АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2024

Покриване на планети и звезди от Луната.

Планети.

През 2024 година Луната ще покрие Сатурн. Макар събитието да настъпва ниско над хоризонта (в югозападна посока) по време на изгрева на слънце, то ще е достъпно за наблюдение. В таблицата по-долу са дадени моментите на покриване/откриване на центъра на планетния диск, височината над хоризонта на Луната и Слънцето, както и половината продължителност на явлението в секунди.

         Покрива Сатурн   Открива Сатурн 
           21.VIII      21.VIII   
Населено     Час   h☾ h☉  Час   h☾ h☉ 
място      hh mm ss °  °   hh mm ss °  °  
Благоевград   06:43:14 17 -1  07:37:00 8  9
Бургас      06:45:46 13  3  под хоризонта
Варна      06:45:15 13  3  под хоризонта
Велико Търново  06:44:03 15  2  07:37:39 5 11
Видин      06:41:27 17 -1  07:37:33 7  9
Плевен      06:43:06 15  1  07:37:39 6 10
Пловдив     06:44:20 16  1  07:37:11 6 10
Русе       06:43:35 14  2  07:37:53 5 12
София      06:42:50 17  0  07:37:18 7  9
Стара Загора   06:44:38 15  1  07:37:22 6 11

Начало/край     -/+18s       -/+17s   

Звездни купове.

През 2024 година Луната пет пъти ще покрие звeздния куп М45 Плеади в съзвездието Бик:

16.II Луната покрива разсеян звезден куп M45, централен момент 23:30, h☾ 26°, h☉ -56°.
11.IV Луната покрива разсеян звезден куп M45, централен момент 17:00, h☾ 67°, h☉ 33°.
26.VIII Луната покрива разсеян звезден куп M45, централен момент 07:00, h☾ 71°, h☉ 2°.
19.X Луната покрива разсеян звезден куп M45, централен момент 23:00, h☾ 34°, h☉ -47°.
13.XII Луната покрива разсеян звезден куп M45, централен момент 19:00, h☾ 40°, h☉ -22°.

Благоевград 42°01' с.ш. 23°05' и.д.

