АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2024

Данни за малките тела.

Раздела съдържа данни и звездни карти за ярките астероиди и комети, също и за метеорните потоци с максимална активност по-голяма от 10 метеора за час.

Астероиди и комети.

Астероиди до 9 зв. вел.
видими през 2024 година.

Астероид     Зв. Противо-
         вел. стояние 
(4) Vesta    6,7 
(9) Metis    8,7 
(3) Juno     8,6 03.III
(2) Pallas    8,8 19.V
(1) Ceres    7,2 06.VII
(40) Harmonia  8,9 21.VII
((7) Iris    8,3 06.VIII
(15) Eunomia   8,1 14.XII

Ярки комети
видими през 2024 година.

Комета             Зв. Подходяща за
                вел. наблюдение 
C/2021 S3 (PANSTARRS)      5,5 I-IV
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)  5.7 V-VII, X-XII
12P/Pons-Brooks         7.0 I-IV
13P/Olbers           7.5 IV-IX
62P/Tsuchinshan         7.0 I-II

Метеорни потоци.

Квадрантиди (QUA)
активност: 28.XII - 12.I, максимум: 04.I, 80 метеори/час, радиант: α=230° δ=+49°. Статия.
Лириди (LYR)
активност: 14.IV - 30.IV, максимум: 22.IV, 18 метеори/час, радиант: α=271° δ=+34°. Статия.
Ета Аквариди (ETA)
активност: 19.IV - 28.V, максимум: 06.V, 50 метеори/час, радиант: α=338° δ=-1°. Статия.
Южни Делта Аквариди (SDA)
активност: 12.VII - 23.VIII, максимум: 30.VII, 25 метеори/час, радиант: α=340° δ=-16°. Статия.
Персеиди (PER)
активност: 17.VII - 24.VIII, максимум: 12.VIII, 100 метеори/час, радиант: α=48° δ=+58°. Статия.
Ориониди (ORI)
активност: 02.X - 07.XI, максимум: 21.X, 20 метеори/час, радиант: α=95° δ=+16°. Статия.
Леониди (LEO)
активност: 06.XI - 30.XI, максимум: 17.XI, 10 метеори/час, радиант: α=152° δ=+22°. Статия.
Геминиди (GEM)
активност: 04.XII - 20.XII, максимум: 14.XII, 150 метеори/час, радиант: α=112° δ=+33°. Статия.
Урсиди (URS)
активност: 17.XII - 26.XII, максимум: 22.XII, 10 метеори/час, радиант: α=217° δ=+76°. Статия.

Външни връзки.