АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2018           

Данни за малките тела.

Астероиди и комети.

Астероиди до 9 зв. вел.
видими през 2018 година.
____________________________
Астероид    Зв. Противо-
        вел. стояние
____________________________
8 Flora    8.2 02.I
1 Ceres    6.9 31.I
4 Vesta    5.4 19.VI
3 Juno     7.4 17.XI
6 Hebe     8.5 28.XII
2 Pallas    8.7
7 Iris     8.5
20 Massalia  8.8
____________________________
Ярки комети видими през 
2018 година.
____________________________
Комета   Зв. Подходяща за
      вел. наблюдение
____________________________
C/2017 S3  4.4 VII-VIII
21P     7.0 VII-XI
46P     3.6 X-XII
____________________________

Метеорни потоци.

Квадрантиди (QUA)
активност: 28.XII - 12.I, максимум: 03.I, 110 метеори/час, радиант: α=230° δ=+49°
Лириди (LYR)
активност: 14.IV - 30.IV, максимум: 22.IV, 18 метеори/час, радиант: α=271° δ=+34°
Ета Аквариди (ETA)
активност: 19.IV - 28.V, максимум: 06.V, 50 метеори/час, радиант: α=338° δ=-1°
Южни Делта Аквариди (SDA)
активност: 12.VII - 23.VIII, максимум: 30.VII, 25 метеори/час, радиант: α=340° δ=-16°
Персеиди (PER)
активност: 17.VII - 24.VIII, максимум: 12.VIII, 110 метеори/час, радиант: α=48° δ=+58°
Ориониди (ORI)
активност: 02.X - 07.XI, максимум: 21.X, 20 метеори/час, радиант: α=95° δ=+16°
Леониди (LEO)
активност: 06.XI - 30.XI, максимум: 17.XI, 15 метеори/час, радиант: α=152° δ=+22°
Геминиди (GEM)
активност: 04.XII - 17.XII, максимум: 14.XII, 120 метеори/час, радиант: α=112° δ=+33°

Пояснителни бележки.

Раздела "Астероиди" съдържа данни и карти на положението между звездите за малките планети по-ярки от 9 видима звездна величина.

В ефемеридите на малките планети са включени следните данни:

Данните за планетата, когато е недостъпна за наблюдение са публикувани в сиво.
За всяка малка планета е публикувана карта на околните звезди до 10 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.

Раздела "Комети" съдържа данни и карти на положението между звездите за ярки комети видими в неголям любителски телескоп.

В ефемеридите на кометите са включени следните данни:

За всяка комета са публикувани карти на околните звезди до 9 V звездна величина, изработени със Sky Charts автор Patrick Chevalley.

Външни връзки.