава K
  23:13 II Сянка K
28 21:47 III Преминава K
  22:42 III Сянка Н
  23:23 IV Затъмнен K
29 01:54 III Сянка K
 
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.3, Европа - 5.6, Ганимед - 4.9, Калисто - 6.0.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Май.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 01:56 I  Покрит Н
  23:08 I  Преминава Н
02 00:12 I  Сянка Н
  01:23 I  Преминава K
  02:00 II Покрит Н
  02:26 I  Сянка K
  23:46 I  Затъмнен K
03 23:05 II Сянка Н
  23:38 II Преминава K
04 01:50 II Сянка K
05 22:08 III Преминава Н
06 01:26 III Преминава K
  02:40 III Сянка Н
  22:30 IV Преминава K
09 00:59 I  Преминава Н
  02:06 I  Сянка Н
  03:13 I  Преминава K
  22:15 I  Покрит Н
10 01:41 I  Затъмнен K
  21:41 I  Преминава K
  22:49 I  Сянка K
  23:19 II Преминава Н
11 01:42 II Сянка Н
  02:07 II Преминава K
12 22:45 II Затъмнен K
13 01:51 III Преминава Н
16 02:50 I  Преминава Н
17 00:02 III Затъмнен K
  00:07 I  Покрит Н
  21:18 I  Преминава Н
  22:30 I  Сянка Н
  23:33 I  Преминава K
18 00:44 I  Сянка K
  01:50 II Преминава Н
  22:05 I  Затъмнен K
20 01:20 II Затъмнен K
23 23:02 III Покрит K
24 00:21 IV Сянка Н
  00:49 III Затъмнен Н
  02:00 I  Покрит Н
  23:11 I  Преминава Н
25 00:25 I  Сянка Н
  01:25 I  Преминава K
26 00:00 I  Затъмнен K
  22:39 II Покрит Н
28 22:57 II Сянка K
30 23:34 III Покрит Н
31 23:37 IV Покрит K
 
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.5, Европа - 5.8, Ганимед - 5.1, Калисто - 6.1.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юни.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 01:04 I  Преминава Н
  22:22 I  Покрит Н
02 21:48 I  Преминава K
  23:02 I  Сянка K
03 01:13 II Покрит Н
  21:46 III Сянка K
04 22:51 II Сянка Н
  23:03 II Преминава K
05 01:34 II Сянка K
09 00:18 I  Покрит Н
  22:43 I  Сянка Н
  23:43 I  Преминава K
10 00:57 I  Сянка K
  22:19 I  Затъмнен K
  22:38 III Сянка Н
11 22:54 II Преминава Н
13 22:22 II Затъмнен K
16 23:24 I  Преминава Н
17 00:38 I  Сянка Н
18 00:14 I  Затъмнен K
24 22:40 I  Покрит Н
25 22:04 I  Преминава K
  23:15 I  Сянка K
27 22:25 II Покрит Н
28 23:55 III Затъмнен K
29 22:40 II Сянка K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.7, Европа - 6.0, Ганимед - 5.3, Калисто - 6.3.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юли.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
02 21:47 I  Преминава Н
  22:56 I  Сянка Н
03 22:32 I  Затъмнен K
04 22:51 IV Затъмнен K
05 23:24 III Покрит K
06 22:35 II Сянка Н
  23:04 II Преминава K
12 22:53 IV Преминава K
13 23:01 II Преминава Н
15 22:02 II Затъмнен K
16 21:37 III Сянка K
18 22:29 I  Преминава K
23 21:52 III Преминава K
  22:34 III Сянка Н
25 22:13 I  Преминава Н
            
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.9, Европа - 6.1, Ганимед - 5.5, Калисто - 6.5.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Август.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
02 21:34 I  Покрит Н
03 21:47 I  Сянка K
10 21:28 I  Сянка Н
            
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 6.0, Европа - 6.3, Ганимед - 5.6, Калисто - 6.6.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Септември.

Юпитер и спътниците му не са достъпни за наблюдение.