Дата    Час   Явление Страна Име на звездата  V  h☾ h☉ 
2024г.  hh:mm:ss                  mag °  °  ?
 21.I   00:12:16 Покрива Тъмна 36     Tau  5.5 42 -67	
 22.I   19:32:04 Покрива Тъмна       Tau  5.6 54 -23	
 22.I   21:18:13 Близо  Тъмна 136     Tau  4.6 71 -43	
 04.II  03:31:56 Открива Тъмна       Lib  5.8  7 -46	
 04.II  05:29:28 Открива Тъмна 42     Lib  5.0 20 -24	
 15.II  20:53:58 Покрива Тъмна 40     Ari  5.8 42 -33	
 16.II  23:17:18 Покрива Тъмна M45 star  Tau  5.4 29 -55	
 19.II  03:59:31 Покрива Тъмна 136     Tau  4.6  3 -37	
 19.II  20:08:03 Покрива Тъмна 49     Aur  5.3 71 -24	
 21.II  03:53:35 Покрива Тъмна       Gem  5.3 20 -38	
 15.III  20:56:00 Покрива Тъмна chi     Tau  5.4 42 -26	
 20.III  02:22:35 Покрива Тъмна lambda   Cnc  5.9 22 -42	
 23.III  23:41:39 Покрива Тъмна sigma    Leo  4.1 54 -45	
 03.IV  05:12:52 Открива Тъмна 59     Sgr  4.5  6 -21	
 16.IV  01:32:25 Близо  Тъмна omega    Cnc  5.9 20 -38	
 26.IV  01:36:33 Открива Тъмна 42     Lib  5.0 22 -34	
 02.V   04:23:16 Открива Тъмна 37     Cap  5.7  7 -19	
 02.V   05:46:06 Открива Тъмна epsilon   Cap  4.5 19  -7	
 11.V   21:41:02 Покрива Тъмна 49     Aur  5.3 30 -11	
 08.VI  21:38:09 Покрива Тъмна 47     Gem  5.8 16  -6	
 17.VI  21:24:50 Покрива Тъмна ET     Vir  4.9 31  -4	
 10.VII  22:42:14 Покрива Тъмна chi     Leo  4.6 11 -15	
 01.VIII 03:25:05 Открива Тъмна 136     Tau  4.6  6 -25	
 13.VIII 20:33:42 Покрива Тъмна       Sco  5.0 22  -1	
 13.VIII 23:38:01 Покрива Тъмна       Sco  5.3  6 -28	
 15.VIII 23:37:09 Покрива Тъмна W      Sgr  4.7 15 -28	
 21.VIII 06:43:13 Покрива Светла Сатурн   Aqr  0.9 17  +0	
 26.VIII 06:34:42 Открива Тъмна 23     Tau  4.1 71  -3	
 26.VIII 07:16:24 Открива Тъмна eta     Tau  2.8 72  +5	
 15.IX  20:39:47 Покрива Тъмна epsilon   Cap  4.5 18 -12	
 21.IX  23:54:35 Открива Тъмна zeta    Ari  4.9 28 -44	
 23.IX  03:24:50 Открива Тъмна chi     Tau  5.4 57 -40	
 27.IX  04:58:12 Открива Тъмна lambda   Cnc  5.9 33 -27	
 12.X   23:09:32 Покрива Тъмна phi     Cap  5.2 22 -46	
 19.X   22:59:15 Открива Тъмна M45 star  Tau  5.4 33 -47	
 19.X   23:40:45 Открива Тъмна 27     Tau  3.6 41 -53	
 24.X   02:42:18 Открива Тъмна omega    Cnc  5.9 32 -54	
 31.X   06:22:58 Открива Тъмна alpha    Vir  1.0  5  -7	
 07.XI  18:31:07 Покрива Тъмна omega    Sgr  4.7 20 -15	
 07.XI  19:59:00 Покрива Тъмна 60     Sgr  4.8 12 -31	
 12.XI  19:08:29 Покрива Тъмна 44     Psc  5.8 40 -22	
 15.XI  19:25:08 Покрива Тъмна zeta    Ari  4.9 29 -26	
 15.XI  20:14:42 Открива Тъмна zeta    Ari  4.9 38 -35	
 16.XI  22:42:31 Открива Тъмна chi     Tau  5.4 56 -60	
 19.XI  00:25:25 Открива Тъмна 49     Aur  5.3 54 -67	
 20.XI  04:55:24 Открива Тъмна       Gem  5.3 72 -27	
 23.XI  02:40:09 Открива Тъмна 37     Leo  5.4 32 -52	
 24.XI  06:25:04 Открива Тъмна chi     Leo  4.6 53 -12	
 27.XI  03:59:28 Открива Тъмна       Vir  5.6  3 -39	
 07.XII  17:32:09 Покрива Тъмна 50     Aqr  5.8 35  -7	
 10.XII  22:23:49 Покрива Тъмна epsilon   Psc  4.3 45 -59	
 13.XII  19:32:14 Покрива Тъмна 27     Tau  3.6 46 -28	
 15.XII  18:30:45 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 16 -17	
 28.XII  07:30:07 Открива Тъмна       Sco  5.3 13  -5	

Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Бургас 42°30' с.ш. 27°29' и.д.

