АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2024

Данни за Уран

Условия за наблюдение.

Уран е видим на вечерното небе до началото на април. След съединение със Слънцето на 13 май, планетата се появява на утринното небе през юли, като изгрява все по-рано и от края на август до края на годината е видима цяла нощ. Най-благоприятния период за наблюдение на планетата е ноември около датата на противостояние със Слънцето. През годината Уран се движи сред звездите на съзвездията Овен и Бик.

В бинокъл Уран се вижда добре и лесно може да бъде открит сред звездите. Диска на планетата се различава при увеличение над 100 пъти, а спътниците само с професионална техника.

Явления

Хелиоцентрични явления 2024г.

Няма.

Геоцентрични явления 2024г.

27.I  10 Уран завършва ретроградно движение.                   
13.V  12 Уран е в съединение със Слънцето.                    
01.IX  16 Уран започва ретроградно движение.                    
17.XI  04 Уран е в противостояние на Слънцето.

Съединения с Луната и планетите.

Дата  Час  Спрямо   Дата  Час Спрямо     
2024г.    Луната   2024г.           
19.I  22  3,0° Ю   21.IV  06 0,5°  Юпитер
16.II  04  3,2° Ю   18.V  15 0,5°  Венера
14.III 14  3,4° Ю   31.V  10 1,3°  Меркурий
11.IV  03  3,6° Ю   15.VII 17 0,5°  Марс
08.V  16  3,6° Ю   
05.VI  04  3,7° Ю
02.VII 13  3,9° Ю
29.VII 21  4,2° Ю
26.VIII 03  4,4° Ю
22.IX  10  4,5° Ю
19.X  19  4,5° Ю
16.XI  03  4,4° Ю
13.XII 12  4,4° Ю

Карти и схеми.

Път между звездите.
Път на Уран между звездите I-XII. 45°
Път между звездите.
Път на Уран между звездите I-XII. 10°
Вид на Уран през годината. (Зрително поле 60“)
17.XI
Елонгация на планетата от Слънцето Звездна величина на планетата Видим диаметър на планетата

Ефемериди.

Видимост, положение на звездното небе и видими характеристики.

Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ   Δ   π | d  V 
2024г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  " | "  m ?
01.I  13:42 20:51 04:03 129 И | Ari 3,1144 +17,280 18,974 0,5 | 3,7 5,7
15.I  12:46 19:55 03:07 115 И | Ari 3,0987 +17,222 19,176 0,5 | 3,7 5,7
29.I  11:51 18:59 02:12 101 И | Ari 3,0942 +17,210 19,404 0,5 | 3,6 5,7
12.II  10:56 18:05 01:17 87 И | Ari 3,1011 +17,244 19,642 0,4 | 3,6 5,7
26.II  10:02 17:11 00:24 73 И | Ari 3,1194 +17,324 19,876 0,4 | 3,5 5,8
11.III 09:08 16:18 23:27 59 И | Ari 3,1481 +17,444 20,094 0,4 | 3,5 5,8
25.III 08:15 15:25 22:35 46 И | Ari 3,1858 +17,598 20,283 0,4 | 3,5 5,8
08.IV  08:21 15:32 22:44 33 И | Ari 3,2307 +17,778 20,434 0,4 | 3,4 5,8
22.IV  07:29 14:40 21:52 20 И | Ari 3,2812 +17,976 20,539 0,4 | 3,4 5,8
06.V  06:36 13:49 21:01  7 И | Ari 3,3350 +18,182 20,594 0,4 | 3,4 5,8
20.V  05:43 12:57 20:11  6 З | Ari 3,3901 +18,388 20,597 0,4 | 3,4 5,8
03.VI  04:51 12:05 19:20 19 З | Tau 3,4444 +18,587 20,548 0,4 | 3,4 5,8
17.VI  03:58 11:13 18:28 31 З | Tau 3,4958 +18,770 20,449 0,4 | 3,4 5,8
01.VII 03:05 10:21 17:37 44 З | Tau 3,5424 +18,933 20,305 0,4 | 3,5 5,8
15.VII 02:11 09:28 16:45 57 З | Tau 3,5823 +19,070 20,123 0,4 | 3,5 5,8
29.VII 01:18 08:35 15:52 70 З | Tau 3,6139 +19,176 19,912 0,4 | 3,5 5,8
12.VIII 00:24 07:41 14:59 83 З | Tau 3,6357 +19,249 19,682 0,4 | 3,6 5,7
26.VIII 23:25 06:47 14:04 96 З | Tau 3,6468 +19,284 19,445 0,5 | 3,6 5,7
09.IX  22:30 05:52 13:09 109 З | Tau 3,6466 +19,283 19,214 0,5 | 3,7 5,7
23.IX  21:35 04:56 12:13 123 З | Tau 3,6353 +19,244 19,002 0,5 | 3,7 5,7
07.X  20:39 04:00 11:17 137 З | Tau 3,6137 +19,172 18,821 0,5 | 3,7 5,6
21.X  19:42 03:03 10:19 152 З | Tau 3,5835 +19,070 18,684 0,5 | 3,8 5,6
04.XI  17:46 01:06 08:22 166 З | Tau 3,5470 +18,946 18,598 0,5 | 3,8 5,6
18.XI  16:49 00:08 07:24 179 И | Tau 3,5075 +18,810 18,572 0,5 | 3,8 5,6
02.XII 15:52 23:07 06:26 164 И | Tau 3,4682 +18,674 18,607 0,5 | 3,8 5,6
16.XII 14:55 22:10 05:28 150 И | Tau 3,4325 +18,550 18,700 0,5 | 3,8 5,6
30.XII 13:59 21:13 04:31 135 И | Ari 3,4035 +18,449 18,846 0,5 | 3,7 5,6

Хелеоцентрични еклиптични координати.

Дата    λ    β    r  
2024    °    °    A.U. 
01.I   51,603 -0,296 19,6134 
15.I   51,761 -0,294 19,6112 
29.I   51,919 -0,292 19,6090 
12.II  52,077 -0,290 19,6067 
26.II  52,235 -0,288 19,6045 
11.III  52,393 -0,286 19,6022 
25.III  52,551 -0,284 19,5999 
08.IV  52,709 -0,282 19,5977 
22.IV  52,867 -0,280 19,5954 
06.V   53,026 -0,278 19,5931 
20.V   53,184 -0,276 19,5908 
03.VI  53,342 -0,274 19,5886 
17.VI  53,501 -0,272 19,5863 
01.VII  53,660 -0,270 19,5840 
15.VII  53,818 -0,268 19,5817 
29.VII  53,977 -0,266 19,5793 
12.VIII 54,135 -0,264 19,5770 
26.VIII 54,294 -0,262 19,5747 
09.IX  54,453 -0,260 19,5724 
23.IX  54,611 -0,258 19,5701 
07.X   54,770 -0,256 19,5677 
21.X   54,928 -0,254 19,5654 
04.XI  55,088 -0,252 19,5630 
18.XI  55,246 -0,250 19,5607 
02.XII  55,405 -0,248 19,5583 
16.XII  55,565 -0,246 19,5560 
30.XII  55,724 -0,244 19,5536 

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карти на положението между звездите за Уран.

Моментите на всички явления и ефемериди са в официално време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на Уран са включени следните данни за 0 часа:

Публикувана е карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.