Октомври.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
25 07:04 III Преминава K
31 06:23 I  Сянка Н
            
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 6.0, Европа - 6.3, Ганимед - 5.6, Калисто - 6.7.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Ноември.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 05:12 II Преминава Н
  05:18 III Сянка Н
  06:25 I  Покрит K
08 05:31 I  Затъмнен Н
  06:37 II Сянка Н
09 04:59 I  Сянка K
  05:41 I  Преминава K
10 05:25 II Покрит K
12 05:08 III Покрит K
16 04:40 I  Сянка Н
  05:27 I  Преминава Н
17 04:52 I  Покрит K
19 06:08 III Затъмнен K
  06:45 III Покрит Н
23 06:33 I  Сянка Н
24 06:34 II Затъмнен Н
  06:51 I  Покрит K
25 04:09 I  Преминава K
26 05:20 II Преминава K
30 03:42 III Преминава K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 6.0, Европа - 6.2, Ганимед - 5.6, Калисто - 6.6.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Декември.

Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно.
01 05:38 I  Затъмнен Н
02 03:55 I  Преминава Н
  05:09 I  Сянка K
  06:07 I  Преминава K
03 03:34 II Сянка Н
  05:33 II Преминава Н
  06:07 II Сянка K
07 03:51 III Сянка K
  05:24 III Преминава Н
09 04:49 I  Сянка Н
  05:52 I  Преминава Н
  07:02 I  Сянка K
10 05:15 I  Покрит K
  06:07 II Сянка Н
12 05:48 II Покрит K
14 05:06 III Сянка Н
16 06:43 I  Сянка Н
17 03:52 I  Затъмнен Н
  07:11 I  Покрит K
18 03:24 I  Сянка K
  04:30 I  Преминава K
19 03:39 II Затъмнен Н
21 02:42 II Преминава K
24 05:45 I  Затъмнен Н
25 03:05 I  Сянка Н
  04:01 III Покрит Н
  04:15 I  Преминава Н
  05:17 I  Сянка K
  06:26 I  Преминава K
  06:26 III Покрит K
26 03:36 I  Покрит K
  06:14 II Затъмнен Н
28 02:54 II Преминава Н
  03:02 II Сянка K
  05:20 II Преминава K
Конфигурации на Юпитеровите спътници. Изток е в дясно. Явления в системата спътници на Юпитер.

Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І.Йо (червена крива), ІІ.Европа (синя крива), ІІІ.Ганимед (зелена крива), ІV.Калисто (червена крива).

Средната за месеца звездна величина (V) на Галилеевите спътници е: Йо - 5.9, Европа - 6.1, Ганимед - 5.4, Калисто - 6.5.
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за четирите най-големи спътника на Юпитер и моментите на кулминация на Голямото червено петно.

 • Графиките с конфигурациите на спътниците са дадени за наблюдения извършвани с телескоп. Централната вертикална ивица на графиките изобразява диска на Юпитер в различни моменти официално време. Хоризонталните ивици съответстват на едно денонощие и започват в 0 часа официално време. Положението на спътниците относно диска на планетата е дадено с криви линии. Прекъсването на тези криви при пресичане на вертикалната ивица означава преминаване на спътника зад планетата (покриване). За да се определи конфигурацията на спътниците на Юпитер за даден момент, трябва да се прекара хоризонтална линия съответстваща на частта от денонощието. Пресечните точки на линията с кривите дават видимото положение на спътниците относно Юпитер.
 • Позицията на Голямото червено петно на графиките е изобразена с пунктирана червена линия върху вертикалната оранжева ивица (диска на Юпитер). Определянето на положението е сходно с това за спътниците.
 • От явленията в системата Галилееви спътници на Юпитер са избрани само видимите в България. Моментите са в официално време. Спътниците са означени с римски цифри. Явленията са следните: Преминава - спътника преминава пред диска на Юпитер, Сянка - спътника хвърля сянка върху диска на Юпитер, Покрит - спътника е покрит от диска на Юпитер, Затъмнен - спътника е затъмнен от сянката на Юпитер, К - край на явлението, Н - начало на явлението.