Дата    Час   Явление Страна Име на звездата  V  h☾ h☉ 
2024г.  hh:mm:ss                  mag °  °  ?
 13.I   17:16:45 Покрива Тъмна kappa    Cap  4.7 17  -4	
 17.I   17:19:55 Покрива Тъмна zeta    Psc  5.2 55  -3	
 21.I   00:16:21 Покрива Тъмна 36     Tau  5.5 38 -68	
 22.I   19:36:53 Покрива Тъмна       Tau  5.6 58 -27	
 22.I   21:28:35 Близо  Тъмна 136     Tau  4.6 74 -48	
 04.II  03:29:55 Открива Тъмна       Lib  5.8  9 -43	
 04.II  05:38:48 Открива Тъмна 42     Lib  5.0 21 -19	
 15.II  20:55:23 Покрива Тъмна 40     Ari  5.8 39 -36	
 16.II  23:20:49 Покрива Тъмна M45 star  Tau  5.4 25 -57	
 19.II  20:17:12 Покрива Тъмна 49     Aur  5.3 74 -28	
 21.II  03:52:35 Покрива Тъмна       Gem  5.3 17 -35	
 15.III  21:01:33 Покрива Тъмна chi     Tau  5.4 38 -30	
 23.III  23:43:03 Покрива Тъмна sigma    Leo  4.1 53 -45	
 03.IV  05:23:06 Открива Тъмна 59     Sgr  4.5  9 -16	
 26.IV  01:39:01 Открива Тъмна 42     Lib  5.0 22 -33	
 02.V   04:29:03 Открива Тъмна 37     Cap  5.7 10 -16	
 02.V   05:54:54 Открива Тъмна epsilon   Cap  4.5 21  -2	
 11.V   21:47:14 Покрива Тъмна 49     Aur  5.3 25 -14	
 08.VI  21:37:04 Покрива Тъмна 47     Gem  5.8 14  -8	
 17.VI  21:23:52 Покрива Тъмна ET     Vir  4.9 31  -6	
 10.VII  22:41:46 Покрива Тъмна chi     Leo  4.6  8 -16	
 01.VIII 03:22:53 Открива Тъмна 136     Tau  4.6  8 -23	
 13.VIII 20:44:07 Покрива Тъмна       Sco  5.0 20  -6	
 15.VIII 23:45:52 Покрива Тъмна W      Sgr  4.7 12 -30	
 26.VIII 07:25:49 Открива Тъмна eta     Tau  2.8 69 +10	
 29.VIII 01:37:32 Близо  Тъмна 49     Aur  5.3  3 -38	
 15.IX  20:47:50 Покрива Тъмна epsilon   Cap  4.5 20 -17	
 21.IX  23:54:52 Открива Тъмна zeta    Ari  4.9 31 -45	
 27.IX  05:01:47 Открива Тъмна lambda   Cnc  5.9 37 -23	
 12.X   23:08:34 Покрива Тъмна phi     Cap  5.2 20 -48	
 19.X   23:51:02 Открива Тъмна 27     Tau  3.6 46 -55	
 21.X   22:11:32 Открива Тъмна       Tau  5.6 11 -43	
 24.X   02:47:24 Открива Тъмна omega    Cnc  5.9 36 -51	
 31.X   06:28:37 Открива Тъмна alpha    Vir  1.0  9  -3	
 07.XI  18:34:07 Покрива Тъмна omega    Sgr  4.7 18 -18	
 07.XI  20:02:58 Покрива Тъмна 60     Sgr  4.8 10 -35	
 12.XI  19:15:55 Покрива Тъмна 44     Psc  5.8 43 -27	
 15.XI  19:28:50 Покрива Тъмна zeta    Ari  4.9 33 -30	
 15.XI  20:15:51 Открива Тъмна zeta    Ari  4.9 42 -38	
 16.XI  22:47:17 Открива Тъмна chi     Tau  5.4 60 -62	
 19.XI  00:32:06 Открива Тъмна 49     Aur  5.3 58 -66	
 20.XI  05:05:31 Открива Тъмна       Gem  5.3 68 -22	
 23.XI  02:42:23 Открива Тъмна 37     Leo  5.4 36 -49	
 24.XI  06:33:13 Открива Тъмна chi     Leo  4.6 54  -7	
 27.XI  04:01:03 Открива Тъмна       Vir  5.6  6 -35	
 07.XII  17:40:54 Покрива Тъмна 50     Aqr  5.8 34 -11	
 10.XII  22:28:13 Покрива Тъмна epsilon   Psc  4.3 42 -62	
 13.XII  19:33:35 Покрива Тъмна 27     Tau  3.6 50 -32	
 13.XII  19:48:34 Покрива Тъмна 28     Tau  5.1 52 -34	
 15.XII  18:28:55 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 19 -20	

Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Варна 43°13' с.ш. 27°55' и.д.

