АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2023

Външни връзки

В страницата са включени връзки към други сайтове съдържащи по-изчерпателна или допълваща информация спрямо изложената в астрономическия календар. Всички сайтове са публични и безплатни.

Астрономически календар:
Интерактивен, java, астрономически алманах JAlma
Переодичен бюлетин на "Астрономически календар"
Астрономически календар: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 звездни карти
Ефемеридни служби и интерактивни астрономически календари:
Ефемериди на "Институт за небесна механика и ефемеридни изчисления" (IMCCE)
Интерактивни ефемириди Horizons на JPL
Космически календар на JPL (NASA).
Затъмнения и покривания:
Онлайн портал за затъмнения.
Сайт на НАСА за затъмнения.
International Occultation Timing Association - European Section. IOTA - ES.
Dutch Occultation Association. DOA.
Астероиди, комети и метеори:
Център за малки планети IAU (MPC).
Международна метеорна организация (IMO).
Планетографски карти и данни:
USGS - Gazetteer of Planetary Nomenclature
Ежедневни снимки на Слънцето (SOHO).
Лунни фотографски атласи и карти от "Лунен и планетен институт" (LPI NASA)
Интерактивна карта на Луната (Google).
Интерактивна карта на Марс (Google).
Бази данни и програми:
Астрономически център за данни Страсбург (CDS)
Планетариумна програма Sky Charts автор Patrick Chevalley.