АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2019           

Данни за малките тела.

Астероиди и комети.

Астероиди до 9 зв. вел.
видими през 2019 година.
____________________________
Астероид    Зв. Противо-
        вел. стояние
____________________________
532 Herculina 8,8 06.II
2 Pallas    7,9 10.IV
1 Ceres    6,9 29.V
15 Eunomia   8,3 13.VIII
29 Amphitrite 8.7 13.X
9 Metis    8,5 25.X
4 Vesta    6,3 12.IX
3 Juno     8,2
6 Hebe     8,5 
____________________________
Ярки комети 
видими през 2019 година.
____________________________
Комета   Зв. Подходяща за
      вел. наблюдение
____________________________
P/2008 Y12 6,3 VII-IX
289P    5,3 X-XII
____________________________

Метеорни потоци.

Квадрантиди (QUA)
активност: 28.XII - 12.I, максимум: 04.I, 110 метеори/час, радиант: α=230° δ=+49°
Лириди (LYR)
активност: 14.IV - 30.IV, максимум: 23.IV, 18 метеори/час, радиант: α=271° δ=+34°
Ета Аквариди (ETA)
активност: 19.IV - 28.V, максимум: 06.V, 50 метеори/час, радиант: α=338° δ=-1°
Южни Делта Аквариди (SDA)
активност: 12.VII - 23.VIII, максимум: 30.VII, 25 метеори/час, радиант: α=340° δ=-16°
Персеиди (PER)
активност: 17.VII - 24.VIII, максимум: 13.VIII, 110 метеори/час, радиант: α=48° δ=+58°
Ориониди (ORI)
активност: 02.X - 07.XI, максимум: 22.X, 20 метеори/час, радиант: α=95° δ=+16°
Леониди (LEO)
активност: 06.XI - 30.XI, максимум: 18.XI, 15 метеори/час, радиант: α=152° δ=+22°
Геминиди (GEM)
активност: 04.XII - 17.XII, максимум: 14.XII, 140 метеори/час, радиант: α=112° δ=+33°
Урсиди (URS)
активност: 17.XII - 26.XII, максимум: 14.XII, 10 метеори/час, радиант: α=217° δ=+76°

Пояснителни бележки.

Раздела "Астероиди" съдържа данни и карти на положението между звездите за малките планети по-ярки от 9 видима звездна величина.

В ефемеридите на малките планети са включени следните данни:

Данните за планетата, когато е недостъпна за наблюдение са публикувани в сиво.
За всяка малка планета е публикувана карта на околните звезди до 10 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.

Раздела "Комети" съдържа данни и карти на положението между звездите за ярки комети видими в неголям любителски телескоп.

В ефемеридите на кометите са включени следните данни:

За всяка комета са публикувани карти на околните звезди до 9 V звездна величина, изработени със Sky Charts автор Patrick Chevalley.

Външни връзки.