Дата    Час   Явление Страна Име на звездата  V  h☾ h☉ 
2024г.  hh:mm:ss                  mag °  °  ?
 13.I   17:16:42 Покрива Тъмна kappa    Cap  4.7 16  -4	
 17.I   17:22:26 Покрива Тъмна zeta    Psc  5.2 54  -4	
 21.I   00:16:12 Покрива Тъмна 36     Tau  5.5 38 -67	
 22.I   19:39:15 Покрива Тъмна       Tau  5.6 59 -28	
 22.I   21:29:59 Близо  Тъмна 136     Tau  4.6 74 -48	
 04.II  03:28:27 Открива Тъмна       Lib  5.8  9 -42	
 04.II  05:40:05 Открива Тъмна 42     Lib  5.0 21 -19	
 15.II  20:51:60 Покрива Тъмна 40     Ari  5.8 39 -36	
 16.II  23:21:14 Покрива Тъмна M45 star  Tau  5.4 25 -56	
 19.II  20:18:05 Покрива Тъмна 49     Aur  5.3 74 -29	
 21.II  03:51:32 Покрива Тъмна       Gem  5.3 17 -34	
 15.III  21:02:14 Покрива Тъмна chi     Tau  5.4 38 -30	
 23.III  23:41:41 Покрива Тъмна sigma    Leo  4.1 52 -45	
 03.IV  05:25:45 Открива Тъмна 59     Sgr  4.5  9 -15	
 26.IV  01:38:18 Открива Тъмна 42     Lib  5.0 22 -33	
 02.V   04:30:59 Открива Тъмна 37     Cap  5.7 10 -15	
 02.V   05:55:53 Открива Тъмна epsilon   Cap  4.5 21  -2	
 11.V   21:48:54 Покрива Тъмна 49     Aur  5.3 25 -14	
 08.VI  21:36:11 Покрива Тъмна 47     Gem  5.8 14  -8	
 17.VI  21:22:43 Покрива Тъмна ET     Vir  4.9 30  -5	
 10.VII  22:40:33 Покрива Тъмна chi     Leo  4.6  8 -16	
 01.VIII 03:23:44 Открива Тъмна 136     Tau  4.6  9 -22	
 13.VIII 20:45:02 Покрива Тъмна       Sco  5.0 19  -6	
 15.VIII 23:45:32 Покрива Тъмна W      Sgr  4.7 11 -30	
 26.VIII 07:25:53 Открива Тъмна eta     Tau  2.8 69 +10	
 29.VIII 01:38:03 Близо  Тъмна 49     Aur  5.3  4 -37	
 15.IX  20:48:48 Покрива Тъмна epsilon   Cap  4.5 20 -17	
 21.IX  23:56:22 Открива Тъмна zeta    Ari  4.9 32 -44	
 23.IX  03:28:51 Открива Тъмна chi     Tau  5.4 61 -36	
 27.IX  05:03:37 Открива Тъмна lambda   Cnc  5.9 37 -22	
 12.X   23:09:35 Покрива Тъмна phi     Cap  5.2 19 -48	
 19.X   23:51:51 Открива Тъмна 27     Tau  3.6 47 -55	
 21.X   22:12:13 Открива Тъмна       Tau  5.6 11 -43	
 24.X   02:47:36 Открива Тъмна omega    Cnc  5.9 36 -50	
 31.X   06:30:47 Открива Тъмна alpha    Vir  1.0  9  -3	
 07.XI  18:34:53 Покрива Тъмна omega    Sgr  4.7 17 -19	
 07.XI  20:02:52 Покрива Тъмна 60     Sgr  4.8  9 -35	
 12.XI  19:17:24 Покрива Тъмна 44     Psc  5.8 42 -28	
 15.XI  19:29:57 Покрива Тъмна zeta    Ari  4.9 33 -30	
 15.XI  20:17:36 Открива Тъмна zeta    Ari  4.9 42 -39	
 16.XI  22:49:12 Открива Тъмна chi     Tau  5.4 60 -62	
 19.XI  00:33:23 Открива Тъмна 49     Aur  5.3 58 -65	
 20.XI  05:06:18 Открива Тъмна       Gem  5.3 67 -22	
 24.XI  06:33:21 Открива Тъмна chi     Leo  4.6 54  -7	
 27.XI  04:01:40 Открива Тъмна       Vir  5.6  6 -35	
 07.XII  17:41:55 Покрива Тъмна 50     Aqr  5.8 33 -12	
 10.XII  22:29:31 Покрива Тъмна epsilon   Psc  4.3 41 -62	
 13.XII  19:35:33 Покрива Тъмна 27     Tau  3.6 50 -32	
 13.XII  19:51:08 Покрива Тъмна 28     Tau  5.1 53 -35	
 15.XII  18:30:16 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 20 -20	

Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Видин 44°00' с.ш. 22°50' и.д.

Дата    Час   Явление Страна Име на звездата  V  h☾ h☉ 
2024г.  hh:mm:ss                  mag °  °  ?
 21.I   00:10:23 Покрива Тъмна 36     Tau  5.5 42 -65	
 22.I   21:05:59 Покрива Тъмна 136     Tau  4.6 68 -40	
 04.II  03:30:05 Открива Тъмна       Lib  5.8  6 -45	
 04.II  05:30:57 Открива Тъмна 42     Lib  5.0 18 -24	
 15.II  20:42:37 Покрива Тъмна 40     Ari  5.8 44 -30	
 16.II  23:17:03 Покрива Тъмна M45 star  Tau  5.4 29 -53	
 19.II  03:57:21 Покрива Тъмна 136     Tau  4.6  5 -37	
 19.II  20:08:00 Покрива Тъмна 49     Aur  5.3 70 -23	
 21.II  03:50:34 Покрива Тъмна       Gem  5.3 21 -38	
 15.III  20:56:03 Покрива Тъмна chi     Tau  5.4 43 -25	
 20.III  02:19:22 Покрива Тъмна lambda   Cnc  5.9 23 -40	
 23.III  23:36:22 Покрива Тъмна sigma    Leo  4.1 52 -43	
 03.IV  05:18:25 Открива Тъмна 59     Sgr  4.5  5 -19	
 11.IV  23:53:29 Покрива Тъмна 36     Tau  5.5  1 -33	
 26.IV  01:34:39 Открива Тъмна 42     Lib  5.0 20 -32	
 02.V   04:27:10 Открива Тъмна 37     Cap  5.7  7 -18	
 02.V   05:45:42 Открива Тъмна epsilon   Cap  4.5 17  -6	
 11.V   21:40:53 Покрива Тъмна 49     Aur  5.3 30 -10	
 08.VI  21:35:37 Покрива Тъмна 47     Gem  5.8 18  -5	
 17.VI  21:20:10 Покрива Тъмна ET     Vir  4.9 29  -2	
 10.VII  22:38:38 Покрива Тъмна chi     Leo  4.6 12 -13	
 23.VII  00:47:34 Открива Тъмна epsilon   Cap  4.5 20 -25	
 01.VIII 03:28:10 Открива Тъмна 136     Tau  4.6  7 -23	
 13.VIII 23:34:09 Покрива Тъмна       Sco  5.3  5 -26	
 15.VIII 23:33:60 Покрива Тъмна W      Sgr  4.7 13 -26	
 21.VIII 06:41:27 Покрива Светла Сатурн   Aqr  0.9 17  +0	
 26.VIII 06:33:28 Открива Тъмна 23     Tau  4.1 69  -3	
 26.VIII 07:12:60 Открива Тъмна eta     Tau  2.8 70  +4	
 15.IX  20:40:19 Покрива Тъмна epsilon   Cap  4.5 16 -12	
 21.IX  23:58:39 Открива Тъмна zeta    Ari  4.9 28 -42	
 23.IX  03:31:50 Открива Тъмна chi     Tau  5.4 58 -37	
 27.IX  05:01:52 Открива Тъмна lambda   Cnc  5.9 33 -25	
 19.X   23:05:09 Открива Тъмна M45 star  Tau  5.4 34 -46	
 19.X   23:33:47 Близо  Тъмна 27     Tau  3.6 40 -51	
 24.X   02:40:25 Открива Тъмна omega    Cnc  5.9 31 -53	
 31.X   06:28:14 Открива Тъмна alpha    Vir  1.0  5  -7	
 07.XI  18:33:21 Покрива Тъмна omega    Sgr  4.7 18 -15	
 07.XI  19:57:51 Покрива Тъмна 60     Sgr  4.8 11 -30	
 12.XI  19:10:47 Покрива Тъмна 44     Psc  5.8 39 -23	
 15.XI  19:27:27 Покрива Тъмна zeta    Ari  4.9 29 -26	
 15.XI  20:19:05 Открива Тъмна zeta    Ari  4.9 39 -35	
 16.XI  22:46:04 Открива Тъмна chi     Tau  5.4 56 -59	
 19.XI  00:26:39 Открива Тъмна 49     Aur  5.3 53 -65	
 20.XI  04:55:39 Открива Тъмна       Gem  5.3 70 -28	
 24.XI  06:23:45 Открива Тъмна chi     Leo  4.6 51 -13	
 27.XI  04:00:54 Открива Тъмна       Vir  5.6  2 -39	
 07.XII  17:32:52 Покрива Тъмна 50     Aqr  5.8 33  -8	
 10.XII  22:26:50 Покрива Тъмна epsilon   Psc  4.3 44 -58	
 13.XII  19:38:14 Покрива Тъмна 27     Tau  3.6 47 -29	
 15.XII  18:34:49 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 17 -18	
 28.XII  07:32:49 Открива Тъмна       Sco  5.3 11  -6	

Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Пловдив 42°08' с.ш. 24°45' и.д.

Дата    Час   Явление Страна Име на звездата  V  h☾ h☉ 
2024г.  hh:mm:ss                  mag °  °  ?
 21.I   00:13:56 Покрива Тъмна 36     Tau  5.5 40 -68	
 22.I   19:33:35 Покрива Тъмна       Tau  5.6 56 -24	
 22.I   21:22:03 Близо  Тъмна 136     Tau  4.6 73 -45	
 04.II  03:31:23 Открива Тъмна       Lib  5.8  8 -44	
 04.II  05:33:03 Открива Тъмна 42     Lib  5.0 21 -22	
 15.II  20:55:05 Покрива Тъмна 40     Ari  5.8 41 -34	
 16.II  23:18:40 Покрива Тъмна M45 star  Tau  5.4 28 -56	
 19.II  03:58:26 Покрива Тъмна 136     Tau  4.6  3 -36	
 19.II  20:11:31 Покрива Тъмна 49     Aur  5.3 73 -25	
 21.II  03:53:19 Покрива Тъмна       Gem  5.3 19 -37	
 15.III  20:58:08 Покрива Тъмна chi     Tau  5.4 41 -28	
 23.III  23:42:14 Покрива Тъмна sigma    Leo  4.1 54 -45	
 03.IV  05:16:47 Открива Тъмна 59     Sgr  4.5  8 -19	
 26.IV  01:37:39 Открива Тъмна 42     Lib  5.0 22 -34	
 02.V   04:25:18 Открива Тъмна 37     Cap  5.7  8 -18	
 02.V   05:49:17 Открива Тъмна epsilon   Cap  4.5 20  -5	
 11.V   21:43:05 Покрива Тъмна 49     Aur  5.3 28 -12	
 08.VI  21:37:50 Покрива Тъмна 47     Gem  5.8 15  -7	
 17.VI  21:24:11 Покрива Тъмна ET     Vir  4.9 31  -5	
 10.VII  22:42:13 Покрива Тъмна chi     Leo  4.6 10 -15	
 01.VIII 03:24:07 Открива Тъмна 136     Tau  4.6  6 -24	
 13.VIII 20:37:45 Покрива Тъмна       Sco  5.0 21  -3	
 13.VIII 23:39:60 Покрива Тъмна       Sco  5.3  5 -29	
 15.VIII 23:40:34 Покрива Тъмна W      Sgr  4.7 14 -29	
 26.VIII 06:38:21 Открива Тъмна 23     Tau  4.1 72  -1	
 26.VIII 07:20:07 Открива Тъмна eta     Tau  2.8 71  +7	
 15.IX  20:42:38 Покрива Тъмна epsilon   Cap  4.5 19 -14	
 21.IX  23:54:32 Открива Тъмна zeta    Ari  4.9 29 -44	
 23.IX  03:24:57 Открива Тъмна chi     Tau  5.4 59 -39	
 27.IX  04:59:20 Открива Тъмна lambda   Cnc  5.9 34 -25	
 12.X   23:08:47 Покрива Тъмна phi     Cap  5.2 22 -47	
 19.X   23:45:03 Открива Тъмна 27     Tau  3.6 43 -54	
 24.X   02:44:14 Открива Тъмна omega    Cnc  5.9 33 -53	
 31.X   06:24:57 Открива Тъмна alpha    Vir  1.0  6  -6	
 07.XI  18:32:09 Покрива Тъмна omega    Sgr  4.7 19 -16	
 07.XI  20:00:36 Покрива Тъмна 60     Sgr  4.8 11 -32	
 12.XI  19:11:06 Покрива Тъмна 44     Psc  5.8 41 -24	
 15.XI  19:26:20 Покрива Тъмна zeta    Ari  4.9 30 -27	
 15.XI  20:15:01 Открива Тъмна zeta    Ari  4.9 40 -36	
 16.XI  22:44:10 Открива Тъмна chi     Tau  5.4 58 -61	
 19.XI  00:27:49 Открива Тъмна 49     Aur  5.3 55 -67	
 20.XI  04:59:21 Открива Тъмна       Gem  5.3 71 -25	
 23.XI  02:41:14 Открива Тъмна 37     Leo  5.4 33 -51	
 24.XI  06:28:18 Открива Тъмна chi     Leo  4.6 54 -10	
 27.XI  03:59:58 Открива Тъмна       Vir  5.6  4 -38	
 07.XII  17:35:25 Покрива Тъмна 50     Aqr  5.8 34  -9	
 10.XII  22:25:24 Покрива Тъмна epsilon   Psc  4.3 44 -60	
 13.XII  19:32:24 Покрива Тъмна 27     Tau  3.6 47 -29	
 15.XII  18:29:55 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 17 -18	

Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

София 42°40' с.ш. 23°18' и.д.

