АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2023

Данни за малките тела.

Раздела съдържа данни и звездни карти за ярките астероиди и комети, също и за метеорните потоци с максимална активност по-голяма от 10 метеора за час.

Астероиди и комети.

Астероиди до 9 зв. вел.
видими през 2023 година.
______________________________
Астероид     Зв. Противо-
         вел. стояние
______________________________
(2) Pallas    7,6 08.I
(6) Hebe     8,7 26.I
(1) Ceres    6,8 21.III
(15) Eunomia   8,9 07.VII
(8) Flora    8,5 27.VIII
(29) Amphitrite 9,0 02.X
(18) Melpomene  8,2 06.XI
(4) Vesta    6,5 21.XII
(9) Metis    8,4 23.XII
______________________________
Ярки комети 
видими през 2023 година.
____________________________________
Комета       Зв. Подходяща за
          вел. наблюдение
____________________________________
C/2022 E3 (ZTF)    5,5 I-III
96P/Machholz      5.7 II
C/2021 T4 (Lemmon)   8,5 VI-VIII
C/2023 P1 (Nishimura) 4,8 VIII-IX
103P/Hartley      7.0 VIII-XII
2P/Encke        5.6 X
C/2021 S3 (PANSTARRS) 8,6 XII
____________________________________

Метеорни потоци.

Квадрантиди (QUA)
активност: 28.XII - 12.I, максимум: 04.I, 110 метеори/час, радиант: α=230° δ=+49°. Статия.
Лириди (LYR)
активност: 14.IV - 30.IV, максимум: 23.IV, 18 метеори/час, радиант: α=271° δ=+34°. Статия.
Ета Аквариди (ETA)
активност: 19.IV - 28.V, максимум: 06.V, 50 метеори/час, радиант: α=338° δ=-1°. Статия.
Южни Делта Аквариди (SDA)
активност: 12.VII - 23.VIII, максимум: 30.VII, 25 метеори/час, радиант: α=340° δ=-16°. Статия.
Персеиди (PER)
активност: 17.VII - 24.VIII, максимум: 13.VIII, 100 метеори/час, радиант: α=48° δ=+58°. Статия.
Ориониди (ORI)
активност: 02.X - 07.XI, максимум: 22.X, 20 метеори/час, радиант: α=95° δ=+16°. Статия.
Леониди (LEO)
активност: 06.XI - 30.XI, максимум: 18.XI, 10-15 метеори/час, радиант: α=152° δ=+22°. Статия.
Геминиди (GEM)
активност: 04.XII - 20.XII, максимум: 14.XII, 150 метеори/час, радиант: α=112° δ=+33°. Статия.
Урсиди (URS)
активност: 17.XII - 26.XII, максимум: 23.XII, 10 метеори/час, радиант: α=217° δ=+76°. Статия.

Външни връзки.