АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Данни за малките тела.

Астероиди и комети.

Астероиди до 9 зв. вел.
видими през 2021 година.
____________________________
Астероид    Зв. Противо-
        вел. стояние
____________________________
15 Eunomia   8,4 21.I
4 Vesta    6,1 04.III
6 Hebe     8,4 17.VII
12 Victoria  8,8 30.VII
2 Pallas    8,6 11.IX
1 Ceres    7,2 27.XI
7 Iris     7,9
____________________________
Ярки комети 
видими през 2021 година.
____________________________________
Комета       Зв. Подходяща за
          вел. наблюдение
____________________________________
7P/Pons-Winnecke  8,2 V-VII
19P/Borrelly    8,2 XII
____________________________________

Метеорни потоци.

Квадрантиди (QUA)
активност: 28.XII - 12.I, максимум: 03.I, 110 метеори/час, радиант: α=230° δ=+49°. Статия.
Лириди (LYR)
активност: 14.IV - 30.IV, максимум: 22.IV, 18 метеори/час, радиант: α=271° δ=+34°. Статия.
Ета Аквариди (ETA)
активност: 19.IV - 28.V, максимум: 05.V, 50 метеори/час, радиант: α=338° δ=-1°. Статия.
Южни Делта Аквариди (SDA)
активност: 12.VII - 23.VIII, максимум: 30.VII, 25 метеори/час, радиант: α=340° δ=-16°. Статия.
Персеиди (PER)
активност: 17.VII - 24.VIII, максимум: 12.VIII, 100 метеори/час, радиант: α=48° δ=+58°. Статия.
Ориониди (ORI)
активност: 02.X - 07.XI, максимум: 21.X, 20 метеори/час, радиант: α=95° δ=+16°. Статия.
Леониди (LEO)
активност: 06.XI - 30.XI, максимум: 17.XI, 10 метеори/час, радиант: α=152° δ=+22°. Статия.
Геминиди (GEM)
активност: 04.XII - 20.XII, максимум: 14.XII, 150 метеори/час, радиант: α=112° δ=+33°. Статия.
Урсиди (URS)
активност: 17.XII - 26.XII, максимум: 22.XII, 10 метеори/час, радиант: α=217° δ=+76°. Статия.

Пояснителни бележки.

Раздела "Астероиди" съдържа данни и карти на положението между звездите за малките планети по-ярки от 9 видима звездна величина.

Моментите на всичкии явления са в официално време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на малките планети са включени следните данни за 0 часа официално време:

За всяка малка планета е публикувана карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.

Раздела "Комети" съдържа данни и карти на положението между звездите за ярки комети видими в неголям любителски телескоп.

Моментите на всичкии явления са в официално време.

В ефемеридите на кометите са включени следните данни за 0 часа официално време:

За всяка комета са публикувани карти на околните звезди до 9 V звездна величина, изработени със Sky Charts автор Patrick Chevalley.

Външни връзки.