Дата    Час   Явление Страна Име на звездата  V  h☾ h☉ 
2024г.  hh:mm:ss                  mag °  °  ?
 21.I   00:11:56 Покрива Тъмна 36     Tau  5.5 42 -67	
 22.I   21:19:16 Близо  Тъмна 136     Tau  4.6 71 -44	
 04.II  03:31:15 Открива Тъмна       Lib  5.8  7 -45	
 04.II  05:30:36 Открива Тъмна 42     Lib  5.0 19 -24	
 15.II  20:49:31 Покрива Тъмна 40     Ari  5.8 43 -32	
 16.II  23:17:26 Покрива Тъмна M45 star  Tau  5.4 29 -55	
 19.II  03:58:39 Покрива Тъмна 136     Tau  4.6  4 -37	
 19.II  20:08:35 Покрива Тъмна 49     Aur  5.3 71 -24	
 21.II  03:52:35 Покрива Тъмна       Gem  5.3 20 -38	
 15.III  20:56:21 Покрива Тъмна chi     Tau  5.4 42 -26	
 20.III  02:21:34 Покрива Тъмна lambda   Cnc  5.9 22 -41	
 23.III  23:40:02 Покрива Тъмна sigma    Leo  4.1 53 -44	
 03.IV  05:15:28 Открива Тъмна 59     Sgr  4.5  6 -20	
 16.IV  01:31:23 Близо  Тъмна omega    Cnc  5.9 20 -37	
 26.IV  01:36:07 Открива Тъмна 42     Lib  5.0 21 -34	
 02.V   04:24:53 Открива Тъмна 37     Cap  5.7  7 -19	
 02.V   05:46:35 Открива Тъмна epsilon   Cap  4.5 18  -6	
 10.V   22:09:53 Покрива Тъмна       Tau  6.3 15 -15	
 11.V   21:41:18 Покрива Тъмна 49     Aur  5.3 30 -11	
 08.VI  21:37:17 Покрива Тъмна 47     Gem  5.8 16  -6	
 17.VI  21:23:13 Покрива Тъмна ET     Vir  4.9 31  -3	
 10.VII  22:41:06 Покрива Тъмна chi     Leo  4.6 11 -14	
 23.VII  00:44:06 Открива Тъмна epsilon   Cap  4.5 20 -26	
 01.VIII 03:25:55 Открива Тъмна 136     Tau  4.6  6 -24	
 13.VIII 20:34:16 Покрива Тъмна       Sco  5.0 21  -1	
 13.VIII 23:37:07 Покрива Тъмна       Sco  5.3  6 -27	
 15.VIII 23:36:47 Покрива Тъмна W      Sgr  4.7 14 -28	
 21.VIII 06:42:50 Покрива Светла Сатурн   Aqr  0.9 17  +0	
 26.VIII 06:35:02 Открива Тъмна 23     Tau  4.1 71  -3	
 26.VIII 07:16:08 Открива Тъмна eta     Tau  2.8 71  +5	
 15.IX  20:40:22 Покрива Тъмна epsilon   Cap  4.5 17 -12	
 21.IX  23:55:52 Открива Тъмна zeta    Ari  4.9 28 -43	
 23.IX  03:27:19 Открива Тъмна chi     Tau  5.4 58 -39	
 27.IX  04:59:36 Открива Тъмна lambda   Cnc  5.9 33 -26	
 12.X   23:11:02 Покрива Тъмна phi     Cap  5.2 22 -46	
 19.X   23:00:60 Открива Тъмна M45 star  Tau  5.4 34 -47	
 19.X   23:40:23 Открива Тъмна 27     Tau  3.6 41 -52	
 24.X   02:42:10 Открива Тъмна omega    Cnc  5.9 32 -53	
 31.X   06:25:08 Открива Тъмна alpha    Vir  1.0  5  -7	
 07.XI  18:31:58 Покрива Тъмна omega    Sgr  4.7 19 -15	
 07.XI  19:58:54 Покрива Тъмна 60     Sgr  4.8 12 -31	
 12.XI  19:09:39 Покрива Тъмна 44     Psc  5.8 40 -23	
 15.XI  19:26:02 Покрива Тъмна zeta    Ari  4.9 29 -26	
 15.XI  20:16:09 Открива Тъмна zeta    Ari  4.9 39 -35	
 16.XI  22:43:58 Открива Тъмна chi     Tau  5.4 57 -60	
 19.XI  00:26:15 Открива Тъмна 49     Aur  5.3 54 -67	
 20.XI  04:56:14 Открива Тъмна       Gem  5.3 71 -27	
 23.XI  02:38:27 Открива Тъмна 37     Leo  5.4 32 -52	
 24.XI  06:25:14 Открива Тъмна chi     Leo  4.6 53 -12	
 27.XI  04:00:02 Открива Тъмна       Vir  5.6  3 -39	
 07.XII  17:32:57 Покрива Тъмна 50     Aqr  5.8 34  -7	
 10.XII  22:24:58 Покрива Тъмна epsilon   Psc  4.3 45 -59	
 13.XII  19:34:05 Покрива Тъмна 27     Tau  3.6 47 -29	
 15.XII  18:31:55 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 17 -17	
 28.XII  07:31:38 Открива Тъмна       Sco  5.3 12  -5	

Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за покриванията на звезди и планети от Луната, които могат да се наблюдават в неголям телескоп или бинокъл.

В таблиците за съответния град са включени следните данни:

Външни връзки.